Transvision

Displaying 14 results for the string screen in lt:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-details
lt
Patikrinkite savo interneto ryšį. Jeigu galite prisijungti prie interneto, gali būti, kad yra laikina problema su „{ -screenshots-brand-name }“ paslauga.
en-US
Please check your Internet connection. If you are able to connect to the Internet, there may be a temporary problem with the { -screenshots-brand-name } service.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-title
lt
Oi! „{ -screenshots-brand-name }“ sugedo.
en-US
Whoa! { -screenshots-brand-name } went haywire.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
lt
Mums nepavyko įrašyti jūsų nuotraukos, nes yra problema su „{ -screenshots-brand-name }“ paslauga. Prašome pabandyti vėliau.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
lt
Jūsų nuotrauka nukopijuota į iškarpinę. Spustelėkite { screenshots-meta-key }-V, norėdami įdėti.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
lt
Jūsų nuotraukos saitas buvo nukopijuotas į iškarpinę. Spustelėkite „{ screenshots-meta-key }-V“ norėdami įdėti.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
lt
„{ -screenshots-brand-name }“ privačiajame naršyme neveikia
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes bent vienas aukštesniojo lygio elementas nėra „iframe“ tipo arba neturi „allowfullscreen“ atributo.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes „Element.requestFullscreen()“ metodas iškviestas iš pelės įvykius apdorojančios funkcijos, kurios neiššaukė kairys pelės mygtukas.
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was called from inside a mouse event handler not triggered by left mouse button.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInputDriven
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes „Element.requestFullscreen()“ metodas iškviestas ne iš trumpai veikiančios naudotojo veiksmą apdorojančios funkcijos.
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning
lt
mozRequestFullScreen() yra nenaudotina.
en-US
mozRequestFullScreen() is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning
lt
„onmozfullscreenchange“ yra nenaudotina.
en-US
onmozfullscreenchange is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning
lt
„onmozfullscreenerror“ yra nenaudotina.
en-US
onmozfullscreenerror is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
OffscreenCanvasToBlobWarning
lt
OffscreenCanvas.toBlob() yra nenaudotinas. Vietoje jo naudokite OffscreenCanvas.convertToBlob().
en-US
OffscreenCanvas.toBlob() is deprecated. Use OffscreenCanvas.convertToBlob() instead.
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-screenshots-brand-name
lt
Firefox Screenshots
en-US
Firefox Screenshots

Displaying 119 results for the string screen in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-full-screen-blocked
lt
Priedų diegimas yra neleidžiamas esant viso ekrano veiksenoje, arba prieš pareinant į ją.
en-US
Add-on installation is not allowed while in or before entering fullscreen mode.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fullscreen.label
lt
Visas ekranas
en-US
Full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
full-screen-exit.label
lt
Grįžti iš viso ekrano veiksenos
en-US
Exit Full Screen Mode
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-button
lt
Grįžti iš viso ekrano (Esc)
en-US
Exit Full Screen (Esc)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-mac-button
lt
Grįžti iš viso ekrano (esc)
en-US
Exit Full Screen (esc)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
lt
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> dabar yra visame ekrane
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-no-domain
lt
Šis dokumentas dabar yra visame ekrane
en-US
This document is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-all-windows-shared
lt
Bus leidžiama matyti visus jūsų ekrane matomus langus.
en-US
All visible windows on your screen will be shared.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-select-window-or-screen.label
lt
Langas ar ekranas:
en-US
Window or screen:
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-screenshot
lt
ekrano nuotrauka
en-US
screenshot
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-screenshot3
lt
Padaryti ekrano nuotrauką
en-US
Take a screenshot
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
lt
Jūs dalinatės viso ekrano vaizdu. Kiti žmonės gali matyti, kai pereisite į kitą kortelę.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
lt
Šiai svetainei neleidžiate dalintis ekrano vaizdu.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-screen-notification-anchor.tooltiptext
lt
Tvarkyti langų ar viso ekrano bendrinimą su svetaine
en-US
Manage sharing your windows or screen with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-video-fullscreen.label
lt
Visame ekrane
en-US
Full Screen
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-video-leave-fullscreen.label
lt
Grįžti iš viso ekrano
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-take-frame-screenshot.label
lt
Padaryti ekrano nuotrauką
en-US
Take Screenshot
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-take-screenshot.label
lt
Padaryti ekrano nuotrauką
en-US
Take Screenshot
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-screenshot-copied
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot copied!
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-enter-full-screen.label
lt
Rodyti visame ekrane
en-US
Enter Full Screen
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-exit-full-screen.label
lt
Grįžti iš viso ekrano
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-full-screen.label
lt
Visas ekranas
en-US
Full Screen
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-image-alt.aria-label
lt
Warning: Source string is missing
en-US
A fox on the screen of a laptop computer waving. The laptop has a mouse plugged into it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxScreenshots
lt
Išjungti „Firefox“ ekrano nuotraukų funkcionalumą.
en-US
Disable the Firefox Screenshots feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-content-description2
lt
Pasirinkite, kokio turinio norite savo „{ -firefox-home-brand-name }“ ekrane.
en-US
Choose what content you want on your { -firefox-home-brand-name } screen.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshot-toolbarbutton.label
lt
Ekrano nuotrauka
en-US
Screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshot-toolbarbutton.tooltiptext
lt
Padaryti ekrano nuotrauką
en-US
Take a screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-details
lt
Patikrinkite savo interneto ryšį. Jeigu galite prisijungti prie interneto, gali būti, kad yra laikina problema su „{ -screenshots-brand-name }“ paslauga.
en-US
Please check your Internet connection. If you are able to connect to the Internet, there may be a temporary problem with the { -screenshots-brand-name } service.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-title
lt
Mums nepavyko prisijungti prie jūsų ekrano nuotraukų.
en-US
We can’t connect to your screenshots.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-title.title
lt
Kopijuoti ekrano nutrauką į iškarpinę
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-tooltip
lt
Kopijuoti ekrano nutrauką į iškarpinę
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-title.title
lt
Atsisiųsti ekrano nuotrauką
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-tooltip
lt
Atsisiųsti ekrano nuotrauką
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-title
lt
Oi! „{ -screenshots-brand-name }“ sugedo.
en-US
Whoa! { -screenshots-brand-name } went haywire.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
lt
Mums nepavyko įrašyti jūsų nuotraukos, nes yra problema su „{ -screenshots-brand-name }“ paslauga. Prašome pabandyti vėliau.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
lt
Jūsų nuotrauka nukopijuota į iškarpinę. Spustelėkite { screenshots-meta-key }-V, norėdami įdėti.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
lt
Jūsų nuotraukos saitas buvo nukopijuotas į iškarpinę. Spustelėkite „{ screenshots-meta-key }-V“ norėdami įdėti.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
lt
„{ -screenshots-brand-name }“ privačiajame naršyme neveikia
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-retry-button-title.title
lt
Kartoti ekrano nuotrauką
en-US
Retry screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-too-large-error-title
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Your screenshot was cropped because it was too large
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-details
lt
Tai nėra įprastas tinklalapis, tad negalite padaryti jo nuotraukos.
en-US
This isn’t a standard Web page, so you can’t take a screenshot of it.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-title
lt
Mums nepavyko nufotografuoti šio tinklalapio.
en-US
We can’t screenshot this page.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
fullscreen
lt
Visas ekranas
en-US
Fullscreen
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
touchbar-fullscreen-exit
lt
Grįžti iš viso ekrano
en-US
Exit Fullscreen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen
lt
Leisti { $origin } matyti jūsų ekrano vaizdą?
en-US
Allow { $origin } to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture
lt
Leisti „{ $origin }“ klausytis šios kortelės garso ir matyti jūsų ekrano vaizdą?
en-US
Allow { $origin } to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture-unsafe-delegation
lt
Leisti „{ $origin }“ suteikti leidimą „{ $thirdParty }“ klausytis šios kortelės garso ir matyti jūsų ekrano vaizdą?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone
lt
Leisti „{ $origin }“ naudoti jūsų mikrofoną ir matyti jūsų ekrano vaizdą?
en-US
Allow { $origin } to use your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone-unsafe-delegation
lt
Leisti „{ $origin }“ suteikti leidimą „{ $thirdParty }“ naudoti jūsų mikrofoną ir matyti jūsų ekrano vaizdą?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-unsafe-delegation
lt
Leisti „{ $origin }“ suteikti leidimą „{ $thirdParty }“ matyti jūsų ekrano vaizdą?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
lt
{ $tabCount -> [one] Prieiga prie ekrane rodomo vaizdo suteikta { $tabCount } kortelei [few] Prieiga prie ekrane rodomo vaizdo suteikta { $tabCount } kortelėms *[other] Prieiga prie ekrane rodomo vaizdo suteikta { $tabCount } kortelių }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with.label
lt
Prieiga prie ekrane rodomo vaizdo suteikta „{ $streamTitle }“
en-US
Sharing Screen with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-sharing-screen.tooltiptext
lt
Šiuo metu leidžiama matyti ekrane rodomą vaizdą. Spustelėkite prieigai valdyti.
en-US
Your screen is being shared. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-item-screen
lt
ekranas
en-US
screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-pick-window-or-screen
lt
Pasirinkite langą arba ekraną
en-US
Select window or screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-reason-for-no-permanent-allow-screen
lt
„{ -brand-short-name }“ negali suteikti leidimo visam laikui naudoti jūsų ekraną.
en-US
{ -brand-short-name } can not allow permanent access to your screen.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-screen-system-menu.label
lt
Šiuo metu leidžiama matyti ekrane rodomą vaizdą. Spustelėkite prieigai valdyti.
en-US
You are sharing a window or a screen. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-entire-screen
lt
Visas ekranas
en-US
Entire screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-monitor
lt
{ $monitorIndex }-asis ekranas
en-US
Screen { $monitorIndex }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-screen-warning
lt
Prieigą prie ekrano suteikite tik patikimoms svetainėmis. Apgaulingoms svetainėms tai gali leisti naršyti jūsų vardu ir pavogti jūsų asmeninius duomenis.
en-US
Only share screens with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-sharing-screen
lt
Jūs dalinatės viso ekrano vaizdu.
en-US
You are sharing your entire screen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
lt
Kortelės turinio atvaizdavimas yra išjungtas dėl nesuderinamumo tarp „%S“ ir jūsų prieinamumo programinės įrangos. Prašome atsinaujinti ekrano skaityklę arba naudoti prailginto palaikymo „Firefox“ laidą.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
fullscreenButton.tooltip
lt
Rodyti naršyklę visame ekrane (%S)
en-US
Display the window in full screen (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled
lt
Išeita iš viso ekrano DOM veiksenos: leidimų prašymai neturėtų būti teikiami esant viso ekrano DOM veiksenoje.
en-US
Exited DOM fullscreen: permission requests should not be issued while in DOM fullscreen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.fullscreen.promptCanceled
lt
Laukiantys leidimų prašymai buvo atšaukti: leidimų prašymai neturėtų būti teikiami prieš pereinant į viso ekrano DOM veikseną.
en-US
Canceled pending permission requests: permission requests should not be issued before entering DOM fullscreen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
permission.screen.label
lt
Suteikti prieigą prie ekrano vaizdo
en-US
Share the screen
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
lt
Pritaikymo neįgaliesiems tyriklis leidžia peržiūrėti esamo tinklalapio pritaikymo medį, kurį naudoja ekrano skaitytuvai ir kitos pagalbinės technologijos. %S
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorScreenshotNode.label
lt
Elemento ekrano kopija
en-US
Screenshot Node
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceAdderTouch2
lt
Liečiamas ekranas
en-US
Touch Screen
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshot
lt
Padaryti matomos srities nuotrauką
en-US
Take a screenshot of the viewport
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshotGeneratedFilename
lt
Ekrano nuotrauka %1$S %2$S
en-US
Screen Shot %1$S at %2$S
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
toolbox.buttons.screenshot
lt
Padaryti viso tinklalapio nuotrauką
en-US
Take a screenshot of the entire page
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-audio-tooltip.title
lt
Įjungia fotoaparato garsą darant ekrano nuotrauką
en-US
Enables the camera audio sound when taking screenshot
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-clipboard-only-label
lt
Įrašyti nuotrauką tik į iškarpinę
en-US
Screenshot to clipboard only
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-clipboard-tooltip2.title
lt
Įrašo ekrano nuotrauką tiesiai į kompiuterio iškarpinę
en-US
Saves the screenshot directly to the clipboard
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-label
lt
Ekrano nuotraukų nuostatos
en-US
Screenshot Behavior
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardDesc
lt
Ar kopijuoti nuotrauką į iškarpinę? (true / false)
en-US
Copy screenshot to clipboard? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardManual
lt
„True“ jeigu norite, kad nuotrauka būtų perkelta į iškarpinę, o ne įrašyta į failą.
en-US
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotCopied
lt
Nuotrauka perkelta į iškarpinę.
en-US
Screenshot copied to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDPRManual
lt
Įrenginio taškų santykis, kuris bus naudojamas kuriant ekrano kopiją
en-US
The device pixel ratio to use when taking the screenshot
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
lt
Kiek sekundžių uždelsti prieš darant nuotrauką
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotErrorCopying
lt
Įvyko klaida bandant perkelti nuotrauką į iškarpinę.
en-US
Error occurred while copying screenshot to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileManual
lt
„True“ jeigu norite, kad nuotrauka būtų įrašyta į failą net kai įjungtos kitos parinktys (pvz., iškarpinė).
en-US
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameManual
lt
Failo, į kurį norima įrašyti nuotrauką, vardas (turėtų būti su „.png“ prievardžiu).
en-US
The name of the file (should have a ‘.png’ extension) to which we write the screenshot.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFullPageManual
lt
„True“ jeigu norite, kad į paveikslą būtų įrašyta ir ta tinklalapio dalis, kuri nuotraukos darymo metu nepatenka į rodinį.
en-US
True if the screenshot should also include parts of the webpage which are outside the current scrolled bounds.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotGeneratedFilename
lt
Ekrano nuotrauka %1$S %2$S
en-US
Screen Shot %1$S at %2$S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen
lt
Išeita iš viso ekrano veiksenos, nes aktyviu tapo lange veikiantis papildinys.
en-US
Exited fullscreen because windowed plugin was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes bent vienas aukštesniojo lygio elementas nėra „iframe“ tipo arba neturi „allowfullscreen“ atributo.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedDisabled
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes šis funkcionalumas išjungtas naudotojo pageidavimu.
en-US
Request for fullscreen was denied because Fullscreen API is disabled by user preference.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFeaturePolicy
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes to neleidžia „FeaturePolicy“ direktyvos.
en-US
Request for fullscreen was denied because of FeaturePolicy directives.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFocusedPlugin
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes šiuo metu yra aktyvus lange veikiantis papildinys.
en-US
Request for fullscreen was denied because a windowed plugin is focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHTMLDialog
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes ją pateikęs elementas yra <dialog> elementas.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is a <dialog> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHidden
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes dokumentas jau yra nematomas.
en-US
Request for fullscreen was denied because the document is no longer visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedLostWindow
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes nebėra lango.
en-US
Request for fullscreen was denied because we no longer have a window.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes „Element.requestFullscreen()“ metodas iškviestas iš pelės įvykius apdorojančios funkcijos, kurios neiššaukė kairys pelės mygtukas.
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was called from inside a mouse event handler not triggered by left mouse button.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMovedDocument
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes ją pateikęs elementas persikėlė į kitą dokumentą.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotFocusedTab
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes ją pateikęs elementas yra ne dabar aktyvioje kortelėje.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not in the currently focused tab.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes ją pateikęs elementas nėra <svg>, <math>, ar HTML elementas.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not <svg>, <math>, or an HTML element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInDocument
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes ją pateikusio elemento jau nebėra jo dokumente.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is no longer in its document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInputDriven
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes „Element.requestFullscreen()“ metodas iškviestas ne iš trumpai veikiančios naudotojo veiksmą apdorojančios funkcijos.
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedPopoverOpen
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because the element is already open as a popover.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedSubDocFullscreen
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes ją pateikusio dokumento podokumentis jau naudoja visą ekraną.
en-US
Request for fullscreen was denied because a subdocument of the document requesting fullscreen is already fullscreen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenExitWindowFocus
lt
Išeita iš viso ekrano veiksenos, nes aktyviu tapo langas.
en-US
Exited fullscreen because a window was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning
lt
mozRequestFullScreen() yra nenaudotina.
en-US
mozRequestFullScreen() is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning
lt
„onmozfullscreenchange“ yra nenaudotina.
en-US
onmozfullscreenchange is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning
lt
„onmozfullscreenerror“ yra nenaudotina.
en-US
onmozfullscreenerror is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
OffscreenCanvasToBlobWarning
lt
OffscreenCanvas.toBlob() yra nenaudotinas. Vietoje jo naudokite OffscreenCanvas.convertToBlob().
en-US
OffscreenCanvas.toBlob() is deprecated. Use OffscreenCanvas.convertToBlob() instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInputDriven
lt
Užklausa blokuoti žymeklį atmesta, nes „Element.requestPointerLock()“ metodas iškviestas ne iš trumpai veikiančios naudotojo veiksmą apdorojančios funkcijos, o dokumentas nėra viso ekrano veiksenoje.
en-US
Request for pointer lock was denied because Element.requestPointerLock() was not called from inside a short running user-generated event handler, and the document is not in full screen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RemovedFullscreenElement
lt
Išeita iš viso ekrano veiksenos, nes elementas, kuriam ji buvo suteikta, pašalintas iš dokumento.
en-US
Exited fullscreen because fullscreen element was removed from document.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pointing-device-touchscreen
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Touchscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-screenshots-brand-name
lt
Firefox Screenshots
en-US
Firefox Screenshots
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-casting-button-label.aria-label
lt
Nukreipti į ekraną
en-US
Cast to Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-enterfullscreen-button.aria-label
lt
Visas ekranas
en-US
Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-exitfullscreen-button.aria-label
lt
Normalioji veiksena
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-picture-in-picture-explainer3
lt
Warning: Source string is missing
en-US
More screens are more fun. Play this video while you do other things.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.aria-label
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Exit fullscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.tooltip
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Exit fullscreen (double-click or { $shortcut })
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-fullscreen-btn2.aria-label
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Fullscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-fullscreen-btn2.tooltip
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Fullscreen (double-click or { $shortcut })
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.