Transvision

Filter by folder:

Show all results browser devtools dom

Displaying 200 results out of 337 for the string soubor in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message
cs
Vaše hesla budou uložena v čitelné podobě (např. Šp4tnéH3sl0) a kdokoliv otevře exportovaný soubor, bude si je moci přečíst.
en-US
Your passwords will be saved as readable text (e.g., BadP@ssw0rd) so anyone who can open the exported file can view them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Soubor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title
cs
Exportovat hesla do souboru
en-US
Export Logins File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
cs
V souboru chybí záhlaví sloupců, nebo je nesprávné. Zkontrolujte, že soubor obsahuje sloupce s uživatelským jménem, heslem a URL adresou.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-title
cs
Problém s formátem souboru
en-US
File Format Issue
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
cs
{ -brand-short-name } nemá oprávnění číst soubor. Zkuste změnit oprávnění souboru.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-title
cs
Soubor nelze načíst
en-US
Unable to Read File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description
cs
Ujistěte se, že jste vybrali soubor typu CSV nebo TSV.
en-US
Make sure you selected a CSV or TSV file.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title
cs
Soubor nelze načíst
en-US
Unable to Parse File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Soubor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title
cs
Import souboru s přihlašovacími údaji
en-US
Import Logins File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Soubor TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Pokud máte přihlašovací údaje uložené mimo { -brand-product-name(case: "acc") }, můžete je <a data-l10n-name="import-browser-link">naimportovat z jiného prohlížeče</a> nebo <a data-l10n-name="import-file-link">ze souboru</a> *[no-cases] Pokud máte přihlašovací údaje uložené mimo aplikaci { -brand-product-name }, můžete je <a data-l10n-name="import-browser-link">naimportovat z jiného prohlížeče</a> nebo <a data-l10n-name="import-file-link">ze souboru</a> }
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-a-file
cs
Importovat ze souboru
en-US
Import from a File
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
cs
Nechte { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] { -brand-short-name(case: "acc") } *[no-cases] aplikaci { -brand-short-name } } automaticky odpovídat na vyskakovací okna souborů cookie za vás, abyste se mohli vrátit k procházení bez rozptylování. { -brand-short-name } odmítne všechny požadavky, pokud je to možné.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
cs
Když zavřete všechna anonymní okna, { -brand-short-name } odstraní vaše soubory cookie, historii a data stránek.
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
cs
Doplněk { $addonName } nemohl být nainstalován, protože { -brand-short-name } nemůže upravit potřebný soubor.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
cs
Doplněk { $addonName } nemohl být nainstalován, protože { -brand-short-name } nemůže upravit potřebný soubor.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
cs
Tento doplněk nemohl být nainstalován z důvodu chyby souborového systému.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
cs
Zavře všechny anonymní panely a vymažte historii, soubory cookie a všechna další data webu.
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-open-file.label
cs
Otevřít soubor
en-US
Open file
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-open-file.tooltiptext
cs
Otevře soubor ({ $shortcut })
en-US
Open a file ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-audio-copy-link.label
cs
Zkopírovat adresu zvukového souboru
en-US
Copy Audio Link
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-blocked-download-detailed-info
cs
Stránka { $url } se pokusila automaticky stáhnout několik souborů. Může se jednat o chybu na stránce, ale také o její záměr na vaše zařízení uložit nevyžádané soubory.
en-US
{ $url } attempted to automatically download multiple files. The site could be broken or trying to store spam files on your device.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-open-similar-files.label
cs
Vždy otevírat podobné soubory
en-US
Always Open Similar Files
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open-panel.aria-label
cs
Otevřít nebo odstranit soubor
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open.tooltiptext
cs
Otevřít nebo odstranit soubor
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock-panel.aria-label
cs
Odstranit soubor nebo povolit stažení
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock.tooltiptext
cs
Odstranit soubor nebo povolit stažení
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file-panel.aria-label
cs
Odstranit soubor
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file.tooltiptext
cs
Odstranit soubor
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-downloads.label
cs
Otevřít složku se staženými soubory
en-US
Show downloads folder
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-blocked-by
cs
Stahovaný soubor nelze uložit, protože byl zablokován rozšířením { $extension }.
en-US
The download cannot be saved because it is blocked by { $extension }.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-extension
cs
Stahovaný soubor nelze uložit, protože byl zablokován rozšířením.
en-US
The download cannot be saved because it is blocked by an extension.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-generic
cs
Nastala neznámá chyba a stahovaný soubor se nepodařilo uložit. Zkuste to prosím znovu.
en-US
The download cannot be saved because an unknown error occurred. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
cs
{ $num -> [one] Soubor nebyl stažen. [few] { $num } soubory nebyly staženy. *[other] { $num } souborů nebylo staženo. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
cs
{ $count -> [one] Stahuje se jeden další soubor [few] Stahují se { $count } další soubory *[other] Stahuje se { $count } dalších souborů }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-open-file.value
cs
Otevřít soubor
en-US
Open File
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-body-a
cs
Anotujte soubory PDF a poté uložte změny.
en-US
Mark up PDFs, then save your changes.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-body-b
cs
Už žádný tisk a skenování. Anotujte soubory PDF a poté uložte změny.
en-US
No more printing and scanning. Mark up PDFs, then save your changes.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-title
cs
Upravujte soubory PDF pomocí našeho nového textového nástroje
en-US
Edit PDFs with our new text tool
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-site-localhost
cs
(místní soubor)
en-US
(local files)
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-open-file.label
cs
Otevřít soubor
en-US
Open File
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file.label
cs
Soubor
en-US
File
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-cookies-checkbox.label
cs
{ $browser -> [firefox] Cookies [chrome] Soubory cookie [edge] Soubory cookie [safari] Cookies *[other] Cookies }
en-US
Cookies
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-cookies-label.value
cs
{ $browser -> [firefox] Cookies [chrome] Soubory cookie [edge] Soubory cookie [safari] Cookies *[other] Cookies }
en-US
Cookies
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument HTML *[other] Soubor HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-json-filter-title
cs
Soubor JSON
en-US
JSON File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-no-valid-data
cs
Soubor neobsahuje žádná data záložek. Vyberte jiný soubor.
en-US
The file doesn’t include any bookmark data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-picker-title
cs
Importu souboru záložek
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-choose-to-import-from-file-button-label
cs
Importovat ze souboru
en-US
Import From File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-import-from-file-button-label
cs
Vybrat soubor
en-US
Select File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
cs
V nástroji pro výběr souborů přejděte na <code>{ $permissionsPath }</code> a vyberte možnost “Vybrat”
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file
cs
Vyhledávají se hesla v souboru
en-US
Checking file for passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Soubor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-no-valid-data
cs
Soubor neobsahuje žádná platná data s přihlašovacími údaji. Vyberte jiný soubor.
en-US
The file doesn’t include any valid password data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-picker-title
cs
Import souboru s hesly
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-progress-header
cs
Import souboru s hesly
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Soubor TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-select-button
cs
Vybrat soubor
en-US
Select File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step3
cs
Uložte soubor s hesly
en-US
Save the passwords file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step4
cs
Klepněte na „Vybrat soubor“ níže a vyberte uložený soubor s hesly
en-US
Use “Select File” below to choose the passwords file you saved
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-file-bookmarks
cs
Záložky ze souboru HTML
en-US
Bookmarks from HTML file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-file-password-csv
cs
Hesla ze souboru CSV
en-US
Passwords from CSV file
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cookie-banner-blocker-cfr-body
cs
Automaticky odmítáme mnoho vyskakovacích oken se soubory cookie, aby vás weby nemohly sledovat.
en-US
We automatically refuse many cookie pop-ups to make it tough for sites to track you.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
pdf-default-notification-message
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] <strong>Nastavit { -brand-short-name(case: "acc") } jako výchozí čtečku souborů PDF?</strong> Pomocí { -brand-short-name(case: "gen") } můžete číst a upravovat soubory PDF uložené v počítači. *[no-cases] <strong>Nastavit aplikaci { -brand-short-name } jako výchozí čtečku souborů PDF?</strong> Pomocí aplikace { -brand-short-name } můžete číst a upravovat soubory PDF uložené v počítači. }
en-US
<strong>Make { -brand-short-name } your default PDF reader?</strong> Use { -brand-short-name } to read and edit PDFs saved to your computer.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-open-file
cs
Otevřít soubor
en-US
Open File
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-subtitle
cs
Žádné uložené cookies ani historie, přímo z vaší plochy. Prohlížejte, jako když se nikdo nedívá.Žádné uložené soubory cookies ani historie, přímo z vaší plochy. Prohlížejte, jako by se nikdo nedíval.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-cmd-restore-from-file.label
cs
Vybrat soubor
en-US
Choose File
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Není možné používat záložky a historii, protože některé soubory { -brand-short-name(case: "gen") } už jsou používány jinou aplikací. Toto může být způsobeno bezpečnostním softwarem. *[no-cases] Není možné používat záložky a historii, protože některé soubory aplikace { -brand-short-name } už jsou používány jinou aplikací. Toto může být způsobeno bezpečnostním softwarem. }
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-backup-title
cs
Soubor zálohy záložek
en-US
Bookmarks backup filename
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-export
cs
Exportovat soubor záložek
en-US
Export Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-import
cs
Importovat soubor záložek
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-format-error
cs
Nepodporovaný typ souboru.
en-US
Unsupported file type.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-parse-error
cs
Soubor zálohy se nepodařilo zpracovat.
en-US
Unable to process the backup file.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DefaultDownloadDirectory
cs
Nastavení výchozího adresáře pro stahování souborů.
en-US
Set the default download directory.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DownloadDirectory
cs
Nastavení a uzamčení nastavení adresáře pro stahování souborů.
en-US
Set and lock the download directory.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
cs
Zakáže varování na základě přípony souborů pro konkrétní typy souborů v doménách.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Handlers
cs
Nastavení výchozích aplikací pro odkazy a typy souborů.
en-US
Configure default application handlers.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
cs
Povolí vybraným stránkám odkazovat na soubory uložené na místním disku.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PromptForDownloadLocation
cs
Zeptat se na adresář před stažením souboru.
en-US
Ask where to save files when downloading.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-StartDownloadsInTempDirectory
cs
Vynutí spuštění stahování v místním dočasném umístění místo výchozího adresáře pro stažené soubory.
en-US
Force downloads to start off in a local, temporary location rather than the default download directory.
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-handle-file
cs
Následující aplikace může obsluhovat soubory typu { $type }.
en-US
The following applications can be used to handle { $type } content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-action-save.label
cs
Uložit soubor
en-US
Save File
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-ask-before-handling.label
cs
Zeptat se, jestli soubor otevřít, nebo uložit
en-US
Ask whether to open or save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-description
cs
Co má { -brand-short-name } dělat se staženými soubory, nebo s aplikacemi, které používáte při prohlížení?
en-US
Choose how { -brand-short-name } handles the files you download from the web or the applications you use while browsing.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending
cs
Soubor { $extension }
en-US
{ $extension } file
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-filter.placeholder
cs
Hledat typ souboru nebo aplikaci
en-US
Search file types or applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-handle-new-file-types-description
cs
Co má { -brand-short-name } dělat s ostatními soubory?
en-US
What should { -brand-short-name } do with other files?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-save-for-new-types.label
cs
Ukládat soubory
en-US
Save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
choose-download-folder-title
cs
Vyberte složku pro stahování souborů
en-US
Choose Download Folder:
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-blocker-description
cs
Když se stránka zeptá, zda může používat soubory cookie v režimu anonymního prohlížení, { -brand-short-name } to automaticky odmítne. K dispozici pouze na podporovaných stránkách.
en-US
When a site asks if they can use cookies in private browsing mode, { -brand-short-name } automatically refuses for you. Only on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-always-ask-where.label
cs
U každého souboru se zeptat, kam ho uložit
en-US
Always ask you where to save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-save-where
cs
Ukládat všechny soubory do složky
en-US
Save files to
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
downloads-folder-name
cs
Stažené soubory
en-US
Downloads
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
files-and-applications-title
cs
Soubory a aplikace
en-US
Files and Applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zaznamenal [feminine] { -brand-short-name } zaznamenala [neuter] { -brand-short-name } zaznamenalo *[other] Aplikace { -brand-short-name } zaznamenala } problém při ukládání změny nastavení. Změna těchto nastavení vyžaduje oprávnění k zápisu do níže uvedeného souboru. Vy nebo správce vašeho systému můžete tento problém vyřešit přidělením úplných oprávnění k tomuto souboru pro skupinu Users. Není možný zápis do souboru: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-local-file-host
cs
(místní soubor)
en-US
(local file)
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-delete
cs
Při odstraňování jazykových souborů se vyskytl problém. Zkuste to prosím znovu.
en-US
There was an error deleting the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-download
cs
Při stahování jazykových souborů se vyskytl problém. Zkuste to prosím znovu.
en-US
There was a problem downloading the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-install
cs
Při instalaci jazykových souborů došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu.
en-US
There was a problem installing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-remove
cs
Při odstraňování jazykových souborů došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu.
en-US
There was an error removing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
geolocation.shareWithFile4
cs
Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k informacím o vaší poloze?
en-US
Allow this local file to access your location?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareSysexWithFile
cs
Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k vašim MIDI zařízením a posílat nebo přijímat SysEx zprávy?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices and send/receive SysEx messages?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareWithFile
cs
Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k vašim MIDI zařízením?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
openFile
cs
Otevřít soubor
en-US
Open File
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
xr.shareWithFile4
cs
Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k vašim zařízením pro virtuální realitu? Může tím dojít k odhalení citlivých informací.
en-US
Allow this local file to access virtual reality devices? This may expose sensitive information.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedMalware
cs
Tento soubor obsahuje virus či malware.
en-US
This file contains a virus or malware.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedPotentiallyInsecure
cs
Soubor nebyl stažen z důvodu možného bezpečnostního rizika.
en-US
File not downloaded: Potential security risk.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedPotentiallyUnwanted
cs
Tento soubor může poškodit váš počítač.
en-US
This file may harm your computer.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedUncommon2
cs
Tento soubor není běžně stahován.
en-US
This file is not commonly downloaded.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
fileDeleted
cs
Soubor byl smazán
en-US
File deleted
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
fileMovedOrMissing
cs
Soubor byl přesunut nebo smazán
en-US
File moved or missing
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockButtonConfirmBlock
cs
Odstranit soubor
en-US
Remove file
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockHeaderOpen
cs
Opravdu chcete otevřít tento soubor?
en-US
Are you sure you want to open this file?
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeMalware
cs
Tento soubor obsahuje virus nebo jiný malware, který poškodí váš počítač.
en-US
This file contains a virus or other malware that will harm your computer.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypePotentiallyUnwanted2
cs
Tento soubor se tváří jako užitečný nástroj, ale může provést neočekávané změny ve vašich programech a nastavení.
en-US
This file is disguised as a helpful download, but it can make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeUncommon2
cs
Tento soubor není běžně stahován a nemusí být bezpečné ho otevřít. Může obsahovat virus anebo provést neočekávané změny ve vašich programech a nastaveních.
en-US
This file is not commonly downloaded and may not be safe to open. It may contain a virus or make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
fileAccessDenied
cs
Soubor na adrese %S je nečitelný.
en-US
The file at %S is not readable.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
fileNotFound
cs
Soubor %S nelze nalézt.
en-US
Firefox can’t find the file at %S.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
cs
Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože je obsažena v typu souboru, který není bezpečné otevírat. Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
cs
Tento průvodce vás provede instalací aplikace $BrandFullNameDA.\n\nPřed začátkem instalace je doporučeno zavřít všechny ostatní aplikace. Toto umožní aktualizovat důležité systémové soubory bez restartování vašeho počítače.\r\n\r\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • override.properties
Delete
cs
"Smazání souboru: "
en-US
"Delete file: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ErrorWriting
cs
"Rozbalení: Chyba při zápisu do souboru "
en-US
"Extract: error writing to file "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError
cs
Chyba při otevření souboru pro zápis: \r\n\r\n$0\r\n\r\nPro ukončení instalace klepněte na Přerušit\r\n, na Znovu pro opakování\r\n, nebo na Storno pro ukončení instalace.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Abort to stop the installation,\r\nRetry to try again, or\r\nIgnore to skip this file.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError_NoIgnore
cs
Chyba při otevření souboru pro zápis: \r\n\r\n$0\r\n\r\nPro opakování klepněte na Znovu, nebo na Storno pro ukončení instalace.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Retry to try again, or\r\nCancel to stop the installation.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_file_name
cs
Název souboru:
en-US
File name:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_file_size
cs
Velikost souboru:
en-US
File size:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
invalid_file_error
cs
Neplatný nebo chybný soubor PDF.
en-US
Invalid or corrupted PDF file.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
missing_file_error
cs
Chybí soubor PDF.
en-US
Missing PDF file.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
open_file.title
cs
Otevře soubor
en-US
Open File
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
password_label
cs
Pro otevření PDF souboru vložte heslo.
en-US
Enter the password to open this PDF file.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-tmp-extension-install-message
cs
Vyberte soubor manifest.json nebo archiv .xpi/.zip
en-US
Select manifest.json file or .xpi/.zip archive
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.tree.menu.printToJSON
cs
Tisk do souboru JSON
en-US
Print to JSON
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
downloadFile.label
cs
Stáhnout soubor
en-US
Download file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
gotoLineModal.title
cs
Přejít na řádek v souboru
en-US
Go to a line number in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllInDir.label
cs
Ignorovat soubory v tomto adresáři
en-US
Ignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllInGroup.label
cs
Ignorovat soubory v této skupině
en-US
Ignore files in this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllOutsideDir.label
cs
Ignorovat soubory vně tohoto adresáře
en-US
Ignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllOutsideGroup.label
cs
Ignorovat soubory vně této skupiny
en-US
Ignore files outside this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
outline.noFileSelected
cs
Nevybrán žádný soubor
en-US
No file selected
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.excludePatterns.label
cs
soubory, které chcete vynechat
en-US
files to exclude
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.placeholder
cs
Hledání ve všech souborech
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.fileSearch
cs
Hledat ve zdrojovém souboru
en-US
Source File Search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.fileSearch2
cs
Přejít do souboru
en-US
Go to file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.projectSearch2
cs
Najít v souborech
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isNotJavascriptMessage
cs
Soubor není možné naformátovat, protože se nejedná o soubor JavaScriptu
en-US
Can’t pretty print, file is not JavaScript
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isOriginalMessage
cs
Nelze naformátovat původní zdroje, soubor je již čitelný
en-US
Can’t pretty print original sources, file is already readable
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isPrettyPrintedMessage
cs
Soubor není možné naformátovat, protože je již naformátovaný
en-US
Can’t pretty print, file is already pretty printed
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.noContentMessage
cs
Soubor není možné naformátovat, protože nemá žádný obsah
en-US
Can’t pretty print, file has no content
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder
cs
Vyhledat v souboru
en-US
Search in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder2
cs
Najít v souboru
en-US
Find in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search2
cs
Přejít do souboru
en-US
Go to file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.functionsPlaceholder.title
cs
Hledat funkci v souboru
en-US
Search for a function in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.variablesPlaceholder.title
cs
Hledat proměnnou v souboru
en-US
Search for a variable in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllInDir.label
cs
Přestat ignorovat soubory v tomto adresáři
en-US
Unignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllInGroup.label
cs
Přestat ignorovat soubory v této skupině
en-US
Unignore files in this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllOutsideDir.label
cs
Přestat ignorovat soubory vně tohoto adresáře
en-US
Unignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllOutsideGroup.label
cs
Přestat ignorovat soubory vně této skupiny
en-US
Unignore files outside this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles
cs
%S pro hledání v obsahu souborů
en-US
%S to find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles2
cs
%S pro hledání v souborech
en-US
%S Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.search
cs
%S pro hledání souborů
en-US
%S to search for sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.search2
cs
%S pro přechod na soubor
en-US
%S Go to file
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.nofilename
cs
(název souboru není k dispozici)
en-US
(no filename available)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importDialogAllFilter
cs
Všechny soubory
en-US
All Files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importDialogHARFilter
cs
soubory HAR
en-US
HAR Files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importHarDialogTitle
cs
Import souboru HAR
en-US
Import HAR File
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.label.dropHarFiles
cs
Sem přetáhněte HAR soubory
en-US
Drop HAR files here
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.label.har
cs
Import/export souborů HAR
en-US
HAR Export/Import
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.status.labels.fileCount
cs
v #1 souboru; v #1 souborech; v #1 souborech
en-US
in #1 file;in #1 files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.importHarTooltip
cs
Importovat síťová data ze souboru HAR
en-US
Import a HAR file of network data
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.saveHarTooltip
cs
Uložit síťová data do souboru HAR
en-US
Save network data to HAR file
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.file
cs
Soubor
en-US
File
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-task-controller.title
cs
Vlákno souboru vláken TaskController
en-US
TaskController thread pool threads
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-pretty-print-button-disabled.title
cs
Dokáže naformátovat pouze soubory CSS
en-US
Can only pretty print CSS files
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-pretty-print-button.title
cs
Naformátuje soubor stylů
en-US
Pretty print style sheet
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-save-button.tooltiptext
cs
Uloží stylopis do souboru
en-US
Save this style sheet to a file
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
importStyleSheet.filter
cs
Soubory CSS
en-US
CSS files
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
saveStyleSheet.filter
cs
Soubory CSS
en-US
CSS files
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewCssSourceInStyleEditor.label
cs
Otevřít soubor v Editoru stylů
en-US
Open File in Style-Editor
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewJsSourceInDebugger.label
cs
Otevřít soubor v debuggeru
en-US
Open File in Debugger
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openJavaScriptFile
cs
Otevřít soubor typu JavaScript
en-US
Open JavaScript File
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openJavaScriptFileFilter
cs
Soubory typu JavaScript
en-US
JavaScript Files
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.saveAllMessagesFile.label
cs
Uložit všechny zprávy do souboru
en-US
Save all Messages to File
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardManual
cs
True, pokud chcete kopírovat snímek obrazovky do schránky místo jeho uložení do souboru.
en-US
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileDesc
cs
Uložit do souboru? (true/false)
en-US
Save to file? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileManual
cs
True pokud má být snímek uložen do souboru i pokud jsou povoleny ostatní možnosti (např. schránka).
en-US
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameDesc
cs
Cílový soubor
en-US
Destination filename
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameManual
cs
Název souboru, do kterého se snímek obrazovky uloží (měl by mít příponu ‘.png’).
en-US
The name of the file (should have a ‘.png’ extension) to which we write the screenshot.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
fileAccessDenied
cs
Soubor na adrese %S je nečitelný.
en-US
The file at %S is not readable.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
fileNotFound
cs
Soubor %S nebyl nalezen. Zkontrolujte prosím jeho adresu a zkuste to znovu.
en-US
The file %S cannot be found. Please check the location and try again.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
cs
Požadovanou stránku nelze zobrazit, protože je obsažena v typu souboru, který není bezpečné otevírat. Kontaktujte prosím vlastníky webového serveru a informujte je o tomto problému.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
EditorFileDropFailed
cs
Přenesení souboru do prvku s upravitelným obsahem selhalo: %S.
en-US
Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FolderUploadPrompt.message
cs
Opravdu chcete nahrát všechny soubory z „%S“? Udělejte to pouze v případě, že webu důvěřujete.
en-US
Are you sure you want to upload all files from “%S”? Only do this if you trust the site.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationFileMissing
cs
Vyberte prosím soubor.
en-US
Please select a file.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
GenericFileName
cs
soubor
en-US
file
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
FileUpload
cs
Nahrát soubor
en-US
File Upload
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotFileEnctypeWarning
cs
Formulář obsahuje vstup pro soubor, ale neobsahuje method=POST a enctype=multipart/form-data. Soubor nebude odeslán.
en-US
Form contains a file input, but is missing method=POST and enctype=multipart/form-data on the form. The file will not be sent.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
NoFileSelected
cs
Soubor nevybrán.
en-US
No file selected.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
NoFilesSelected
cs
Soubory nevybrány.
en-US
No files selected.

No matching results for the string soubor for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.