Transvision

Displaying 200 results out of 204 for the string other in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
sl
{ $count -> [1] Da, odstrani to prijavo [one] Da, odstrani to prijavo [two] Da, odstrani ti prijavi [few] Da, odstrani te prijave *[other] Da, odstrani te prijave }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
sl
{ $count -> [1] Odstrani [one] Odstrani [two] Odstrani obe [few] Odstrani vse *[other] Odstrani vse }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } prijavo? [two] Odstranim { $count } prijavi? [few] Odstranim { $count } prijave? *[other] Odstranim { $count } prijav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstrani { $count } prijavo z vseh naprav? [two] Odstrani { $count } prijavi z vseh naprav? [few] Odstrani { $count } prijave z vseh naprav? *[other] Odstrani { $count } prijav z vseh naprav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Datoteka CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sl
{ $count -> *[other] <span>Dodane nove prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sl
{ $count -> *[other] <span>Napake:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sl
{ $count -> *[other] <span>Posodobljene obstoječe prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sl
{ $count -> *[other] <span>Najdene podvojene prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Datoteka CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Datoteka TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nova prijava dodana</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novi prijavi dodani</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nove prijave dodane</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novih prijav dodanih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaka</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaki</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napake</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napak</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječa prijava posodobljena</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječi prijavi posodobljeni</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječe prijave posodobljene</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječih prijav posodobljenih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojena prijava</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojeni prijavi</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojene prijave</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojenih prijav</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
sl
{ $count -> [one] { $count } prijava [two] { $count } prijavi [few] { $count } prijave *[other] { $count } prijav }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
sl
{ $total -> [one] { $count } od { $total } prijave [two] { $count } od { $total } prijav [few] { $count } od { $total } prijav *[other] { $count } od { $total } prijav }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Nastavitve }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži v Docku *[other] Pripni v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Če želite izbrati drug iskalnik, pojdite v <a data-l10n-name="link-options">Možnosti</a> *[other] Če želite izbrati drug iskalnik, pojdite v <a data-l10n-name="link-options">Nastavitve</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz vaših povezanih naprav [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz vaših povezanih naprav [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz vaših povezanih naprav *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz vaših povezanih naprav }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz naprave { $deviceName } [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz naprave { $deviceName } [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz naprave { $deviceName } *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz naprave { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek [two] { $tabCount } prejeta zavihka [few] { $tabCount } prejeti zavihki *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [two] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatka, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatke, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatkov, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
sl
{ $addonCount -> [one] Prenašanje in potrjevanje dodatka [two] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov [few] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov *[other] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
sl
{ PLATFORM() -> [linux] Zapri *[other] Izhod }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
sl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
sl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sl
{ $count -> [one] Odstrani zaznamek [two] Odstrani { $count } zaznamka [few] Odstrani { $count } zaznamke *[other] Odstrani { $count } zaznamkov }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
sl
{ $isVisible -> [true] Odstrani meni zaznamkov iz orodne vrstice *[other] Dodaj meni zaznamkov v orodno vrstico }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
sl
{ $isVisible -> [true] Skrij stransko vrstico zaznamkov *[other] Prikaži stransko vrstico zaznamkov }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
sl
{ $isVisible -> [true] Skrij orodno vrstico zaznamkov *[other] Prikaži orodno vrstico zaznamkov }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
sl
{ $isVisible -> [true] Skrij vrstico zaznamkov *[other] Pokaži vrstico zaznamkov }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
sl
{ $count -> [1] UTIŠAJ ZAVIHEK [one] UTIŠAJ { $count } ZAVIHEK [two] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKA [few] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKE *[other] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
sl
{ $count -> [1] PREDVAJAJ ZAVIHEK [one] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHEK [two] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKA [few] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKE *[other] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
sl
{ $count -> [1] POVRNI GLASNOST ZAVIHKA [one] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKA [two] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV [few] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV *[other] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
sl
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] N }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Nastavitve }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sl
{ $popupCount -> [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla pojavno okno. [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Odpri nastavitve ({ $shortcut }) *[other] Odpri nastavitve }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Potegnite navzdol za prikaz zgodovine *[other] Desno kliknite ali potegnite navzdol za prikaz zgodovine }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
sl
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
sl
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
sl
{ $reportCount -> [one] Imate neposlano poročilo o sesutju [two] Imate { $reportCount } neposlani poročili o sesutju [few] Imate { $reportCount } neposlana poročila o sesutju *[other] Imate { $reportCount } neposlanih poročil o sesutju }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju *[other] Prikaži v mapi }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju *[other] Prikaži v mapi }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju *[other] Prikaži v mapi }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju *[other] Prikaži v mapi }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
sl
{ $num -> [one] Datoteka se ni prenesla. [two] { $num } datoteki se nista prenesli. [few] { $num } datoteke se niso prenesle. *[other] { $num } datotek se ni preneslo. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
sl
{ $count -> [one] Prenaša se še { $count } datoteka [two] Prenašata se še { $count } datoteki [few] Prenašajo se še { $count } datoteke *[other] Prenaša se še { $count } datotek }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
sl
{ PLATFORM() -> [windows] h *[other] I }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Izhod *[other] Izhod }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
sl
{ PLATFORM() -> [windows] N *[other] N }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
sl
{ $browser -> [ie] Priljubljene [edge] Priljubljene *[other] Zaznamke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
sl
{ $browser -> [ie] Priljubljene [edge] Priljubljene *[other] Zaznamke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
sl
{ $browser -> [firefox] Zgodovino brskanja in zaznamke *[other] Zgodovino brskanja }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
sl
{ $browser -> [firefox] Zgodovino brskanja in zaznamke *[other] Zgodovino brskanja }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Uvozi možnosti, zaznamke, zgodovino, gesla in ostale podatke iz: *[other] Uvozi nastavitve, zaznamke, zgodovino, gesla in ostale podatke iz: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument HTML *[other] Datoteka HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Datoteka CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Datoteka TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } zaznamek [two] { $quantity } zaznamka [few] { $quantity } zaznamki *[other] { $quantity } zaznamkov }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } razširitev [two] { $quantity } razširitvi [few] { $quantity } razširitve *[other] { $quantity } razširitev }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } priljubljena [two] { $quantity } priljubljeni [few] { $quantity } priljubljene *[other] { $quantity } priljubljenih }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
sl
{ $maxAgeInDays -> [one] zadnjega dne [two] zadnjih { $maxAgeInDays } dni [few] zadnjih { $maxAgeInDays } dni *[other] zadnjih { $maxAgeInDays } dni }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
sl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } zaznamek [two] { $newEntries } zaznamka [few] { $newEntries } zaznamki *[other] { $newEntries } zaznamkov }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
sl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } dodano [two] { $newEntries } dodani [few] { $newEntries } dodana *[other] { $newEntries } dodanih }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } geslo [two] { $quantity } gesli [few] { $quantity } gesla *[other] { $quantity } gesel }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } način plačila [two] { $quantity } načina plačil [few] { $quantity } načini plačil *[other] { $quantity } načinov plačil }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
sl
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } posodobljeno [two] { $updatedEntries } posodobljeni [few] { $updatedEntries } posodobljena *[other] { $updatedEntries } posodobljenih }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
sl
{ $total -> [one] { $total } zvezdica [two] { $total } zvezdici [few] { $total } zvezdice *[other] { $total } zvezdic }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
sl
{ $total -> [one] { $total } uporabnik [two] { $total } uporabnika [few] { $total } uporabniki *[other] { $total } uporabnikov }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sl
{ $blockedCount -> [one] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [two] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [few] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilce! *[other] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilcev! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-pin-primary-button
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži v Docku *[other] Pripni v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
sl
{ $num -> [one] { $num } vrstica [two] { $num } vrstici [few] { $num } vrstice *[other] { $num } vrstic }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju *[other] Odpri vsebujočo mapo }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripni { -brand-short-name } v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripni { -brand-short-name } v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži zasebno brskanje { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripni zasebno brskanje { -brand-short-name } v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
sl
{ $tags -> [one] Meta ({ $tags } oznaka) [two] Meta ({ $tags } oznaki) [few] Meta ({ $tags } oznake) *[other] Meta ({ $tags } oznak) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
sl
{ $frames -> [one] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličica) [two] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličici) [few] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličice) *[other] Slika { $type } (animacija, { $frames } sličic) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
sl
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajt) [two] { $kb } KB ({ $bytes } bajta) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtov) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
sl
{ $visits -> [0] Ne [one] Da, enkrat [two] Da, { $visits }-krat [few] Da, { $visits }-krat *[other] Da, { $visits }-krat }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
sl
{ $count -> [1] Dodaj stran med zaznamke *[other] Dodaj strani med zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
sl
{ $count -> [one] Izbriši zaznamek [two] Izbriši zaznamka [few] Izbriši zaznamke *[other] Izbriši zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
sl
{ $count -> [one] Izbriši mapo [two] Izbriši mapi [few] Izbriši mape *[other] Izbriši mape }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
sl
{ $count -> [1] Izbriši stran *[other] Izbriši strani }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
sl
{ $count -> [one] En predmet [two] { $count } predmeta [few] { $count } predmeti *[other] { $count } predmetov }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
sl
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
sl
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } poskuša prikazati podatke o kreditni kartici. Spodaj potrdite dostop do tega računa Windows. *[other] { -brand-short-name } poskuša prikazati podatke o kreditni kartici. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Uporabi privzeti program sistema macOS [windows] Uporabi privzeti program sistema Windows *[other] Uporabi privzeti program sistema }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other-label.value
sl
{ applications-use-other.label }
en-US
{ applications-use-other.label }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
sl
{ $tabCount -> [one] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniški zavihek zaprt. Ali jih res želite onemogočiti? [two] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bosta { $tabCount } vsebniška zavihka zaprta. Ali jih res želite onemogočiti? [few] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bodo { $tabCount } vsebniški zavihki zaprti. Ali jih res želite onemogočiti? *[other] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali jih res želite onemogočiti? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri { $tabCount } vsebniški zavihek [two] Zapri { $tabCount } vsebniška zavihka [few] Zapri { $tabCount } vsebniške zavihke *[other] Zapri { $tabCount } vsebniških zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
sl
{ $count -> [one] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniški zavihek zaprt. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [two] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bosta { $count } vsebniška zavihka zaprta. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [few] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bodo { $count } vsebniški zavihki zaprti. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? *[other] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.accesskey
sl
{ PLATFORM() -> [macos] b *[other] b }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Izberi *[other] Prebrskaj }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
sl
{ $num -> [one] { $num } vrstica [two] { $num } vrstici [few] { $num } vrstice *[other] { $num } vrstic }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
sl
{ $tabCount -> [1] Uporabi trenutno stran *[other] Uporabi trenutne strani }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } piškotek za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [two] { $count } piškotka za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [few] { $count } piškotki za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) *[other] { $count } piškotkov za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } kriptorudar ({ $percentage } %) [two] { $count } kriptorudarja ({ $percentage } %) [few] { $count } kriptorudarji ({ $percentage } %) *[other] { $count } kriptorudarjev ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec prstnih odtisov ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca prstnih odtisov ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci prstnih odtisov ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev prstnih odtisov ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec družbenih omrežij ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca družbenih omrežij ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci družbenih omrežij ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev družbenih omrežij ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilna vsebina ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilni vsebini ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilne vsebine ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilnih vsebin ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
sl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> sledilec zavrnjen od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [two] <b>{ $count }</b> sledilca zavrnjena od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> sledilci zavrnjeni od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> sledilcev zavrnjenih od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
sl
{ $count -> [one] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [two] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [few] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilce *[other] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilcev }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v vseh krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v vseh krajah [few] gesla so bila izpostavljena v vseh krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v vseh krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v nerazrešenih krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v nerazrešenih krajah [few] gesla so bila izpostavljena v nerazrešenih krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v nerazrešenih krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
sl
{ $count -> [one] znana kraja podatkov je izpostavila vaše podatke [two] znani kraji podatkov sta izpostavili vaše podatke [few] znane kraje podatkov so izpostavile vaše podatke *[other] znanih kraj podatkov je izpostavilo vaše podatke }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
sl
{ $count -> [one] znana kraja je bila označena kot razrešena [two] znani kraji sta bili označena kot razrešeni [few] znane kraje so bile označene kot razrešene *[other] znanih kraj je bilo označenih kot razrešenih }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
sl
{ $count -> [one] nadzorovan e-poštni naslov [two] nadzorovana e-poštna naslova [few] nadzorovani e-poštni naslovi *[other] nadzorovanih e-poštnih naslovov }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
sl
{ $count -> [one] 1 geslo je morda bilo izpostavljeno v kraji podatkov. [two] { $count } gesli sta morda bili izpostavljeni v kraji podatkov. [few] { $count } gesla so morda bila izpostavljena v kraji podatkov. *[other] { $count } gesel je morda bilo izpostavljenih v kraji podatkov. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
sl
{ $count -> [one] { $count } geslo varno shranjeno. [two] { $count } gesli varno shranjeni. [few] { $count } gesla varno shranjena. *[other] { $count } gesel varno shranjenih. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
sl
{ $numBreaches -> [one] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } kraj podatkov je bila označena kot razrešena [two] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } kraj podatkov sta bili označeni kot razrešeni [few] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } kraj podatkov so bile označene kot razrešene *[other] { $numBreachesResolved } od { $numBreaches } kraj podatkov je bilo označenih kot razrešenih }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
sl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihek) [two] { $winTitle } (in { $tabCount } preostala zavihka) [few] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihki) *[other] { $winTitle } (in { $tabCount } preostalih zavihkov) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-meta-key
sl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
sl
{ $count -> [one] Odpri { $count } zavrnjeno pojavno okno [two] Odpri { $count } zavrnjeni pojavni okni [few] Odpri { $count } zavrnjena pojavna okna *[other] Odpri { $count } zavrnjenih pojavnih oken }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
sl
{ $trackerCount -> [one] 1 zavrnjen [two] { $trackerCount } zavrnjena [few] { $trackerCount } zavrnjeni *[other] { $trackerCount } zavrnjenih }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
sl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [two] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [few] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilce *[other] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilcev }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
sl
{ $tabCount -> [one] Pošlji zavihek na napravo [two] Pošlji { $tabCount } zavihka na napravo [few] Pošlji { $tabCount } zavihke na napravo *[other] Pošlji { $tabCount } zavihkov na napravo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [1] Zapri zavihek [one] Zapri { $tabCount } zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [1] Premakni zavihek [one] Premakni zavihek [two] Premakni zavihka [few] Premakni zavihke *[other] Premakni zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
sl
{ $tabCount -> [one] Pošlji zavihek na napravo [two] Pošlji { $tabCount } zavihka na napravo [few] Pošlji { $tabCount } zavihke na napravo *[other] Pošlji { $tabCount } zavihkov na napravo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
sl
{ $tabCount -> [two] Zapri { $tabCount } zavihka? [few] Zapri { $tabCount } zavihke? *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Zapri *[other] Zapri }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
sl
{ $windowCount -> [two] Zapri { $windowCount } okni? [few] Zapri { $windowCount } okna? *[other] Zapri { $windowCount } oken? }
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
sl
{ $tabCount -> *[other] Odprli boste { $tabCount } zavihkov. To lahko upočasni { -brand-short-name } med nalaganjem strani. Ali ste prepričani, da želite nadaljevati? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [two] Prikaži oba dva zavihka [few] Prikaži vse { $tabCount } zavihke *[other] Prikaži vseh { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek [two] Utišaj { $tabCount } zavihka [few] Utišaj { $tabCount } zavihke *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek ({ $shortcut }) [two] Utišaj { $tabCount } zavihka ({ $shortcut }) [few] Utišaj { $tabCount } zavihke ({ $shortcut }) *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Predvajaj zavihek [two] Predvajaj { $tabCount } zavihka [few] Predvajaj { $tabCount } zavihke *[other] Predvajaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka ({ $shortcut }) [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
sl
{ $retriesLeft -> [one] Napačna koda. Ostaja vam { $retriesLeft } poskus, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. [two] Napačna koda. Ostajata vam { $retriesLeft } poskusa, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. [few] Napačna koda. Ostajajo vam { $retriesLeft } poskusi, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. *[other] Napačna koda. Ostaja vam { $retriesLeft } poskusov, preden trajno izgubite dostop do poverilnic na tej napravi. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
sl
{ $retriesLeft -> [one] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskus. Poskusite znova. [two] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskusa. Poskusite znova. [few] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskuse. Poskusite znova. *[other] Preverjanje uporabnika ni uspelo. Imate še { $retriesLeft } poskusov. Poskusite znova. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zavihka z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zavihkov z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
sl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } okno) [two] { $appName } ({ $windowCount } okni) [few] { $appName } ({ $windowCount } okna) *[other] { $appName } ({ $windowCount } oken) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
sl
{ $nodeCount -> [one] Preverjanje { $nodeCount } vozlišča [two] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč [few] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč *[other] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
sl
{ $number -> [one] { $number } pojavitev [two] { $number } pojavitvi [few] { $number } pojavitve *[other] { $number } pojavitev }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
sl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravilo. [two] { $ruleCount } pravili. [few] { $ruleCount } pravila. *[other] { $ruleCount } pravil. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
sl
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } ocena [two] { $numberOfReviews } oceni [few] { $numberOfReviews } ocene *[other] { $numberOfReviews } ocen }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.accesskey
sl
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] N }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.label
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Nastavitve }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Spremeni možnosti tega dodatka *[other] Spremeni nastavitve tega dodatka }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
preferences-addon-button
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Nastavitve }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
sl
{ $numberToShow -> [one] Prikaži še { $numberToShow } [two] Prikaži še { $numberToShow } [few] Prikaži še { $numberToShow } *[other] Prikaži še { $numberToShow } }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
sl
{ $active -> [one] { $active } dejavna nit od { $number }: { $list } [two] { $active } dejavni niti od { $number }: { $list } [few] { $active } dejavne niti od { $number }: { $list } *[other] { $active } dejavnih niti od { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
sl
{ $number -> [one] { $number } nedejavna nit [two] { $number } nedejavni niti [few] { $number } nedejavne niti *[other] { $number } nedejavnih niti }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju [windows] Odpri mapo *[other] Odpri mapo }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
sl
{ $rangePlural -> [one] { $range } minuta [two] { $range } minuti [few] { $range } minute *[other] { $range } minut }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-profile-dir
sl
{ PLATFORM() -> [linux] Mapa s profilom *[other] Mapa s profilom }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Profile Directory *[other] Profile Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
sl
{ PLATFORM() -> [linux] Mapa za posodobitve *[other] Mapa za posodobitve }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
sl
{ $days -> [one] Pred { $days } dnem [two] Pred { $days } dnevoma [few] Pred { $days } dnevi *[other] Pred { $days } dnevi }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
sl
{ $hours -> [one] Pred { $hours } uro [two] Pred { $hours } urama [few] Pred { $hours } urami *[other] Pred { $hours } urami }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
sl
{ $minutes -> [one] Pred { $minutes } minuto [two] Pred { $minutes } minutama [few] Pred { $minutes } minutami *[other] Pred { $minutes } minutami }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
sl
{ $reports -> [one] Vsa poročila o sesutjih, vključno z { $reports } čakajočim sesutjem v danem časovnem obsegu [two] Vsa poročila o sesutjih, vključno z { $reports } čakajočima sesutjema v danem časovnem obsegu [few] Vsa poročila o sesutjih, vključno s { $reports } čakajočimi sesutji v danem časovnem obsegu *[other] Vsa poročila o sesutjih, vključno s { $reports } čakajočimi sesutji v danem časovnem obsegu }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
sl
{ $days -> [one] Poročila o sesutjih za zadnji dan [two] Poročila o sesutjih za zadnja { $days } dni [few] Poročila o sesutjih za zadnje { $days } dni *[other] Poročila o sesutjih za zadnjih { $days } dni }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju [windows] Odpri mapo *[other] Odpri mapo }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
sl
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } vzorec, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } [two] { $sampleCount } vzorca, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } [few] { $sampleCount } vzorci, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } *[other] { $sampleCount } vzorcev, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
sl
{ $channels -> [one] { $channels } kanal [two] { $channels } kanala [few] { $channels } kanali *[other] { $channels } kanalov }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
sl
{ $frames -> [one] { $frames } sličica [two] { $frames } sličici [few] { $frames } sličice *[other] { $frames } sličic }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
sl
{ $packets -> [one] Izgubljen { $packets } paket [two] Izgubljena { $packets } paketa [few] Izgubljeni { $packets } paketi *[other] Izgubljenih { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
sl
{ $packets -> [one] Prejet { $packets } paket [two] Prejeta { $packets } paketa [few] Prejeti { $packets } paketi *[other] Prejetih { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
sl
{ $packets -> [one] Poslan { $packets } paket [two] Poslana { $packets } paketa [few] Poslani { $packets } paketi *[other] Poslanih { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
sl
{ $downloadsCount -> [1] Prekliči 1 prenos *[other] Prekliči prenose (skupaj { $downloadsCount }) }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
sl
{ $downloadsCount -> [1] Če zapustite vsa okna z zasebnim brskanjem zdaj, bo preklican 1 prenos. Ste prepričani, da želite zapustiti zasebno brskanje? *[other] Če zapustite vsa okna z zasebnim brskanjem zdaj, bo preklicanih več ({ $downloadsCount }) prenosov. Ste prepričani, da želite zapustiti zasebno brskanje? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
sl
{ $downloadsCount -> [1] Če prekinete povezavo zdaj, bo preklican 1 prenos. Ste prepričani, da želite delati brez povezave? *[other] Če prekinete povezavo zdaj, bo preklicanih več ({ $downloadsCount }) prenosov. Ste prepričani, da želite delati brez povezave? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
sl
{ $downloadsCount -> [1] Če zaprete program zdaj, bo preklican 1 prenos. Ste prepričani, da želite zapreti program? *[other] Če zaprete program zdaj, bo preklicanih več ({ $downloadsCount }) prenosov. Ste prepričani, da želite zapreti program? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
sl
{ $downloadsCount -> [1] Če zaprete program zdaj, bo preklican 1 prenos. Ste prepričani, da želite zapreti program? *[other] Če zaprete program zdaj, bo preklicanih več ({ $downloadsCount }) prenosov. Ste prepričani, da želite zapreti program? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-dont-quit-button
sl
{ PLATFORM() -> [mac] Ne zapri programa *[other] Ne zapri programa }
en-US
{ PLATFORM() -> [mac] Don’t Quit *[other] Don’t Exit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
sl
{ $timeValue -> [one] d [two] d [few] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
sl
{ $timeValue -> [one] h [two] h [few] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
sl
{ $timeValue -> [one] m [two] m [few] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
sl
{ $timeValue -> [one] s [two] s [few] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Uvod *[other] { create-profile-window2.title }: Pozdravljeni }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Zaključek *[other] { create-profile-window2.title }: Končano }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-4
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Kliknite gumb Nadaljuj, da boste začeli ustvarjati profil. *[other] Kliknite gumb Naprej, da boste začeli ustvarjati profil. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] To begin creating your profile, click Continue. *[other] To begin creating your profile, click Next. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
sl
{ $domainCount -> [one] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugi strani [two] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh [few] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh *[other] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
sl
{ $domainCount -> [one] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugi domeni [two] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah [few] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah *[other] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-remember-extra
sl
{ PLATFORM() -> [windows] To lahko spremenite v možnostih { -brand-short-name }a. *[other] To lahko spremenite v nastavitvah { -brand-short-name }a. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] This can be changed in { -brand-short-name }’s options. *[other] This can be changed in { -brand-short-name }’s preferences. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
sl
{ $fileCount -> [one] in še ena [two] in še { $fileCount } [few] in še { $fileCount } *[other] in še { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-quit.label
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Izhod *[other] Izhod }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-choose-handler.accesskey
sl
{ PLATFORM() -> [macos] I *[other] B }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] C *[other] B }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-choose-handler.label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Izberi *[other] Prebrskaj }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-settingschange.value
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Nastavitve lahko spremenite v nastavitvah { -brand-short-name }a. *[other] Nastavitve lahko spremenite v nastavitvah { -brand-short-name }a. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Options. *[other] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Preferences. }

Displaying 200 results out of 204 for the string other in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
sl
{ $count -> [1] Da, odstrani to prijavo [one] Da, odstrani to prijavo [two] Da, odstrani ti prijavi [few] Da, odstrani te prijave *[other] Da, odstrani te prijave }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
sl
{ $count -> [1] Odstrani [one] Odstrani [two] Odstrani obe [few] Odstrani vse *[other] Odstrani vse }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } prijavo? [two] Odstranim { $count } prijavi? [few] Odstranim { $count } prijave? *[other] Odstranim { $count } prijav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstrani { $count } prijavo z vseh naprav? [two] Odstrani { $count } prijavi z vseh naprav? [few] Odstrani { $count } prijave z vseh naprav? *[other] Odstrani { $count } prijav z vseh naprav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Datoteka CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sl
{ $count -> *[other] <span>Dodane nove prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sl
{ $count -> *[other] <span>Napake:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sl
{ $count -> *[other] <span>Posodobljene obstoječe prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sl
{ $count -> *[other] <span>Najdene podvojene prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Datoteka CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Datoteka TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nova prijava dodana</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novi prijavi dodani</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nove prijave dodane</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novih prijav dodanih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaka</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaki</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napake</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napak</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječa prijava posodobljena</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječi prijavi posodobljeni</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječe prijave posodobljene</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječih prijav posodobljenih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojena prijava</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojeni prijavi</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojene prijave</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojenih prijav</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
sl
Imejte dostop do gesel z vseh svojih naprav
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
sl
{ $count -> [one] { $count } prijava [two] { $count } prijavi [few] { $count } prijave *[other] { $count } prijav }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
sl
{ $total -> [one] { $count } od { $total } prijave [two] { $count } od { $total } prijav [few] { $count } od { $total } prijav *[other] { $count } od { $total } prijav }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Nastavitve }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Obdrži v Docku *[other] Pripni v opravilno vrstico }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Če želite izbrati drug iskalnik, pojdite v <a data-l10n-name="link-options">Možnosti</a> *[other] Če želite izbrati drug iskalnik, pojdite v <a data-l10n-name="link-options">Nastavitve</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz vaših povezanih naprav [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz vaših povezanih naprav [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz vaših povezanih naprav *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz vaših povezanih naprav }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz naprave { $deviceName } [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz naprave { $deviceName } [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz naprave { $deviceName } *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz naprave { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek [two] { $tabCount } prejeta zavihka [few] { $tabCount } prejeti zavihki *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [two] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatka, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatke, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatkov, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
sl
{ $addonCount -> [one] Prenašanje in potrjevanje dodatka [two] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov [few] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov *[other] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
sl
Na voljo je nova posodobitev za { -brand-shorter-name }, vendar je ni mogoče namestiti, ker se izvaja drug izvod { -brand-shorter-name }a. Za nadaljevanje posodobitve ga zaprite, lahko pa jo vseeno namestite, pri čemer drugi izvod morda ne bo deloval pravilno, dokler ga ne zaženete znova.
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-noclients
sl
Želite tukaj videti zavihke drugih naprav?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
sl
Vključite sinhronizacijo zavihkov za ogled seznama zavihkov drugih naprav.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
sl
Oglejte si seznam zavihkov drugih naprav.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
sl
{ PLATFORM() -> [linux] Zapri *[other] Izhod }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
sl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
sl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sl
{ $count -> [one] Odstrani zaznamek [two] Odstrani { $count } zaznamka [few] Odstrani { $count } zaznamke *[other] Odstrani { $count } zaznamkov }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-other-bookmarks-menu.label
sl
Drugi zaznamki
en-US
Other bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
sl
{ $isVisible -> [true] Odstrani meni zaznamkov iz orodne vrstice *[other] Dodaj meni zaznamkov v orodno vrstico }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
sl
{ $isVisible -> [true] Skrij stransko vrstico zaznamkov *[other] Prikaži stransko vrstico zaznamkov }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
sl
{ $isVisible -> [true] Skrij orodno vrstico zaznamkov *[other] Prikaži orodno vrstico zaznamkov }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
sl
{ $isVisible -> [true] Skrij vrstico zaznamkov *[other] Pokaži vrstico zaznamkov }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
sl
{ $count -> [1] UTIŠAJ ZAVIHEK [one] UTIŠAJ { $count } ZAVIHEK [two] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKA [few] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKE *[other] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
sl
{ $count -> [1] PREDVAJAJ ZAVIHEK [one] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHEK [two] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKA [few] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKE *[other] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
sl
{ $count -> [1] POVRNI GLASNOST ZAVIHKA [one] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKA [two] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV [few] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV *[other] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
sl
Druge osebe lahko vidijo vaše podatke ali spreminjajo obnašanje spletnega mesta.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
sl
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] N }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Nastavitve }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sl
{ $popupCount -> [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla pojavno okno. [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
sl
Delite celoten zaslon. Drugi ljudje lahko vidijo, ko preklopite na nov zavihek.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
sl
Delite { -brand-short-name }. Drugi ljudje lahko vidijo, ko preklopite na nov zavihek.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.tooltiptext
sl
Prikaži zavihke iz drugih naprav
en-US
Show tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Odpri nastavitve ({ $shortcut }) *[other] Odpri nastavitve }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-speaker-notification-anchor.tooltiptext
sl
Upravljajte dovoljenje za uporabo drugih naprav za predvajanje zvoka na tej strani
en-US
Manage sharing other speakers with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Potegnite navzdol za prikaz zgodovine *[other] Desno kliknite ali potegnite navzdol za prikaz zgodovine }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
sl
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
sl
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
sl
{ $reportCount -> [one] Imate neposlano poročilo o sesutju [two] Imate { $reportCount } neposlani poročili o sesutju [few] Imate { $reportCount } neposlana poročila o sesutju *[other] Imate { $reportCount } neposlanih poročil o sesutju }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju *[other] Prikaži v mapi }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju *[other] Prikaži v mapi }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju *[other] Prikaži v mapi }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Prikaži v Finderju *[other] Prikaži v mapi }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
sl
{ $num -> [one] Datoteka se ni prenesla. [two] { $num } datoteki se nista prenesli. [few] { $num } datoteke se niso prenesle. *[other] { $num } datotek se ni preneslo. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
sl
{ $count -> [one] Prenaša se še { $count } datoteka [two] Prenašata se še { $count } datoteki [few] Prenašajo se še { $count } datoteke *[other] Prenaša se še { $count } datotek }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-header
sl
Zavihki z drugih naprav
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav
sl
Zavihki z drugih naprav
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav.title
sl
Zavihki z drugih naprav
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-adddevice-header
sl
Prijavite se v { -brand-product-name } na drugih napravah
en-US
Sign in to { -brand-product-name } on your other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-loading-description
sl
Warning: Source string is missing
en-US
When it’s done, you’ll see any tabs you have open on other devices. Check back soon.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-description
sl
Za ogled zavihkov z drugih naprav se morajo odprti zavihki sinhronizirati.
en-US
To see tabs from other devices, you need to sync your open tabs.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-description
sl
Odprite strani z drugih naprav.
en-US
Open pages from other devices.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-other.label
sl
Drugi zaznamki
en-US
Other Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
sl
{ PLATFORM() -> [windows] h *[other] I }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Izhod *[other] Izhod }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
sl
{ PLATFORM() -> [windows] N *[other] N }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
sl
{ $browser -> [ie] Priljubljene [edge] Priljubljene *[other] Zaznamke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
sl
{ $browser -> [ie] Priljubljene [edge] Priljubljene *[other] Zaznamke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
sl
{ $browser -> [firefox] Zgodovino brskanja in zaznamke *[other] Zgodovino brskanja }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
sl
{ $browser -> [firefox] Zgodovino brskanja in zaznamke *[other] Zgodovino brskanja }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-checkbox.label
sl
Druge podatke
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-label.label
sl
Druge podatke
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Uvozi možnosti, zaznamke, zgodovino, gesla in ostale podatke iz: *[other] Uvozi nastavitve, zaznamke, zgodovino, gesla in ostale podatke iz: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument HTML *[other] Datoteka HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-otherdata-option-label
sl
Drugi podatki
en-US
Other data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Datoteka CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
sl
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Datoteka TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } zaznamek [two] { $quantity } zaznamka [few] { $quantity } zaznamki *[other] { $quantity } zaznamkov }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } razširitev [two] { $quantity } razširitvi [few] { $quantity } razširitve *[other] { $quantity } razširitev }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
sl
{ $quantity -> [one] { $quantity } priljubljena [two] { $quantity } priljubljeni [few] { $quantity } priljubljene *[other] { $quantity } priljubljenih }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity #