Transvision

Displaying 40 results for the string sistem in az:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
az
Yeniləmələr sistem idarəçiniz tərəfindən söndürülmüşdür
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
az
Siz bu sistemdə gələcək yeniləmələri qura bilməyəcəksiniz. <label data-l10n-name="unsupported-link">Ətraflı öyrən</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
az
Bu əlavə, bir fayl sistemi səhvi baş verdiyi üçün quraşdırıla bilmədi.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
az
Proqram yüklənməsi, sistem idarəçiniz tərəfindən söndürülmüşdür.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
az
{ -brand-short-name } proqramına aid fayllardan biri başqa bir proqram tərəfindən istifadə olunduğu üçün, əlfəcin və səyahət keçmişi sistemi işləməyəcək. Bəzi təhlükəsizlik proqramları buna səbəb ola bilər.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
az
Səyyahın sistem əlavəsi qurmasını və yeniləməsini əngəllə.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-use-system.label
az
Sistem rənglərindən istifadə et
en-US
Use system colors
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-system.label
az
Sistem proxy-serverlərindən istifadə et
en-US
Use system proxy settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
az
Başqa Yazma Sistemləri
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
az
Bu tənzimləmələr kompüterinizin avadanlığı və əməliyyat sistemi üçün hazırlanıb.
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
az
Bu sehirbaz $BrandFullNameDA quraşdırması zamanı sizi təlimatlandıracaq.\n\nQuraşdırmaya başlamamışdan əvvəl digər tətbiqləri qapatmağınız tövsiyyə olunur. Bu, lazım olan sistem fayllarının kompüterinizi yenidən başlatmadan yenilənməsini təmin edir.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.system
az
sistem
en-US
system
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
az
Bu sənəd Personal Security Manager (PSM) quraşdırılmamış göstərilə bilməz. PSM-ni yükləyib quraşdırın və təkrar yoxlayın və ya sistem idarəçisi ilə əlaqə yaradın.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaPlatformDecoderNotFound
az
Bu səhifədə olan video oynadıla bilmir. Sisteminizdə tələb edilən bu video kodeklər olmaya bilər: %S
en-US
The video on this page can’t be played. Your system may not have the required video codecs for: %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
az
Bu səhifədə olan video oynadıla bilmir. Sisteminizdə dəstəklənməyən libavcodec versiyası var
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInSystemId
az
Sistem təyin edicisi içində fayl sonu.
en-US
End of file inside system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
az
Sistem təyin edici gözlənilirdi amma doctype başa çatdı.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errGtInSystemId
az
sistem təyinedicisində “>”.
en-US
“>” in system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
az
Doctype açıqdır və sistem təyin ediciləri arasında boşluq yoxdur.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
az
Sertifikat yayımcısının CRL vaxtı çıxıb. Siyahını yeniləyin ya da sistem tarixini və saatını yoxlayın.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
az
Sertifikat yayımcısının sertifikatının vaxtı bitib. Sistem tarixini və saatını yoxlayın.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
az
%S əlaqənin təhlükəsizliyini təsdiqləmək üçün istifadəçinin əməliyyat sisteminin təmin etdiyi sertifikatlar yerinə Mozilla CA anbarını işlədir. Bu səbəbdən, əgər antivirus proqram təminatı və ya şəbəkə əlaqələrə Mozilla anbarında olmayan CA tərəfindən təmin edilən təhlükəsizlik sertifikatı ilə müdaxilə edirsə, əlaqə təhlükəli olaraq işarətlənir.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
autoConfigMsg
az
Netscape.cfg/AutoConfig uğursuz oldu. Lütfən sistem idarəçiniz ilə əlaqə yaradın.\n Səhv: %S yanlış:
en-US
Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
readConfigMsg
az
Nizamlama faylının oxunması səhvdir. Lütfən sistem idarəçinizlə əlaqə yaradın.
en-US
Failed to read the configuration file. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398878
az
Yeniləmə serveri tapıla bilmir (İnternet bağlantılarınızı təkrar yoxlayın və ya sistem idarəçinizlə əlaqə saxlayın)
en-US
Update server not found (check your internet connection)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398890
az
Proxy-server tapılmadı ()nucu bulunamıyor (İnternet bağlantılarınızı təkrar yoxlayın və ya sistem idarəçinizlə əlaqə saxlayın)
en-US
Proxy server not found (check your internet connection)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
az
Server təsdiq sənədinin vaxtı sona çatıb (Yanlışdırsa lütfən sistem tarixini və saatını düzgün nizamlayın ya da şəbəkə idarəçinizlə əlaqə saxlayın)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
az
Bu yeniləməni qurmaq üçün tələb edilən icazələriniz yoxdur. Lütfən sistem administratorunuzla əlaqə saxlayın.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAbout.ftl
about-about-note
az
Bu səhifədə, rahatlığınız üçün “about” səhifələrinin siyahısı göstərilir.<br/> Bəzi səhifələr fikirlərinizi qarışdıra bilər. Bəziləri ancaq problemləri həll etmək üçün yaradılıb.<br/> Sorğu sisteminə ehtiyac duyan səhifələr isə siyahıdan çıxarılıb.
en-US
This is a list of “about” pages for your convenience.<br/> Some of them might be confusing. Some are for diagnostic purposes only.<br/> And some are omitted because they require query strings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
az
Əməliyyat sistemi versiyanız üçün bloklanmışdır.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
has-seccomp-bpf
az
Seccomp-BPF (Sistem Çağırışı Filtrləmə)
en-US
Seccomp-BPF (System Call Filtering)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
az
Sistem Dilləri
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-title
az
Əməliyyat Sistemi
en-US
Operating System
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-log-title
az
Rədd edilən sistem çağrıları
en-US
Rejected System Calls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-number
az
Sistem çağrısı
en-US
Syscall
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
az
Kompüterinizin saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } olaraq qurulub. Sistem tənzimləmələrində kompüterinizin tarixinin, vaxtının və saat zolağının düz qurulduğuna əmin olun, daha sonra <b>{ $hostname }</b> ünvanını yeniləyin.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
az
Kompüteriniz saatı { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } kimi fikirləşir, bu da { -brand-short-name } səyyahının təhlükəsiz əlaqə qurmağına mane olur. <b>{ $hostname }</b> saytını ziyarət etmək üçün sistem tənzimləmələrindən kompüterinizin saatını hazırki tarix, vaxt və saat zolağı ilə yeniləyin və <b>{ $hostname }</b> saytını təzədən yükləməyi yoxlayın.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unknown-socket-type-psm-installed
az
Sizin sistemə Şəxsi Təhlükəsizlik Meneceri quraşdırıldığına əmin olun.
en-US
Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
az
Sertifikat yayımcısının CRL vaxtı çıxıb. Siyahını yeniləyin ya da sistem tarixini və saatını yoxlayın.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
az
Sertifikat yayımcısının sertifikatının vaxtı bitib. Sistem tarixini və saatını yoxlayın.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.

No matching results for the string sistem for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.