Transvision

No matching results for the string restart for the locale sl

Displaying 68 results for the string restart in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-restarting
sl
Ponovni zagon
en-US
Restarting
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
sl
Ponovno zaženi za posodobitev { -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
sl
Ponovno zaženi pred nadaljnjo uporabo { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
sl
V ozadju se je začela posodobitev { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }. Za dokončanje posodobitve ga boste morali znova zagnati.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-title
sl
Zahtevan je ponoven zagon
en-US
Restart Required
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
sl
Na voljo je nova posodobitev za { -brand-shorter-name }, vendar je ni mogoče namestiti, ker se izvaja drug izvod { -brand-shorter-name }a. Za nadaljevanje posodobitve ga zaprite, lahko pa jo vseeno namestite, pri čemer drugi izvod morda ne bo deloval pravilno, dokler ga ne zaženete znova.
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
sl
Posodobi in zaženi znova
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
sl
Na voljo je posodobitev – zaženi znova
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-restart
sl
ponovno zaženi, znova zaženi, zaženi znova
en-US
restart
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
sl
<strong>Želite, da se { -brand-short-name } odpre ob vsakem ponovnem zagonu računalnika?</strong> Za upravljanje možnosti zagona v nastavitvah poiščite "zagon".
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
sl
<strong>Želite, da se { -brand-short-name } odpre ob vsakem ponovnem zagonu računalnika?</strong> { -brand-short-name } lahko sedaj nastavite, naj se samodejno odpre, ko znova zaženete napravo.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
sl
Onemogoči možnost za ponovni zagon v varnem načinu. Opomba: zagon varnega načina s tipko Shift lahko v sistemu Windows onemogočite le z uporabo pravilnika skupine.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-button
sl
Uveljavi in ponovno zaženi
en-US
Apply and Restart
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-description
sl
Ponovno zaženite { -brand-short-name } za uveljavitev sprememb
en-US
Restart { -brand-short-name } to apply these changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-disable-requires-restart
sl
Za izključitev te možnosti morate ponovno zagnati { -brand-short-name }.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to disable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-enable-requires-restart
sl
Za vključitev te možnosti morate ponovno zagnati { -brand-short-name }.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to enable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-notification-pause.label
sl
Ne prikazuj obvestil do naslednjega zagona { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Pause notifications until { -brand-short-name } restarts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
restart-later
sl
Ponovno zaženi pozneje
en-US
Restart Later
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-ok
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name } zdaj
en-US
Restart { -brand-short-name } now
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-title
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartButton
sl
Ponovno zaženi
en-US
Restart
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptTitle
sl
Znova zaženi %S v načinu za odpravljanje težav?
en-US
Restart %S in Troubleshoot Mode?
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
sl
Firefox se je zaradi napake sesul. Ob ponovnem zagonu bomo poskušali obnoviti vaše zavihke in okna.\n\nČe nam želite pomagati pri odkrivanju in odpravljanju težave, lahko pošljete poročilo o sesutju.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
sl
Firefox se je zaradi napake sesul. Ob ponovnem zagonu bomo poskušali obnoviti vaše zavihke in okna.\n\nPoročevalec o sesutju žal ne more poslati poročila.\n\nPodrobnosti: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL
sl
Za dokončanje namestitve bo morda potreben ponovni zagon računalnika.
en-US
A restart of your computer may be required to complete the installation.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL
sl
Za dokončanje odstranjevanja bo morda potreben ponovni zagon računalnika.
en-US
A restart of your computer may be required to complete the uninstall.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL
sl
Za dokončanje predhodnega odstranjevanja programa $BrandShortName morate ponovno zagnati vaš računalnik. Ga želite ponovno zagnati zdaj?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous uninstall of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE
sl
Da dokončate predhodno nadgradnjo programa $BrandShortName, morate svoj računalnik ponovno zagnati. Ga želite ponovno zagnati zdaj?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous upgrade of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT
sl
Računalnik je potrebno ponovno zagnati, preden bo namestitev programa $BrandFullNameDA končana. Želite računalnik ponovno zagnati takoj?
en-US
Your computer must be restarted in order to complete the installation of $BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT
sl
Računalnik je potrebno ponovno zagnati, preden bo odstranjevanje programa $BrandFullNameDA končano. Želite računalnik ponovno zagnati takoj?
en-US
Your computer must be restarted in order to complete the uninstallation of $BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
restartFrame
sl
Ponovno zaženi okvir
en-US
Restart frame
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-button-restart
sl
Znova zaženi
en-US
Restart
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-status-restart-required
sl
Za vključitev te možnosti se mora brskalnik ponovno zagnati.
en-US
The browser must be restarted to enable this feature.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-disabled2.title
sl
Razvojna orodja se bodo znova zagnala
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-enabled2.title
sl
Razvojna orodja se bodo znova zagnala
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
options.enableMultiProcessToolbox
sl
Omogoči razvojna orodja večprocesnega brskalnika (zahteva ponovni zagon razvojnih orodij brskalnika)
en-US
Enable the Multiprocess Browser Toolbox (requires restarting the Browser Toolbox)
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
unable-to-toggle-fips
sl
Sprememba načina FIPS za varnostno napravo ni mogoče. Priporočamo vam, da zaključite in ponovno začenete program.
en-US
Unable to change the FIPS mode for the security device. It is recommended that you exit and restart this application.
Entity # all locales toolkit • chrome • alerts • alert.properties
pauseNotifications.label
sl
Ne prikazuj obvestil do naslednjega zagona %Sa
en-US
Pause notifications until %S restarts
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
flushFailRestartButton
sl
Ponovno zaženi %S
en-US
Restart %S
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlocker2
sl
%S že teče, vendar se ne odziva. Za uporabo %Sa morate najprej končati obstoječi proces %S, znova zagnati računalnik ali uporabiti drug profil.
en-US
%S is already running, but is not responding. To use %S, you must first close the existing %S process, restart your device, or use a different profile.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
restartLaterButton
sl
Ponovno zaženi pozneje
en-US
Restart Later
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
restartNowButton
sl
Ponovno zaženi %S
en-US
Restart %S
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-button-restart
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-crashed-and-restore
sl
{ -brand-short-name } je naletel na težavo in se je sesul. Ob ponovnem zagonu bomo skušali obnoviti vaše zavihke in okna.
en-US
{ -brand-short-name } had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-submit-status
sl
Vaše poročilo o sesutju bo poslano pred izhodom ali ponovnim zagonom.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportPreSubmit2
sl
Vaše poročilo o sesutju bo poslano pred izhodom ali ponovnim zagonom.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
Restart
sl
Ponovno zaženi %s
en-US
Restart %s
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-restart-now.label
sl
Ponovno zaženi
en-US
Restart now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
sl
Razširitev se bo posodobila ob ponovnem zagonu { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
sl
Razširitev se bo posodobila ob ponovnem zagonu { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-controls-submit
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Press the preceding button to tag all { -glean-brand-name } pings with your tag and submit the selected ping. (All pings submitted from then until you restart the application will be tagged with <code>{ $debug-tag }</code>.)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-conflict
sl
Druga namestitev { -brand-product-name }a je spremenila podatke o profilih. Pred nadaljnjimi spremembami morate ponovno zagnati { -brand-short-name }.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-flush-restart-button
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-in-safe-mode
sl
Z onemogočenimi dodatki
en-US
Restart with Add-ons Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-normal
sl
Običajen ponovni zagon
en-US
Restart normally
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-title
sl
Ponovno zaženi
en-US
Restart
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
reset-on-next-restart
sl
Ponastavi ob naslednjem zagonu
en-US
Reset on Next Restart
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
restart-button-label
sl
Ponovno zaženi
en-US
Restart
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-title2
sl
Ponovni zagon { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") } za čiščenje zagonskega predpomnilnika?
en-US
Restart { -brand-short-name } to clear startup cache?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-blocking-requires-restart
sl
Za blokiranje modula tretjega ponudnika se mora { -brand-short-name } znova zagnati.
en-US
To block a third-party module, { -brand-short-name } must restart.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-restart-later
sl
Znova zaženi pozneje
en-US
Restart later
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-restart-now
sl
Ponovno zaženi zdaj
en-US
Restart now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-should-restart-title
sl
Znova zaženi { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-restart-count-label
sl
Ponovi zagoni ICE:
en-US
ICE restarts:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileSelection.ftl
profile-selection-conflict-message
sl
Druga namestitev { -brand-product-name }a je spremenila podatke o profilih. Pred nadaljnjimi spremembami morate ponovno zagnati { -brand-short-name }.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
sl
Ta posodobitev zahteva skrbniška dovoljenja. Posodobitev bo nameščena, ko se { -brand-short-name } naslednjič zažene. { -brand-short-name } lahko ponovno zaženete zdaj, nadaljujete z delom in ga ponovno zaženete pozneje ali zavrnete to posodobitev.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.