Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 3 results for the string release in pl:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
pl
Konfiguracja ustawień wyszukiwarki. Ta zasada jest dostępna tylko w wersji ESR (Extended Support Release).
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
pl
Wyświetlanie zawartości kart jest wyłączone z powodu niezgodności pomiędzy programem %S a usługami ułatwień dostępu. Uaktualnij czytnik ekranowy lub zmień wersję programu na Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
pl
{ $channel -> [release] „release” *[prerelease] „pre-release” }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }

Displaying 9 results for the string release in en-US:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-release-notes-link-text
pl
Przeczytaj informacje o wydaniu
en-US
Read the release notes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-subtitle
pl
To nasze setne wydanie! Dziękujemy za pomoc w budowaniu lepszego, zdrowszego Internetu.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thank-you-body
pl
To nasze setne wydanie przeglądarki { -brand-short-name }. <em>Dziękujemy</em> za pomoc w budowaniu lepszego, zdrowszego Internetu.
en-US
It’s our 100th release of { -brand-short-name }. Thank <em>you</em> for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
pl
To nasze setne wydanie! Dziękujemy, że jesteś częścią naszej społeczności. Miej { -brand-short-name(case: "acc") } zawsze pod ręką przez następne sto.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
pl
Konfiguracja ustawień wyszukiwarki. Ta zasada jest dostępna tylko w wersji ESR (Extended Support Release).
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
pl
Wyświetlanie zawartości kart jest wyłączone z powodu niezgodności pomiędzy programem %S a usługami ułatwień dostępu. Uaktualnij czytnik ekranowy lub zmień wersję programu na Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-addon-button
pl
Informacje o wydaniu
en-US
Release Notes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-error
pl
Przepraszamy, podczas pobierania informacji o wydaniu wystąpił błąd.
en-US
Sorry, but there was an error loading the release notes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
pl
{ $channel -> [release] „release” *[prerelease] „pre-release” }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.