Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 2 results for the string release in gd:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
gd
Rèitich roghainnean an einnsein-luirg. Chan eil am poileasaidh seo ri fhaighinn ach san tionndadh Extended Support Release (ESR).
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
gd
{ $channel -> [release] dàta sgaoilidh *[prerelease] dàta ro-sgaoilidh }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }

Displaying 9 results for the string release in en-US:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-release-notes-link-text
gd
Leugh na nòtaichean sgaoilidh
en-US
Read the release notes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-subtitle
gd
Seo a’ cheudamh sgaoileadh againn! Mòran taing airson taic a chumail rinn nar strì airson eadar-lìon nas fheàrr, nas fhallaine.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thank-you-body
gd
Seo a’ cheudamh sgaoileadh dhe { -brand-short-name }! Tha sinn fad nad chomain-sa airson taic a chumail rinn nar strì airson eadar-lìon nas fheàrr, nas fhallaine.
en-US
It’s our 100th release of { -brand-short-name }. Thank <em>you</em> for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
gd
Seo a’ cheudamh sgaoileadh againn! ’S fheàirrde sinn uile thusa nar measg. Cùm { -brand-short-name } faisg ri do thaobh, dìreach briogadh air falbh.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
gd
Rèitich roghainnean an einnsein-luirg. Chan eil am poileasaidh seo ri fhaighinn ach san tionndadh Extended Support Release (ESR).
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
gd
Tha taisbeanadh de shusbaint thabaichean à comas ri linn mì-chòrdalachd eadar %S agus am bathar-bog so-ruigsinneachd agad. Ùraich an leughadair-sgrìn agad no cleachd tionndadh de Firefox aig a bheil taic a bharrachd.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-addon-button
gd
Nòtaichean sgaoilidh
en-US
Release Notes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-error
gd
Tha sinn duilich ach thachair mearachd rè luchdadh nan nòtaichean sgaoilidh.
en-US
Sorry, but there was an error loading the release notes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
gd
{ $channel -> [release] dàta sgaoilidh *[prerelease] dàta ro-sgaoilidh }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.