Transvision

Filter by folder:

Show all results browser dom toolkit

Displaying 5 results for the string souhrn in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-title
cs
Souhrn
en-US
Import Summary
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_PAGE_TITLE
cs
Souhrn
en-US
Summary
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
summary
cs
souhrn
en-US
summary
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAbout.ftl
about-about-note
cs
Toto je souhrnný seznam „about“ stránek.<br/>Některé z nich vám mohou připadat matoucí, některé jsou pouze pro potřeby diagnostiky.<br/>A některé jsou záměrně vynechány, protože vyžadují text dotazu.
en-US
This is a list of “about” pages for your convenience.<br/> Some of them might be confusing. Some are for diagnostic purposes only.<br/> And some are omitted because they require query strings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-5
cs
<strong>{ -vendor-short-name.gender -> [masculine] { -vendor-short-name }, jeho [feminine] { -vendor-short-name }, její [neuter] { -vendor-short-name }, jeho *[other] Organizace { -vendor-short-name }, její } přispěvatelé, držitelé licencí a distributoři nejsou mimo výjimky dané zákonem zodpovědní za žádné nepřímé, mimořádné, nahodilé škody (a ani za sankční náhradu škody) vyplývající ze způsobu použití nebo ze způsobu souvisejícího s použitím aplikace { -brand-short-name } a Služeb. Souhrnná odpovědnost za těchto podmínek nepřesáhne $500 (pět set dolarů). Některé právní systémy nepovolují vyloučení odpovědnosti za určité škody, v takovém případě tato vyloučení a omezení pro vás neplatí.</strong>
en-US
<strong>Except as required by law, { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors will not be liable for any indirect, special, incidental, consequential, punitive, or exemplary damages arising out of or in any way relating to the use of { -brand-short-name } and the Services. The collective liability under these terms will not exceed $500 (five hundred dollars). Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of certain damages, so this exclusion and limitation may not apply to you.</strong>

No matching results for the string souhrn for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.