Transvision

Displaying 200 results out of 212 for the string other in nn-NO:

Entity nn-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
nn-NO
{ $count -> [1] Ja, fjern denne innlogginga *[other] Ja, fjern desse innloggingane }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
nn-NO
{ $count -> [1] Fjern *[other] Fjern alle }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
nn-NO
{ $count -> [1] Dette fjernar innlogginga du har lagra i { -brand-short-name } og eventuelle varsel om datalekkasjar som vert viste her. Du kan ikkje angre denne handlinga. *[other] Dette fjernar innloggingane du har lagra i { -brand-short-name } og eventuelle varsel om datalekkasjar som vert viste her. Du kan ikkje angre denne handlinga. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
nn-NO
{ $count -> [one] Fjerne { $count } innlogging? *[other] Fjerne alle { $count } innloggingar? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
nn-NO
{ $count -> [1] Dette fjernar innlogginga du har lagra i { -brand-short-name } på alle einingar som er synkroniserte med { -fxaccount-brand-name }. Dette vil også fjerne varsel om datalekkasjar som vert viste her. Du kan ikkje angre denne handlinga. *[other] Dette fjernar alle innloggingar du har lagra i { -brand-short-name } på alle einingar som er synkroniserte med { -fxaccount-brand-name }. Dette vil også fjerne varsel om datalekkasjar som vert viste her. Du kan ikkje angre denne handlinga. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
nn-NO
{ $count -> [one] Fjerne { $count } innlogging frå alle einingane? *[other] Fjerne alle { $count } innloggingar frå alle einingane? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] CSV-dokument *[other] CSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
nn-NO
{ $count -> *[other] <span>Nye innloggningar lagt til: </span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
nn-NO
{ $count -> *[other] <span>Feil:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(ikkje importerte)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
nn-NO
{ $count -> *[other] <span>Eksisterande innloggingar oppdatert:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
nn-NO
{ $count -> *[other] <span>Duplikate innloggingar funne:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(ikkje importerte)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] CSV-dokument *[other] CSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] TSV-dokument *[other] TSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
nn-NO
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nye innloggingar lagt til</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
nn-NO
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">feil</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ikkje importert)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
nn-NO
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">eksisterande innloggingar oppdaterte</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
nn-NO
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">duplikate innloggingar</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ikkje importerte)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
nn-NO
{ $count -> [one] { $count } innlogging *[other] { $count } innloggingar }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
nn-NO
{ $total -> [one] { $count } av { $total } innlogging *[other] { $count } av { $total } innloggingar }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Innstillingar *[other] Val }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald i Dock *[other] Fest til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] For å velje ein annan søkjemotor, gå til <a data-l10n-name="link-options">Innstillingar</a>. *[other] For å veje ein annan søkjemotor, gå til <a data-l10n-name="link-options">Innstillingar</a>. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
nn-NO
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } fane har kome frå dei tilkopla einingane dine. *[other] { $tabCount } faner har kome frå dei tilkopla einingane dine. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
nn-NO
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } fane har kome frå { $deviceName } *[other] { $tabCount } faner har kome frå { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
nn-NO
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } fane har kome *[other] { $tabCount } faner har kome }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
nn-NO
{ $addonCount -> [one] Denne sida vil gjerne installere eit tillegg i { -brand-short-name }: *[other] Denne sida vil gjerne installere { $addonCount } tillegg i { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
nn-NO
{ $addonCount -> [one] Åtvaring: Denne nettstaden ønskjer å installere eit ikkje-stadfesta tillegg i { -brand-short-name }. Fortset på eigen risiko. *[other] Åtvaring: Denne nettstaden ønskjer å installere { $addonCount } ikkje-stadfesta tillegg i { -brand-short-name }. Fortset på eigen risiko. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
nn-NO
{ $addonCount -> [one] Lastar ned og stadfestar tillegg *[other] Lastar ned og stadfestar { $addonCount } tillegg }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [linux] Avslutt *[other] Avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
nn-NO
{ $count -> [one] Slett bokmerket *[other] Slett { $count } bokmerke }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
nn-NO
{ $isVisible -> [true] Fjern bokmerkemeny frå verktøylinja *[other] Legg til bokmerkemeny i verktøylinja }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
nn-NO
{ $isVisible -> [true] Gøym bokmerkesidestolpen *[other] Vis sidestolpe for bokmerke }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
nn-NO
{ $isVisible -> [true] Gøym bokmerkeverktøylinja *[other] Vis verktøylinje for bokmerke }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
nn-NO
{ $isVisible -> [true] Gøym bokmerkeverktøylinja *[other] Vis bokmerkeverktøylinja }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
nn-NO
{ $count -> [1] SLÅ AV LYD I FANE *[other] SLÅ AV LYD I { $count } FANER }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
nn-NO
{ $count -> [1] SPEL AV FANE *[other] SPEL AV { $count } FANER }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
nn-NO
{ $count -> [1] SLÅ PÅ LYD I FANE *[other] SLÅ PÅ LYD I { $count } FANER }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] I *[other] I }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Innstillingar *[other] Innstillingar }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
nn-NO
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } hindra denne nettstaden frå å opne eit sprettopp-vindauge. *[other] { -brand-short-name } hindra denne nettstaden frå å opne { $popupCount } sprettopp-vindauge. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Opne innstillingar ({ $shortcut }) *[other] OPne innstillingar }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Trekk ned for å vise historikk *[other] Høgreklikk eller trekk ned for å vise historikk }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
nn-NO
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
nn-NO
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
nn-NO
{ $reportCount -> [one] Du har ein usendt krasjrapport *[other] Du har { $reportCount } usende krasjrapportar }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Vis i mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Vis i mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Vis i mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Vis i mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
nn-NO
{ $num -> [one] Fila vart ikkje lasta ned. *[other] { $num } filer ble ikke lastet ned. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
nn-NO
{ $count -> [one] { $count } fil til lastar ned *[other] { $count } filer til lastar ned }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
nn-NO
{ $tabCount -> [1] Lat att fane *[other] Lat att { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] t *[other] t }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Avslutt *[other] Avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] n *[other] n }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
nn-NO
{ $browser -> [ie] Favorittar [edge] Favorittar *[other] Bokmerke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
nn-NO
{ $browser -> [ie] Favorittar [edge] Favorittar *[other] Bokmerke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
nn-NO
{ $browser -> [firefox] Nettlesarhistorikk og bokmerke *[other] Nettlesarhistorikk }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
nn-NO
{ $browser -> [firefox] Nettlesarhistorikk og bokmerke *[other] Nettlesarhistorikk }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Importer innstillingar, bokmerke, historikk, passord og annan informasjon frå: *[other] Importer innstillingar, bokmerke, historikk, passord og annan informasjon frå: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] HTML-dokument *[other] HTML-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] CSV-dokument *[other] CSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] TSV-dokument *[other] TSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } bokmerke *[other] { $quantity } bokmerke }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } utviding *[other] { $quantity } utvidingar }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } favoritt *[other] { $quantity } favorittar }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
nn-NO
{ $maxAgeInDays -> [one] Frå siste dag *[other] Frå siste { $maxAgeInDays } dagar }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
nn-NO
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bokmerke *[other] { $newEntries } bokmerke }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
nn-NO
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } lagt til *[other] { $newEntries } lagt til }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } passord *[other] { $quantity } passord }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } betalingsmåte *[other] { $quantity } betalingsmåtar }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
nn-NO
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } oppdatert *[other] { $updatedEntries } oppdaterte }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
nn-NO
{ $total -> [one] { $total } stjerne *[other] { $total } stjerner }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
nn-NO
{ $total -> [one] { $total } brukar *[other] { $total } brukarar }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
nn-NO
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blokkerte over <b>{ $blockedCount }</b> sporarar sidan { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-pin-primary-button
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald i dokk *[other] Fest til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
nn-NO
{ $num -> [one] { $num } rad *[other] { $num } rader }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Opne innhaldsmappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald { -brand-short-name } i Dock *[other] Fest { -brand-short-name } til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald { -brand-short-name } i Dock *[other] Fest { -brand-short-name } til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald { -brand-short-name } privat nettlesing i Dock *[other] Fest { -brand-short-name } privat nettlesing til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
nn-NO
{ $tags -> [one] Meta (1 tagg) *[other] Meta ({ $tags } taggar) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
nn-NO
{ $frames -> [one] { $type } bilde (animert, { $frames } ramme) *[other] { $type } bilde (animert, { $frames } rammer) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
nn-NO
{ $bytes -> [one] { $kb } kB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } kB ({ $bytes } byte) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
nn-NO
{ $visits -> [0] Nei [one] Ja, ein gong *[other] Ja, { $visits } gongar }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
nn-NO
{ $count -> [1] Bokmerk side *[other] Bokmerk sider }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
nn-NO
{ $count -> [1] Slett bokmerke *[other] Slett bokmerke }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
nn-NO
{ $count -> [1] Slett mappe *[other] Slett mapper }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
nn-NO
{ $count -> [1] Slett sida *[other] Slett sider }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
nn-NO
{ $count -> [one] Eitt element *[other] { $count } element }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] vis betalingskortinformasjon [windows] { -brand-short-name } prøver å vise kredittkortinformasjon. Stadfest tilgang til denne Windows-kontoen nedanfor. *[other] { -brand-short-name } prøver å vise kredittkortinformasjon. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Bruk macOS-standardprogrammet [windows] Bruk Windows-standardprogrammet *[other] Bruk standardprogrammet til systemet }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other-label.value
nn-NO
{ applications-use-other.label }
en-US
{ applications-use-other.label }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Dersom du deaktiverer innhaldsfaner no, vil { $tabCount } innhaldsfane bli stengt. Er du sikker på at du vil deaktivere innhaldsfaner? *[other] Dersom du deaktiverer innhaldsfaner no, vil { $tabCount } innhaldsfaner bli stengt. Er du sikker på at du vil deaktivere innhaldsfaner? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Lat att { $tabCount } innhaldsfane *[other] Lat att { $tabCount } innhaldsfaner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
nn-NO
{ $count -> [one] Om du fjernar denne behaldaren no, vil { $count } behaldarfane latast att. Er du sikker på at du vil fjerne denne behaldaren? *[other] Om du fjernar denne behaldaren no, vil { $count } behaldarfaner latast att. Er du sikker på at du vil fjerne denne behaldaren? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.accesskey
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] V *[other] o }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vel *[other] Bla gjennom }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
nn-NO
{ $num -> [one] { $num } rekkje *[other] { $num } rekkjer }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
nn-NO
{ $tabCount -> [1] Bruk open nettside *[other] Bruk opne nettsider }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
nn-NO
{ $count -> [one] { $count } sporingsinfokapsel på tvers av nettstadar ({ $percentage } %) *[other] { $count } sporingsinfokapslar på tvers av nettstadar ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
nn-NO
{ $count -> [one] { $count } kryptominar ({ $percentage }%) *[other] { $count } Kryptoutvinnarar ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
nn-NO
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
nn-NO
{ $count -> [one] { $count } sosiale media-sporfølgjar ({ $percentage } %) *[other] { $count } sosiale media-sporarar ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
nn-NO
{ $count -> [one] { $count } sporingsinnhald ({ $percentage } %) *[other] { $count } sporingsinnhald ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
nn-NO
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> sporarar blokkerte sidan { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> sporarar blokerte sidan { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
nn-NO
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blokkerte { $count } sporfølgjar den siste veka *[other] { -brand-short-name } blokkerte { $count } sporarar den siste veka }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
nn-NO
{ $count -> [one] Passord eksponert for alle datalekkasjar *[other] Passord eksponerte for alle datalekkasjar }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
nn-NO
{ $count -> [one] Passord eksponerte i uløyste datalekkasjar *[other] Passord eksponerte i uløyste datalekkasjar }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
nn-NO
{ $count -> [one] Kjend datalekkasje har eksponert informasjonen din *[other] Kjende datalekkasjar har eksponert informasjonen din }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
nn-NO
{ $count -> [one] Kjend datalekkasje merkt som løyst *[other] Kjende datalekkasjar merkte som løyste }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
nn-NO
{ $count -> [one] E-postadressa vert overvaka *[other] E-postadressa vert overvaka }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
nn-NO
{ $count -> [one] 1 passord kan ha blitt eksponert i ein datalekkasje. *[other] { $count } passord kan ha blitt eksponerte i ein datalekkasje. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
nn-NO
{ $count -> [one] 1 passord trygt lagra. *[other] Passorda dine blir lagra trygt. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
nn-NO
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } av { $numBreaches } datalekkasjar er merkte som løyste }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
nn-NO
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (og { $tabCount } anna fane) *[other] { $winTitle } (og { $tabCount } andre faner) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-meta-key
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
nn-NO
{ $count -> [one] Opne { $count } blokkert sprettopp-vindauge *[other] Opne { $count } blokkerte sprettopp-vindauge }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
nn-NO
{ $trackerCount -> [one] 1 blokkert *[other] { $trackerCount } blokkerte }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
nn-NO
{ $trackerCount -> [one] 1 blokkert *[other] { $trackerCount } blokkerte }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
nn-NO
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blokkerte { $trackerCount } sporarar sidan { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blokkerte over { $trackerCount } sporarar sidan { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Send fane til ei eining *[other] Send { $tabCount } faner til ei eining }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [1] Lat att fane *[other] Lat att { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [1] Flytt fane *[other] Flytt faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [1] Opne attlaten fane *[other] Opne attlatne faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Send fane til ei eining *[other] Send { $tabCount } faner til ei eining }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Lat att fane *[other] Lat at { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Lat att og avslutt *[other] Lat att og avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
nn-NO
{ $tabCount -> *[other] Du er på veg til å opne { $tabCount } faner. Dette kan gjere { -brand-short-name } treg når sidene vert lasta. Er du sikker på at du vil fortsetje? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Slå av lyd i fane *[other] Slå av lyd i { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Slå av lyd i fane ({ $shortcut }) *[other] Slå av lyd i { $tabCount } faner ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Spel av fane *[other] Spel av { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Slå på lyd i fane *[other] Slå på lyd i { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Slå på lyd i fane ({ $shortcut }) *[other] Slå på lyd i { $tabCount } faner ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [1] Opne attlaten fane *[other] Opne attlatne faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
nn-NO
{ $retriesLeft -> [one] Feil PIN-kode. Du har { $retriesLeft } forsøk att før du permanent mistar tilgangen til legitimasjonen på denne eininga. *[other] Feil PIN-kode. Du har { $retriesLeft } forsøk att før du permanent mistar tilgangen til legitimasjonen på denne eininga. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
nn-NO
{ $retriesLeft -> [one] Mislykka brukarstadfesting. Du har { $retriesLeft } forsøk att. Prøv på nytt. *[other] Mislykka brukarstadfestingar. Du har { $retriesLeft } forsøk att. Prøv på nytt. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Deler eit program med { $tabCount } fane *[other] Deler program med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Deler fane med { $tabCount } fane *[other] Deler faner med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Deler kamera med { $tabCount } fane *[other] Deler kamera med { $tabCount }faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Deler mikrofon med { $tabCount } fane *[other] Deler mikrofon med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Deler skjerm med { $tabCount } fane *[other] Deler skjerm med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
nn-NO
{ $tabCount -> [one] Deler eit vindauge med { $tabCount } fane *[other] Deler vindauge med { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
nn-NO
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } vindauge) *[other] { $appName } ({ $windowCount } vindauge) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-other-workers.name
nn-NO
Other Workers
en-US
Other Workers
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
nn-NO
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
nn-NO
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p2
nn-NO
Accessibility features may affect the performance of other developer tools panels and should be turned off when not in use.
en-US
Accessibility features may affect the performance of other developer tools panels and should be turned off when not in use.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2
nn-NO
View service workers from other domains
en-US
View service workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-list-aboutdebugging
nn-NO
Open <a>about:debugging</a> for Service Workers from other domains
en-US
Open <a>about:debugging</a> for Service Workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
nn-NO
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize.tooltip
nn-NO
The sum of the size of the object itself, and the sizes of all the other objects kept alive by it
en-US
The sum of the size of the object itself, and the sizes of all the other objects kept alive by it
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.filter.other
nn-NO
Other
en-US
Other
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
pieChart.ariaLabel
nn-NO
Pie chart representing the size of each type of request in proportion to each other
en-US
Pie chart representing the size of each type of request in proportion to each other
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
nn-NO
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image-fix
nn-NO
On the parent table element, remove the property or change the value of <strong>border-collapse</strong> to a value other than <strong>collapse</strong>. { learn-more }
en-US
On the parent table element, remove the property or change the value of <strong>border-collapse</strong> to a value other than <strong>collapse</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-position-property-on-unpositioned-box-fix
nn-NO
Try setting its <strong>position</strong> property to something other than <strong>static</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>position</strong> property to something other than <strong>static</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • shared • debugger.properties
clientSendOOBHeader
nn-NO
The endpoint you are connecting to needs more information to authenticate this connection. Please provide the token below in the prompt that appears on the other end.
en-US
The endpoint you are connecting to needs more information to authenticate this connection. Please provide the token below in the prompt that appears on the other end.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileManual
nn-NO
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
en-US
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
nn-NO
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } vurdering *[other] { $numberOfReviews } vurderingar }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.accesskey
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] I *[other] I }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Innstillingar *[other] Innstillingar }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Endre innstillingane for dette tillegget *[other] Endre innstillingane for dette tillegget }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
preferences-addon-button
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Innstillingar *[other] Innstillingar }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
nn-NO
{ $numberToShow -> *[other] Vis { $numberToShow } fleire }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
nn-NO
{ $active -> [one] { $active } aktiv tråd av totalt { $number }: { $list } *[other] { $active } aktive trådar av totalt { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
nn-NO
{ $number -> [one] { $number } inaktiv tråd *[other] { $number } inaktive trådar }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
nn-NO
{ $duration -> [one] Profilér alle trådane i denne prosessen i { $duration } sekund *[other] Profilér alle trådane i denne prosessen i { $duration } sekund }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder [windows] Opne mappe *[other] Opne mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
nn-NO
{ $rangePlural -> [one] { $range } minutt *[other] { $range } minutt }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-profile-dir
nn-NO
{ PLATFORM() -> [linux] Profilmappe *[other] Profilmappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Profile Directory *[other] Profile Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
nn-NO
{ PLATFORM() -> [linux] Oppdateringsmappe *[other] Oppdateringsmappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
nn-NO
{ $days -> [one] { $days } dag sidan *[other] { $days } dagar sidan }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
nn-NO
{ $hours -> [one] { $hours } time sidan *[other] { $hours } timar sidan }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
nn-NO
{ $minutes -> [one] { $minutes } minutt sidan *[other] { $minutes } minutt sidan }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
nn-NO
{ $reports -> [one] Alle krasjrapportar (inkludert { $reports } krasjrapport som ventar på handsaming i tidsrommet) *[other] Alle krasjrapportar (inkludert { $reports } krasjrapport som ventar på handsaming i tidsrommet) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
nn-NO
{ $days -> [one] Krasjrapportar den siste { $days } dag *[other] Krasjrapportar dei siste { $days } dagane }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder [windows] Opne mappe *[other] Opne mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
nn-NO
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } utval, gjennomsnitt = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } utval, gjennomsnitt = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
nn-NO
{ $channels -> [one] { $channels } kanal *[other] { $channels } kanalar }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
nn-NO
{ $frames -> [one] { $frames } ramme *[other] { $frames } rammer }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
nn-NO
{ $packets -> [one] Mista { $packets } pakke *[other] Mista { $packets } pakkar }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
nn-NO
{ $packets -> [one] Mottatt { $packets } pakke *[other] Mottatt { $packets } pakkar }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
nn-NO
{ $packets -> [one] Send { $packets } pakke *[other] Sende { $packets } pakkar }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
nn-NO
{ $downloadsCount -> [1] Avbryt 1 nedlasting *[other] Avbryt { $downloadsCount } nedlastingar }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
nn-NO
{ $downloadsCount -> [1] Om du lèt att alle Private nettlesar-vindauga no, vil 1 nedlasting avbrytast. Er du sikker på at du vil avslutte Privat nettlesing? *[other] Dersom du lèt att alle Private nettlesings-vindauge no, vil { $downloadsCount } nedlastingar avbrytast. Er du sikker på at du vil avslutte Privat nettlesing? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
nn-NO
{ $downloadsCount -> [1] Om du koplar frå no, vil 1 nedlasting avbrytast. Er du sikker på at du vil du kople frå? *[other] Om du koplar frå no, vil { $downloadsCount } nedlastingar avbrytast. Er du sikker på at du vil du kople frå? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
nn-NO
{ $downloadsCount -> [1] Dersom du avsluttar no, vil 1 nedlasting avbrytast. Er du sikker på at du vil avslutte? *[other] Dersom du avsluttar no, vil { $downloadsCount } nedlastingar verte avbrotne. Er du sikker på at du vil du avslutte? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
nn-NO
{ $downloadsCount -> [1] Dersom du avsluttar no, vil 1 nedlasting verte avbroten. Er du sikker på at du vil du avslutte? *[other] Dersom du avsluttar no, vil { $downloadsCount } nedlastingar avbrytast. Er du sikker på at du vil du avslutte? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-dont-quit-button
nn-NO
{ PLATFORM() -> [mac] Ikkje avslutt *[other] Ikkje avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [mac] Don’t Quit *[other] Don’t Exit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
nn-NO
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
nn-NO
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
nn-NO
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
nn-NO
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Introduksjon *[other] Velkomen til { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Konklusjon *[other] Fullfører { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-4
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Trykk «Fortset» for å byrje å lage profilen din. *[other] Trykk «Neste» for å lage ein ny profil. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] To begin creating your profile, click Continue. *[other] To begin creating your profile, click Next. }

Displaying 200 results out of 212 for the string other in en-US:

Entity nn-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
nn-NO
{ $count -> [1] Ja, fjern denne innlogginga *[other] Ja, fjern desse innloggingane }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
nn-NO
{ $count -> [1] Fjern *[other] Fjern alle }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
nn-NO
{ $count -> [1] Dette fjernar innlogginga du har lagra i { -brand-short-name } og eventuelle varsel om datalekkasjar som vert viste her. Du kan ikkje angre denne handlinga. *[other] Dette fjernar innloggingane du har lagra i { -brand-short-name } og eventuelle varsel om datalekkasjar som vert viste her. Du kan ikkje angre denne handlinga. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
nn-NO
{ $count -> [one] Fjerne { $count } innlogging? *[other] Fjerne alle { $count } innloggingar? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
nn-NO
{ $count -> [1] Dette fjernar innlogginga du har lagra i { -brand-short-name } på alle einingar som er synkroniserte med { -fxaccount-brand-name }. Dette vil også fjerne varsel om datalekkasjar som vert viste her. Du kan ikkje angre denne handlinga. *[other] Dette fjernar alle innloggingar du har lagra i { -brand-short-name } på alle einingar som er synkroniserte med { -fxaccount-brand-name }. Dette vil også fjerne varsel om datalekkasjar som vert viste her. Du kan ikkje angre denne handlinga. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
nn-NO
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
nn-NO
{ $count -> [one] Fjerne { $count } innlogging frå alle einingane? *[other] Fjerne alle { $count } innloggingar frå alle einingane? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] CSV-dokument *[other] CSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
nn-NO
{ $count -> *[other] <span>Nye innloggningar lagt til: </span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
nn-NO
{ $count -> *[other] <span>Feil:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(ikkje importerte)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
nn-NO
{ $count -> *[other] <span>Eksisterande innloggingar oppdatert:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
nn-NO
{ $count -> *[other] <span>Duplikate innloggingar funne:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(ikkje importerte)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] CSV-dokument *[other] CSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] TSV-dokument *[other] TSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
nn-NO
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nye innloggingar lagt til</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
nn-NO
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">feil</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ikkje importert)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
nn-NO
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">eksisterande innloggingar oppdaterte</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
nn-NO
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">duplikate innloggingar</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ikkje importerte)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
nn-NO
Få passorda dine på dei andre einingane dine
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
nn-NO
{ $count -> [one] { $count } innlogging *[other] { $count } innloggingar }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
nn-NO
{ $total -> [one] { $count } av { $total } innlogging *[other] { $count } av { $total } innloggingar }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Innstillingar *[other] Val }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald i Dock *[other] Fest til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] For å velje ein annan søkjemotor, gå til <a data-l10n-name="link-options">Innstillingar</a>. *[other] For å veje ein annan søkjemotor, gå til <a data-l10n-name="link-options">Innstillingar</a>. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
nn-NO
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } fane har kome frå dei tilkopla einingane dine. *[other] { $tabCount } faner har kome frå dei tilkopla einingane dine. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
nn-NO
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } fane har kome frå { $deviceName } *[other] { $tabCount } faner har kome frå { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
nn-NO
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } fane har kome *[other] { $tabCount } faner har kome }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
nn-NO
{ $addonCount -> [one] Denne sida vil gjerne installere eit tillegg i { -brand-short-name }: *[other] Denne sida vil gjerne installere { $addonCount } tillegg i { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
nn-NO
Åtvaring: Denne nettstaden ønskjer å installere { $addonCount } tillegg i { -brand-short-name }, der nokre er ikkje-stadfesta. Fortset på eigen risiko.
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
nn-NO
{ $addonCount -> [one] Åtvaring: Denne nettstaden ønskjer å installere eit ikkje-stadfesta tillegg i { -brand-short-name }. Fortset på eigen risiko. *[other] Åtvaring: Denne nettstaden ønskjer å installere { $addonCount } ikkje-stadfesta tillegg i { -brand-short-name }. Fortset på eigen risiko. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
nn-NO
{ $addonCount -> [one] Lastar ned og stadfestar tillegg *[other] Lastar ned og stadfestar { $addonCount } tillegg }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
nn-NO
Ei ny { -brand-shorter-name }-oppdatering er tilgjengelig, men ho kan ikkje installerast fordi ein annan versjon av { -brand-shorter-name } køyrer. Lat han att for å fortsetje oppdateringa, eller vel å oppdatere likevel (den andre versjonen fungerer kanskje ikkje rett før du startar han på nytt).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-noclients
nn-NO
Vil du sjå faner frå dei andre einingane dine her?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
nn-NO
Slå på fane-synkronisering for å sjå ei liste over faner frå dei andre einingane dine.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
nn-NO
Vis ei liste over faner frå dei andre einingane dine.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [linux] Avslutt *[other] Avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
nn-NO
{ $count -> [one] Slett bokmerket *[other] Slett { $count } bokmerke }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-other-bookmarks-menu.label
nn-NO
Andre bokmerke
en-US
Other bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
nn-NO
{ $isVisible -> [true] Fjern bokmerkemeny frå verktøylinja *[other] Legg til bokmerkemeny i verktøylinja }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
nn-NO
{ $isVisible -> [true] Gøym bokmerkesidestolpen *[other] Vis sidestolpe for bokmerke }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
nn-NO
{ $isVisible -> [true] Gøym bokmerkeverktøylinja *[other] Vis verktøylinje for bokmerke }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
nn-NO
{ $isVisible -> [true] Gøym bokmerkeverktøylinja *[other] Vis bokmerkeverktøylinja }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
nn-NO
{ $count -> [1] SLÅ AV LYD I FANE *[other] SLÅ AV LYD I { $count } FANER }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
nn-NO
{ $count -> [1] SPEL AV FANE *[other] SPEL AV { $count } FANER }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
nn-NO
{ $count -> [1] SLÅ PÅ LYD I FANE *[other] SLÅ PÅ LYD I { $count } FANER }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
nn-NO
Andre personar kan sjå informasjon eller endre måten nettsida oppfører seg på.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] I *[other] I }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Innstillingar *[other] Innstillingar }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
nn-NO
{ -brand-short-name } hindra denne nettstaden frå å opne meir enn { $popupCount } sprettopp-vindauge.
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
nn-NO
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } hindra denne nettstaden frå å opne eit sprettopp-vindauge. *[other] { -brand-short-name } hindra denne nettstaden frå å opne { $popupCount } sprettopp-vindauge. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
nn-NO
Warning: Source string is missing
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
nn-NO
Du deler heile skjermen. Andre personar kan sjå når du byter til ei ny fane.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
nn-NO
Du deler { -brand-short-name }. Andre personar kan sjå når du byter til ei ny fane.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.tooltiptext
nn-NO
Vis faner frå andre einingar
en-US
Show tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Opne innstillingar ({ $shortcut }) *[other] OPne innstillingar }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-speaker-notification-anchor.tooltiptext
nn-NO
Handsam deling av andre høgtalarar med nettstaden
en-US
Manage sharing other speakers with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Trekk ned for å vise historikk *[other] Høgreklikk eller trekk ned for å vise historikk }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
nn-NO
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
nn-NO
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
nn-NO
{ $reportCount -> [one] Du har ein usendt krasjrapport *[other] Du har { $reportCount } usende krasjrapportar }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Vis i mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Vis i mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Vis i mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Vis i mappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
nn-NO
{ $num -> [one] Fila vart ikkje lasta ned. *[other] { $num } filer ble ikke lastet ned. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
nn-NO
{ $count -> [one] { $count } fil til lastar ned *[other] { $count } filer til lastar ned }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-header
nn-NO
Faner frå andre einingar
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav
nn-NO
Faner frå andre einingar
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav.title
nn-NO
Faner frå andre einingar
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-adddevice-header
nn-NO
Logg inn på { -brand-product-name } på dei andre einingane dine
en-US
Sign in to { -brand-product-name } on your other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-loading-description
nn-NO
Når det er klart ser du alle fanene som du har opne på andra einingar. Kom snart tillbake.
en-US
When it’s done, you’ll see any tabs you have open on other devices. Check back soon.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-description
nn-NO
For å sjå faner frå andre einingar må du synkronisere dei opne fanene dine.
en-US
To see tabs from other devices, you need to sync your open tabs.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-description
nn-NO
Opne sider frå andre einingar.
en-US
Open pages from other devices.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-other.label
nn-NO
Andre bokmerke
en-US
Other Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
nn-NO
{ $tabCount -> [1] Lat att fane *[other] Lat att { $tabCount } faner }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] t *[other] t }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Avslutt *[other] Avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] n *[other] n }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
nn-NO
{ $browser -> [ie] Favorittar [edge] Favorittar *[other] Bokmerke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
nn-NO
{ $browser -> [ie] Favorittar [edge] Favorittar *[other] Bokmerke }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
nn-NO
{ $browser -> [firefox] Nettlesarhistorikk og bokmerke *[other] Nettlesarhistorikk }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
nn-NO
{ $browser -> [firefox] Nettlesarhistorikk og bokmerke *[other] Nettlesarhistorikk }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-checkbox.label
nn-NO
Andre data
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-label.label
nn-NO
Andre data
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
nn-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Importer innstillingar, bokmerke, historikk, passord og annan informasjon frå: *[other] Importer innstillingar, bokmerke, historikk, passord og annan informasjon frå: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] HTML-dokument *[other] HTML-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-otherdata-option-label
nn-NO
Andre data
en-US
Other data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] CSV-dokument *[other] CSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] TSV-dokument *[other] TSV-fil }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } bokmerke *[other] { $quantity } bokmerke }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } utviding *[other] { $quantity } utvidingar }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } favoritt *[other] { $quantity } favorittar }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
nn-NO
{ $maxAgeInDays -> [one] Frå siste dag *[other] Frå siste { $maxAgeInDays } dagar }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
nn-NO
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bokmerke *[other] { $newEntries } bokmerke }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
nn-NO
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } lagt til *[other] { $newEntries } lagt til }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } passord *[other] { $quantity } passord }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
nn-NO
{ $quantity -> [one] { $quantity } betalingsmåte *[other] { $quantity } betalingsmåtar }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
nn-NO
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } oppdatert *[other] { $updatedEntries } oppdaterte }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
nn-NO
{ $total -> [one] { $total } stjerne *[other] { $total } stjerner }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
nn-NO
{ $total -> [one] { $total } brukar *[other] { $total } brukarar }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
nn-NO
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blokkerte over <b>{ $blockedCount }</b> sporarar sidan { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-pin-primary-button
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald i dokk *[other] Fest til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
nn-NO
{ $num -> [one] { $num } rad *[other] { $num } rader }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
nn-NO
Begynn å surfe, og vi vil vise deg nokre av dei beste artiklane, videoane og andre sider du nyleg har besøkt eller bokmerka her.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Vis i Finder *[other] Opne innhaldsmappe }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald { -brand-short-name } i Dock *[other] Fest { -brand-short-name } til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald { -brand-short-name } i Dock *[other] Fest { -brand-short-name } til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] Behald { -brand-short-name } privat nettlesing i Dock *[other] Fest { -brand-short-name } privat nettlesing til oppgåvelinja }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
nn-NO
{ $tags -> [one] Meta (1 tagg) *[other] Meta ({ $tags } taggar) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
nn-NO
{ $frames -> [one] { $type } bilde (animert, { $frames } ramme) *[other] { $type } bilde (animert, { $frames } rammer) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
nn-NO
{ $bytes -> [one] { $kb } kB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } kB ({ $bytes } byte) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
nn-NO
{ $visits -> [0] Nei [one] Ja, ein gong *[other] Ja, { $visits } gongar }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
other-bookmarks-folder.label
nn-NO
Andre bokmerke
en-US
Other Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
nn-NO
{ $count -> [1] Bokmerk side *[other] Bokmerk sider }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
nn-NO
{ $count -> [1] Slett bokmerke *[other] Slett bokmerke }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
nn-NO
{ $count -> [1] Slett mappe *[other] Slett mapper }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
nn-NO
{ $count -> [1] Slett sida *[other] Slett sider }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
nn-NO
{ $count -> [one] Eitt element *[other] { $count } element }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
nn-NO
Hindre at standardnettlesaren gjer noko. Dette gjeld berre Windows; andre plattformer har ikkje agenten.
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
nn-NO
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity #