Transvision

Displaying 9 results for the string screen in uz:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-details
uz
Internetga ulanishni tekshiring. Ulana olsangiz, demak { -screenshots-brand-name } xizmatida vaqtinchalik muammo bo‘lishi mumkin.
en-US
Please check your Internet connection. If you are able to connect to the Internet, there may be a temporary problem with the { -screenshots-brand-name } service.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-title
uz
Obbo! { -screenshots-brand-name } ishdan chiqdi.
en-US
Whoa! { -screenshots-brand-name } went haywire.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
uz
Olingan rasmni saqlay olmaymiz, chunki { -screenshots-brand-name } xizmatida muammo mavjud. Keyinroq urinib ko‘ring.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
uz
Skrinshotdan vaqtinchalik xotiraga nusxa olindi. Biror joyga qo‘yish uchun { screenshots-meta-key }-V tugmalaridan foydalaning.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
uz
Skrinshot havolasidan vaqtinchalik xotiraga nusxa olindi. Qo‘yish uchun { screenshots-meta-key }-V tugmalarini bosing.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
uz
{ -screenshots-brand-name } Maxfiy koʻrish rejmida oʻchirilgan
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
uz
Butun ekranda ko‘rish so‘rovi rad qilindi, chunki hujjatlardan kamida bittasidagi iframe’larda "allowfullscreen" attributi mavjud emas.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInputDriven
uz
"Butun ekranga" so‘rovi rad qilindi, chunki Element.mozRequestFullScreen() qisqa bajariladigan foydalanish uchun yaratilgan hodisa bog‘lovchisidan chaqirilmagan.
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-screenshots-brand-name
uz
Firefox Screenshots
en-US
Firefox Screenshots

Displaying 119 results for the string screen in en-US:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-full-screen-blocked
uz
Butun ekran rejimida yoki unga kirishdan oldin qoʻshimcha dastur oʻrnatishga ruxsat berilmaydi.
en-US
Add-on installation is not allowed while in or before entering fullscreen mode.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fullscreen.label
uz
Butun ekran
en-US
Full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
full-screen-exit.label
uz
Butun ekran rejimidan chiqish
en-US
Exit Full Screen Mode
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-button
uz
"Butun ekranda" usulidan chiqish (Esc)
en-US
Exit Full Screen (Esc)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-mac-button
uz
"Butun ekranda" usulidan chiqish (Esc)
en-US
Exit Full Screen (esc)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
uz
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> – hozir butun ekranda
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-no-domain
uz
Bu hujjat hozir butun ekranda ko‘rinmoqda
en-US
This document is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-all-windows-shared
uz
Ekraningizdagi barcha ko‘rinadigan oynalar bo‘lishiladi.
en-US
All visible windows on your screen will be shared.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-select-window-or-screen.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Window or screen:
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-screenshot
uz
Warning: Source string is missing
en-US
screenshot
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-screenshot3
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Take a screenshot
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
uz
Toʻliq ekranni ulashyapsiz. Boshqa odamlar yangi varaqqa oʻtganingizda koʻra olishadi.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
uz
Bu sayt uchun ekranni ulashishni bloklab qo‘ygansiz.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-screen-notification-anchor.tooltiptext
uz
Oynalar yoki ekranni sayt bilan ulashishni boshqarish
en-US
Manage sharing your windows or screen with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-video-fullscreen.label
uz
Butun ekran
en-US
Full Screen
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-video-leave-fullscreen.label
uz
Butun ekrandan chiqish
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-take-frame-screenshot.label
uz
Skrinshot olish
en-US
Take Screenshot
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-take-screenshot.label
uz
Skrinshot olish
en-US
Take Screenshot
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-screenshot-copied
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot copied!
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-enter-full-screen.label
uz
Butun ekran’ga o‘tish
en-US
Enter Full Screen
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-exit-full-screen.label
uz
Butun ekran’dan chiqish
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-full-screen.label
uz
Butun ekran
en-US
Full Screen
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-image-alt.aria-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
A fox on the screen of a laptop computer waving. The laptop has a mouse plugged into it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxScreenshots
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Disable the Firefox Screenshots feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-content-description2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Choose what content you want on your { -firefox-home-brand-name } screen.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshot-toolbarbutton.label
uz
Skrinshot
en-US
Screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshot-toolbarbutton.tooltiptext
uz
Skrinshot olish
en-US
Take a screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-details
uz
Internetga ulanishni tekshiring. Ulana olsangiz, demak { -screenshots-brand-name } xizmatida vaqtinchalik muammo bo‘lishi mumkin.
en-US
Please check your Internet connection. If you are able to connect to the Internet, there may be a temporary problem with the { -screenshots-brand-name } service.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-title
uz
Skrinshotlaringiz sahifasiga ulana olmadik.
en-US
We can’t connect to your screenshots.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-title.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-tooltip
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-title.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-tooltip
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-title
uz
Obbo! { -screenshots-brand-name } ishdan chiqdi.
en-US
Whoa! { -screenshots-brand-name } went haywire.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
uz
Olingan rasmni saqlay olmaymiz, chunki { -screenshots-brand-name } xizmatida muammo mavjud. Keyinroq urinib ko‘ring.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
uz
Skrinshotdan vaqtinchalik xotiraga nusxa olindi. Biror joyga qo‘yish uchun { screenshots-meta-key }-V tugmalaridan foydalaning.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
uz
Skrinshot havolasidan vaqtinchalik xotiraga nusxa olindi. Qo‘yish uchun { screenshots-meta-key }-V tugmalarini bosing.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
uz
{ -screenshots-brand-name } Maxfiy koʻrish rejmida oʻchirilgan
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-retry-button-title.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Retry screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-too-large-error-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Your screenshot was cropped because it was too large
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-details
uz
Bu sahifa standart sahifa emas, shuning uchun uni rasmga tushira olmaymiz.
en-US
This isn’t a standard Web page, so you can’t take a screenshot of it.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-title
uz
Bu sahifani rasmga tushira olmaymiz.
en-US
We can’t screenshot this page.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
fullscreen
uz
Butun ekran
en-US
Fullscreen
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
touchbar-fullscreen-exit
uz
Butun ekrandan chiqish
en-US
Exit Fullscreen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture-unsafe-delegation
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to use your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone-unsafe-delegation
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-unsafe-delegation
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
uz
{ $tabCount -> [one] Ekranni { $tabCount } ta ichki oyna bilan bo‘lishish *[other] Ekranni { $tabCount } ta ichki oyna bilan bo‘lishish }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with.label
uz
Ekranni "{ $streamTitle }" bilan bo‘lishish
en-US
Sharing Screen with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-sharing-screen.tooltiptext
uz
Ekraningiz bo‘lishilgan. Bo‘lishishni boshqarish uchun bosing.
en-US
Your screen is being shared. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-item-screen
uz
ekran
en-US
screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-pick-window-or-screen
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Select window or screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-reason-for-no-permanent-allow-screen
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } can not allow permanent access to your screen.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-screen-system-menu.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
You are sharing a window or a screen. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-entire-screen
uz
Butun ekran
en-US
Entire screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-monitor
uz
{ $monitorIndex }-ekran
en-US
Screen { $monitorIndex }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-screen-warning
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Only share screens with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-sharing-screen
uz
Warning: Source string is missing
en-US
You are sharing your entire screen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
fullscreenButton.tooltip
uz
(%S) oynani butun ekranda ko‘rsatish\u0020
en-US
Display the window in full screen (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Exited DOM fullscreen: permission requests should not be issued while in DOM fullscreen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.fullscreen.promptCanceled
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Canceled pending permission requests: permission requests should not be issued before entering DOM fullscreen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
permission.screen.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Share the screen
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorScreenshotNode.label
uz
Ulamlarni rasmga olish
en-US
Screenshot Node
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceAdderTouch2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Touch Screen
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshot
uz
Koʻrish oynasi skrinshotini olish
en-US
Take a screenshot of the viewport
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshotGeneratedFilename
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Screen Shot %1$S at %2$S
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
toolbox.buttons.screenshot
uz
Butun sahifadan skrinshot olish
en-US
Take a screenshot of the entire page
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-audio-tooltip.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Enables the camera audio sound when taking screenshot
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-clipboard-only-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot to clipboard only
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-clipboard-tooltip2.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Saves the screenshot directly to the clipboard
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot Behavior
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardDesc
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Copy screenshot to clipboard? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardManual
uz
Warning: Source string is missing
en-US
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotCopied
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot copied to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDPRManual
uz
Warning: Source string is missing
en-US
The device pixel ratio to use when taking the screenshot
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
uz
Ekran rasmi olinishidan oldingi kutish vaqti (soniyalarda)
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotErrorCopying
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Error occurred while copying screenshot to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileManual
uz
Warning: Source string is missing
en-US
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameManual
uz
Warning: Source string is missing
en-US
The name of the file (should have a ‘.png’ extension) to which we write the screenshot.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFullPageManual
uz
Warning: Source string is missing
en-US
True if the screenshot should also include parts of the webpage which are outside the current scrolled bounds.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotGeneratedFilename
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Screen Shot %1$S at %2$S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen
uz
"Butun ekranga" usulidan chiqildi, chunki oynalangan plagin fokusga kelib qoldi
en-US
Exited fullscreen because windowed plugin was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
uz
Butun ekranda ko‘rish so‘rovi rad qilindi, chunki hujjatlardan kamida bittasidagi iframe’larda "allowfullscreen" attributi mavjud emas.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedDisabled
uz
"Butun ekranga" so‘rovi rad qilindi, chunki butun ekranga gragi foylanish parametrlarida o‘chirib qo‘yilgan.
en-US
Request for fullscreen was denied because Fullscreen API is disabled by user preference.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFeaturePolicy
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because of FeaturePolicy directives.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFocusedPlugin
uz
"Butun ekranga" so‘rovi rad qilindi, chunki oynalangan plagin fokuslangan.
en-US
Request for fullscreen was denied because a windowed plugin is focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHTMLDialog
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is a <dialog> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHidden
uz
"Butun ekranga" so‘rovi rad qilindi, chunki hujjat endi ko‘rinmaydigan bo‘lgan.
en-US
Request for fullscreen was denied because the document is no longer visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedLostWindow
uz
"Butun ekranga" usuli so‘rovi rad qilindi, chunki bizda oyna mavjud emas.
en-US
Request for fullscreen was denied because we no longer have a window.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was called from inside a mouse event handler not triggered by left mouse button.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMovedDocument
uz
"Butun ekranga" so‘rovi rad qilindi, chunki so‘ralgan element hujjatga ko‘chirilgan.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotFocusedTab
uz
"Butun ekranga" usuli so‘rovi rad qilindi, chunki so‘ralgan element joriy fokuslangan ichki oynada emas.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not in the currently focused tab.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML
uz
"Butun ekranga" so‘rovi rad qilindi, chunki so‘ralgan element <svg>, <math> yoki HTML emas.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not <svg>, <math>, or an HTML element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInDocument
uz
"Butun ekranga" so‘rovi rad qilindi, chunki so‘ralgan element hujjatning ichida mavjud emas.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is no longer in its document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInputDriven
uz
"Butun ekranga" so‘rovi rad qilindi, chunki Element.mozRequestFullScreen() qisqa bajariladigan foydalanish uchun yaratilgan hodisa bog‘lovchisidan chaqirilmagan.
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedPopoverOpen
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because the element is already open as a popover.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedSubDocFullscreen
uz
"Butun ekranga" usuli so‘rovi rad qilindi, chunki so‘ralgan butun ekranga hujjatining quyi hujjati allaqachon "Butun ekranga" usulida.
en-US
Request for fullscreen was denied because a subdocument of the document requesting fullscreen is already fullscreen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenExitWindowFocus
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Exited fullscreen because a window was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning
uz
Warning: Source string is missing
en-US
mozRequestFullScreen() is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning
uz
Warning: Source string is missing
en-US
onmozfullscreenchange is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning
uz
Warning: Source string is missing
en-US
onmozfullscreenerror is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
OffscreenCanvasToBlobWarning
uz
Warning: Source string is missing
en-US
OffscreenCanvas.toBlob() is deprecated. Use OffscreenCanvas.convertToBlob() instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInputDriven
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Request for pointer lock was denied because Element.requestPointerLock() was not called from inside a short running user-generated event handler, and the document is not in full screen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RemovedFullscreenElement
uz
"Butun ekranga" usulidan chiqildi, chunki butun ekranga elementi hujjatdan o‘chirilgandi.
en-US
Exited fullscreen because fullscreen element was removed from document.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pointing-device-touchscreen
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Touchscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-screenshots-brand-name
uz
Firefox Screenshots
en-US
Firefox Screenshots
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-casting-button-label.aria-label
uz
Ekranga uzatish
en-US
Cast to Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-enterfullscreen-button.aria-label
uz
Butun ekranga
en-US
Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-exitfullscreen-button.aria-label
uz
"Butun ekranga" usulidan chiqish
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-picture-in-picture-explainer3
uz
Warning: Source string is missing
en-US
More screens are more fun. Play this video while you do other things.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.aria-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Exit fullscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.tooltip
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Exit fullscreen (double-click or { $shortcut })
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-fullscreen-btn2.aria-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Fullscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-fullscreen-btn2.tooltip
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Fullscreen (double-click or { $shortcut })
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.