Transvision

Displaying 200 results out of 204 for the string other in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
gl
{ $count -> [1] Si, retirar este inicio de sesión [one] Si, retirar este inicio de sesión *[other] Si, retirar estes inicios de sesión }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
gl
{ $count -> [1] Retirar [one] Retirar *[other] Retirar todo }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
gl
{ $count -> [1] Isto eliminará o inicio de sesión que gardou en { -brand-short-name } e as alertas de ataques que aparezan aquí. Non poderá desfacer esta acción. [one] Isto eliminará o inicio de sesión que gardou en { -brand-short-name } e as alertas de ataques que aparezan aquí. Non poderá desfacer esta acción. *[other] Isto eliminará os inicios de sesión que gardou en { -brand-short-name } e as alertas de ataques que aparezan aquí. Non poderá desfacer esta acción. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
gl
{ $count -> [one] Retirar { $count } inicio de sesión? *[other] Retirar { $count } inicios de sesión? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
gl
{ $count -> [1] Isto elimina o inicio de sesión que gardou en { -brand-short-name } en todos os dispositivos sincronizados co seu { -fxaccount-brand-name }. Isto tamén elimina as alertas de ataques que aparecen aquí. Non poderá desfacer esta acción. [one] Isto elimina todos os inicios de sesión que gardou en { -brand-short-name } en todos os dispositivos sincronizados co seu { -fxaccount-brand-name }. Isto tamén elimina as alertas de ataques que aparecen aquí. Non poderá desfacer esta acción. *[other] Isto elimina todos os inicios de sesión que gardou en { -brand-short-name } en todos os dispositivos sincronizados co seu { -fxaccount-brand-name }. Isto tamén elimina as alertas de ataques que aparecen aquí. Non poderá desfacer esta acción. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
gl
{ $count -> [one] Retirar { $count } inicio de sesión de todos os dispositivos? *[other] Retirar { $count } inicios de sesión de todos os dispositivos? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento CSV *[other] Ficheiro CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
gl
{ $count -> [one] <span>Engadiuse unha nova identificación:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Engadíronse novas identificacións:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
gl
{ $count -> [one] <span>Erro:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(non importada)</span> *[other] <span>Erros:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(non importadas)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
gl
{ $count -> [one] <span>Actualizada a identificación existente:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Actualizadas as identificacións existentes:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
gl
{ $count -> [one] <span>Duplicar a identificación atopada:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> *[other] <span>Duplicar a identificacións atopadas:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento CSV *[other] Ficheiro CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento TSV *[other] Ficheiro TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicio de sesión novo engadido</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicios de sesión novos engadidos</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Erro</div> <div data-l10n-name="not-imported">(non importado)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Erros</div> <div data-l10n-name="not-imported">(non importados)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicio de sesión actualizado</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicios de sesión actualizados</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicio de sesión duplicado</div><div data-l10n-name="not-imported">(non importado)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicios de sesión duplicados</div><div data-l10n-name="not-imported">(non importados)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
gl
{ $count -> [one] { $count } sesión *[other] { $count } sesións }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
gl
{ $count -> [one] { $count } contrasinal *[other] { $count } contrasinais }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
gl
{ $total -> [one] { $count } de { $total } credencial *[other] { $count } de { $total } credenciais }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
gl
{ $total -> [one] { $count } de { $total } contrasinal *[other] { $count } de { $total } contrasinais }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcións *[other] Preferencias }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Manter na doca *[other] Fixar na barra de tarefas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Para seleccionar un motor de busca diferente, vaia a <a data-l10n-name="link-options"> Opcións </a> *[other] Para seleccionar un motor de busca diferente, vaia a <a data-l10n-name="link-options"> Preferencias </a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela desde os seus dispositivos conectados *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas desde os seus dispositivos conectados }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela de { $deviceName } *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas de { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
gl
{ $addonCount -> [one] Este sitio quere instalar un complemento en { -brand-short-name }: *[other] Este sitio quere instalar { $addonCount } complementos en { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
gl
{ $addonCount -> [one] Precaución: Este sitio quere instalar un complemento sen comprobar en { -brand-short-name }. Continúe baixo a súa responsabilidade. *[other] Precaución: Este sitio quere instalar { $addonCount } complementos sen comprobar en { -brand-short-name }. Continúe baixo a súa responsabilidade. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
gl
{ $addonCount -> [one] Descargando e comprobando o complemento *[other] Descargando e comprobando { $addonCount } complementos }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
gl
{ PLATFORM() -> [linux] Saír *[other] Saír }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
gl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Maiús+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
gl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Maiús+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
gl
{ $count -> [one] Eliminar marcador *[other] Eliminar { $count } marcadores }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
gl
{ $isVisible -> [true] Retirar o menú dos marcadores da barra de ferramentas *[other] Engadir o menú dos marcadores á barra de ferramentas }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
gl
{ $isVisible -> [true] Agochar o panel dos marcadores *[other] Ver o panel de marcadores }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
gl
{ $isVisible -> [true] Agochar a barra dos marcadores *[other] Ver a barra de marcadores }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
gl
{ $isVisible -> [true] Agochar a barra de marcadores *[other] Amosar a barra de marcadores }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
gl
{ $count -> [1] SILENCIAR LAPELA [one] SILENCIAR LAPELA *[other] SILENCIAR { $count } LAPELAS }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
gl
{ $count -> [1] REPRODUCIR LAPELA [one] REPRODUCIR LAPELA *[other] REPRODUCIR { $count } LAPELAS }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
gl
{ $count -> [1] ACTIVAR SON DA LAPELA [one] ACTIVAR SON DE LAPELA *[other] ACTIVAR SON DE { $count } LAPELAS }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
gl
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcións *[other] Preferencias }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
gl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } evitou que este sitio abrira unha xanela emerxente. *[other] { -brand-short-name } evitou que este sitio abrira { $popupCount } xanelas emerxentes. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Abrir configuración ({ $shortcut }) *[other] Abrir configuración }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Prema o rato mentres se move cara abaixo para amosar o historial *[other] Prema o botón dereito ou prema o rato mentres se move cara abaixo para amosar o historial }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
gl
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
gl
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
gl
{ $reportCount -> [one] Ten un informe de erro sen enviar *[other] Ten { $reportCount } informes de erro sen enviar }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Mostrar no Finder *[other] Mostrar no cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Mostrar no Finder *[other] Mostrar no cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Mostrar no Finder *[other] Mostrar no cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Mostrar no Finder *[other] Mostrar no cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
gl
{ $num -> [one] Ficheiro non descargado *[other] Non se descargaron { $num } ficheiros. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
gl
{ $count -> [one] { $count } ficheiro máis en descarga *[other] { $count } ficheiros máis en descarga }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
gl
{ $tabCount -> [1] Pechar lapela [one] Pechar { $tabCount } lapela *[other] Pechar { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
gl
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] S }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Saír *[other] Saír }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
gl
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
gl
{ $browser -> [ie] Favoritos [edge] Favoritos *[other] Marcadores }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
gl
{ $browser -> [ie] Favoritos [edge] Favoritos *[other] Marcadores }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
gl
{ $browser -> [firefox] Historial de navegación e marcadores *[other] Historial de navegación }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
gl
{ $browser -> [firefox] Historial de navegación e marcadores *[other] Historial de navegación }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Importar opcións, marcadores, historial, contrasinais e outros datos de: *[other] Importar preferencias, marcadores, historial, contrasinais e outros datos de: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento HTML *[other] Ficheiro HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento CSV *[other] Ficheiro CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento TSV *[other] Ficheiro TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } marcador *[other] { $quantity } marcadores }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } extensión *[other] { $quantity } extensións }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorito *[other] { $quantity } favoritos }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
gl
{ $maxAgeInDays -> [one] Desde os último día *[other] Desde os últimos { $maxAgeInDays } días }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
gl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } marcador *[other] { $newEntries } marcadores }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
gl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } engadida *[other] { $newEntries } engadidas }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } contrasinal *[other] { $quantity } contrasinais }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } método de pago *[other] { $quantity } métodos de pago }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
gl
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } actualizada *[other] { $updatedEntries } actualizadas }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
gl
{ $total -> [one] { $total } estrela *[other] { $total } estrelas }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
gl
{ $total -> [one] { $total } usuario *[other] { $total } usuarios }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
gl
{ $blockedCount -> [one] { -brand-short-name } bloqueado en<b>{ $blockedCount }</b>rastrexadores desde { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } *[other] { -brand-short-name } bloqueados sobre<b>{ $blockedCount }</b>rastrexadores desde { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-pin-primary-button
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Manter na doca *[other] Fixar na barra de tarefas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
gl
{ $num -> [one] { $num } fila *[other] { $num } filas }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Amosar no Finder *[other] Abrir o cartafol que o contén }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Manter { -brand-short-name } na doca *[other] Fixar { -brand-short-name } na barra de tarefas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Manter { -brand-short-name } na doca *[other] Fixar { -brand-short-name } na barra de tarefas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Manter a navegación privada de { -brand-short-name } na doca *[other] Fixar a navegación privada de { -brand-short-name } na barra de tarefas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
gl
{ $tags -> [one] Meta (1 etiqueta) *[other] Meta ({ $tags } etiquetas) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
gl
{ $frames -> [one] { $type } Imaxe (cadros animados, { $frames } cadro) *[other] { $type } Imaxe (cadros animados, { $frames } cadros) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
gl
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
gl
{ $visits -> [0] Non [one] Si, unha vez *[other] Si, { $visits } veces }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
gl
{ $count -> [1] Marcar a páxina [one] Marcar a páxina *[other] Marcar as páxinas }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
gl
{ $count -> [1] Eliminar marcador [one] Eliminar marcador *[other] Eliminar marcadores }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
gl
{ $count -> [1] Eliminar cartafol [one] Eliminar cartafol *[other] Eliminar cartafoles }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
gl
{ $count -> [1] Eliminar páxina *[other] Eliminar páxinas }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
gl
{ $count -> [one] Un elemento *[other] { $count } elementos }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
gl
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
gl
{ PLATFORM() -> [macos] mostrar información da tarxeta de crédito [windows] { -brand-short-name } tenta amosar a información da tarxeta de crédito. Confirme o acceso á conta de usuario de Windows a continuación. *[other] { -brand-short-name } tenta amosar a información da tarxeta de crédito. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Usar a aplicación predeterminada do macOS [windows] Usar a aplicación predeterminada do Windows *[other] Usar a aplicación predeterminado do sistema }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other-label.value
gl
{ applications-use-other.label }
en-US
{ applications-use-other.label }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
gl
{ $tabCount -> [one] Se desactiva as lapelas contedor agora, { $tabCount } lapela contedor pecharase. Confirma que quere desactivar as lapelas contedor? *[other] Se desactiva as lapelas contedor agora, { $tabCount } lapelas contedor pecharanse. Confirma que quere desactivar as lapelas contedor? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
gl
{ $tabCount -> [one] Pechar { $tabCount } lapela contedor *[other] Pechar { $tabCount } lapelas contedor }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
gl
{ $count -> [one] Se retira este contedor agora, pecharase { $count } lapela contedora. Confirma que quere retirar este contedor? *[other] Se retira este contedor agora, pecharanse { $count } lapelas contedoras. Confirma que quere retirar este contedor? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.accesskey
gl
{ PLATFORM() -> [macos] E *[other] i }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Escoller *[other] Examinar }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
gl
{ $num -> [one] { $num } fila *[other] { $num } filas }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
gl
{ $tabCount -> [1] Usar a páxina actual *[other] Usar as páxinas actuais }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } Cookie de rastrexo entre sitios ({ $percentage }%) *[other] { $count } Cookies de rastrexo entre sitios ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } criptomineiro ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineiros ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } identificador de pegada dixital ({ $percentage }%) *[other] { $count } identificadores de pegada dixital ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } rastrexador de redes sociais ({ $percentage }%) *[other] { $count } rastrexadores de redes sociais ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
gl
{ $count -> [one] { $count } rastrexamento de contido ({ $percentage }%) *[other] { $count } rastrexamento de contido ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
gl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> rastrexador bloqueado desde o { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> rastrexadores bloqueados desde o { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
gl
{ $count -> [one] A semana pasada { -brand-short-name } bloqueou { $count } rastrexador nesta semana pasada *[other] A semana pasada { -brand-short-name } bloqueou { $count } rastrexadores nesta semana pasada }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
gl
{ $count -> [one] Contrasinal exposto en todas as vulneracións *[other] Contrasinais expostos en todas as vulneracións }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
gl
{ $count -> [one] Contrasinal exposto en vulneracións non resoltas *[other] Contrasinais expostos en vulneracións non resoltas }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
gl
{ $count -> [one] A vulneración de datos coñecidos expuxo a súa información *[other] As vulneracións de datos coñecidos expuxeron a súa información }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
gl
{ $count -> [one] A vulneración de datos coñecida marcouse como resolta *[other] As vulneracións de datos coñecidas marcáronse como resoltas }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
gl
{ $count -> [one] Enderezo de correo electrónico que se está a vixiar *[other] Enderezos de correo electrónico que se están a vixiar }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
gl
{ $count -> [one] 1 contrasinal puido estar exposto nun roubo de datos. *[other] { $count } contrasinais poderían estaren expostos nun roubo de datos. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
gl
{ $count -> [one] 1 contrasinal almacenado de maneira segura. *[other] Os seus contrasinais están almacenados de forma segura. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
gl
{ $numBreaches -> [one] { $numBreachesResolved } de { $numBreaches } vulneracións marcadas como resoltas *[other] { $numBreachesResolved } de { $numBreaches } vulneracións marcadas como resoltas }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
gl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (e { $tabCount } lapela máis) *[other] { $winTitle } (e { $tabCount } lapelas máis) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-meta-key
gl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
gl
{ $count -> [one] Abrir { $count } xanela emerxente bloqueada *[other] Abrir { $count } xanelas emerxentes bloqueadas }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
gl
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } bloqueados *[other] { $trackerCount } bloqueados }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
gl
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } bloqueados *[other] { $trackerCount } bloqueados }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
gl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } bloqueou { $trackerCount } trackers desde { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } bloqueou máis de { $trackerCount } desde { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enviar a lapela ao dispositivo *[other] Enviar { $tabCount } lapelas ao dispositivo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [1] Pechar lapela [one] Pechar { $tabCount } lapela *[other] Pechar { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [1] Mover lapela [one] Mover lapela *[other] Mover lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [1] Reabrir lapela pechada [one] Reabrir lapela pechada *[other] Reabrir lapelas pechadas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enviar a lapela ao dispositivo *[other] Enviar { $tabCount } lapelas ao dispositivo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Pechar a lapela *[other] Pechar { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Pechar e saír *[other] Pechar e saír }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
gl
{ $tabCount -> *[other] Van abrirse { $tabCount } lapelas, o que pode facer que { -brand-short-name } diminúa a velocidade durante a carga das páxinas. Confirma que quere continuar? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enmudecer a lapela *[other] Enmudecer { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Enmudecer a lapela ({ $shortcut }) *[other] Enmudecer { $tabCount } lapelas ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Reproducir a lapela *[other] Reproducir { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Desenmudecer a lapela *[other] Desenmudecer { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
gl
{ $tabCount -> [one] Desenmudecer a lapela ({ $shortcut }) *[other] Desenmudecer { $tabCount } lapelas ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [1] Reabrir lapela pechada [one] Reabrir lapela pechada *[other] Reabrir lapelas pechadas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
gl
{ $retriesLeft -> [one] PIN incorrecto. Queda { $retriesLeft } intento antes de perder permanentemente o acceso ás credenciais deste dispositivo. *[other] PIN incorrecto. Quedan { $retriesLeft } intentos antes de perder permanentemente o acceso ás credenciais deste dispositivo. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
gl
{ $retriesLeft -> [one] Fallou a verificación do usuario. Queda { $retriesLeft } intento. Ténteo de novo. *[other] Fallou a verificación do usuario. Quedan { $retriesLeft } intentos. Ténteo de novo. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo un aplicativo con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo aplicativos con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo unha lapela con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo lapelas con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo a cámara con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo a cámara con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo o micrófono con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo o micrófono con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo a pantalla con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo a pantalla con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
gl
{ $tabCount -> [one] Compartindo unha xanela con { $tabCount } lapela *[other] Compartindo xanelas con { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
gl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } xanela) *[other] { $appName } ({ $windowCount } xanelas) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
gl
{ $nodeCount -> [one] Comprobación { $nodeCount } nó *[other] Comprobación de { $nodeCount } nós }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
gl
{ $number -> [one] { $number } ocorrencia *[other] { $number } ocorrencias }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
gl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } regra. *[other] { $ruleCount } regras. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
gl
{ $numberOfReviews -> [one] Comentario de { $numberOfReviews } *[other] Comentarios de { $numberOfReviews } }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.accesskey
gl
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.label
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcións *[other] Preferencias }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Cambiar as opcións deste complemento *[other] Modificar as preferencias deste complemento }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
preferences-addon-button
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcións *[other] Preferencias }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
gl
{ $numberToShow -> [one] Amosar { $numberToShow } máis *[other] Amosar { $numberToShow } máis }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
gl
{ $active -> [one] { $active } fío activo dun total de { $number }: { $list } *[other] { $active } fíos activos dun total de { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
gl
{ $number -> [one] { $number } fío inactivo *[other] { $number } fíos inactivos }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
gl
{ $duration -> [one] Perfilar todos os fíos deste proceso durante { $duration } segundo *[other] Perfilar todos os fíos deste proceso durante { $duration } segundos }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Amosar no Finder [windows] Abrir cartafol *[other] Abrir directorio }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
gl
{ $rangePlural -> [one] { $range } minuto *[other] { $range } minutos }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-profile-dir
gl
{ PLATFORM() -> [linux] Cartafol do perfil *[other] Cartafol do perfil }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Profile Directory *[other] Profile Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
gl
{ PLATFORM() -> [linux] Actualizar directorio *[other] Actualizar cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
gl
{ $days -> [one] Hai { $days } día *[other] Hai { $days } días }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
gl
{ $hours -> [one] Hai { $hours } hora *[other] Hai { $hours } horas }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
gl
{ $minutes -> [one] Hai { $minutes } minuto *[other] Hai { $minutes } minutos }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
gl
{ $reports -> [one] Todos os informes de erro (incluíndo { $reports } falla pendente no intervalo de tempo indicado) *[other] Todos os informes de erro (incluíndo { $reports } fallas pendentes no intervalo de tempo indicado) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
gl
{ $days -> [one] Informes de erro do último día *[other] Informes de erro dos últimos { $days } días }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Amosar no Finder [windows] Abrir cartafol *[other] Abrir cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
gl
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } mostra, media = { $prettyAverage }, suma = { $sum } *[other] { $sampleCount } mostras, media = { $prettyAverage }, suma = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
gl
{ $channels -> [one] { $channels } canle *[other] { $channels } canles }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
gl
{ $frames -> [one] { $frames } fotograma *[other] { $frames } fotogramas }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
gl
{ $packets -> [one] Perdeuse { $packets } paquete *[other] Perdéronse { $packets } paquetes }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
gl
{ $packets -> [one] Recibiu { $packets } paquete *[other] Recibiu { $packets } paquetes }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
gl
{ $packets -> [one] Enviouse { $packets } paquete *[other] Enviáronse { $packets } paquetes }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
gl
{ $downloadsCount -> [1] Cancelar unha descarga *[other] Cancelar { $downloadsCount } descargas }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
gl
{ $downloadsCount -> [1] Se pecha agora todas as xanelas de navegación privada, cancelarase 1 descarga. Confirma que quere saír da navegación privada? *[other] Se pecha agora todas as xanelas de navegación privada, cancelaranse { $downloadsCount } descargas. Confirma que quere saír da navegación privada? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
gl
{ $downloadsCount -> [1] Se se desconecta agora cancelarase unha descarga. Confirma que quere desconectarse? *[other] Se se desconecta agora cancelaranse { $downloadsCount } descargas. Confirma que quere desconectarse? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
gl
{ $downloadsCount -> [1] Se sae agora cancelarase unha descarga. Confirma que quere saír? *[other] Se sae agora cancelaranse { $downloadsCount } descargas. Confirma que quere saír? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
gl
{ $downloadsCount -> [1] Se sae agora cancelarase unha descarga. Confirma que quere saír? *[other] Se sae agora cancelaranse { $downloadsCount } descargas. Confirma que quere saír? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-dont-quit-button
gl
{ PLATFORM() -> [mac] Non saír *[other] Non saír }
en-US
{ PLATFORM() -> [mac] Don’t Quit *[other] Don’t Exit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
gl
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
gl
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
gl
{ $timeValue -> [one] min *[other] min }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
gl
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Introdución *[other] Benvido(a) a { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusión *[other] Completar { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-4
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Para comezar a crear o seu perfil, prema Continuar. *[other] Para comezar a crear o seu perfil, prema Seguinte. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] To begin creating your profile, click Continue. *[other] To begin creating your profile, click Next. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro sitio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } sitios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro dominio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } dominios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-remember-extra
gl
{ PLATFORM() -> [windows] É posíbel cambiar isto nas opcións do { -brand-short-name }. *[other] É posíbel cambiar isto nas preferencias do { -brand-short-name }. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] This can be changed in { -brand-short-name }’s options. *[other] This can be changed in { -brand-short-name }’s preferences. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
gl
{ $fileCount -> [one] e un máis *[other] e { $fileCount } máis }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-quit.label
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Saír *[other] Saír }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-choose-handler.accesskey
gl
{ PLATFORM() -> [macos] E *[other] x }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] C *[other] B }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-choose-handler.label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Escoller *[other] Explorar }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-settingschange.value
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Pode modificar a configuración nas Opcións de { -brand-short-name }. *[other] Pode modificar a configuración nas Preferencias de { -brand-short-name }. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Options. *[other] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Preferences. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
gl
{ $limit -> [one] Máis de { $limit } coincidencia *[other] Máis de { $limit } coincidencias }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
gl
{ $total -> [one] Coincidencia { $current } de { $total } *[other] Coincidencia { $current } de { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }

Displaying 200 results out of 204 for the string other in en-US:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
gl
{ $count -> [1] Si, retirar este inicio de sesión [one] Si, retirar este inicio de sesión *[other] Si, retirar estes inicios de sesión }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove password *[other] Yes, remove passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
gl
{ $count -> [1] Retirar [one] Retirar *[other] Retirar todo }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
gl
{ $count -> [1] Isto eliminará o inicio de sesión que gardou en { -brand-short-name } e as alertas de ataques que aparezan aquí. Non poderá desfacer esta acción. [one] Isto eliminará o inicio de sesión que gardou en { -brand-short-name } e as alertas de ataques que aparezan aquí. Non poderá desfacer esta acción. *[other] Isto eliminará os inicios de sesión que gardou en { -brand-short-name } e as alertas de ataques que aparezan aquí. Non poderá desfacer esta acción. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
gl
{ $count -> [one] Retirar { $count } inicio de sesión? *[other] Retirar { $count } inicios de sesión? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
gl
{ $count -> [1] Isto elimina o inicio de sesión que gardou en { -brand-short-name } en todos os dispositivos sincronizados co seu { -fxaccount-brand-name }. Isto tamén elimina as alertas de ataques que aparecen aquí. Non poderá desfacer esta acción. [one] Isto elimina todos os inicios de sesión que gardou en { -brand-short-name } en todos os dispositivos sincronizados co seu { -fxaccount-brand-name }. Isto tamén elimina as alertas de ataques que aparecen aquí. Non poderá desfacer esta acción. *[other] Isto elimina todos os inicios de sesión que gardou en { -brand-short-name } en todos os dispositivos sincronizados co seu { -fxaccount-brand-name }. Isto tamén elimina as alertas de ataques que aparecen aquí. Non poderá desfacer esta acción. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
gl
{ $count -> [one] Retirar { $count } inicio de sesión de todos os dispositivos? *[other] Retirar { $count } inicios de sesión de todos os dispositivos? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento CSV *[other] Ficheiro CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
gl
{ $count -> [one] <span>Engadiuse unha nova identificación:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Engadíronse novas identificacións:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
gl
{ $count -> [one] <span>Erro:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(non importada)</span> *[other] <span>Erros:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(non importadas)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
gl
{ $count -> [one] <span>Actualizada a identificación existente:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Actualizadas as identificacións existentes:</span><span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
gl
{ $count -> [one] <span>Duplicar a identificación atopada:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> *[other] <span>Duplicar a identificacións atopadas:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento CSV *[other] Ficheiro CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento TSV *[other] Ficheiro TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicio de sesión novo engadido</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicios de sesión novos engadidos</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Erro</div> <div data-l10n-name="not-imported">(non importado)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Erros</div> <div data-l10n-name="not-imported">(non importados)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicio de sesión actualizado</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicios de sesión actualizados</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
gl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicio de sesión duplicado</div><div data-l10n-name="not-imported">(non importado)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Inicios de sesión duplicados</div><div data-l10n-name="not-imported">(non importados)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
gl
Obteña os seus contrasinais doutros dispositivos seus
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
gl
{ $count -> [one] { $count } sesión *[other] { $count } sesións }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
gl
{ $count -> [one] { $count } contrasinal *[other] { $count } contrasinais }
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
gl
{ $total -> [one] { $count } de { $total } credencial *[other] { $count } de { $total } credenciais }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
gl
{ $total -> [one] { $count } de { $total } contrasinal *[other] { $count } de { $total } contrasinais }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcións *[other] Preferencias }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Manter na doca *[other] Fixar na barra de tarefas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Para seleccionar un motor de busca diferente, vaia a <a data-l10n-name="link-options"> Opcións </a> *[other] Para seleccionar un motor de busca diferente, vaia a <a data-l10n-name="link-options"> Preferencias </a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela desde os seus dispositivos conectados *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas desde os seus dispositivos conectados }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela de { $deviceName } *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas de { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
gl
{ $tabCount -> [one] Recibiuse { $tabCount } lapela *[other] Recibíronse { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-tabs-closed-remotely
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $closedCount -> [one] { $closedCount } { -brand-short-name } tab closed *[other] { $closedCount } { -brand-short-name } tabs closed }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
gl
{ $addonCount -> [one] Este sitio quere instalar un complemento en { -brand-short-name }: *[other] Este sitio quere instalar { $addonCount } complementos en { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
gl
Precaución: Este sitio quere instalar { $addonCount } complementos en { -brand-short-name }, algúns están sen comprobar. Continúe baixo a súa responsabilidade.
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
gl
{ $addonCount -> [one] Precaución: Este sitio quere instalar un complemento sen comprobar en { -brand-short-name }. Continúe baixo a súa responsabilidade. *[other] Precaución: Este sitio quere instalar { $addonCount } complementos sen comprobar en { -brand-short-name }. Continúe baixo a súa responsabilidade. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
gl
{ $addonCount -> [one] Descargando e comprobando o complemento *[other] Descargando e comprobando { $addonCount } complementos }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
gl
Está dispoñíbel unha nova actualización de { -brand-shorter-name }, pero non se pode instalar porque se está a executar outra copia de { -brand-shorter-name }. Pécheo para continuar coa actualización ou escolla actualizalo de calquera xeito (é posíbel que a outra copia non funcione correctamente até que o reinicie).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-noclients
gl
Quere ver aquí as lapelas dos outros dispositivos?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
gl
Active a sincronización de lapelas para ver a lista de lapelas dos outros dispositivos.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
gl
Ver unha lista de lapelas doutros dispositivos.
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
gl
{ PLATFORM() -> [linux] Saír *[other] Saír }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
gl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Maiús+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
gl
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Maiús+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
gl
{ $count -> [one] Eliminar marcador *[other] Eliminar { $count } marcadores }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-other-bookmarks-menu.label
gl
Outros marcadores
en-US
Other bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
gl
{ $isVisible -> [true] Retirar o menú dos marcadores da barra de ferramentas *[other] Engadir o menú dos marcadores á barra de ferramentas }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
gl
{ $isVisible -> [true] Agochar o panel dos marcadores *[other] Ver o panel de marcadores }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
gl
{ $isVisible -> [true] Agochar a barra dos marcadores *[other] Ver a barra de marcadores }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
gl
{ $isVisible -> [true] Agochar a barra de marcadores *[other] Amosar a barra de marcadores }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
gl
{ $count -> [1] SILENCIAR LAPELA [one] SILENCIAR LAPELA *[other] SILENCIAR { $count } LAPELAS }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
gl
{ $count -> [1] REPRODUCIR LAPELA [one] REPRODUCIR LAPELA *[other] REPRODUCIR { $count } LAPELAS }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
gl
{ $count -> [1] ACTIVAR SON DA LAPELA [one] ACTIVAR SON DE LAPELA *[other] ACTIVAR SON DE { $count } LAPELAS }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
gl
Outras persoas poden ver a súa información ou modificar o comportamento do sitio web.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
gl
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Opcións *[other] Preferencias }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
gl
{ -brand-short-name } evitou que este sitio abrira máis de { $popupCount } xanelas emerxentes.
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
gl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } evitou que este sitio abrira unha xanela emerxente. *[other] { -brand-short-name } evitou que este sitio abrira { $popupCount } xanelas emerxentes. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
gl
Pechar todas as lapelas privadas e eliminar o historial, as cookies e todos os demais datos do sitio.
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
gl
Está a compartir toda a pantalla. Outras persoas poden ver cando se cambie a unha lapela nova.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
gl
Está compartindo { -brand-short-name }. Outras persoas poden ver cando se cambie a unha lapela nova.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.tooltiptext
gl
Amosar as lapelas doutros dispositivos
en-US
Show tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Abrir configuración ({ $shortcut }) *[other] Abrir configuración }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-speaker-notification-anchor.tooltiptext
gl
Xestionar o uso compartido doutros altofalantes co sitio
en-US
Manage sharing other speakers with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Prema o rato mentres se move cara abaixo para amosar o historial *[other] Prema o botón dereito ou prema o rato mentres se move cara abaixo para amosar o historial }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
gl
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
gl
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
gl
{ $reportCount -> [one] Ten un informe de erro sen enviar *[other] Ten { $reportCount } informes de erro sen enviar }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Mostrar no Finder *[other] Mostrar no cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Mostrar no Finder *[other] Mostrar no cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Mostrar no Finder *[other] Mostrar no cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Mostrar no Finder *[other] Mostrar no cartafol }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
gl
{ $num -> [one] Ficheiro non descargado *[other] Non se descargaron { $num } ficheiros. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
gl
{ $count -> [one] { $count } ficheiro máis en descarga *[other] { $count } ficheiros máis en descarga }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-header
gl
As lapelas doutros dispositivos
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav
gl
As lapelas doutros dispositivos
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav.title
gl
As lapelas doutros dispositivos
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-adddevice-header
gl
Acceda en { -brand-product-name } nos seus outros dispositivos
en-US
Sign in to { -brand-product-name } on your other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-loading-description
gl
Warning: Source string is missing
en-US
When it’s done, you’ll see any tabs you have open on other devices. Check back soon.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-description
gl
Para ver as lapelas doutros dispositivos, cómpre sincronizar as lapelas abertas.
en-US
To see tabs from other devices, you need to sync your open tabs.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-description
gl
Abre páxinas doutros dispositivos.
en-US
Open pages from other devices.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-other.label
gl
Outros marcadores
en-US
Other Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
gl
{ $tabCount -> [1] Pechar lapela [one] Pechar { $tabCount } lapela *[other] Pechar { $tabCount } lapelas }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
gl
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] S }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Saír *[other] Saír }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
gl
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
gl
{ $browser -> [ie] Favoritos [edge] Favoritos *[other] Marcadores }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
gl
{ $browser -> [ie] Favoritos [edge] Favoritos *[other] Marcadores }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
gl
{ $browser -> [firefox] Historial de navegación e marcadores *[other] Historial de navegación }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
gl
{ $browser -> [firefox] Historial de navegación e marcadores *[other] Historial de navegación }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-checkbox.label
gl
Outros datos
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-label.label
gl
Outros datos
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
gl
{ PLATFORM() -> [windows] Importar opcións, marcadores, historial, contrasinais e outros datos de: *[other] Importar preferencias, marcadores, historial, contrasinais e outros datos de: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento HTML *[other] Ficheiro HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
gl
{ -brand-short-name } non ten acceso aos perfís doutros navegadores instalados neste dispositivo.
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-otherdata-option-label
gl
Outros datos
en-US
Other data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento CSV *[other] Ficheiro CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
gl
{ PLATFORM() -> [macos] Documento TSV *[other] Ficheiro TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } marcador *[other] { $quantity } marcadores }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } extensión *[other] { $quantity } extensións }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorito *[other] { $quantity } favoritos }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
gl
{ $maxAgeInDays -> [one] Desde os último día *[other] Desde os últimos { $maxAgeInDays } días }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
gl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } marcador *[other] { $newEntries } marcadores }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
gl
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } engadida *[other] { $newEntries } engadidas }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } contrasinal *[other] { $quantity } contrasinais }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
gl
{ $quantity -> [one] { $quantity } método de pago *[other] { $quantity } métodos de pago }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
gl
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } actualizada *[other] { $updatedEntries } actualizadas }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
gl
{ $total -> [one] { $total } estrela *[other] { $total } estrelas }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }