Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result for the string release in sk:

Entity sk en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
sk
{ $channel -> [release] informácie o vydaní *[prerelease] informácie pred vydaním }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }

Displaying 9 results for the string release in en-US:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-release-notes-link-text
sk
Prečítajte si poznámky k vydaniu
en-US
Read the release notes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-subtitle
sk
Je to naše 100. vydanie! Ďakujeme, že nám pomáhate budovať lepší a zdravší internet.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thank-you-body
sk
Je to naše 100. vydanie { -brand-short-name(case: "gen") }. Ďakujeme <em>vám</em>, že nám pomáhate budovať lepší a zdravší internet.
en-US
It’s our 100th release of { -brand-short-name }. Thank <em>you</em> for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
sk
Je to naše 100. vydanie! Ďakujeme, že ste súčasťou našej komunity. Jediným kliknutím si môžete { -brand-short-name } ponechať na ďalších sto.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
sk
Nakonfiguruje nastavenie vyhľadávacích modulov. Toto pravidlo je dostupné len vo verzii s rozšírenou podporou (ESR).
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
sk
Zobrazovanie obsahu karty je zakázané kvôli nekompatibilite medzi aplikáciou %S a vaším softvérom pre zjednodušenie ovládania. Prosím, aktualizujte svoju čítačku obrazovky alebo prejdite na verziu Firefoxu s rozšírenou podporou (ESR).
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-addon-button
sk
Poznámky k vydaniu
en-US
Release Notes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-error
sk
Pri načítaní poznámok k vydaniu sa vyskytla chyba.
en-US
Sorry, but there was an error loading the release notes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
sk
{ $channel -> [release] informácie o vydaní *[prerelease] informácie pred vydaním }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.