Transvision

Displaying 10 results for the string screen in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxScreenshots
ca
Desactiva la funció de captures de pantalla del Firefox Screenshots.
en-US
Disable the Firefox Screenshots feature.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-details
ca
Comproveu la connexió a Internet. Si podeu connectar-vos a Internet, podria ser un problema temporal del servei del { -screenshots-brand-name }.
en-US
Please check your Internet connection. If you are able to connect to the Internet, there may be a temporary problem with the { -screenshots-brand-name } service.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-title
ca
El { -screenshots-brand-name } ha tingut un problema.
en-US
Whoa! { -screenshots-brand-name } went haywire.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
ca
No s'ha pogut desar la vostra captura perquè hi ha un problema amb el servei del { -screenshots-brand-name }. Torneu-ho a provar més tard.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
ca
La captura s'ha copiat al porta-retalls. Premeu { screenshots-meta-key }-V per enganxar-la.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
ca
L'enllaç de la captura s'ha copiat al porta-retalls. Premeu { screenshots-meta-key }-V per enganxar-lo.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
ca
El { -screenshots-brand-name } està desactivat en el mode de navegació privada
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè almenys un dels elements que conté el document no és un marc iframe o no té l'atribut «allowfullscreen».
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInputDriven
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè la funció Element.requestFullscreen() no s'ha cridat des d'un gestor d'esdeveniments generats per l'usuari d'execució curta.
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-screenshots-brand-name
ca
Firefox Screenshots
en-US
Firefox Screenshots

Displaying 124 results for the string screen in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-full-screen-blocked
ca
No es permet instal·lar cap complement mentre estigueu en el mode de pantalla completa, o abans d'entrar-hi.
en-US
Add-on installation is not allowed while in or before entering fullscreen mode.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fullscreen.label
ca
Pantalla completa
en-US
Full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
full-screen-exit.label
ca
Surt del mode de pantalla completa
en-US
Exit Full Screen Mode
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-button
ca
Surt de la pantalla completa (Esc)
en-US
Exit Full Screen (Esc)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-mac-button
ca
Surt de la pantalla completa (esc)
en-US
Exit Full Screen (esc)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
ca
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> està a pantalla completa
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-no-domain
ca
Aquest document està a pantalla completa
en-US
This document is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-all-windows-shared
ca
Es compartiran totes les finestres visibles de la pantalla.
en-US
All visible windows on your screen will be shared.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-select-window-or-screen.label
ca
Finestra o pantalla:
en-US
Window or screen:
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-screenshot
ca
captura de pantalla
en-US
screenshot
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-screenshot3
ca
Fes una captura de pantalla
en-US
Take a screenshot
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
ca
Esteu compartint la pantalla sencera. Les altres persones poden veure quan canvieu a una pestanya nova.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
ca
Heu blocat la compartició de la pantalla en aquest lloc web.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-screen-notification-anchor.tooltiptext
ca
Gestiona la compartició de finestres o de la pantalla amb el lloc
en-US
Manage sharing your windows or screen with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-video-fullscreen.label
ca
Pantalla completa
en-US
Full Screen
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-video-leave-fullscreen.label
ca
Surt de la pantalla completa
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-take-frame-screenshot.label
ca
Fes una captura de pantalla
en-US
Take Screenshot
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-take-screenshot.label
ca
Fes una captura de pantalla
en-US
Take Screenshot
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-screenshot-copied
ca
S'ha copiat la captura de pantalla
en-US
Screenshot copied!
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-enter-full-screen.label
ca
Obre a pantalla completa
en-US
Enter Full Screen
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-exit-full-screen.label
ca
Surt de la pantalla completa
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-full-screen.label
ca
Pantalla completa
en-US
Full Screen
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-image-alt.aria-label
ca
Una guineu a la pantalla d'un ordinador portàtil saludant. El portàtil té un ratolí connectat.
en-US
A fox on the screen of a laptop computer waving. The laptop has a mouse plugged into it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxScreenshots
ca
Desactiva la funció de captures de pantalla del Firefox Screenshots.
en-US
Disable the Firefox Screenshots feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-content-description2
ca
Trieu el contingut que voleu en la pantalla d'{ -firefox-home-brand-name }.
en-US
Choose what content you want on your { -firefox-home-brand-name } screen.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshot-toolbarbutton.label
ca
Captura de pantalla
en-US
Screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshot-toolbarbutton.tooltiptext
ca
Fes una captura de pantalla
en-US
Take a screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-component-retry-button.aria-label
ca
Torna a fer la captura de pantalla
en-US
Retry screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-component-retry-button.title
ca
Torna a fer la captura de pantalla
en-US
Retry screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-details
ca
Comproveu la connexió a Internet. Si podeu connectar-vos a Internet, podria ser un problema temporal del servei del { -screenshots-brand-name }.
en-US
Please check your Internet connection. If you are able to connect to the Internet, there may be a temporary problem with the { -screenshots-brand-name } service.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-title
ca
No s'ha pogut accedir a les vostres captures de pantalla.
en-US
We can’t connect to your screenshots.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-title.title
ca
Copia la captura de pantalla al porta-retalls
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-tooltip
ca
Copia la captura de pantalla al porta-retalls
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-title.title
ca
Baixa la captura de pantalla
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-tooltip
ca
Baixa la captura de pantalla
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-title
ca
El { -screenshots-brand-name } ha tingut un problema.
en-US
Whoa! { -screenshots-brand-name } went haywire.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
ca
No s'ha pogut desar la vostra captura perquè hi ha un problema amb el servei del { -screenshots-brand-name }. Torneu-ho a provar més tard.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
ca
La captura s'ha copiat al porta-retalls. Premeu { screenshots-meta-key }-V per enganxar-la.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
ca
L'enllaç de la captura s'ha copiat al porta-retalls. Premeu { screenshots-meta-key }-V per enganxar-lo.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
ca
El { -screenshots-brand-name } està desactivat en el mode de navegació privada
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-retry-button-title.title
ca
Torna a fer la captura de pantalla
en-US
Retry screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-too-large-error-title
ca
La captura de pantalla s'ha retallat perquè era massa gran
en-US
Your screenshot was cropped because it was too large
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-details
ca
No podeu fer una captura de pantalla perquè aquesta no és una pàgina web estàndard.
en-US
This isn’t a standard Web page, so you can’t take a screenshot of it.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-title
ca
No es pot fer una captura de pantalla d'aquesta pàgina.
en-US
We can’t screenshot this page.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
fullscreen
ca
Pantalla completa
en-US
Fullscreen
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
touchbar-fullscreen-exit
ca
Surt de la pantalla completa
en-US
Exit Fullscreen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen
ca
Voleu permetre que { $origin } accedeixi a la vostra pantalla?
en-US
Allow { $origin } to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture
ca
Voleu permetre que { $origin } accedeixi a la vostra pantalla i escolti l'àudio d'aquesta pestanya?
en-US
Allow { $origin } to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture-unsafe-delegation
ca
Voleu permetre que { $origin } doni permís a { $thirdParty } per a escoltar l'àudio d'aquesta pestanya i accedir a la vostra pantalla?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture-with-file
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Allow this local file to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone
ca
Voleu permetre que { $origin } utilitzi el micròfon i accedeixi a la vostra pantalla?
en-US
Allow { $origin } to use your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone-unsafe-delegation
ca
Voleu permetre que { $origin } doni permís a { $thirdParty } per a accedir al micròfon i a la vostra pantalla?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone-with-file
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Allow this local file to use your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-unsafe-delegation
ca
Voleu permetre que { $origin } doni permís a { $thirdParty } per a accedir a la vostra pantalla?
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-with-file
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Allow this local file to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
ca
{ $tabCount -> [one] S'està compartint la pantalla amb { $tabCount } pestanya *[other] S'està compartint la pantalla amb { $tabCount } pestanyes }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with.label
ca
S'està compartint la pantalla amb «{ $streamTitle }»
en-US
Sharing Screen with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-sharing-screen.tooltiptext
ca
Esteu compartint la pantalla. Feu clic aquí per controlar què voleu compartir.
en-US
Your screen is being shared. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-item-screen
ca
pantalla
en-US
screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-pick-window-or-screen
ca
Trieu una finestra o pantalla
en-US
Select window or screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-reason-for-no-permanent-allow-screen
ca
El { -brand-short-name } no pot permetre l'accés permanent a la vostra pantalla.
en-US
{ -brand-short-name } can not allow permanent access to your screen.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-screen-system-menu.label
ca
Esteu compartint una finestra o una pantalla. Feu clic aquí per controlar què voleu compartir.
en-US
You are sharing a window or a screen. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-entire-screen
ca
Pantalla sencera
en-US
Entire screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-monitor
ca
Pantalla { $monitorIndex }
en-US
Screen { $monitorIndex }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-screen-warning
ca
Compartiu la pantalla únicament amb els llocs en què confieu. Quan compartiu, és possible que llocs web maliciosos puguin navegar en nom vostre i robar les vostres dades privades.
en-US
Only share screens with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-sharing-screen
ca
Esteu compartint la pantalla sencera.
en-US
You are sharing your entire screen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
ca
La visualització del contingut de la pestanya s'ha desactivat a causa d'una incompatibilitat entre el %S i el vostre programari d'accessibilitat. Actualitzeu el vostre lector de pantalla o instal·leu la versió de compatibilitat ampliada del Firefox ESR (Firefox Extended Support Release).
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
fullscreenButton.tooltip
ca
Mostra la finestra a pantalla completa (%S)
en-US
Display the window in full screen (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled
ca
S'ha sortit de la pantalla completa de DOM: no es poden emetre sol·licituds de permís mentre estigueu en la pantalla completa de DOM.
en-US
Exited DOM fullscreen: permission requests should not be issued while in DOM fullscreen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.fullscreen.promptCanceled
ca
S'han cancel·lat les sol·licituds de permís pendents: no es poden emetre sol·licituds de permís abans d'entrar en la pantalla completa de DOM.
en-US
Canceled pending permission requests: permission requests should not be issued before entering DOM fullscreen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
permission.screen.label
ca
Compartir la pantalla
en-US
Share the screen
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
ca
L'inspector d'accessibilitat permet examinar l'arbre d'accessibilitat de la pàgina actual, que utilitzen els lectors de pantalla i altres tecnologies d'assistència. %S
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorScreenshotNode.label
ca
Node de captura de pantalla
en-US
Screenshot Node
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceAdderTouch2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Touch Screen
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshot
ca
Fes una captura de l'àrea de visualització
en-US
Take a screenshot of the viewport
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshotGeneratedFilename
ca
Captura de pantalla del %1$S a les %2$S
en-US
Screen Shot %1$S at %2$S
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
toolbox.buttons.screenshot
ca
Fes una captura de tota la pàgina
en-US
Take a screenshot of the entire page
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-audio-tooltip.title
ca
Activa el so d'obturador de càmera fotogràfica en fer una captura de pantalla
en-US
Enables the camera audio sound when taking screenshot
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-clipboard-only-label
ca
Desa la captura de pantalla només al porta-retalls
en-US
Screenshot to clipboard only
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-clipboard-tooltip2.title
ca
Desa la captura de pantalla directament al porta-retalls
en-US
Saves the screenshot directly to the clipboard
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-label
ca
Comportament de la captura de pantalla
en-US
Screenshot Behavior
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardDesc
ca
Voleu copiar la captura de pantalla al porta-retalls? (cert/fals)
en-US
Copy screenshot to clipboard? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardManual
ca
Cert si voleu copiar la captura de pantalla en lloc de desar-la en un fitxer.
en-US
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotCopied
ca
La captura de pantalla s'ha copiat al porta-retalls.
en-US
Screenshot copied to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDPRManual
ca
La relació de píxels del dispositiu que s'utilitzarà per fer la captura de pantalla
en-US
The device pixel ratio to use when taking the screenshot
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
ca
Temps que cal esperar (en segons) per fer la captura de pantalla
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotErrorCopying
ca
S'ha produït un error en copiar la captura de pantalla al porta-retalls.
en-US
Error occurred while copying screenshot to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileManual
ca
«Cert» si cal desar la captura de pantalla en un fitxer fins i tot si s'han activat altres opcions (p. ex. porta-retalls).
en-US
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameManual
ca
El nom del fitxer (ha de tenir l'extensió «.png») on s'escriurà la captura de pantalla.
en-US
The name of the file (should have a ‘.png’ extension) to which we write the screenshot.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFullPageManual
ca
Cert si la captura de pantalla ha d'incloure les parts de la pàgina web que queden fora dels límits visibles actuals.
en-US
True if the screenshot should also include parts of the webpage which are outside the current scrolled bounds.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotGeneratedFilename
ca
Captura de pantalla feta el %1$S a les %2$S
en-US
Screen Shot %1$S at %2$S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen
ca
S'ha sortit de la pantalla completa perquè el focus ha passat a un connector dins d'una finestra.
en-US
Exited fullscreen because windowed plugin was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè almenys un dels elements que conté el document no és un marc iframe o no té l'atribut «allowfullscreen».
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedDisabled
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè a les preferències de l'usuari s'ha inhabilitat l'API de pantalla completa.
en-US
Request for fullscreen was denied because Fullscreen API is disabled by user preference.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFeaturePolicy
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because of FeaturePolicy directives.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFocusedPlugin
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè el focus està en un connector dins d'una finestra.
en-US
Request for fullscreen was denied because a windowed plugin is focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHTMLDialog
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is a <dialog> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHidden
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè el document ja no és visible.
en-US
Request for fullscreen was denied because the document is no longer visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedLostWindow
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè ja no hi ha cap finestra.
en-US
Request for fullscreen was denied because we no longer have a window.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was called from inside a mouse event handler not triggered by left mouse button.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMovedDocument
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que ho ha sol·licitat ha mogut el document.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotFocusedTab
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que ho ha sol·licitat no està en la pestanya que actualment té el focus.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not in the currently focused tab.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que ho ha sol·licitat no és <svg>, <math>, ni un element HTML.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not <svg>, <math>, or an HTML element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInDocument
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè l'element que ho ha sol·licitat ja no existeix en el document.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is no longer in its document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInputDriven
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè la funció Element.requestFullscreen() no s'ha cridat des d'un gestor d'esdeveniments generats per l'usuari d'execució curta.
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedPopoverOpen
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because the element is already open as a popover.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedSubDocFullscreen
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè un subdocument del document que ho ha sol·licitat ja està a pantalla completa.
en-US
Request for fullscreen was denied because a subdocument of the document requesting fullscreen is already fullscreen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenExitWindowFocus
ca
S'ha sortit de la pantalla completa perquè el focus ha passat a una finestra.
en-US
Exited fullscreen because a window was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning
ca
Warning: Source string is missing
en-US
mozRequestFullScreen() is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning
ca
Warning: Source string is missing
en-US
onmozfullscreenchange is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning
ca
Warning: Source string is missing
en-US
onmozfullscreenerror is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
OffscreenCanvasToBlobWarning
ca
Warning: Source string is missing
en-US
OffscreenCanvas.toBlob() is deprecated. Use OffscreenCanvas.convertToBlob() instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInputDriven
ca
S'ha denegat la sol·licitud de bloqueig del punter perquè Element.requestPointerLock() no s'ha cridat des d'un gestor d'esdeveniments generats per l'usuari d'execució curta i el document no està a pantalla completa.
en-US
Request for pointer lock was denied because Element.requestPointerLock() was not called from inside a short running user-generated event handler, and the document is not in full screen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RemovedFullscreenElement
ca
S'ha sortit de la pantalla completa perquè l'element en pantalla completa s'ha eliminat del document.
en-US
Exited fullscreen because fullscreen element was removed from document.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pointing-device-touchscreen
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Touchscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-screenshots-brand-name
ca
Firefox Screenshots
en-US
Firefox Screenshots
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-casting-button-label.aria-label
ca
Transmet a la pantalla
en-US
Cast to Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-enterfullscreen-button.aria-label
ca
Pantalla completa
en-US
Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-exitfullscreen-button.aria-label
ca
Surt de la pantalla completa
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-picture-in-picture-explainer3
ca
Com més pantalles, més diversió. Reproduïu aquest vídeo mentre feu altres coses.
en-US
More screens are more fun. Play this video while you do other things.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.aria-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Exit fullscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Exit fullscreen (double-click or { $shortcut })
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-fullscreen-btn2.aria-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Fullscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-fullscreen-btn2.tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Fullscreen (double-click or { $shortcut })
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.