Transvision

Displaying 142 results for the string prozor in hr:

Entity hr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
hr
Privatni prozor: { -brand-short-name } čisti tvoju povijest pretraživanja i pregledavanja kada zatvoriš sve privatne prozore. Ovo te ne čini anonimnim.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
hr
{ -brand-short-name } čisti tvoju povijest pretraživanja i pregledavanja kada zatvoriš sve privatne prozore, ali ovo te ne čini anonimnim.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-title
hr
Nalaziš se u privatnom prozoru
en-US
You’re in a Private Window
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-not-private
hr
Trenutačno nisi u privatnom prozoru.
en-US
You are currently not in a private window.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
hr
{ $engineName } je tvoj zadani pretraživač u privatnim prozorima
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
privatebrowsingpage-open-private-window-label
hr
Otvori privatni prozor
en-US
Open a Private Window
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
window-restoration-info
hr
Tvoji prozori i kartice će se brzo obnoviti, ali privatni neće.
en-US
Your windows and tabs will be quickly restored, but private ones will not.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-list-header.label
hr
Prozore i kartice
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-window-label
hr
Prozor { $windowNumber }
en-US
Window { $windowNumber }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-all-label
hr
Obnovi sve prozore i kartice
en-US
Restore all windows & tabs
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
hr
Slijedi postavke operacijskog sustava za tipke, izbornike i prozore.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-firefox-alpenglow-description
hr
Koristi šareni izgled tipki, izbornika i prozora.
en-US
Use a colorful appearance for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-addon-post-install-incognito-checkbox.label
hr
Dozvoli ovom dodatku da radi u privatnom prozoru
en-US
Allow this extension to run in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
hr
Nabavi najnoviju verziju { -brand-shorter-name(case: "gen") }. Otvorene kartice i prozori bit će vraćeni.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-recently-closed-windows.label
hr
Nedavno zatvoreni prozori
en-US
Recently closed windows
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-new-private-window.label
hr
Novi privatni prozor
en-US
New private window
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-new-window.label
hr
Novi prozor
en-US
New window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
edit-popup-settings.label
hr
Upravljaj postavkama skočnih prozora
en-US
Manage pop-up settings
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-all-windows-shared
hr
Svi vidljivi prozori na tvom ekranu će se dijeliti.
en-US
All visible windows on your screen will be shared.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-select-window-or-screen.label
hr
Prozor ili zaslon:
en-US
Window or screen:
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
hr
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je spriječio ovu stranicu da otvori više od { $popupCount } skočnog prozora. [few] { -brand-short-name } je spriječio ovu stranicu da otvori više od { $popupCount } skočna prozora. *[other] { -brand-short-name } je spriječio ovu stranicu da otvori više od { $popupCount } skočnih prozora. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
hr
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je spriječio otvaranje skočnog prozora na ovoj stranici. [few] { -brand-short-name } je spriječio otvaranje { $popupCount } skočna prozora na ovoj stranici. *[other] { -brand-short-name } je spriječio otvaranje { $popupCount } skočnih prozora na ovoj stranici. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-allow.label
hr
Dozvoli skočne prozore za { $uriHost }
en-US
Allow pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-block.label
hr
Blokiraj skočne prozore za { $uriHost }
en-US
Block pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-dont-show-message.label
hr
Ne prikazuj ovu poruku kod blokiranja skočnih prozora
en-US
Don’t show this message when pop-ups are blocked
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-private2
hr
Otvori privatni prozor
en-US
Open private window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-set-as-default-private.label
hr
Postavi kao zadanu tražilicu za privatne prozore
en-US
Set as Default Search Engine for Private Windows
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-new-private-window.label
hr
Novi privatni prozor
en-US
New private window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-new-private-window.tooltiptext
hr
Otvori novi prozor za privatno pregledavanje ({ $shortcut })
en-US
Open a new private browsing window ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-popup-blocked.tooltiptext
hr
Blokirali ste pop-up prozore za ovu web stranicu.
en-US
You have blocked pop-ups for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-in-private
hr
Pretraži u privatnom prozoru
en-US
Search in a Private Window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-in-private-w-engine
hr
Traži pomoću { $engine } u privatnom prozoru
en-US
Search with { $engine } in a Private Window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-screen-notification-anchor.tooltiptext
hr
Upravljaj dijeljenjem tvojih prozora ili ekrana sa stranicom
en-US
Manage sharing your windows or screen with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-open-window.label
hr
Otvori okvir u novom prozoru
en-US
Open Frame in New Window
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-new-private-window.label
hr
Otvori poveznicu u novom privatnom prozoru
en-US
Open Link in New Private Window
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-new-window.label
hr
Otvori poveznicu u novom prozoru
en-US
Open Link in New Window
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-description2
hr
Ponovo otvori stranice koje si zatvorio/la u ovom prozoru.
en-US
Reopen pages you’ve closed in this window.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-open-in-private-window
hr
Otvori u novom privatnom prozoru
en-US
Open in New Private Window
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-open-in-window
hr
Otvori u novom prozoru
en-US
Open in New Window
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-action-new-private-window-name
hr
Novi privatni prozor
en-US
New Private Window
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-action-new-window-name
hr
Novi prozor
en-US
New Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-window.label
hr
Zatvori prozor
en-US
Close Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-private-window.label
hr
Novi privatni prozor
en-US
New Private Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-window.label
hr
Novi prozor
en-US
New Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-undo-window-menu.label
hr
Nedavno zatvoreni prozori
en-US
Recently Closed Windows
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-window-menu.label
hr
Prozor
en-US
Window
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-session-checkbox.label
hr
Prozori i kartice
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-session-label.value
hr
Prozori i kartice
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-open-new-private-window
hr
Otvori u novom privatnom prozoru
en-US
Open in a New Private Window
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-open-new-window
hr
Otvori u novom prozoru
en-US
Open in a New Window
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-alpenglow.aria-description
hr
Koristi dinamičnu, šarenu temu za tipke, izbornike i prozore.
en-US
Use a dynamic, colorful theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-dark.aria-description
hr
Koristi tamnu temu za tipke, izbornike i prozore.
en-US
Use a dark theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-light.aria-description
hr
Koristi svijetlu temu za tipke, izbornike i prozore.
en-US
Use a light theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
hr
Slijedi temu operacijskog sustava za tipke, izbornike i prozore.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-alpenglow.title
hr
Koristi dinamičnu, šarenu temu za tipke, izbornike i prozore.
en-US
Use a dynamic, colorful theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-dark.title
hr
Koristi tamnu temu za tipke, izbornike i prozore.
en-US
Use a dark theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-light.title
hr
Koristi svijetlu temu za tipke, izbornike i prozore.
en-US
Use a light theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
hr
Slijedi temu operacijskog sustava za tipke, izbornike i prozore.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-delete-tabs-and-windows
hr
zatvoriti sve <strong>kartice</strong> i <strong>prozore</strong>
en-US
Close all <strong>Tabs</strong> and <strong>Windows</strong>
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-open-new-window
hr
otvoriti novi, čisti prozor
en-US
Open a new clean Window
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-open-in-private-window.label
hr
Otvori u novom privatnom prozoru
en-US
Open in New Private Window
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-open-in-window.label
hr
Otvori u novom prozoru
en-US
Open in New Window
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
hr
Dozvoli određenim web stranicama prikazivanje skočnih prozora.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
hr
Možeš odrediti web-stranice, koje smiju prikazivati skočne prozore. Upiši točnu adresu web-stranice kojoj to želiš dozvoliti, te klikni na „Dozvoli”.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
hr
Dopuštene stranice - skočni prozori
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows
hr
Međustranični kolačići u privatnim prozorima
en-US
Cross-site cookies in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-all-windows-tracking-content
hr
Praćenje sadržaja u svim prozorima
en-US
Tracking content in all windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-option-private.label
hr
Samo u privatnim prozorima
en-US
Only in private windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-private-windows
hr
Praćenje sadržaja u privatnim prozorima
en-US
Tracking content in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows.label
hr
U svim prozorima
en-US
In all windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-homepage-mode-label
hr
Početna stranica i novi prozori
en-US
Homepage and new windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-new-windows-tabs-description2
hr
Odaberi što želiš vidjeti kad otvoriš početnu stranicu, nove prozore i nove kartice.
en-US
Choose what you see when you open your homepage, new windows, and new tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-new-windows-tabs-header
hr
Novi prozori i kartice
en-US
New Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-radio-enabled-pbm.label
hr
Aktiviraj način rada "Samo HTTPS" samo u privatnim prozorima
en-US
Enable HTTPS-Only Mode in private windows only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-radio-enabled.label
hr
Aktiviraj način rada "Samo HTTPS" u svim prozorima
en-US
Enable HTTPS-Only Mode in all windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
open-new-link-as-tabs.label
hr
Otvori poveznice u karticama umjesto u novim prozorima
en-US
Open links in tabs instead of new windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-block-popups.label
hr
Blokiraj skočne prozore
en-US
Block pop-up windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-private-desc-2
hr
Odaberi jednu drugu standardnu tražilicu samo za privatne prozore
en-US
Choose a different default search engine for Private Windows only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-separate-default-engine.label
hr
Koristi ovu tražilicu u privatnim prozorima
en-US
Use this search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-suggestions-private-windows.label
hr
Prikaži prijedloge za pretraživanje u privatnim prozorima
en-US
Show search suggestions in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
startup-restore-windows-and-tabs.label
hr
Otvori prethodne prozore i kartice (s)
en-US
Open previous windows and tabs
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-private-window
hr
{ -brand-short-name } nastavlja blokirati programe za praćenje u privatnim prozorima, ali ne vodi evidenciju o tome što je blokirano.
en-US
{ -brand-short-name } continues to block trackers in Private Windows, but does not keep a record of what was blocked.
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-menu-reopen-all-windows
hr
Ponovno otvori sve prozore
en-US
Reopen All Windows
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-panel-reopen-all-windows
hr
Ponovno otvori sve prozore
en-US
Reopen all windows
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
hr
{ $count -> [one] Otvori { $count } blokirani skočni prozor [few] Otvori { $count } blokirana skočna prozora *[other] Otvori { $count } blokiranih skočnih prozora }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-context-open-in-private-window.label
hr
Otvori u novom privatnom prozoru
en-US
Open in New Private Window
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
move-to-new-window.label
hr
Premjesti u novi prozor
en-US
Move to New Window
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
close-window
hr
Zatvori prozor
en-US
Close Window
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
hr
{ $tabCount -> [one] Dijeljenje prozora s { $tabCount } karticom [few] Dijeljenje prozora sa { $tabCount } kartice *[other] Dijeljenje prozora sa { $tabCount } kartica }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with.label
hr
Dijeljenje prozora sa "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing a Window with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-sharing-window.tooltiptext
hr
Prozor se dijeli. Klikni za upravljanje dijeljenjem.
en-US
A window is being shared. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-item-window
hr
prozor
en-US
window
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-pick-window-or-screen
hr
Odaberi prozor ili ekran
en-US
Select window or screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-screen-system-menu.label
hr
Dijeliš prozor ili zaslon. Klikni za upravljanje dijeljenjem.
en-US
You are sharing a window or a screen. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
hr
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } prozor) [few] { $appName } ({ $windowCount } prozora) *[other] { $appName } ({ $windowCount } prozora) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-sharing-window
hr
Dijeliš drugi prozor aplikacije.
en-US
You are sharing another application window.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contextMenuPrivateSearch
hr
Pretraži u privatnom prozoru
en-US
Search in a Private Window
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contextMenuPrivateSearchOtherEngine
hr
Traži pomoću %S u privatnom prozoru
en-US
Search with %S in a Private Window
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
fullscreenButton.tooltip
hr
Prikaži prozor u cjeloekranskom prikazu (%S)
en-US
Display the window in full screen (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
newWindowButton.tooltip
hr
Otvori novi prozor (%S)
en-US
Open a new window (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
permission.popup.label
hr
Otvori skočne prozore
en-US
Open pop-up windows
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newPrivateWindow.description
hr
Otvori novi prozor u privatnom pregledavanju.
en-US
Open a new window in private browsing mode.
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newPrivateWindow.label
hr
Novi privatni prozor
en-US
New private window
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newWindow.description
hr
Otvori novi prozor preglednika.
en-US
Open a new browser window.
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newWindow.label
hr
Otvori novi prozor
en-US
Open new window
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
hr
Firefox je naišao na problem te je prisilno završio s radom. Pri ponovnom pokretanju pokušat će vratiti tvoje kartice i prozore.\n\nPomogni nam riješiti problem, slanjem izvještaja o rušenju.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
hr
Firefox je naišao na problem te je prisilno završio s radom. Pri ponovnom pokretanju pokušat će vratiti tvoje kartice i prozore.\n\nNažalost, upravitelj rušenja nije u mogućnosti poslati izvještaj.\n\nDetalji: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_scale_fit
hr
Prilagodi veličini prozora
en-US
Page Fit
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_scale_width
hr
Prilagodi širini prozora
en-US
Page Width
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.disable.enabledTitle
hr
Usluga pristupačnosti će se isključiti za sve kartice i prozore.
en-US
Accessibility service will be turned off for all tabs and windows.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.enable.enabledTitle
hr
Usluga pristupačnosti će se isključiti za sve kartice i prozore.
en-US
Accessibility service will be turned on for all tabs and windows.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-dock-separate-window-label
hr
Odvojeni prozor
en-US
Separate Window
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-noautohide-label
hr
Onemogući automatsko skrivanje skočnog prozora
en-US
Disable Popup Auto-Hide
Entity # all locales devtools • shared • debugger.properties
clientSendOOBHeader
hr
Krajnja točka na koju se povezuje zahtijeva dodatne informacije za autentikaciju ove veze.  Molim upišite navedeni token u prozor koji će se prikazati na drugoj strani.
en-US
The endpoint you are connecting to needs more information to authenticate this connection. Please provide the token below in the prompt that appears on the other end.
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
menupopup
hr
prozor izbornika
en-US
menu popup
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen
hr
Cjeloekranski prikaz je prekinut zbog fokusiranja na prozor priključka.
en-US
Exited fullscreen because windowed plugin was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFocusedPlugin
hr
Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer je jedan prozor priključka fokusiran.
en-US
Request for fullscreen was denied because a windowed plugin is focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedLostWindow
hr
Zahtjev za cjeloekranskim prikazom je odbijen, jer više nemamo prozor.
en-US
Request for fullscreen was denied because we no longer have a window.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenExitWindowFocus
hr
Cjeloekranski prikaz je prekinut, je jedan prozor bio fokusiran.
en-US
Exited fullscreen because a window was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ResponseTypeSyncXHRWarning
hr
Upotreba XMLHttpRequestovog responseType atributa više nije podržana u sinkronom načinu rada u kontekstu prozora.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s responseType attribute is no longer supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TargetPrincipalDoesNotMatch
hr
Izvršavanje 'postMessage' na 'DOMWindow' nije uspjelo: definirani cilj izvora ('%S') se ne podudara s izvorom prozora primatelja ('%S').
en-US
Failed to execute ‘postMessage’ on ‘DOMWindow’: The target origin provided (‘%S’) does not match the recipient window’s origin (‘%S’).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
hr
Upotreba XMLHttpRequestovog timeout atributa više nije podržana u sinkronom načinu rada u kontekstu prozora.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WindowCloseBlockedWarning
hr
Skripte ne mogu zatvarati prozore koji nisu bili otvoreni skriptom.
en-US
Scripts may not close windows that were not opened by script.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • extensions.properties
homepageControlled.message
hr
Proširenje %S je promijenilo što se prikazuje prilikom otvaranja početne stranice i novih prozora.
en-US
An extension, %S, changed what you see when you open your homepage and new windows.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
shrinkToFit
hr
Zanemari s_kaliranje i smanji na širinu prozora
en-US
Ignore Scaling and S_hrink To Fit Page Width
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
summaryShrinkToFitTitle
hr
Smanji na veličinu prozora
en-US
Shrink To Fit
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlocker
hr
%S je već pokrenut, ali ne odgovara. Stari %S proces mora biti zatvoren da bi se otvorio novi prozor.
en-US
%S is already running, but is not responding. The old %S process must be closed to open a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-private-browsing-allowed2.title
hr
Dopušteno u privatnim prozorima
en-US
Allowed in private windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-private-browsing-label
hr
Pokreni u privatnim prozorima
en-US
Run in Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-private-disallowed-label
hr
Nije dopušteno u privatnim prozorima
en-US
Not Allowed in Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-private-required-label
hr
Zahtjeva pristup u privatnim prozorima
en-US
Requires Access to Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-multi-process-support
hr
Višeprocesni prozori
en-US
Multiprocess Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
graphics-window-protocol
hr
Protokol prozora
en-US
Window Protocol
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
hr
{ $downloadsCount -> [1] Ako zatvoriš sve prozore privatnog pregledavanja, prekinut će se jedno preuzimanje. Stvarno želiš napustiti privatno pregledavanje? *[other] Ako zatvoriš sve prozore privatnog pregledavanja, prekinut će se { $downloadsCount } preuzimanja. Stvarno želiš napustiti privatno pregledavanje? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
choose-dialog-privatebrowsing-disabled
hr
Onemogućeno u privatnim prozorima
en-US
Disabled in Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
hr
Iz sigurnosnih razloga, { $hostname } ne dopušta da { -brand-short-name } prikaže stranicu, ako je ugrađena u drugu web-stranicu. Za prikaz ove stranice, otvori je u novom prozoru.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
open-in-new-window-for-csp-or-xfo-error
hr
Otvori stranicu u novom prozoru
en-US
Open Site in New Window
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-scale-fit
hr
Prilagodi veličini prozora
en-US
Page Fit
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-scale-width
hr
Prilagodi širini prozora
en-US
Page Width
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
shrink-to-fit.label
hr
Smanji na širinu prozora
en-US
Shrink to fit Page Width
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printPreview.ftl
printpreview-shrink-to-fit.label
hr
Smanji na veličinu prozora
en-US
Shrink To Fit
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-system-dialog-link
hr
Ispiši pomoću sistemskog dijaloškog prozora
en-US
Print using the system dialog

No matching results for the string prozor for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.