Transvision

Displaying 8 results for the string system in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Díky naší komunitě je { -brand-short-name } přeložený do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. [feminine] Díky naší komunitě je { -brand-short-name } přeložená do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. [neuter] Díky naší komunitě je { -brand-short-name } přeložené do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. *[other] Díky naší komunitě je aplikace { -brand-short-name } přeložená do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. }
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
cs
Systém DNS (Domain Name System) přes HTTPS odesílá váš požadavek na název domény prostřednictvím šifrovaného připojení, čímž zajišťuje bezpečný systém DNS a znemožňuje ostatním zjistit, kterou webovou stránku se chystáte navštívit.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning
cs
Volání navigator.requestMediaKeySystemAccess() (na adrese %S) bez kandidáta MediaKeySystemConfiguration obsahujícího audioCapabilities nebo videoCapabilities je zastaralé a přestane být brzy podporováno.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
cs
Volání navigator.requestMediaKeySystemAccess() (na adrese %S) s kandidátem MediaKeySystemConfiguration obsahujícím audioCapabilities nebo videoCapabilities bez contentType a se stringem “codecs” je zastaralé a přestane být brzy podporováno.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
cs
Mezi klíčovým slovem doctype „SYSTEM“ a uvozovkou chybí mezera.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales toolkit • services • accounts.ftl
account-client-name
cs
{ -brand-short-name } { $user } na { $system }
en-US
{ $user }’s { -brand-short-name } on { $system }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
cs
Video kodek OpenH264 od společnosti Cisco Systems
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
cs
Video kodek OpenH264 od společnosti Cisco Systems
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.

Displaying 82 results for the string system in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
cs
Aktualizace jsou zakázány správcem
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
cs
Na tomto systému nelze provádět další aktualizace. <label data-l10n-name="unsupported-link">Zjistit více</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
cs
{ -brand-short-name } obsahuje funkci, která automaticky uvolní zdroje panelů z paměti, aby kvůli jejímu nedostatku nedošlo k pádu. Panel k uvolnění je vždy vybrán na základě několika kritérií. Tato stránka ukazuje, jakou dává { -brand-short-name } prioritou jednotlivým panelům a který bude případně uvolněn jako další. Uvolnění panelu můžete spustit ručně klepnutím na tlačítko <em>Uvolnit</em> níže.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-domain-blocked-by-policy
cs
Nastavení od správce vašeho systému zabránilo této stránce v dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače.
en-US
Your system administrator prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
cs
Doplněk { $addonName } ({ $addonId }) byl zablokován správcem vašeho počítače.
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
cs
Tento doplněk nemohl být nainstalován z důvodu chyby souborového systému.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
cs
Instalace softwaru byla zakázána správcem vašeho systému.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
cs
Vzhled s barevným tématem podle nastavení operačního systému.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-name-auto
cs
Podle systému — automaticky
en-US
System theme — auto
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
cs
{ -brand-shorter-name.case-status -> [with-cases] Váš operační systém není kompatibilní s nejnovější verzí { -brand-shorter-name(case: "gen") }. *[no-cases] Váš operační systém není kompatibilní s nejnovější verzí aplikace { -brand-shorter-name }. }
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
cs
Nekompatibilní systém pro novou aktualizaci
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
cs
Mozilla tohoto vydavatele certifikátů nezná. Mohl být přidán operačním systémem nebo správcem vašeho počítače.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-use-system-default.label
cs
Vždy otevírat v systémovém prohlížeči
en-US
Always Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-use-system-default.label
cs
Otevřít v systémovém prohlížeči
en-US
Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
cs
Vzhled s barevným tématem podle nastavení operačního systému.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-label-system
cs
Podle systému
en-US
System theme
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
cs
Vzhled s barevným tématem podle nastavení operačního systému.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Díky naší komunitě je { -brand-short-name } přeložený do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. [feminine] Díky naší komunitě je { -brand-short-name } přeložená do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. [neuter] Díky naší komunitě je { -brand-short-name } přeložené do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. *[other] Díky naší komunitě je aplikace { -brand-short-name } přeložená do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. }
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Není možné používat záložky a historii, protože některé soubory { -brand-short-name(case: "gen") } už jsou používány jinou aplikací. Toto může být způsobeno bezpečnostním softwarem. *[no-cases] Není možné používat záložky a historii, protože některé soubory aplikace { -brand-short-name } už jsou používány jinou aplikací. Toto může být způsobeno bezpečnostním softwarem. }
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
cs
Zablokování instalace a aktualizací systémových doplňků prohlížeče.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-UseSystemPrintDialog
cs
Vytisknout pomocí systémového dialogu.
en-US
Print using the system print dialog.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-use-system.label
cs
Použít systémové barvy
en-US
Use system colors
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-system.label
cs
Použít nastavení proxy serverů v systému
en-US
Use system proxy settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-wpad.label
cs
Použít systémové nastavení Web Proxy Auto-Discovery
en-US
Use system Web Proxy Auto-Discovery setting
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
cs
Jiné typy písma
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
cs
Použít výchozí systémovou aplikaci
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
cs
Tato nastavení jsou ušita na míru podle hardwaru a operačního systému vašeho počítače.
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
cs
Systém doménových jmen (DNS) přes HTTPS odešle váš požadavek na doménu skrze šifrované spojení, čímž DNS zabezpečuje a znesnadňuje ostatním, aby viděli, které servery navštěvujete.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
cs
Systém DNS (Domain Name System) přes HTTPS odesílá váš požadavek na název domény prostřednictvím šifrovaného připojení, čímž zajišťuje bezpečný systém DNS a znemožňuje ostatním zjistit, kterou webovou stránku se chystáte navštívit.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-desc
cs
{ -brand-short-name } vždy použije zabezpečené DNS. Před použitím systémového překladače DNS vždy uvidíte bezpečnostní varování.
en-US
{ -brand-short-name } will always use secure DNS. You’ll see a security risk warning before we use your system DNS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Automaticky změní pozadí stránek a jejich obsahu podle nastavení vzhledu systému a { -brand-short-name(case: "gen") }. *[no-cases] Automaticky změní pozadí stránek a jejich obsahu podle nastavení vzhledu systému a aplikace { -brand-short-name }. }
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zaznamenal [feminine] { -brand-short-name } zaznamenala [neuter] { -brand-short-name } zaznamenalo *[other] Aplikace { -brand-short-name } zaznamenala } problém při ukládání změny nastavení. Změna těchto nastavení vyžaduje oprávnění k zápisu do níže uvedeného souboru. Vy nebo správce vašeho systému můžete tento problém vyřešit přidělením úplných oprávnění k tomuto souboru pro skupinu Users. Není možný zápis do souboru: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
cs
Formátovat data, časy, čísla a jednotky podle nastavení jazyka „{ $localeName }“ z operačního systému
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
cs
Tato předvolba byla v systému Windows zakázána. Chcete-li ji změnit, navštivte <a data-l10n-name="startup-link">Spouštěné aplikace</a> v nastavení systému.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-passkey-settings-label
cs
Správa přístupových klíčů v nastavení systému
en-US
Manage passkeys in system settings
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
cryptominer-tab-content
cs
Těžba kryptoměn využívá výpočetní výkon vašeho počítače k získávání digitálních měn. Běžící skripty vybíjí vaši baterii a zpomalují váš počítač. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
en-US
Cryptominers use your system’s computing power to mine digital money. Cryptomining scripts drain your battery, slow down your computer, and can increase your energy bill. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cryptominers
cs
Těžba kryptoměn využívá výpočetní výkon vašeho počítače k získávání digitálních měn. Běžící skripty vybíjí vaši baterii a zpomalují váš počítač.
en-US
Cryptominers use your system’s computing power to mine digital money. Cryptomining scripts drain your battery, slow down your computer, and can increase your energy bill.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-pipe-wire-portal
cs
Použít nastavení operačního systému
en-US
Use operating system settings
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
cs
Tento průvodce vás provede instalací aplikace $BrandFullNameDA.\n\nPřed začátkem instalace je doporučeno zavřít všechny ostatní aplikace. Toto umožní aktualizovat důležité systémové soubory bez restartování vašeho počítače.\r\n\r\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.system
cs
systémový
en-US
system
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.dns.basic
cs
Systémové
en-US
System
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-visibility-toggle-system.tooltiptext
cs
Systémové styly není možné deaktivovat
en-US
System style sheets can’t be disabled
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
cs
Tento dokument nelze zobrazit bez instalace Personal Security Manager (PSM). Stáhněte si a nainstalujte PSM a zkuste to znovu nebo kontaktujte správce vašeho systému.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning
cs
Volání navigator.requestMediaKeySystemAccess() (na adrese %S) bez kandidáta MediaKeySystemConfiguration obsahujícího audioCapabilities nebo videoCapabilities je zastaralé a přestane být brzy podporováno.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
cs
Volání navigator.requestMediaKeySystemAccess() (na adrese %S) s kandidátem MediaKeySystemConfiguration obsahujícím audioCapabilities nebo videoCapabilities bez contentType a se stringem “codecs” je zastaralé a přestane být brzy podporováno.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaPlatformDecoderNotFound
cs
Video na této stránce nemůže být přehráno. Váš systém možná nemá potřebné video kodeky pro: %S
en-US
The video on this page can’t be played. Your system may not have the required video codecs for: %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
cs
Video na této stránce nelze přehrát. Váš systém obsahuje nepodporovanou verzi libavcodec
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInSystemId
cs
Dosažen konec souboru uvnitř systémového identifikátoru.
en-US
End of file inside system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
cs
Dosažen konec doctype bez uvedení systémového identifikátoru.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errGtInSystemId
cs
V systémovém identifikátoru nalezen znak „>“.
en-US
“>” in system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
cs
Mezi klíčovým slovem doctype „SYSTEM“ a uvozovkou chybí mezera.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
cs
Mezi veřejným a systémovým identifikátorem doctype chybí mezera.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
RestrictBrowserEvalUsage
cs
Použití funkce eval() a podobných funkcí není povoleno v nadřazeném procesu ani v systémových kontextech (Blokované použití v “%1$S”)
en-US
eval() and eval-like uses are not allowed in the Parent Process or in System Contexts (Blocked usage in “%1$S”)
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
cs
Platnost CRL vydavatele certifikátu už uplynula. Aktualizujte ho a zkontrolujte datum a čas vašeho systému.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
cs
Platnost certifikátu vydavatele certifikátu už uplynula. Zkontrolujte datum a čas vašeho systému.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
cs
Aplikace %S používá úložiště certifikačních autorit od Mozilly, nikoliv úložiště z operačního systému. Pokud antivirový program nebo někdo na síti zachytává spojení s použitím certifikátu od autority, která v úložišti Mozilly není, je toto spojení považováno ze nezabezpečené.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
autoConfigMsg
cs
Automatická konfigurace pomocí Netscape.cfg selhala. Kontaktujte prosím svého správce sítě.\nChyba: %S selhal:
en-US
Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
readConfigMsg
cs
Pokus o načtení konfiguračního souboru selhal. Kontaktujte správce vašeho systému.
en-US
Failed to read the configuration file. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
cs
Platnost certifikátu serveru vypršela (opravte prosím nastavení data ve vašem systému, pokud není správné)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
cs
Pro instalaci této aktualizace nemáte dostatečná oprávnění. Kontaktujte prosím správce vašeho systému.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • services • accounts.ftl
account-client-name
cs
{ -brand-short-name } { $user } na { $system }
en-US
{ $user }’s { -brand-short-name } on { $system }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
cs
Video kodek OpenH264 od společnosti Cisco Systems
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
cs
Video kodek OpenH264 od společnosti Cisco Systems
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
cs
Zakázáno kvůli verzi operačního systému.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
has-seccomp-bpf
cs
Seccomp-BPF (filtrování systémových volání)
en-US
Seccomp-BPF (System Call Filtering)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
cs
Jazyky systému
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-title
cs
Operační systém
en-US
Operating System
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
media-key-system-name
cs
Název systémového klíče
en-US
Key System Name
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-log-title
cs
Odmítnutá systémová volání
en-US
Rejected System Calls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-user-namespaces-unavailable
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] { $status } — Tato funkce není v systému povolena. To může omezit bezpečnostní funkce { -brand-short-name(case: "gen") }. *[no-cases] { $status } — Tato funkce není v systému povolena. To může omezit bezpečnostní funkce aplikace { -brand-short-name }. }
en-US
{ $status } — This feature is not allowed by your system. This can restrict security features of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload
cs
Znovu načíst se systémovými informacemi
en-US
Reload with system info
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload.title
cs
Znovu načíst se systémovými informacemi
en-US
Reload with system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.alt
cs
Načítání systémových informací
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.title
cs
Načítají se systémové informace
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
cs
Tento typ modulu je načten, když otevřete systémový dialog pro výběr souborů.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-connection
cs
{ -brand-short-name } používá úložiště certifikačních autorit od Mozilly, nikoliv úložiště z operačního systému. Pokud antivirový program nebo někdo na síti zachytává spojení s použitím certifikátu od autority, která v úložišti Mozilly není, je toto spojení považováno ze nezabezpečené.
en-US
{ -brand-short-name } uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
cs
Datum ve vašem počítači je nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Zkontrolujte prosím v systémovém nastavení, že máte nastavené správné datum, čas a časové pásmo, a pak stránku <b>{ $hostname }</b> načtěte znovu.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání { -brand-short-name(case: "dat") } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. *[no-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání aplikaci { -brand-short-name } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. }
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unknown-socket-type-psm-installed
cs
Zkontrolujte, že je ve vašem systému nainstalován Personal Security Manager.
en-US
Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
cs
Platnost CRL vydavatele certifikátu už uplynula. Aktualizujte ho a zkontrolujte datum a čas vašeho systému.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
cs
Platnost certifikátu vydavatele certifikátu už uplynula. Zkontrolujte datum a čas vašeho systému.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-system-dialog-link
cs
Vytisknout pomocí systémového dialogu
en-US
Print using the system dialog
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.