Transvision

Displaying 10 results for the string systémový in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
cs
Zablokování instalace a aktualizací systémových doplňků prohlížeče.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.system
cs
systémový
en-US
system
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
cs
Mezi veřejným a systémovým identifikátorem doctype chybí mezera.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
RestrictBrowserEvalUsage
cs
Použití funkce eval() a podobných funkcí není povoleno v nadřazeném procesu ani v systémových kontextech (Blokované použití v “%1$S”)
en-US
eval() and eval-like uses are not allowed in the Parent Process or in System Contexts (Blocked usage in “%1$S”)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
has-seccomp-bpf
cs
Seccomp-BPF (filtrování systémových volání)
en-US
Seccomp-BPF (System Call Filtering)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload
cs
Znovu načíst se systémovými informacemi
en-US
Reload with system info
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload.title
cs
Znovu načíst se systémovými informacemi
en-US
Reload with system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.alt
cs
Načítání systémových informací
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
cs
Tento typ modulu je načten, když otevřete systémový dialog pro výběr souborů.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání { -brand-short-name(case: "dat") } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. *[no-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání aplikaci { -brand-short-name } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. }
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.

No matching results for the string systémový for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.