Transvision

Displaying 18 results for the string panel in szl:

Entity szl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-addons-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel powiadōmiyń instalacyje rozszyrzyń
en-US
Open add-on installation message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-autoplay-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel autōmatycznego przegrowanio
en-US
Open autoplay panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-default-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel powiadōmiyń
en-US
Open message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel prośby ô lokalizacyjo.
en-US
Open location request panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-indexed-db-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel powiadōmiyń ô trzimaniu danych offline
en-US
Open offline storage message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-midi-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel MIDI
en-US
Open MIDI panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-password-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel powiadōmiyń spamiyntowanio hasła
en-US
Open save password message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-services-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel z informacyjōm ô instalacyji
en-US
Open install message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-storage-access-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel dostympu do informacyji ô twojim przeglōndaniu
en-US
Open browsing activity permission panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-authn-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel necowyj autyntyzacyje
en-US
Open Web Authentication panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-xr-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel uprawniyń ôd wirtualnyj rzeczywistości
en-US
Open virtual reality permission panel
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
openAutofillMessagePanel
szl
Ôdewrzij panel wiadōmości autōmatycznego wypełnianio formularōw
en-US
Open Form Autofill message panel
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p2
szl
Funkcyje dostympności mogōm zmiyniać sprowność inkszych paneli noczyń do deweloprōw i zdo sie je wyłōnczać, jak niy sōm używane.
en-US
Accessibility features may affect the performance of other developer tools panels and should be turned off when not in use.
Entity # all locales devtools • client • dom.properties
dom.filterDOMPanel
szl
Filtruj DOM Panel
en-US
Filter DOM Panel
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.cannotShowGridOutline.title
szl
Niy idzie tak wrazić ôbranego ôbrysu neca do panelu, coby durch bōł przidajny.
en-US
The selected grid’s outline cannot effectively fit inside the layout panel for it to be usable.
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
pane
szl
panel
en-US
pane
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
tabPanel
szl
panel z kartami
en-US
tab panel
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-safebrowsing-term-2
szl
Ôbier panel Bapieczyństwo
en-US
Select the Security selection

Displaying 44 results for the string panel in en-US:

Entity szl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-addons-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel powiadōmiyń instalacyje rozszyrzyń
en-US
Open add-on installation message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-autoplay-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel autōmatycznego przegrowanio
en-US
Open autoplay panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-default-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel powiadōmiyń
en-US
Open message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel prośby ô lokalizacyjo.
en-US
Open location request panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-indexed-db-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel powiadōmiyń ô trzimaniu danych offline
en-US
Open offline storage message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-midi-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel MIDI
en-US
Open MIDI panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-password-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel powiadōmiyń spamiyntowanio hasła
en-US
Open save password message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-services-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel z informacyjōm ô instalacyji
en-US
Open install message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-storage-access-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel dostympu do informacyji ô twojim przeglōndaniu
en-US
Open browsing activity permission panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-authn-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel necowyj autyntyzacyje
en-US
Open Web Authentication panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-xr-notification-anchor.tooltiptext
szl
Ôtwōrz panel uprawniyń ôd wirtualnyj rzeczywistości
en-US
Open virtual reality permission panel
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-clear-list.label
szl
Wypucuj lista z podglōndym
en-US
Clear Preview Panel
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-urlbar-anchor.tooltiptext
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Open login panel
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-always-open-downloads-panel.label
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Show Panel When Download Begins
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
openAutofillMessagePanel
szl
Ôdewrzij panel wiadōmości autōmatycznego wypełnianio formularōw
en-US
Open Form Autofill message panel
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p2
szl
Funkcyje dostympności mogōm zmiyniać sprowność inkszych paneli noczyń do deweloprōw i zdo sie je wyłōnczać, jak niy sōm używane.
en-US
Accessibility features may affect the performance of other developer tools panels and should be turned off when not in use.
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.description
szl
Warning: Source string is missing
en-US
The %S panel has crashed.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editorNotificationFooter.noOriginalScopes
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Original variables name mapping is turned off, so all inline and tooltip previews are disabled. Click the `%S` checkbox in the scopes panel to turn them on.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.hideIgnoredSources.tooltip
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Hides all ignored sources in the Sources panel
Entity # all locales devtools • client • dom.properties
dom.filterDOMPanel
szl
Filtruj DOM Panel
en-US
Filter DOM Panel
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.cannotShowGridOutline.title
szl
Niy idzie tak wrazić ôbranego ôbrysu neca do panelu, coby durch bōł przidajny.
en-US
The selected grid’s outline cannot effectively fit inside the layout panel for it to be usable.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.close
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Close Search Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxDebugger.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Debugger Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxStyleEditor.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Style Editor Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxWebConsole.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Console Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
accessibility.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Accessibility Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
application.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Application Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
application.tooltip
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Application Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
dom.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
DOM Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
inspector.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Inspector Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
memory.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Memory Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
netmonitor.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Network Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
options.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Toolbox Options Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
performance.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Performance Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
storage.panelLabel
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Storage Panel
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
evaluationNotifcation.noOriginalVariableMapping.msg
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Original variables name mapping in the debugger is disabled. Evaluation results might not be accurate. Click the `Show original variables` checkbox in the debugger scopes panel to enable.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.openInNetworkPanel.label
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Open in Network Panel
Entity # all locales devtools • shared • highlighters.ftl
simple-highlighters-message
szl
Warning: Source string is missing
en-US
When prefers-reduced-motion is enabled, a simpler highlighter can be enabled in the settings panel, to avoid flashing colors.
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.expandableContainerToggleButton.title
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Toggle panel
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
tabPanel
szl
panel z kartami
en-US
tab panel
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel-description
szl
Warning: Source string is missing
en-US
A side panel for the Page Inspector that shows you information detailing your app’s cross-browser compatibility status. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel.label
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Developer Tools: Compatibility Panel
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-serviceworker-debugger-support-description
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Enables experimental support for Service Workers in the Debugger panel. This feature may slow the Developer Tools down and increase memory consumption.
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-ime-search-description
szl
Warning: Source string is missing
en-US
An IME (Input Method Editor) is a tool that allows you to enter complex symbols, such as those used in East Asian or Indic written languages, using a standard keyboard. Enabling this experiment will keep the address bar panel open, showing search results and suggestions, while using IME to input text. Note that the IME might display a panel that covers the address bar results, therefore this preference is only suggested for IME not using this type of panel.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.