Transvision

Displaying 200 results out of 228 for the string other in sk:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
sk
{ $count -> [1] Áno, odstrániť tieto prihlasovacie údaje [one] Áno, odstrániť tieto prihlasovacie údaje [few] Áno, odstrániť tieto prihlasovacie údaje *[other] Áno, odstrániť tieto prihlasovacie údaje }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label2
sk
{ $count -> [1] Áno, odstrániť heslo [one] Áno, odstrániť heslo [few] Áno, odstrániť heslá [many] Áno, odstrániť heslá *[other] Áno, odstrániť heslá }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove password *[other] Yes, remove passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
sk
{ $count -> [1] Odstrániť všetky [one] Odstrániť všetky [few] Odstrániť všetky *[other] Odstrániť všetky }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sk
{ $count -> [1] Týmto odstránite prihlásenie, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [one] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [few] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. *[other] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
sk
{ $count -> [1] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [one] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [few] Týmto sa odstránia heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [many] Týmto sa odstránia heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. *[other] Týmto sa odstránia heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
sk
{ $count -> [one] Odstrániť { $count } prihlasovací údaj? [few] Odstrániť { $count } prihlasovacie údaje? *[other] Odstrániť všetkých { $count } prihlasovacích údajov? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
sk
{ $count -> [one] Odstrániť { $count } heslo? [few] Odstrániť { $count } heslá? [many] Odstrániť všetkých { $count } hesiel? *[other] Odstrániť všetkých { $count } hesiel? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sk
{ $count -> [1] Týmto odstránite prihlásenie, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [one] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [few] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. *[other] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou{ -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
sk
{ $count -> [1] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [one] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [few] Týmto sa odstráni heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [many] Týmto sa odstráni heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. *[other] Týmto sa odstráni heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
sk
{ $count -> [one] Odstrániť { $count } prihlasovací údaj zo všetkých zariadení? [few] Odstrániť { $count } prihlasovacie údaje zo všetkých zariadení? *[other] Odstrániť všetkých { $count } prihlasovacích údajov zo všetkých zariadení? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
sk
{ $count -> [one] Odstrániť { $count } heslo zo všetkých zariadení? [few] Odstrániť { $count } heslá zo všetkých zariadení? [many] Odstrániť { $count } hesiel zo všetkých zariadení? *[other] Odstrániť { $count } hesiel zo všetkých zariadení? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Súbor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sk
{ $count -> *[other] <span> Nové prihlasovacie údaje: </span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
sk
{ $count -> [one] <span>Pridané nové heslá:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Pridané nové heslá:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [many] <span>Pridané nové heslá:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Pridané nové heslá:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sk
{ $count -> *[other] <span>Chyby:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sk
{ $count -> *[other] <span>Aktualizované prihlasovacie údaje:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
sk
{ $count -> [one] <span>Aktualizované heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Aktualizované heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [many] <span>Aktualizované heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Aktualizované heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sk
{ $count -> *[other] <span>Duplicitné prihlasovacie údaje:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
sk
{ $count -> [one] <span>Duplicitné heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> [few] <span>Duplicitné heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> [many] <span>Duplicitné heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> *[other] <span>Duplicitné heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Súbor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Súbor TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sk
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> Nové prihlasovacie údaje</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
sk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> nové pridané heslo</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> nové pridané heslá</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> nových pridaných hesiel</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> nových pridaných hesiel</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sk
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Chyby</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sk
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Aktualizované prihlasovacie údaje</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
sk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">záznam aktualizovaný</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">záznamy aktualizované</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">záznamov aktualizovaných</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">záznamov aktualizovaných</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sk
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitné údaje</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
sk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitný záznam</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportovaný)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitné záznamy</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitných záznamov</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitných záznamov</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
sk
{ PLATFORM() -> [macos] zmeniť nastavenie pre heslá. *[other] { -brand-short-name } sa pokúša zmeniť nastavenie pre heslá. Ak to chcete povoliť, použite heslo k účtu na svojom zariadení. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
sk
{ $count -> [one] { $count } prihlasovací údaj [few] { $count } prihlasovacie údaje *[other] { $count } prihlasovacích údajov }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
sk
{ $count -> [one] { $count } heslo [few] { $count } heslá [many] { $count } hesiel *[other] { $count } hesiel }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
sk
{ $total -> [one] { $count } z { $total } záznamu [few] { $count } z { $total } záznamov [many] { $count } z { $total } záznamov *[other] { $count } z { $total } záznamov }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
sk
{ $total -> [one] { $count } z { $total } hesla [few] { $count } z { $total } hesiel [many] { $count } z { $total } hesiel *[other] { $count } z { $total } hesiel }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Možnosti }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Ponechať v Docku *[other] Pripnúť na panel úloh }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Ak chcete vybrať iný vyhľadávací modul, prejdite do <a data-l10n-name="link-options">Možností</a> *[other] Ak chcete vybrať iný vyhľadávací modul, prejdite do <a data-l10n-name="link-options">Možností</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
sk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta bola prijatá z vašich pripojených zariadení. [few] { $tabCount } karty boli prijaté z vašich pripojených zariadení. *[other] { $tabCount } kariet bolo prijatých z vašich pripojených zariadení. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta bola prijatá zo zariadenia { $deviceName }. [few] { $tabCount } karty boli prijaté zo zariadenia { $deviceName }. *[other] { $tabCount } kariet bolo prijatých zo zariadenia { $deviceName }. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
sk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta bola prijatá [few] { $tabCount } karty boli prijaté *[other] { $tabCount } kariet bolo prijatých }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sk
{ $addonCount -> [one] Táto stránka sa pokúša nainštalovať doplnok pre { -brand-short-name }: [few] Táto stránka sa pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnky pre { -brand-short-name }: *[other] Táto stránka sa pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnkov pre { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sk
{ $addonCount -> [one] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať doplnok, ktorý nie je overený. Pokračujete na vlastné riziko. [few] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnky, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko. *[other] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnkov, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sk
{ $addonCount -> [one] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať neoverený doplnok. Pokračujete na vlastné riziko. [few] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } neoverené doplnky. Pokračujete na vlastné riziko. *[other] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } neoverených doplnkov. Pokračujete na vlastné riziko. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
sk
{ $addonCount -> [one] Sťahuje a overuje sa doplnok [few] Sťahujú a overujú sa { $addonCount } doplnky *[other] Sťahuje a overuje sa { $addonCount } doplnkov }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
sk
{ PLATFORM() -> [linux] Ukončiť *[other] Ukončiť }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
sk
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
sk
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sk
{ $count -> [one] Odstrániť záložku [few] Odstrániť { $count } záložky *[other] Odstrániť { $count } záložiek }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
sk
{ $isVisible -> [true] Odstrániť ponuku záložiek z panela nástrojov *[other] Pridať ponuku záložiek do panela nástrojov }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
sk
{ $isVisible -> [true] Skryť bočný panel Záložky *[other] Zobraziť bočný panel Záložky }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
sk
{ $isVisible -> [true] Skryť panel nástrojov Záložky *[other] Zobraziť panel nástrojov Záložky }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
sk
{ $isVisible -> [true] Skryť panel záložiek *[other] Zobraziť panel záložiek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
sk
{ $count -> [1] STLMIŤ KARTU [one] STLMIŤ KARTU [few] STLMIŤ { $count } KARTY *[other] STLMIŤ { $count } KARIET }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
sk
{ $count -> [1] PREHRAŤ KARTU [one] PREHRAŤ KARTU [few] PREHRAŤ { $count } KARTY *[other] PREHRAŤ { $count } KARIET }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
sk
{ $count -> [1] ZAPNÚŤ ZVUK NA KARTE [one] ZAPNÚŤ ZVUK NA KARTE [few] ZAPNÚŤ ZVUK NA { $count } KARTÁCH *[other] ZAPNÚŤ ZVUK NA { $count } KARTÁCH }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
sk
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] M }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Možnosti }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení jedného okna. [few] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení viac než { $popupCount } okien. *[other] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení viac než { $popupCount } okien. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna. [few] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení { $popupCount } vyskakovacích okien. *[other] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení { $popupCount } vyskakovacích okien. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Otvoriť nastavenia ({ $shortcut }) *[other] Otvoriť nastavenia }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dlhším stlačením zobrazíte históriu *[other] Kliknutím pravým tlačidlom alebo dlhším stlačením zobrazíte históriu }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
sk
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
sk
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
sk
{ $tabCount -> [one] Bola zatvorená { $tabCount } karta [few] Boli zatvorené { $tabCount } karty [many] Bolo zatvorených { $tabCount } kariet *[other] Bolo zatvorených { $tabCount } kariet }
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
sk
{ $reportCount -> [one] Máte neodoslané hlásenie o páde [few] Máte { $reportCount } neodoslané hlásenia o páde *[other] Máte { $reportCount } neodoslaných hlásení o páde }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi *[other] Zobraziť v priečinku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi *[other] Zobraziť v priečinku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi *[other] Zobraziť v priečinku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi *[other] Zobraziť v priečinku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
sk
{ $num -> [one] Súbor nebol stiahnutý. [few] { $num } súbory neboli stiahnuté. *[other] { $num } súborov nebolo stiahnutých. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
sk
{ $count -> [one] Sťahuje sa { $count } ďalší súbor [few] Sťahujú sa { $count } ďalšie súbory *[other] Sťahuje sa { $count } ďalších súborov }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
sk
{ $count -> [one] { $count } stránka [few] { $count } stránky [many] { $count } stránok *[other] { $count } stránok }
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
sk
{ $tabCount -> [1] Zavrieť kartu [one] Zavrieť kartu [few] Zavrieť { $tabCount } karty *[other] Zavrieť { $tabCount } kariet }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
sk
{ PLATFORM() -> [windows] U *[other] U }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Ukončiť prehliadač *[other] Ukončiť prehliadač }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
sk
{ PLATFORM() -> [windows] N *[other] N }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
sk
{ $browser -> [ie] Obľúbené položky [edge] Obľúbené položky *[other] Záložky }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
sk
{ $browser -> [ie] Obľúbené položky [edge] Obľúbené položky *[other] Záložky }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
sk
{ $browser -> [firefox] História prehliadania a záložky *[other] História prehliadania }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
sk
{ $browser -> [firefox] História prehliadania a záložky *[other] História prehliadania }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Importovať nastavenia, záložky, históriu, heslá a ostatné údaje z prehliadača: *[other] Importovať nastavenia, záložky, históriu, heslá a ostatné údaje z prehliadača: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument HTML *[other] Súbor HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Súbor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Súbor TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
sk
{ $quantity -> [one] { $quantity } záložka [few] { $quantity } záložky [many] { $quantity } záložiek *[other] { $quantity } záložiek }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
sk
{ $quantity -> [one] { $quantity } rozšírenie [few] { $quantity } rozšírenia [many] { $quantity } rozšírení *[other] { $quantity } rozšírení }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
sk
{ $quantity -> [one] { $quantity } obľúbená položka [few] { $quantity } obľúbené položky [many] { $quantity } obľúbených položiek *[other] { $quantity } obľúbených položiek }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
sk
{ $maxAgeInDays -> [one] Za posledný deň [few] Za posledné { $maxAgeInDays } dni [many] Za posledných { $maxAgeInDays } dní *[other] Za posledných { $maxAgeInDays } dní }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
sk
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } záložka [few] { $newEntries } záložky [many] { $newEntries } záložiek *[other] { $newEntries } záložiek }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
sk
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } pridané [few] { $newEntries } pridané [many] { $newEntries } pridaných *[other] { $newEntries } pridaných }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
sk
{ $quantity -> [one] { $quantity } heslo [few] { $quantity } heslá [many] { $quantity } hesiel *[other] { $quantity } hesiel }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
sk
{ $quantity -> [one] { $quantity } spôsob platby [few] { $quantity } spôsoby platby [many] { $quantity } spôsobov platby *[other] { $quantity } spôsobov platby }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
sk
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } aktualizované [few] { $updatedEntries } aktualizované [many] { $updatedEntries } aktualizovaných *[other] { $updatedEntries } aktualizovaných }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
sk
{ $total -> [one] { $total } hviezdička [few] { $total } hviezdičky *[other] { $total } hviezdičiek }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
sk
{ $total -> [one] { $total } používateľ [few] { $total } používatelia *[other] { $total } používateľov }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sk
{ $blockedCount -> [one] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } viac ako <b>{ $blockedCount }</b> sledovací prvok. [few] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } viac ako <b>{ $blockedCount }</b> sledovacie prvky. *[other] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } viac ako <b>{ $blockedCount }</b> sledovacích prvkov. }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-pin-primary-button
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Ponechať v Docku *[other] Pripnúť na panel úloh }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
sk
{ $num -> [one] { $num } riadok [few] { $num } riadky *[other] { $num } riadkov }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi *[other] Otvoriť priečinok so súborom }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Ponechať { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripnúť { -brand-short-name } na hlavný panel úloh }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Ponechať { -brand-short-name } v Docku *[other] Pripnúť { -brand-short-name } na hlavný panel úloh }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Ponechať Súkromné prehliadanie { -brand-short-name(case: "gen") } v Docku *[other] Pripnúť Súkromné prehliadanie { -brand-short-name(case: "gen") } na panel úloh }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
sk
{ $tags -> [one] Meta (1 značka) [few] Meta ({ $tags } značky) *[other] Meta ({ $tags } značiek) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
sk
{ $frames -> [one] { $type } obrázok (animovaný, { $frames } snímka) [few] { $type } obrázok (animovaný, { $frames } snímky) *[other] { $type } obrázok (animovaný, { $frames } snímok) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
sk
{ $bytes -> [one] { $kb } kB ({ $bytes } bajt) [few] { $kb } kB ({ $bytes } bajty) *[other] { $kb } kB ({ $bytes } bajtov) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
sk
{ $visits -> [0] Nie [one] Áno, raz [few] Áno, { $visits }-krát *[other] Áno, { $visits }-krát }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
sk
{ $count -> [1] Pridať stránku medzi záložky *[other] Pridať stránky medzi záložky }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
sk
{ $count -> [1] Odstrániť záložku [one] Odstrániť záložku [few] Odstrániť záložky *[other] Odstrániť záložky }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
sk
{ $count -> [1] Odstrániť priečinok [one] Odstrániť priečinok [few] Odstrániť priečinky *[other] Odstrániť priečinky }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
sk
{ $count -> [1] Odstrániť stránku *[other] Odstrániť stránky }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
sk
{ $count -> [one] Jedna položka [few] { $count } položky *[other] { $count } položiek }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
sk
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
sk
{ PLATFORM() -> [macos] zobraziť informácie o platobnej karte [windows] { -brand-short-name } chce zobraziť informácie o platobnej karte. Prosím, potvrďte prístup k nižšie uvedenému účtu Windows. *[other] { -brand-short-name } chce zobraziť informácie o platobnej karte. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Použiť predvolenú aplikáciu macOS [windows] Použiť predvolenú aplikáciu Windowsu *[other] Použiť predvolenú aplikáciu systému }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other-label.value
sk
{ applications-use-other.label }
en-US
{ applications-use-other.label }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
autofill-creditcard-os-dialog-message
sk
{ PLATFORM() -> [macos] zmeniť nastavenie pre spôsoby platby *[other] { -brand-short-name } sa pokúša zmeniť nastavenie pre spôsoby platby. Ak to chcete povoliť, použite heslo k účtu na svojom zariadení. }
en-US
{ PLATFORM () -> [macos] change the settings for payment methods *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for payment methods. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
sk
{ $tabCount -> [one] Ak zakážete kontajnerové karty, { $tabCount } kontajnerová karta bude zatvorená. Naozaj chcete zakázať kontajnerové karty? [few] Ak zakážete kontajnerové karty, { $tabCount } kontajnerové karty budú zatvorené. Naozaj chcete zakázať kontajnerové karty? *[other] Ak zakážete kontajnerové karty, { $tabCount } kontajnerových kariet bude zatvorených. Naozaj chcete zakázať kontajnerové karty? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
sk
{ $tabCount -> [one] Zavrieť { $tabCount } kontajnerovú kartu [few] Zavrieť { $tabCount } kontajnerové karty *[other] Zavrieť { $tabCount } kontajnerových kariet }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
sk
{ $count -> [one] Ak teraz odstránite tento kontajner, zavrie sa { $count } kontajnerová karta. Naozaj chcete tento kontajner odstrániť? [few] Ak teraz odstránite tento kontajner, zavrú sa { $count } kontajnerové karty. Naozaj chcete tento kontajner odstrániť? *[other] Ak teraz odstránite tento kontajner, zavrie sa { $count } kontajnerových kariet. Naozaj chcete tento kontajner odstrániť? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.accesskey
sk
{ PLATFORM() -> [macos] V *[other] h }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Vybrať *[other] Prehľadávať }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
sk
{ $num -> [one] { $num } riadok [few] { $num } riadky *[other] { $num } riadkov }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
sk
{ $tabCount -> [1] Použiť aktuálnu stránku *[other] Použiť aktuálne stránky }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
sk
{ $count -> [one] { $count } sledovacia cookie ({ $percentage } %) [few] { $count } sledovacie cookies ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledovacích cookies ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
sk
{ $count -> [one] Jeden pokus o ťažbu kryptomien [few] { $count } pokusy o ťažbu kryptomien *[other] { $count } pokusov o ťažbu kryptomien } ({ $percentage }%)
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
sk
{ $count -> [one] { $count } pokus o vytvorenie odtlačku prehliadača ({ $percentage } %) [few] { $count } pokusy o vytvorenie odtlačku prehliadača ({ $percentage } %) *[other] { $count } pokusov o vytvorenie odtlačku prehliadača ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
sk
{ $count -> [one] { $count } sledovací prvok sociálnych sietí ({ $percentage } %) [few] { $count } sledovacie prvky sociálnych sietí ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledovacích prvkov sociálnych sietí ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
sk
{ $count -> [one] { $count } prvok sledujúceho obsahu ({ $percentage } %) [few] { $count } prvky sledujúceho obsahu ({ $percentage } %) *[other] { $count } prvkov sledujúceho obsahu ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
sk
{ $count -> [one] Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } bol zablokovaný <b>{ $count }</b> sledovací prvok [few] Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } boli zablokované <b>{ $count }</b> sledovacie prvky *[other] Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } bolo zablokovaných <b>{ $count }</b> sledovacích prvkov }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
sk
{ $count -> [one] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval v priebehu minulého týždňa { $count } sledovací prvok [few] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval v priebehu minulého týždňa { $count } sledovacie prvky *[other] Prehliadač { -brand-short-name } zablokoval v priebehu minulého týždňa { $count } sledovacích prvkov }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
sk
{ $count -> [one] Počet vašich uniknutých hesiel [few] Počet vašich uniknutých hesiel *[other] Počet vašich uniknutých hesiel }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
sk
{ $count -> [one] Heslo prezradené pri nevyriešených únikoch dát [few] Heslá prezradené pri nevyriešených únikoch dát *[other] Heslá prezradené pri nevyriešených únikoch dát }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
sk
{ $count -> [one] Počet známych únikov dát, ktoré obsahujú vaše údaje [few] Počet známych únikov dát, ktoré obsahujú vaše údaje *[other] Počet známych únikov dát, ktoré obsahujú vaše údaje }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
sk
{ $count -> [one] Známy únik dát označený za vyriešený [few] Známe úniky dát označené za vyriešené *[other] Známe úniky dát označené za vyriešené }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
sk
{ $count -> [one] Počet sledovaných e‑mailových adries [few] Počet sledovaných e‑mailových adries *[other] Počet sledovaných e‑mailových adries }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
sk
{ $count -> [one] Jedno heslo mohlo byť prezradené v niektorom úniku dát. [few] { $count } heslá mohli byť prezradené v niektorom úniku dát. *[other] { $count } hesiel mohlo byť prezradených v niektorom úniku dát. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
sk
{ $count -> [one] 1 heslo je bezpečne uložené. [few] Vaše heslá sú bezpečne uložené. *[other] Vaše heslá sú bezpečne uložené. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
sk
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } z { $numBreaches } únikov bolo označených za vyriešené }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
sk
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (a ďalšia karta) [few] { $winTitle } (a ďalšie { $tabCount } karty) *[other] { $winTitle } (a ďalších { $tabCount } kariet) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-component-cancel-button.title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zrušiť (Esc) *[other] Zrušiť (Esc) }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Cancel (esc) *[other] Cancel (Esc) }
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-meta-key
sk
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
sk
{ $count -> [one] Otvoriť { $count } blokované vyskakovacie okno [few] Otvoriť { $count } blokované vyskakovacie okná *[other] Otvoriť { $count } blokovaných vyskakovacích okien }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
sk
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } blokovanie [few] { $trackerCount } blokovania *[other] { $trackerCount } blokovaní }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
sk
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } blokovanie [few] { $trackerCount } blokovania *[other] { $trackerCount } blokovaní }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
sk
{ $trackerCount -> [one] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zablokoval prehliadač { -brand-short-name } jeden sledovací prvok [few] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zablokoval prehliadač { -brand-short-name } viac než { $trackerCount } sledovacie prvky *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zablokoval prehliadač { -brand-short-name } viac než { $trackerCount } sledovacích prvkov }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
sk
{ $tabCount -> [one] Odoslať kartu do zariadenia [few] Odoslať { $tabCount } karty do zariadenia *[other] Odoslať { $tabCount } kariet do zariadenia }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [1] Zavrieť kartu [one] Zavrieť kartu [few] Zavrieť { $tabCount } karty *[other] Zavrieť { $tabCount } kariet }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [1] Presunúť kartu *[other] Presunúť karty }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [1] Obnoviť zatvorenú kartu [one] Obnoviť zatvorenú kartu [few] Obnoviť zatvorené karty *[other] Obnoviť zatvorené karty }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
sk
{ $tabCount -> [one] Odoslať kartu do zariadenia [few] Odoslať { $tabCount } karty do zariadenia *[other] Odoslať { $tabCount } kariet do zariadenia }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zavrieť kartu [few] Zavrieť { $tabCount } karty *[other] Zavrieť { $tabCount } kariet }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
sk
{ $tabCount -> [one] Zavrieť kartu? [few] Zavrieť { $tabCount } karty? *[other] Zavrieť { $tabCount } kariet? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Zavrieť a ukončiť *[other] Zavrieť a ukončiť }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
sk
{ $windowCount -> [one] Zavrieť okno? [few] Zavrieť { $windowCount } okná? *[other] Zavrieť { $windowCount } okien? }
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
sk
{ $tabCount -> [one] Chystáte sa naraz otvoriť { $tabCount } kartu. Toto môže spomaliť { -brand-short-name } počas ich načítavania. Naozaj chcete pokračovať? [few] Chystáte sa naraz otvoriť { $tabCount } karty. Toto môže spomaliť { -brand-short-name } počas ich načítavania. Naozaj chcete pokračovať? *[other] Chystáte sa naraz otvoriť { $tabCount } kariet. Toto môže spomaliť { -brand-short-name } počas ich načítavania. Naozaj chcete pokračovať? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zobraziť kartu [few] Zobraziť všetky { $tabCount } karty *[other] Zobraziť všetkých { $tabCount } kariet }
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
sk
{ $tabCount -> [one] Stlmiť kartu [few] Stlmiť { $tabCount } karty *[other] Stlmiť { $tabCount } kariet }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
sk
{ $tabCount -> [one] Stlmiť kartu ({ $shortcut }) [few] Stlmiť { $tabCount } karty ({ $shortcut }) *[other] Stlmiť { $tabCount } kariet ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
sk
{ $tabCount -> [one] Prehrať kartu [few] Prehrať { $tabCount } karty *[other] Prehrať { $tabCount } kariet }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zapnúť zvuk na karte [few] Zapnúť zvuk na { $tabCount } kartách *[other] Zapnúť zvuk na { $tabCount } kartách }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zapnúť zvuk na karte ({ $shortcut }) [few] Zapnúť zvuk na { $tabCount } kartách ({ $shortcut }) *[other] Zapnúť zvuk na { $tabCount } kartách ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [1] Obnoviť zatvorenú kartu [one] Obnoviť zatvorenú kartu [few] Obnoviť zatvorené karty *[other] Obnoviť zatvorené karty }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
sk
{ $retriesLeft -> [one] Nesprávny PIN. Zostáva vám { $retriesLeft } pokus, kým natrvalo stratíte prístup k prihlasovacím údajom v tomto zariadení. [few] Nesprávny PIN. Zostávajú vám { $retriesLeft } pokusy, kým natrvalo stratíte prístup k prihlasovacím údajom v tomto zariadení. [many] Nesprávny PIN. Zostáva vám { $retriesLeft } pokusov, kým natrvalo stratíte prístup k prihlasovacím údajom v tomto zariadení. *[other] Nesprávny PIN. Zostáva vám { $retriesLeft } pokusov, kým natrvalo stratíte prístup k prihlasovacím údajom v tomto zariadení. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
sk
{ $retriesLeft -> [one] Overenie používateľa zlyhalo. Zostáva vám { $retriesLeft } pokus. Skúste to znova. [few] Overenie používateľa zlyhalo. Zostávajú vám { $retriesLeft } pokusy. Skúste to znova. [many] Overenie používateľa zlyhalo. Zostáva vám { $retriesLeft } pokusov. Skúste to znova. *[other] Overenie používateľa zlyhalo. Zostáva vám { $retriesLeft } pokusov. Skúste to znova. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zdieľa sa aplikácia s { $tabCount } kartou [few] Zdieľa sa aplikácia s { $tabCount } kartami *[other] Zdieľa sa aplikácia s { $tabCount } kartami }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zdieľa sa karta s { $tabCount } kartou [few] Zdieľa sa karta s { $tabCount } kartami *[other] Zdieľa sa karta s { $tabCount } kartami }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zdieľa sa kamera s { $tabCount } kartou [few] Zdieľa sa kamera s { $tabCount } kartami *[other] Zdieľa sa kamera s { $tabCount } kartami }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zdieľa sa mikrofón s { $tabCount } kartou [few] Zdieľa sa mikrofón s { $tabCount } kartami *[other] Zdieľa sa mikrofón s { $tabCount } kartami }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zdieľa sa obrazovka s { $tabCount } kartou [few] Zdieľa sa obrazovka s { $tabCount } kartami *[other] Zdieľa sa obrazovka s { $tabCount } kartami }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
sk
{ $tabCount -> [one] Zdieľa sa okno s { $tabCount } kartou [few] Zdieľa sa okno s { $tabCount } kartami *[other] Zdieľa sa okno s { $tabCount } kartami }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
sk
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } okno) [few] { $appName } ({ $windowCount } okná) *[other] { $appName } ({ $windowCount } okien) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
sk
{ $nodeCount -> [one] Kontrola { $nodeCount } uzla [few] Kontrola { $nodeCount } uzlov *[other] Kontrola { $nodeCount } uzlov }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
sk
{ $number -> [one] { $number } výskyt [few] { $number } výskyty *[other] { $number } výskytov }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
sk
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravidlo [few] { $ruleCount } pravidlá *[other] { $ruleCount } pravidiel }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded
sk
{ $lineCount -> [one] Vlastnosť <strong>{ $property }</strong> nemá žiadny vplyv na tento prvok, pretože tento má viac ako { $lineCount } riadok. [few] Vlastnosť <strong>{ $property }</strong> nemá žiadny vplyv na tento prvok, pretože tento má viac ako { $lineCount } riadky. [many] Vlastnosť <strong>{ $property }</strong> nemá žiadny vplyv na tento prvok, pretože tento má viac ako { $lineCount } riadkov. *[other] Vlastnosť <strong>{ $property }</strong> nemá žiadny vplyv na tento prvok, pretože tento má viac ako { $lineCount } riadkov. }
en-US
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } line. *[other] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } lines. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
sk
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } recenzia [few] { $numberOfReviews } recenzie *[other] { $numberOfReviews } recenzií }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.accesskey
sk
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] M }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.label
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Možnosti }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Upraviť možnosti a nastavenia tohto doplnku *[other] Upraviť možnosti a nastavenia tohto doplnku }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
preferences-addon-button
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Možnosti }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
sk
{ $numberToShow -> [one] Zobraziť { $numberToShow } ďalšiu [few] Zobraziť { $numberToShow } ďalšie *[other] Zobraziť { $numberToShow } ďalších }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
sk
{ $active -> [one] { $active } aktívne vlákno z celkom { $number }: { $list } [few] { $active } aktívne vlákna z celkových { $number }: { $list } *[other] { $active } aktívnych vlákien z celkových { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
sk
{ $number -> [one] { $number } neaktívne vlákno [few] { $number } neaktívne vlákna *[other] { $number } neaktívnych vlákien }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
sk
{ $duration -> [one] Profilovať všetky vlákna tohto procesu po dobu { $duration } sekundy [few] Profilovať všetky vlákna tohto procesu po dobu { $duration } sekúnd *[other] Profilovať všetky vlákna tohto procesu po dobu { $duration } sekúnd }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi [windows] Otvoriť priečinok *[other] Otvoriť priečinok }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
sk
{ $rangePlural -> [one] { $range } minúta [few] { $range } minúty *[other] { $range } minút }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-profile-dir
sk
{ PLATFORM() -> [linux] Priečinok profilu *[other] Priečinok profilu }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Profile Directory *[other] Profile Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
sk
{ PLATFORM() -> [linux] Priečinok, kde je aplikácia nainštalovaná *[other] Priečinok, kde je aplikácia nainštalovaná }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
sk
{ $days -> [one] včera [few] pred { $days } dňami *[other] pred { $days } dňami }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
sk
{ $hours -> [one] pre hodinou [few] pred { $hours } hodinami *[other] pred { $hours } hodinami }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
sk
{ $minutes -> [one] pred minútou [few] pred { $minutes } minútami *[other] pred { $minutes } minútami }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
sk
{ $reports -> [one] Všetky správy o zlyhaní (vrátane { $reports } čakajúcej správy za dané obdobie) [few] Všetky správy o zlyhaní (vrátane { $reports } čakajúcich správ za dané obdobie) *[other] Všetky správy o zlyhaní (vrátane { $reports } čakajúcich správ za dané obdobie) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
sk
{ $days -> [one] Správy o zlyhaní za posledný { $days } deň [few] Správy o zlyhaní za posledné { $days } dni *[other] Správy o zlyhaní za posledných { $days } dní }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi [windows] Otvoriť priečinok *[other] Otvoriť priečinok }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
sk
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } vzorka, priemer = { $prettyAverage }, súhrnne = { $sum } [few] { $sampleCount } vzorky, priemer = { $prettyAverage }, súhrnne = { $sum } *[other] { $sampleCount } vzoriek, priemer = { $prettyAverage }, súhrnne = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-invalid-error
sk
{ $retriesLeft -> [0] Chyba: Nesprávny kód PIN. Skúste to znova. Zostáva vám { $retriesLeft } pokusov. [one] Chyba: Nesprávny kód PIN. Skúste to znova. Zostáva vám { $retriesLeft } pokus. [few] Chyba: Nesprávny kód PIN. Skúste to znova. Zostávajú vám { $retriesLeft } pokusy. [many] Chyba: Nesprávny kód PIN. Skúste to znova. Zostáva vám { $retriesLeft } pokusov. *[other] Chyba: Nesprávny kód PIN. Skúste to znova. Zostáva vám { $retriesLeft } pokusov. }
en-US
{ $retriesLeft -> [0] Error: Incorrect PIN. Try again. [one] Error: Incorrect PIN. Try again. You have one attempt left. *[other] Error: Incorrect PIN. Try again. You have { $retriesLeft } attempts left. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-samples-still-needed
sk
{ $repeatCount -> [one] Ešte je potrebná { $repeatCount } vzorka. [few] Ešte sú potrebné { $repeatCount } vzorky. [many] Ešte je potrebných { $repeatCount } vzoriek. *[other] Ešte je potrebných { $repeatCount } vzoriek. }
en-US
{ $repeatCount -> [one] { $repeatCount } sample still needed. *[other] { $repeatCount } samples still needed. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
sk
{ $channels -> [one] { $channels } kanál [few] { $channels } kanály *[other] { $channels } kanálov }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
sk
{ $frames -> [one] { $frames } snímka [few] { $frames } snímky *[other] { $frames } snímiek }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
sk
{ $packets -> [one] Stratený { $packets } paket [few] Stratené { $packets } pakety *[other] Stratených { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
sk
{ $packets -> [one] Prijatý { $packets } paket [few] Prijaté { $packets } pakety *[other] Prijatých { $packets } paketov }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }

Displaying 200 results out of 228 for the string other in en-US:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
sk
{ $count -> [1] Áno, odstrániť tieto prihlasovacie údaje [one] Áno, odstrániť tieto prihlasovacie údaje [few] Áno, odstrániť tieto prihlasovacie údaje *[other] Áno, odstrániť tieto prihlasovacie údaje }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label2
sk
{ $count -> [1] Áno, odstrániť heslo [one] Áno, odstrániť heslo [few] Áno, odstrániť heslá [many] Áno, odstrániť heslá *[other] Áno, odstrániť heslá }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove password *[other] Yes, remove passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
sk
{ $count -> [1] Odstrániť všetky [one] Odstrániť všetky [few] Odstrániť všetky *[other] Odstrániť všetky }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sk
{ $count -> [1] Týmto odstránite prihlásenie, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [one] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [few] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. *[other] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v aplikácii { -brand-short-name }, a všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
sk
{ $count -> [1] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [one] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [few] Týmto sa odstránia heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [many] Týmto sa odstránia heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. *[other] Týmto sa odstránia heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } a všetky upozornenia na únik údajov. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
sk
{ $count -> [one] Odstrániť { $count } prihlasovací údaj? [few] Odstrániť { $count } prihlasovacie údaje? *[other] Odstrániť všetkých { $count } prihlasovacích údajov? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
sk
{ $count -> [one] Odstrániť { $count } heslo? [few] Odstrániť { $count } heslá? [many] Odstrániť všetkých { $count } hesiel? *[other] Odstrániť všetkých { $count } hesiel? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sk
{ $count -> [1] Týmto odstránite prihlásenie, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [one] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. [few] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. *[other] Týmto odstránite prihlásenia, ktoré ste uložili v prehliadači { -brand-short-name } na všetkých zariadeniach synchronizovaných pomocou{ -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "sentence") }. Takisto odstránite všetky upozornenia na úniky, ktoré sa tu zobrazujú. Túto akciu nebudete môcť vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
sk
{ $count -> [1] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [one] Týmto sa odstráni heslo uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [few] Týmto sa odstráni heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. [many] Týmto sa odstráni heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. *[other] Týmto sa odstráni heslá uložené vo { -brand-short-name(case: "loc") } zo všetkých synchronizovaných zariadení. Takisto sa odstránia všetky upozornenia na únik údajov, ktoré sa tu môžu zobrazovať. Túto akciu nie je možné vrátiť späť. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
sk
{ $count -> [one] Odstrániť { $count } prihlasovací údaj zo všetkých zariadení? [few] Odstrániť { $count } prihlasovacie údaje zo všetkých zariadení? *[other] Odstrániť všetkých { $count } prihlasovacích údajov zo všetkých zariadení? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
sk
{ $count -> [one] Odstrániť { $count } heslo zo všetkých zariadení? [few] Odstrániť { $count } heslá zo všetkých zariadení? [many] Odstrániť { $count } hesiel zo všetkých zariadení? *[other] Odstrániť { $count } hesiel zo všetkých zariadení? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Súbor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sk
{ $count -> *[other] <span> Nové prihlasovacie údaje: </span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
sk
{ $count -> [one] <span>Pridané nové heslá:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Pridané nové heslá:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [many] <span>Pridané nové heslá:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Pridané nové heslá:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sk
{ $count -> *[other] <span>Chyby:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sk
{ $count -> *[other] <span>Aktualizované prihlasovacie údaje:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
sk
{ $count -> [one] <span>Aktualizované heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Aktualizované heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [many] <span>Aktualizované heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Aktualizované heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sk
{ $count -> *[other] <span>Duplicitné prihlasovacie údaje:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
sk
{ $count -> [one] <span>Duplicitné heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> [few] <span>Duplicitné heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> [many] <span>Duplicitné heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> *[other] <span>Duplicitné heslá:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(neboli importované)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Súbor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Súbor TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sk
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> Nové prihlasovacie údaje</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
sk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> nové pridané heslo</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> nové pridané heslá</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> nových pridaných hesiel</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details"> nových pridaných hesiel</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sk
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Chyby</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sk
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Aktualizované prihlasovacie údaje</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
sk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">záznam aktualizovaný</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">záznamy aktualizované</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">záznamov aktualizovaných</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">záznamov aktualizovaných</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sk
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitné údaje</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
sk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitný záznam</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportovaný)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitné záznamy</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitných záznamov</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Duplicitných záznamov</div><div data-l10n-name="not-imported">(neimportované)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
sk
{ PLATFORM() -> [macos] zmeniť nastavenie pre heslá. *[other] { -brand-short-name } sa pokúša zmeniť nastavenie pre heslá. Ak to chcete povoliť, použite heslo k účtu na svojom zariadení. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
sk
Synchronizujte svoje heslá aj do ostatných zariadení
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
sk
{ $count -> [one] { $count } prihlasovací údaj [few] { $count } prihlasovacie údaje *[other] { $count } prihlasovacích údajov }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
sk
{ $count -> [one] { $count } heslo [few] { $count } heslá [many] { $count } hesiel *[other] { $count } hesiel }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
sk
{ $total -> [one] { $count } z { $total } záznamu [few] { $count } z { $total } záznamov [many] { $count } z { $total } záznamov *[other] { $count } z { $total } záznamov }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
sk
{ $total -> [one] { $count } z { $total } hesla [few] { $count } z { $total } hesiel [many] { $count } z { $total } hesiel *[other] { $count } z { $total } hesiel }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Možnosti }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Ponechať v Docku *[other] Pripnúť na panel úloh }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Ak chcete vybrať iný vyhľadávací modul, prejdite do <a data-l10n-name="link-options">Možností</a> *[other] Ak chcete vybrať iný vyhľadávací modul, prejdite do <a data-l10n-name="link-options">Možností</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
sk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta bola prijatá z vašich pripojených zariadení. [few] { $tabCount } karty boli prijaté z vašich pripojených zariadení. *[other] { $tabCount } kariet bolo prijatých z vašich pripojených zariadení. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta bola prijatá zo zariadenia { $deviceName }. [few] { $tabCount } karty boli prijaté zo zariadenia { $deviceName }. *[other] { $tabCount } kariet bolo prijatých zo zariadenia { $deviceName }. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
sk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta bola prijatá [few] { $tabCount } karty boli prijaté *[other] { $tabCount } kariet bolo prijatých }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sk
{ $addonCount -> [one] Táto stránka sa pokúša nainštalovať doplnok pre { -brand-short-name }: [few] Táto stránka sa pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnky pre { -brand-short-name }: *[other] Táto stránka sa pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnkov pre { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sk
{ $addonCount -> [one] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať doplnok, ktorý nie je overený. Pokračujete na vlastné riziko. [few] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnky, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko. *[other] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } doplnkov, niektoré z nich nie sú overené. Pokračujete na vlastné riziko. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sk
{ $addonCount -> [one] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať neoverený doplnok. Pokračujete na vlastné riziko. [few] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } neoverené doplnky. Pokračujete na vlastné riziko. *[other] Upozornenie: táto stránka sa do prehliadača { -brand-short-name } pokúša nainštalovať { $addonCount } neoverených doplnkov. Pokračujete na vlastné riziko. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
sk
{ $addonCount -> [one] Sťahuje a overuje sa doplnok [few] Sťahujú a overujú sa { $addonCount } doplnky *[other] Sťahuje a overuje sa { $addonCount } doplnkov }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
sk
K dispozícii je nová aktualizácia aplikácie { -brand-shorter-name }, ale nemôže byť nainštalovaná, pretože je spustená ďalšia kópia aplikácie { -brand-shorter-name }. Pre spustenie aktualizácie túto kópiu ukončite alebo spustenie aktualizácie vynúťte (spustená aplikácia môže prestať správne fungovať, dokým ju nereštartujete).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-noclients
sk
Chceli by ste tu vidieť vaše karty z ostatných zariadení?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
sk
Zapnutím synchronizácie kariet zobrazíte zoznam kariet z vašich ostatných zariadení.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
sk
Zobraziť zoznam kariet z ostatných zariadení.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
sk
{ PLATFORM() -> [linux] Ukončiť *[other] Ukončiť }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
sk
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
sk
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sk
{ $count -> [one] Odstrániť záložku [few] Odstrániť { $count } záložky *[other] Odstrániť { $count } záložiek }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-other-bookmarks-menu.label
sk
Ostatné záložky
en-US
Other bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
sk
{ $isVisible -> [true] Odstrániť ponuku záložiek z panela nástrojov *[other] Pridať ponuku záložiek do panela nástrojov }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
sk
{ $isVisible -> [true] Skryť bočný panel Záložky *[other] Zobraziť bočný panel Záložky }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
sk
{ $isVisible -> [true] Skryť panel nástrojov Záložky *[other] Zobraziť panel nástrojov Záložky }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
sk
{ $isVisible -> [true] Skryť panel záložiek *[other] Zobraziť panel záložiek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
sk
{ $count -> [1] STLMIŤ KARTU [one] STLMIŤ KARTU [few] STLMIŤ { $count } KARTY *[other] STLMIŤ { $count } KARIET }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
sk
{ $count -> [1] PREHRAŤ KARTU [one] PREHRAŤ KARTU [few] PREHRAŤ { $count } KARTY *[other] PREHRAŤ { $count } KARIET }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
sk
{ $count -> [1] ZAPNÚŤ ZVUK NA KARTE [one] ZAPNÚŤ ZVUK NA KARTE [few] ZAPNÚŤ ZVUK NA { $count } KARTÁCH *[other] ZAPNÚŤ ZVUK NA { $count } KARTÁCH }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
sk
Iní ľudia môžu zobraziť vaše údaje alebo zmeniť správanie stránky.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
sk
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] M }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
sk
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Možnosti }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení jedného okna. [few] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení viac než { $popupCount } okien. *[other] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení viac než { $popupCount } okien. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna. [few] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení { $popupCount } vyskakovacích okien. *[other] { -brand-short-name } zabránil tejto stránke v otvorení { $popupCount } vyskakovacích okien. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
sk
Týmto sa zatvoria všetky súkromné karty a odstráni sa história, súbory cookie a všetky ostatné údaje stránok.
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
sk
Zdieľate celú svoju obrazovku. Ostatní ľudia uvidia obsah každej karty, ktorú otvoríte.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
sk
Zdieľate { -brand-short-name }. Ostatní ľudia uvidia obsah každej karty, ktorú otvoríte.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.tooltiptext
sk
Zobraziť karty z iných zariadení
en-US
Show tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Otvoriť nastavenia ({ $shortcut }) *[other] Otvoriť nastavenia }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-speaker-notification-anchor.tooltiptext
sk
Spravovať zdieľanie zvukových zariadení so stránkou
en-US
Manage sharing other speakers with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Dlhším stlačením zobrazíte históriu *[other] Kliknutím pravým tlačidlom alebo dlhším stlačením zobrazíte históriu }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
sk
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
sk
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
sk
{ $tabCount -> [one] Bola zatvorená { $tabCount } karta [few] Boli zatvorené { $tabCount } karty [many] Bolo zatvorených { $tabCount } kariet *[other] Bolo zatvorených { $tabCount } kariet }
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
sk
{ $reportCount -> [one] Máte neodoslané hlásenie o páde [few] Máte { $reportCount } neodoslané hlásenia o páde *[other] Máte { $reportCount } neodoslaných hlásení o páde }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi *[other] Zobraziť v priečinku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi *[other] Zobraziť v priečinku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi *[other] Zobraziť v priečinku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
sk
{ PLATFORM() -> [macos] Zobraziť vo Finderi *[other] Zobraziť v priečinku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
sk
{ $num -> [one] Súbor nebol stiahnutý. [few] { $num } súbory neboli stiahnuté. *[other] { $num } súborov nebolo stiahnutých. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
sk
{ $count -> [one] Sťahuje sa { $count } ďalší súbor [few] Sťahujú sa { $count } ďalšie súbory *[other] Sťahuje sa { $count } ďalších súborov }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
sk
{ $count -> [one] { $count } stránka [few] { $count } stránky [many] { $count } stránok *[other] { $count } stránok }
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-header
sk
Karty z ďalších zariadení
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav
sk
Karty z ďalších zariadení
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav.title
sk
Ka