Transvision

Displaying 200 results out of 245 for the string other in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } byl vytvořen organizací <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>. [feminine] { -brand-short-name } byla vytvořena organizací <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>. [neuter] { -brand-short-name } bylo vytvořeno organizací <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>. *[other] Aplikace { -brand-short-name } byla vytvořena organizací <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>. } Jsme <label data-l10n-name="community-creditsLink">celosvětová komunita</label> snažící se o zachování veřejně dostupného, otevřeného a všem přístupného webu.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } je aktualizován jinou instancí [feminine] { -brand-short-name } je aktualizována jinou instancí [neuter] { -brand-short-name } je aktualizováno jinou instancí *[other] Aplikace { -brand-short-name } je aktualizována jinou instancí }
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
cs
{ $count -> [1] Odstranit [one] Odstranit [few] Odstranit vše *[other] Odstranit vše }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
cs
{ $count -> [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
cs
{ $count -> [1] Tím odstraníte přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. [one] Tím odstraníte přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. [few] Tím odstraníte všechny přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. [many] Tím odstraníte všechny přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. *[other] Tím odstraníte všechny přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
cs
{ $count -> [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje ze všech zařízení [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje ze všech zařízení *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů ze všech zařízení }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Soubor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Soubor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Soubor TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
cs
{ $count -> [0] žádné přihlašovací údaje [one] jedny přihlašovací údaje [2] dvoje přihlašovací údaje [3] troje přihlašovací údaje [4] čtvery přihlašovací údaje [few] { $count } přihlašovací údaje *[other] { $count } přihlašovacích údajů }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
cs
{ $total -> [one] { $count } z { $total } záznamu [few] { $count } ze { $total } záznamů [many] { $count } z { $total } záznamů *[other] { $count } z { $total } záznamů }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
cs
Tady se zobrazí přihlašovací údaje uložené { -brand-product-name.gender -> [masculine] ve { -brand-product-name(case: "loc") } [feminine] v { -brand-product-name(case: "loc") } [neuter] v { -brand-product-name(case: "loc") } *[other] v aplikaci { -brand-product-name } }.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Předvolby }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
cs
{ -brand-product-name.gender -> [masculine] Aktivovat { -pocket-brand-name(case: "acc") } ve { -brand-product-name(case: "loc") } [feminine] Aktivovat { -pocket-brand-name(case: "acc") } v { -brand-product-name(case: "loc") } [neuter] Aktivovat { -pocket-brand-name(case: "acc") } v { -brand-product-name(case: "loc") } *[other] Aktivovat { -pocket-brand-name(case: "acc") } v aplikaci { -brand-product-name } }
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Připnout do docku *[other] Připnout na lištu }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Nastavení výchozího vyhledávače můžete změnit v <a data-l10n-name="link-options">Možnostech</a> *[other] Nastavení výchozího vyhledávače můžete změnit v <a data-l10n-name="link-options">Předvolbách</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } je připravený. [feminine] { -brand-short-name } je připravená. [neuter] { -brand-short-name } je připravené. *[other] Aplikace { -brand-short-name } je připravená. }
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel z vašich připojených zařízení [few] Byly přijaty { $tabCount } panely z vašich připojených zařízení *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů z vašich připojených zařízení }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel ze zařízení { $deviceName } [few] Byly přijaty { $tabCount } panely ze zařízení { $deviceName } *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů ze zařízení { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel [few] Byly přijaty { $tabCount } panely *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
cs
{ $addonCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tato stránka chce nainstalovat doplněk do { -brand-short-name(case: "gen") }: *[no-cases] Tato stránka chce nainstalovat doplněk do aplikace { -brand-short-name }: } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňky do { -brand-short-name(case: "gen") }: *[no-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňky do aplikace { -brand-short-name }: } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňků do { -brand-short-name(case: "gen") }: *[no-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňků do aplikace { -brand-short-name }: } }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
cs
{ $addonCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovat nověřený doplněk. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce do aplikace { -brand-short-name } nainstalovat nověřený doplněk. Pokračujte na vlastní riziko. } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovat { $addonCount } doplňky, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce do aplikace { -brand-short-name } nainstalovat { $addonCount } doplňky, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovat { $addonCount } doplňků, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce do aplikace { -brand-short-name } nainstalovat { $addonCount } doplňků, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. } }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
cs
{ $addonCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat neověřený doplněk do { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat neověřený doplněk do aplikace { -brand-short-name }. Pokračujte na vlastní riziko. } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřené doplňky do { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřené doplňky do aplikace { -brand-short-name }. Pokračujte na vlastní riziko. } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřených doplňků do { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřených doplňků do aplikace { -brand-short-name }. Pokračujte na vlastní riziko. } }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
cs
{ $addonCount -> [one] Stahování a ověřování doplňku [few] Stahování a ověřování { $addonCount } doplňků *[other] Stahování a ověřování { $addonCount } doplňků }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zabránil tomuto serveru v instalaci neověřeného doplňku. [feminine] { -brand-short-name } zabránila tomuto serveru v instalaci neověřeného doplňku. [neuter] { -brand-short-name } zabránilo tomuto serveru v instalaci neověřeného doplňku. *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila tomuto serveru v instalaci neověřeného doplňku. }
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zabránil této stránce v dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače. [feminine] { -brand-short-name } zabránila této stránce v dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače. [neuter] { -brand-short-name } zabránilo této stránce v dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače. *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila této stránce v dotazu na instalaci softwaru do vašeho počítače. }
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
cs
{ -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name } nemohl [feminine] { -brand-shorter-name } nemohla [neuter] { -brand-shorter-name } nemohlo *[other] Aplikace { -brand-shorter-name } nemohla } automaticky nainstalovat novou aktualizaci. Stáhněte si novou verzi ručně. O svá uložená data ani nastavení nepřijdete.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
cs
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
cs
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
cs
{ $count -> [one] Odstranit záložku [few] Odstranit { $count } záložky *[other] Odstranit { $count } záložek }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
cs
{ $isVisible -> [true] Odebrat nabídku záložek z lišty *[other] Přidat nabídku záložek na lištu }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
cs
{ $isVisible -> [true] Skrýt postranní lištu záložek *[other] Zobrazit v postranní liště }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
cs
{ $isVisible -> [true] Skrýt lištu záložek *[other] Zobrazit lištu záložek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
cs
{ $isVisible -> [true] Skrýt lištu záložek *[other] Zobrazit lištu záložek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
cs
{ $count -> [1] Vypnout zvuk panelu [one] Vypnout zvuk panelu [few] Vypnout zvuk { $count } panelů *[other] Vypnout zvuk { $count } panelů }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
cs
{ $count -> [1] Spustit přehrávání [one] Spustit přehrávání [few] Spustit ve { $count } panelech *[other] Spustit v { $count } panelech }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
cs
{ $count -> [1] Zapnout zvuk panelu [one] Zapnout zvuk panelu [few] Zapnout zvuk { $count } panelů *[other] Zapnout zvuk { $count } panelů }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zablokoval [feminine] { -brand-short-name } zablokovala [neuter] { -brand-short-name } zablokovalo *[other] Aplikace { -brand-short-name } zablokovala } nezabezpečené části této stránky.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zablokoval [feminine] { -brand-short-name } zablokovala [neuter] { -brand-short-name } zablokovalo *[other] Aplikace { -brand-short-name } zablokovala } nezabezpečené části této stránky.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
cs
Ačkoli { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zablokoval [feminine] { -brand-short-name } zablokovala [neuter] { -brand-short-name } zablokovalo *[other] aplikace { -brand-short-name } zablokovala } nějaký obsah, stránka stále ještě obsahuje nezabezpečený obsah (například obrázky).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
cs
Pokud chcete, aby { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } přepnul [feminine] { -brand-short-name } přepnula [neuter] { -brand-short-name } přepnulo *[other] aplikace { -brand-short-name } přepnula } spojení na HTTPS, kdykoliv je to možné, zapněte pro tento server režim „pouze HTTPS“.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on3
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Zapněte povýšení komunikace na HTTPS pro tento server, pokud chcete, aby { -brand-short-name } povýšil komunikaci kdykoliv je to možné. [feminine] Zapněte povýšení komunikace na HTTPS pro tento server, pokud chcete, aby { -brand-short-name } povýšila komunikaci kdykoliv je to možné. [neuter] Zapněte povýšení komunikace na HTTPS pro tento server, pokud chcete, aby { -brand-short-name } povýšilo komunikaci kdykoliv je to možné. *[other] Zapněte povýšení komunikace na HTTPS pro tento server, pokud chcete, aby aplikace { -brand-short-name } povýšila komunikaci kdykoliv je to možné.. }
en-US
Turn on HTTPS upgrades for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
cs
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Předvolby }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } [feminine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } [neuter] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } *[other] { $popupCount -> [one] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } [feminine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } [neuter] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } *[other] { $popupCount -> [one] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít vyskakovací okno. [few] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zabránil této stránce v automatickém přesměrování na jinou stránku. [feminine] { -brand-short-name } zabránila této stránce v automatickém přesměrování na jinou stránku. [neuter] { -brand-short-name } zabránilo této stránce v automatickém přesměrování na jinou stránku. *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila této stránce v automatickém přesměrování na jinou stránku. }
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zabránil této stránce v automatickém opětovném načtení. [feminine] { -brand-short-name } zabránila této stránce v automatickém opětovném načtení. [neuter] { -brand-short-name } zabránilo této stránce v automatickém opětovném načtení. *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila této stránce v automatickém opětovném načtení. }
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Otevře nastavení ({ $shortcut }) *[other] Otevře nastavení }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Při dlouhém stisku zobrazí historii *[other] Při dlouhém stisku či po klepnutí pravým tlačítkem zobrazí historii }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
cs
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
cs
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
cs
{ $reportCount -> [one] Máte neodeslané hlášení o pádu [few] Máte { $reportCount } neodeslaná hlášení o pádu *[other] Máte { $reportCount } neodeslaných hlášení o pádu }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Mějte { -brand-short-name(case: "acc") } nastavený jako výchozí prohlížeč a připnutý na své liště. [feminine] Mějte { -brand-short-name(case: "acc") } nastavenou jako výchozí prohlížeč a připnutou na své liště. [neuter] Mějte { -brand-short-name(case: "acc") } nastavené jako výchozí prohlížeč a připnuté na své liště. *[other] Mějte aplikaci { -brand-short-name } nastavenou jako výchozí prohlížeč a připnutou na své liště. }
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Mějte { -brand-short-name(case: "acc") } nastavený jako výchozí prohlížeč a připnutý ve svém docku. [feminine] Mějte { -brand-short-name(case: "acc") } nastavenou jako výchozí prohlížeč a připnutou ve svém docku. [neuter] Mějte { -brand-short-name(case: "acc") } nastavené jako výchozí prohlížeč a připnuté ve svém docku. *[other] Mějte aplikaci { -brand-short-name } nastavenou jako výchozí prohlížeč a připnutou ve svém docku. }
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Zobrazit ve Finderu *[other] Otevřít složku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Zobrazit ve Finderu *[other] Otevřít složku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.accesskey
cs
{ PLATFORM() -> [macos] F *[other] l }
en-US
F
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Zobrazit ve Finderu *[other] Otevřít složku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Zobrazit ve Finderu *[other] Otevřít složku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
cs
{ $num -> [one] Soubor nebyl stažen. [few] { $num } soubory nebyly staženy. *[other] { $num } souborů nebylo staženo. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
cs
{ $count -> [one] Stahuje se jeden další soubor [few] Stahují se { $count } další soubory *[other] Stahuje se { $count } dalších souborů }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-colorways-reminder-subtitle
cs
{ -brand-product-name.gender -> [masculine] Obarvěte svůj prohlížeč těmito ikonickými odstíny inspirovanými hlasy nezávislosti. Jenom ve { -brand-product-name(case: "loc") }. [feminine] Obarvěte svůj prohlížeč těmito ikonickými odstíny inspirovanými hlasy nezávislosti. Jenom v { -brand-product-name(case: "loc") }. [neuter] Obarvěte svůj prohlížeč těmito ikonickými odstíny inspirovanými hlasy nezávislosti. Jenom v { -brand-product-name(case: "loc") }. *[other] Obarvěte svůj prohlížeč těmito ikonickými odstíny inspirovanými hlasy nezávislosti. Jenom v aplikaci { -brand-product-name }. }
en-US
Color your browser with these iconic shades, inspired by independent voices. Only in { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-colorways-subtitle
cs
{ -brand-product-name.gender -> [masculine] Vyberte si paletu barev s odstínem, který vás osloví. Jenom ve { -brand-product-name(case: "loc") }. [feminine] Vyberte si paletu barev s odstínem, který vás osloví. Jenom v { -brand-product-name(case: "loc") }. [neuter] Vyberte si paletu barev s odstínem, který vás osloví. Jenom v { -brand-product-name(case: "loc") }. *[other] Vyberte si paletu barev s odstínem, který vás osloví. Jenom v aplikaci { -brand-product-name }. }
en-US
Choose the shade that speaks to you with colorways. Only in { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
cs
{ -relay-brand-name.gender -> [masculine] { -relay-brand-name } nenašel znovupoužitelné masky. Kód chyby HTTP: { $status }. [feminine] { -relay-brand-name } nenašla znovupoužitelné masky. Kód chyby HTTP: { $status }. [neuter] { -relay-brand-name } nenašlo znovupoužitelné masky. Kód chyby HTTP: { $status }. *[other] Služba { -relay-brand-name } nenašla znovupoužitelné masky. Kód chyby HTTP: { $status }. }
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
cs
{ -relay-brand-name.gender -> [masculine] { -relay-brand-name } nedokázal vygenerovat novou masku. Kód chyby HTTP: { $status }. [feminine] { -relay-brand-name } nedokázala vygenerovat novou masku. Kód chyby HTTP: { $status }. [neuter] { -relay-brand-name } nedokázalo vygenerovat novou masku. Kód chyby HTTP: { $status }. *[other] Služba { -relay-brand-name } nedokázala vygenerovat novou masku. Kód chyby HTTP: { $status }. }
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
cs
{ $tabCount -> [1] Zavřít panel [one] Zavřít panel [few] Zavřít { $tabCount } panely *[other] Zavřít { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
cs
{ PLATFORM() -> [windows] s *[other] s }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
cs
{ $browser -> [firefox] Záložky [chrome] Záložky [edge] Oblíbené položky [ie] Oblíbené [safari] Záložky a oblíbené *[other] Záložky }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
cs
{ $browser -> [firefox] Záložky [chrome] Záložky [edge] Oblíbené položky [ie] Oblíbené [safari] Záložky a oblíbené *[other] Záložky }
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-cookies-checkbox.label
cs
{ $browser -> [firefox] Cookies [chrome] Soubory cookie [edge] Soubory cookie [safari] Cookies *[other] Cookies }
en-US
Cookies
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-cookies-label.value
cs
{ $browser -> [firefox] Cookies [chrome] Soubory cookie [edge] Soubory cookie [safari] Cookies *[other] Cookies }
en-US
Cookies
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-formdata-checkbox.label
cs
{ $browser -> [firefox] Uložené formuláře [chrome] Uložené formuláře [edge] Vyplňování formulářů [safari] Vyplňování formulářů *[other] Uložené formuláře }
en-US
Saved Form History
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-formdata-label.value
cs
{ $browser -> [firefox] Uložené formuláře [chrome] Uložené formuláře [edge] Vyplňování formulářů [safari] Vyplňování formulářů *[other] Uložené formuláře }
en-US
Saved Form History
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
cs
{ $browser -> [firefox] Historie a záložky [chrome] Historie [edge] Historie [safari] Historie *[other] Historie }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
cs
{ $browser -> [firefox] Historie a záložky [chrome] Historie [edge] Historie [safari] Historie *[other] Historie }
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-passwords-checkbox.label
cs
{ $browser -> [firefox] Uložené přihlašovací údaje a hesla [chrome] Uložená hesla [edge] Uložená hesla [safari] Hesla *[other] Uložené přihlašovací údaje a hesla }
en-US
Saved Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-passwords-label.value
cs
{ $browser -> [firefox] Uložené přihlašovací údaje a hesla [chrome] Uložená hesla [edge] Uložená hesla [safari] Hesla *[other] Uložené přihlašovací údaje a hesla }
en-US
Saved Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Importovat nastavení, záložky, historii, hesla a ostatní údaje z aplikace: *[other] Importovat předvolby, záložky, historii, hesla a ostatní údaje z aplikace: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument HTML *[other] Soubor HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Soubor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Soubor TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } nenašel žádné programy, které obsahují záložky, historii nebo přihlašovací údaje. [feminine] { -brand-short-name } nenašla žádné programy, které obsahují záložky, historii nebo přihlašovací údaje. [neuter] { -brand-short-name } nenašlo žádné programy, které obsahují záložky, historii nebo přihlašovací údaje. *[other] Aplikace { -brand-short-name } nenašla žádné programy, které obsahují záložky, historii nebo přihlašovací údaje. }
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-partial-success-extensions
cs
{ $quantity -> [one] { $matched } z { $quantity } rozšíření [few] { $matched } ze { $quantity } rozšíření *[other] { $matched } z { $quantity } rozšíření }
en-US
{ $matched } of { $quantity } extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } záložka [few] { $quantity } záložky [many] { $quantity } záložek *[other] { $quantity } záložek }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } oblíbený [few] { $quantity } oblíbené [many] { $quantity } oblíbených *[other] { $quantity } oblíbených }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
cs
{ $maxAgeInDays -> [one] Za poslední den [few] Za poslední { $maxAgeInDays } dny [many] Za posledních { $maxAgeInDays } dní *[other] Za posledních { $maxAgeInDays } dní }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
cs
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } záložka [few] { $newEntries } záložky [many] { $newEntries } záložek *[other] { $newEntries } záložek }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
cs
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } přidané [few] { $newEntries } přidané [many] { $newEntries } přidaných *[other] { $newEntries } přidaných }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } heslo [few] { $quantity } hesla [many] { $quantity } hesel *[other] { $quantity } hesel }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } způsob platby [few] { $quantity } způsoby platby [many] { $quantity } způsobů platby *[other] { $quantity } způsobů platby }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
cs
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } aktualizované [few] { $updatedEntries } aktualizované [many] { $updatedEntries } aktualizovaných *[other] { $updatedEntries } aktualizovaných }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
cs
{ $total -> [one] { $total } hvězdička [few] { $total } hvězdičky *[other] { $total } hvězdiček }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
cs
{ $total -> [one] { $total } uživatel [few] { $total } uživatelé *[other] { $total } uživatelů }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } [feminine] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } [neuter] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } *[other] Aplikace { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } } { -brand-short-name.gender -> [masculine] zablokoval více než [feminine] zablokovala více než [neuter] zablokovalo více než *[other] zablokovala více než } { $blockedCount -> [one] jeden sledovací prvek. [few] <b>{ $blockedCount }</b> sledovací prvky. *[other] <b>{ $blockedCount }</b> sledovacích prvků. }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
cs
Pro přehrání videa aktualizujte { -brand-short-name.gender -> [masculine] svůj { -brand-short-name(case: "acc") } [feminine] svou { -brand-short-name(case: "acc") } [neuter] své { -brand-short-name(case: "acc") } *[other] svou aplikaci { -brand-short-name } }.
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
mr2022-background-update-toast-text
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Vyzkoušejte nyní nejnovější { -brand-short-name(case: "acc") }, který byl vylepšen o naši dosud nejsilnější ochranu proti sledování. [feminine] Vyzkoušejte nyní nejnovější { -brand-short-name(case: "acc") }, která byla vylepšena o naši dosud nejsilnější ochranu proti sledování. [neuter] Vyzkoušejte nyní nejnovější { -brand-short-name(case: "acc") }, které bylo vylepšeno o naši dosud nejsilnější ochranu proti sledování. *[other] Vyzkoušejte nyní nejnovější aplikaci { -brand-short-name }, která byla vylepšena o naši dosud nejsilnější ochranu proti sledování. }
en-US
Try the newest { -brand-short-name } now, upgraded with our strongest anti-tracking protection yet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
mr2022-background-update-toast-title
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Nový { -brand-short-name }. Více soukromí, méně sledovacích prvků. Bez kompromisů. [feminine] Nová { -brand-short-name }. Více soukromí, méně sledovacích prvků. Bez kompromisů. [neuter] Nové { -brand-short-name }. Více soukromí, méně sledovacích prvků. Bez kompromisů. *[other] Nová aplikace { -brand-short-name }. Více soukromí, méně sledovacích prvků. Bez kompromisů. }
en-US
New { -brand-short-name }. More private. Fewer trackers. No compromises.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-pin-primary-button
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Připnout do docku *[other] Připnout na lištu }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
cs
{ $num -> [one] { $num } řádek [few] { $num } řádky *[other] { $num } řádků }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Zobrazit ve Finderu *[other] Otevřít složku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-privacy-modal-paragraph-2
cs
Kromě zajímavých článků zobrazujeme také relevantní a prověřený obsah od vybraných partnerů. Nemusíte se ale bát, <strong>vaše údaje nikdy neopustí { -brand-product-name.gender -> [masculine] váš { -brand-product-name(case: "acc") } [feminine] vaši { -brand-product-name(case: "acc") } [neuter] vaše { -brand-product-name(case: "acc") } *[other] vaši aplikaci { -brand-product-name } }</strong> - neodesílají se nám ani našim partnerům.
en-US
In addition to dishing up captivating stories, we also show you relevant, highly-vetted content from select sponsors. Rest assured, <strong>your browsing data never leaves your personal copy of { -brand-product-name }</strong> — we don’t see it, and our sponsors don’t either.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
cs
{ PLATFORM() -> [macos] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Připnout { -brand-short-name(case: "acc") } do docku *[no-cases] Připnout aplikaci { -brand-short-name } do docku } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Připnout { -brand-short-name(case: "acc") } na lištu *[no-cases] Připnout aplikaci { -brand-short-name } na lištu } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Díky naší komunitě je { -brand-short-name } přeložený do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. [feminine] Díky naší komunitě je { -brand-short-name } přeložená do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. [neuter] Díky naší komunitě je { -brand-short-name } přeložené do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. *[other] Díky naší komunitě je aplikace { -brand-short-name } přeložená do více než 90 jazyků. Zdá se, že váš systém je v jazyce { $systemLanguage }, a { -brand-short-name } používá jazyk { $appLanguage }. }
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-gratitude-subtitle
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Děkujeme, že používáte { -brand-short-name(case: "acc") }, za kterým stojí Mozilla Foundation. S vaší podporou pracujeme na tom, aby byl internet otevřenější, přístupnější a lepší pro všechny. [feminine] Děkujeme, že používáte { -brand-short-name(case: "acc") }, za kterou stojí Mozilla Foundation. S vaší podporou pracujeme na tom, aby byl internet otevřenější, přístupnější a lepší pro všechny. [neuter] Děkujeme, že používáte { -brand-short-name(case: "acc") }, za kterým stojí Mozilla Foundation. S vaší podporou pracujeme na tom, aby byl internet otevřenější, přístupnější a lepší pro všechny. *[other] Děkujeme, že používáte aplikaci { -brand-short-name }, za kterou stojí Mozilla Foundation. S vaší podporou pracujeme na tom, aby byl internet otevřenější, přístupnější a lepší pro všechny. }
en-US
Thank you for using { -brand-short-name }, backed by the Mozilla Foundation. With your support, we’re working to make the internet more open, accessible, and better for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
cs
{ PLATFORM() -> [macos] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Ponechat { -brand-short-name(case: "acc") } v docku *[no-cases] Ponechat aplikaci { -brand-short-name } v docku } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Připnout { -brand-short-name(case: "acc") } na hlavní panel *[no-cases] Připnout aplikaci { -brand-short-name } na hlavní panel } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-privacy-segmentation-subtitle
cs
{ -brand-product-name.gender -> [masculine] Od inteligentních návrhů po inteligentnější vyhledávání. Neustále pracujeme na vytvoření lepšího a osobnějšího { -brand-product-name(case: "gen") }. [feminine] Od inteligentních návrhů po inteligentnější vyhledávání. Neustále pracujeme na vytvoření lepší a osobnější { -brand-product-name(case: "gen") }. [neuter] Od inteligentních návrhů po inteligentnější vyhledávání. Neustále pracujeme na vytvoření lepšího a osobnějšího { -brand-product-name(case: "gen") }. *[other] Od inteligentních návrhů po inteligentnější vyhledávání. Neustále pracujeme na vytvoření lepší a osobnější aplikace { -brand-product-name }. }
en-US
From intelligent suggestions to smarter search, we’re constantly working to create a better, more personal { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
cs
{ PLATFORM() -> [macos] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Ponechat anonymní prohlížení { -brand-short-name(case: "gen") } v docku *[no-cases] Ponechat anonymní prohlížení aplikace { -brand-short-name } v docku } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Připnout anonymní prohlížení { -brand-short-name(case: "gen") } na hlavní panel *[no-cases] Připnout anonymní prohlížení aplikace { -brand-short-name } na hlavní panel } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
cs
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) [few] Meta ({ $tags } tagy) *[other] Meta ({ $tags } tagů) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
cs
{ $frames -> [one] { $type } obrázek (animovaný, { $frames } snímek) [few] { $type } obrázek (animovaný, { $frames } snímky) *[other] { $type } obrázek (animovaný, { $frames } snímků) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
cs
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajt) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajty) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtů) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
cs
{ $visits -> [0] Ne [one] Ano, jednou [few] Ano, { $visits } krát *[other] Ano, { $visits } krát }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
cs
{ $count -> [1] Přidat stránku do záložek *[other] Přidat stránky do záložek }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
cs
{ $count -> [1] Smazat záložku [one] Smazat záložku [few] Smazat záložky *[other] Smazat záložky }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
cs
{ $count -> [1] Smazat složku [one] Smazat složku [few] Smazat složky *[other] Smazat složky }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
cs
{ $count -> [1] Smazat stránku *[other] Smazat stránky }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
cs
{ $count -> [one] Jedna položka [few] { $count } položky *[other] { $count } položek }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
cs
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
cs
{ PLATFORM() -> [macos] zobrazit informace o platební kartě [windows] { -brand-short-name } chce zobrazit informace o platební kartě. Potvrďte prosím přístup k níže uvedenému účtu Windows. *[other] { -brand-short-name } chce zobrazit informace o platební kartě. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other-label.value
cs
{ applications-use-other.label }
en-US
{ applications-use-other.label }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
cs
{ $tabCount -> [one] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřen { $tabCount } kontejnerový panel. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? [few] Zakážete-li kontejnerové panely, budou zavřeny { $tabCount } kontejnerové panely. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? *[other] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřeno { $tabCount } kontejnerových panelů. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřít { $tabCount } kontejnerový panel [few] Zavřít { $tabCount } kontejnerové panely *[other] Zavřít { $tabCount } kontejnerových panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
cs
{ $count -> [one] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřen { $count } kontejnerový panel. Opravdu chcete kontejner odstranit? [few] Pokud odstraníte tento kontejner, budou zavřeny { $count } kontejnerové panely. Opravdu chcete kontejner odstranit? *[other] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřeno { $count } kontejnerových panelů. Opravdu chcete kontejner odstranit? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.accesskey
cs
{ PLATFORM() -> [macos] y *[other] o }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.label
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Vybrat *[other] Procházet }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
cs
{ $num -> [one] { $num } řádek [few] { $num } řádky *[other] { $num } řádků }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-background-enabled.label
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Když je { -brand-short-name } vypnutý [feminine] Když je { -brand-short-name } vypnutá [neuter] Když je { -brand-short-name } vypnuté *[other] Když je aplikace vypnutá }
en-US
When { -brand-short-name } is not running
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-message
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračoval v aktualizaci? [feminine] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci? [neuter] Chcete, aby { -brand-short-name } pokračovalo v aktualizaci? *[other] Chcete, aby aplikace { -brand-short-name } pokračovala v aktualizaci? }
en-US
Do you want { -brand-short-name } to continue with this update?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zaznamenal [feminine] { -brand-short-name } zaznamenala [neuter] { -brand-short-name } zaznamenalo *[other] Aplikace { -brand-short-name } zaznamenala } problém při ukládání změny nastavení. Změna těchto nastavení vyžaduje oprávnění k zápisu do níže uvedeného souboru. Vy nebo správce vašeho systému můžete tento problém vyřešit přidělením úplných oprávnění k tomuto souboru pro skupinu Users. Není možný zápis do souboru: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
cs
{ $tabCount -> [1] Použít aktuální stránku *[other] Použít aktuální stránky }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jedna sledovací cookie [few] { $count } sledovacích cookies *[other] { $count } sledovacích cookies } ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden pokus o těžbu kryptoměn [few] { $count } pokusy o těžbu kryptoměn *[other] { $count } pokusů o těžbu kryptoměn } ({ $percentage }%)
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden pokus o vytvoření otisku prohlížeče [few] { $count } pokusy o vytvoření otisku prohlížeče *[other] { $count } pokusů o vytvoření otisku prohlížeče } ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden sledující prvek sociálních sítí [few] { $count } sledující prvky sociálních sítí *[other] { $count } sledujících prvků sociálních sítí } ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden prvek [few] { $count } prvky *[other] { $count } prvků } sledujícího obsahu ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
cs
Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } { $count -> [one] byl zablokován <b>jeden</b> sledovací prvek [few] byly zablokovány <b>{ $count }</b> sledovací prvky *[other] bylo zablokováno <b>{ $count }</b> sledovacích prvků }.
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokoval [feminine] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala [neuter] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovalo *[other] Aplikace { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala } { $count -> [one] { $count } sledovací prvek [few] { $count } sledovací prvky *[other] { $count } sledovacích prvků }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary-private-window
cs
Sledovací prvky, které { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } během tohoto týdne zablokoval [feminine] { -brand-short-name } během tohoto týdne zablokovala [neuter] { -brand-short-name } během tohoto týdne zablokovalo *[other] aplikace { -brand-short-name } během tohoto týdne zablokovala }
en-US
Trackers { -brand-short-name } blocked this week
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
cs
{ $count -> [one] Jedno heslo mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat. [few] { $count } hesla mohla být vyzrazena v některém z úniků dat. *[other] { $count } hesel mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
cs
{ $count -> [one] Vaše heslo je bezpečně uloženo. [few] Vaše hesla jsou bezpečně uložena. *[other] Vaše hesla jsou bezpečně uložena. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
cs
{ $numBreachesResolved -> [0] Žádný [one] Jeden [few] { $numBreachesResolved } *[other] { $numBreachesResolved } } { $numBreaches -> [one] z jednoho úniku [few] ze { $numBreaches } úniků *[other] z { $numBreaches } úniků } { $numBreachesResolved -> [0] jste neoznačili jako vyřešený [one] jste označili jako vyřešený [few] jste označili jako vyřešené *[other] jste označili jako vyřešené }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-no-trackers-found
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } na této stránce nenalezl [feminine] { -brand-short-name } na této stránce nenalezla [neuter] { -brand-short-name } na této stránce nenalezlo *[other] Aplikace { -brand-short-name } na této stránce nenalezla } žádné známé sledovací prvky.
en-US
No trackers known to { -brand-short-name } were detected on this page.
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
cs
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (a { $tabCount } panel) [few] { $winTitle } (a { $tabCount } další panely) *[other] { $winTitle } (a { $tabCount } dalších panelů) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
auto-safe-mode-description
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } byl při startu neočekávaně ukončen [feminine] { -brand-short-name } byla při startu neočekávaně ukončena [neuter] { -brand-short-name } bylo při startu neočekávaně ukončeno *[other] Aplikace { -brand-short-name } byla při startu neočekávaně ukončena }, což mohlo být způsobeno nainstalovanými doplňky nebo jinými problémy. Můžete se pokusit problémy vyřešit v nouzovém režimu.
en-US
{ -brand-short-name } closed unexpectedly while starting. This might be caused by add-ons or other problems. You can try to resolve the problem by troubleshooting in Safe Mode.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-short-desc
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zablokoval tuto stránku [feminine] { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku [neuter] { -brand-short-name } zablokovalo tuto stránku *[other] Aplikace { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku }, která se může pokoušet nainstalovat nebezpečné programy a ukrást nebo smazat vaše data (např. fotografie, hesla, zprávy nebo číslo platební karty).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to install dangerous apps that steal or delete your information (for example, photos, passwords, messages and credit cards).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-short-desc
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zablokoval tuto stránku [feminine] { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku [neuter] { -brand-short-name } zablokovalo tuto stránku *[other] Aplikace { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku }, která se mohla pokoušet nainstalovat nebezpečné programy a ukrást nebo smazat vaše data.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might attempt to install malicious software that may steal or delete personal information on your computer.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-short-desc
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zablokoval tuto stránku [feminine] { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku [neuter] { -brand-short-name } zablokovalo tuto stránku *[other] Aplikace { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku }, která se vás může snažit přimět k něčemu nebezpečnému, jako je instalace softwaru nebo prozrazení osobních informací, např. hesel nebo čísla platební karty.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing personal information like passwords or credit cards.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } zablokoval tuto stránku [feminine] { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku [neuter] { -brand-short-name } zablokovalo tuto stránku *[other] Aplikace { -brand-short-name } zablokovala tuto stránku }, která se vás může snažit přimět nainstalovat programy, které vám budou škodit při prohlížení (např. změnou domovské stránky nebo zobrazováním dalších reklam).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-meta-key
cs
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-download-desc
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } nemohl [feminine] { -brand-short-name } nemohla [neuter] { -brand-short-name } nemohlo *[other] Aplikace { -brand-short-name } nemohla } stáhnout vyhledávač z „{ $location-url }“
en-US
{ -brand-short-name } could not download the search plugin from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-desc
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } nemohl [feminine] { -brand-short-name } nemohla [neuter] { -brand-short-name } nemohlo *[other] Aplikace { -brand-short-name } nemohla } nainstalovat vyhledávač z „{ $location-url }“, protože už existuje jiný se stejným názvem.
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search plugin from “{ $location-url }” because an engine with the same name already exists.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-format-desc
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } nemohl [feminine] { -brand-short-name } nemohla [neuter] { -brand-short-name } nemohlo *[other] Aplikace { -brand-short-name } nemohla } nainstalovat vyhledávač z „{ $location-url }“
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search engine from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
cs
{ $count -> [one] Otevřít zablokované vyskakovací okno [few] Otevřít { $count } zablokovaná vyskakovací okna *[other] Otevřít { $count } zablokovaných vyskakovacích oken }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
cs
{ $trackerCount -> [one] Zablokován jeden prvek [few] Zablokovány { $trackerCount } prvky *[other] Zablokováno { $trackerCount } prvků }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
cs
{ $trackerCount -> [one] Zablokován jeden prvek [few] Zablokovány { $trackerCount } prvky *[other] Zablokováno { $trackerCount } prvků }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
cs
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval jeden sledovací prvek [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo jeden sledovací prvek *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek } [few] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovací prvky [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovací prvky *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky } *[other] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovacích prvků [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovacích prvků *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-no-trackers-detected
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } na této stránce nenalezl žádné známé sledovací prvky. [feminine] { -brand-short-name } na této stránce nenalezla žádné známé sledovací prvky. [neuter] { -brand-short-name } na této stránce nenalezlo žádné známé sledovací prvky. *[other] Aplikace { -brand-short-name } na této stránce nenalezla žádné známé sledovací prvky. }
en-US
No trackers known to { -brand-short-name } were detected on this page.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
cs
{ $tabCount -> [one] Poslat panel do zařízení [few] Poslat { $tabCount } panely do zařízení *[other] Poslat { $tabCount } panelů do zařízení }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [1] Zavřít panel [one] Zavřít panel [few] Zavřít { $tabCount } panely *[other] Zavřít { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
cs
Přesunout { $tabCount -> [one] panel [few] { $tabCount } panely *[other] { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [1] Obnovit zavřený panel [one] Obnovit zavřený panel [few] Obnovit zavřené panely *[other] Obnovit zavřené panely }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
cs
{ $tabCount -> [one] Poslat panel do zařízení [few] Poslat { $tabCount } panely do zařízení *[other] Poslat { $tabCount } panelů do zařízení }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřít panel [few] Zavřít { $tabCount } panely *[other] Zavřít { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřít panel? [few] Zavřít { $tabCount } panely? *[other] Zavřít { $tabCount } panelů? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Zavřít a ukončit *[other] Zavřít a ukončit }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
cs
{ $windowCount -> [one] Zavřít okno? [few] Zavřít { $windowCount } okna? *[other] Zavřít { $windowCount } oken? }
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zobrazit panel [few] Zobrazit všechny { $tabCount } panely *[other] Zobrazit všech { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Vypnout zvuk panelu [few] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů *[other] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Vypnout zvuk panelu ({ $shortcut }) [few] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) *[other] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Spustit v panelu přehrávání [few] Spustit ve { $tabCount } panelech přehrávání *[other] Spustit v { $tabCount } panelech přehrávání }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zapnout zvuk panelu [few] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů *[other] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zapnout zvuk panelu ({ $shortcut }) [few] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) *[other] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [1] Obnovit zavřený panel [one] Obnovit zavřený panel [few] Obnovit zavřené panely *[other] Obnovit zavřené panely }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
cs
{ $retriesLeft -> [one] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokus než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. [few] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokusy než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. [many] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokusů než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. *[other] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokusů než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
cs
{ $retriesLeft -> [one] Ověření uživatele selhalo. Zbývá vám { $retriesLeft } pokus. Zkuste to znovu. [few] Ověření uživatele selhalo. Zbývají vám { $retriesLeft } pokusy. Zkuste to znovu. [many] Ověření uživatele selhalo. Zbývá vám { $retriesLeft } pokusů. Zkuste to znovu. *[other] Ověření uživatele selhalo. Zbývá vám { $retriesLeft } pokusů. Zkuste to znovu. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílet aplikaci s { $tabCount } panelem [few] Sdílet aplikaci s { $tabCount } panely *[other] Sdílet aplikaci s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení panelu s { $tabCount } panelem [few] Sdílení panelu s { $tabCount } panely *[other] Sdílení panelu s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení kamery s { $tabCount } panelem [few] Sdílení kamery s { $tabCount } panely *[other] Sdílení kamery s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení mikrofonu s { $tabCount } panelem [few] Sdílení mikrofonu s { $tabCount } panely *[other] Sdílení mikrofonu s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení obrazovky s { $tabCount } panelem [few] Sdílení obrazovky s { $tabCount } panely *[other] Sdílení obrazovky s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení okna s { $tabCount } panelem [few] Sdílení okna s { $tabCount } panely *[other] Sdílení okna s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
cs
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } okno) [few] { $appName } ({ $windowCount } okna) *[other] { $appName } ({ $windowCount } oken) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
cs
{ -brand-shorter-name.gender -> [masculine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než váš { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [feminine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [neuter] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> *[other] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše aplikace { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> }
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-this-firefox-runtime-name
cs
{ -brand-shorter-name.gender -> [masculine] Tento { -brand-shorter-name } [feminine] Tato { -brand-shorter-name } [neuter] Toto { -brand-shorter-name } *[other] Tato aplikace { -brand-shorter-name } }
en-US
This { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-push2.disabledTitle
cs
Push od service workeru je pro { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] víceprocesový { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] víceprocesovou { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] víceprocesové { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] víceprocesovou aplikaci { -brand-shorter-name } } zakázán
en-US
Service Worker push is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-start2.disabledTitle
cs
Spuštění service workeru je pro { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] víceprocesový { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] víceprocesovou { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] víceprocesové { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] víceprocesovou aplikaci { -brand-shorter-name } } zakázáno
en-US
Service Worker start is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-inspect-action-disabled.title
cs
Zkoumání service workerů je pro { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] víceprocesový { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] víceprocesovou { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] víceprocesové { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] víceprocesovou aplikaci { -brand-shorter-name } } zakázáno
en-US
Service Worker inspection is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
cs
{ $nodeCount -> [one] Kontrola { $nodeCount } uzlu [few] Kontrola { $nodeCount } uzlů *[other] Kontrola { $nodeCount } uzlů }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
cs
{ $number -> [one] { $number } výskyt [few] { $number } výskyty *[other] { $number } výskytů }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
cs
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravidlo. [few] { $ruleCount } pravidla.. *[other] { $ruleCount } pravidel. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
cs
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } recenze [few] { $numberOfReviews } recenze *[other] { $numberOfReviews } recenzí }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.accesskey
cs
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.label
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Předvolby }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Umožní změnit možnosti doplňku *[other] Umožní změnit předvolby doplňku }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
preferences-addon-button
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Předvolby }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
cs
{ $numberToShow -> [one] Zobrazit další [few] Zobrazit { $numberToShow } další *[other] Zobrazit { $numberToShow } dalších }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
cs
{ $active -> [one] Jedno aktivní vlákno z celkem { $number }: { $list } [few] { $active } aktivní vlákna z celkem { $number }: { $list } *[other] { $active } aktivních vláken z celkem { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
cs
{ $number -> [one] Jedno neaktivní vlákno [few] { $number } neaktivní vlákna *[other] { $number } neaktivních vláken }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
cs
{ $duration -> [one] Profilovat všechna vlákna tohoto procesu po dobu jedné sekundy [few] Profilovat všechna vlákna tohoto procesu po dobu { $duration } sekund *[other] Profilovat všechna vlákna tohoto procesu po dobu { $duration } sekund }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Zobrazit ve Finderu *[other] Otevřít }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }

Displaying 200 results out of 245 for the string other in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
cs
Ano, odstranit tyto přihlašovací údaje
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
cs
{ $count -> [1] Odstranit [one] Odstranit [few] Odstranit vše *[other] Odstranit vše }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tímto odstraníte všechny přihlašovací údaje uložené ve { -brand-short-name(case: "loc") } a také všechna zde zobrazovaná hlášení o únicích. Tuto akci nelze vzít zpět. *[no-cases] Tímto odstraníte všechny přihlašovací údaje uložené v aplikaci { -brand-short-name } a také všechna zde zobrazovaná hlášení o únicích. Tuto akci nelze vzít zpět. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
cs
{ $count -> [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tímto odstraníte všechny přihlašovací údaje uložené ve { -brand-short-name(case: "loc") } na všech zařízeních synchronizovaných pomocí vašeho { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") } a také všechna zde zobrazovaná hlášení o únicích. Tuto akci nelze vzít zpět. *[no-cases] Tímto odstraníte všechny přihlašovací údaje uložené v aplikaci { -brand-short-name } na všech zařízeních synchronizovaných pomocí vašeho { -fxaccount-brand-name(case: "gen", capitalization: "lower") } a také všechna zde zobrazovaná hlášení o únicích. Tuto akci nelze vzít zpět. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
cs
{ $count -> [1] Tím odstraníte přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. [one] Tím odstraníte přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. [few] Tím odstraníte všechny přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. [many] Tím odstraníte všechny přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. *[other] Tím odstraníte všechny přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
cs
{ $count -> [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje ze všech zařízení [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje ze všech zařízení *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů ze všech zařízení }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Soubor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
cs
<span>Nově přidané přihlašovací údaje:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
cs
<span>Chyby:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportováno)</span>
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
cs
<span>Aktualizované přihlašovací údaje:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span>
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
cs
<span>Duplicitní přihlašovací údaje:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportováno)</span>
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument CSV *[other] Soubor CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Dokument TSV *[other] Soubor TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
cs
<div data-l10n-name="details">Nově přidané přihlašovací údaje:</div> <div data-l10n-name="count">{ $count }</div>
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
cs
<div data-l10n-name="details">Chyby:</div> <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportováno)</div>
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
cs
<div data-l10n-name="details">Aktualizované přihlašovací údaje:</div> <div data-l10n-name="count">{ $count }</div>
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
cs
<div data-l10n-name="details">Duplicitní přihlašovací údaje:</div> <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportováno)</div>
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
cs
Synchronizujte svá hesla i do ostatních zařízení
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
cs
{ $count -> [0] žádné přihlašovací údaje [one] jedny přihlašovací údaje [2] dvoje přihlašovací údaje [3] troje přihlašovací údaje [4] čtvery přihlašovací údaje [few] { $count } přihlašovací údaje *[other] { $count } přihlašovacích údajů }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
cs
{ $total -> [one] { $count } z { $total } záznamu [few] { $count } ze { $total } záznamů [many] { $count } z { $total } záznamů *[other] { $count } z { $total } záznamů }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Předvolby }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Připnout do docku *[other] Připnout na lištu }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Nastavení výchozího vyhledávače můžete změnit v <a data-l10n-name="link-options">Možnostech</a> *[other] Nastavení výchozího vyhledávače můžete změnit v <a data-l10n-name="link-options">Předvolbách</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel z vašich připojených zařízení [few] Byly přijaty { $tabCount } panely z vašich připojených zařízení *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů z vašich připojených zařízení }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel ze zařízení { $deviceName } [few] Byly přijaty { $tabCount } panely ze zařízení { $deviceName } *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů ze zařízení { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel [few] Byly přijaty { $tabCount } panely *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
cs
{ $addonCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tato stránka chce nainstalovat doplněk do { -brand-short-name(case: "gen") }: *[no-cases] Tato stránka chce nainstalovat doplněk do aplikace { -brand-short-name }: } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňky do { -brand-short-name(case: "gen") }: *[no-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňky do aplikace { -brand-short-name }: } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňků do { -brand-short-name(case: "gen") }: *[no-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňků do aplikace { -brand-short-name }: } }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
cs
{ $addonCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovat nověřený doplněk. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce do aplikace { -brand-short-name } nainstalovat nověřený doplněk. Pokračujte na vlastní riziko. } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovat { $addonCount } doplňky, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce do aplikace { -brand-short-name } nainstalovat { $addonCount } doplňky, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovat { $addonCount } doplňků, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce do aplikace { -brand-short-name } nainstalovat { $addonCount } doplňků, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. } }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
cs
{ $addonCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat neověřený doplněk do { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat neověřený doplněk do aplikace { -brand-short-name }. Pokračujte na vlastní riziko. } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřené doplňky do { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřené doplňky do aplikace { -brand-short-name }. Pokračujte na vlastní riziko. } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřených doplňků do { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřených doplňků do aplikace { -brand-short-name }. Pokračujte na vlastní riziko. } }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
cs
{ $addonCount -> [one] Stahování a ověřování doplňku [few] Stahování a ověřování { $addonCount } doplňků *[other] Stahování a ověřování { $addonCount } doplňků }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
cs
{ -brand-shorter-name.case-status -> [with-cases] Je k dispozici nová aktualizace { -brand-shorter-name(case: "gen") }, ale její instalaci nelze spustit, protože je spuštěna další kopie { -brand-shorter-name(case: "gen") }. Pro spuštění aktualizace tuto kopii ukončete, nebo spuštění vynuťte (běžící aplikace pak může přestat správně fungovat, dokud ji nerestartujete). *[no-cases] Je k dispozici nová aktualizace aplikace { -brand-shorter-name }, ale její instalaci nelze spustit, protože je spuštěna další kopie aplikace { -brand-shorter-name }. Pro spuštění aktualizace tuto kopii ukončete, nebo spuštění vynuťte (běžící aplikace pak může přestat správně fungovat, dokud ji nerestartujete). }
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-noclients
cs
Chcete zde vidět své panely z ostatních zařízení?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
cs
Zapněte synchronizaci panelů pro zobrazení seznamu panelů z vašich ostatních zařízení.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
cs
Seznam panelů z ostatních zařízení
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
cs
Ukončit
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
cs
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
cs
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
cs
{ $count -> [one] Odstranit záložku [few] Odstranit { $count } záložky *[other] Odstranit { $count } záložek }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-other-bookmarks-menu.label
cs
Ostatní záložky
en-US
Other bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
cs
{ $isVisible -> [true] Odebrat nabídku záložek z lišty *[other] Přidat nabídku záložek na lištu }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
cs
{ $isVisible -> [true] Skrýt postranní lištu záložek *[other] Zobrazit v postranní liště }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
cs
{ $isVisible -> [true] Skrýt lištu záložek *[other] Zobrazit lištu záložek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
cs
{ $isVisible -> [true] Skrýt lištu záložek *[other] Zobrazit lištu záložek }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
cs
{ $count -> [1] Vypnout zvuk panelu [one] Vypnout zvuk panelu [few] Vypnout zvuk { $count } panelů *[other] Vypnout zvuk { $count } panelů }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
cs
{ $count -> [1] Spustit přehrávání [one] Spustit přehrávání [few] Spustit ve { $count } panelech *[other] Spustit v { $count } panelech }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
cs
{ $count -> [1] Zapnout zvuk panelu [one] Zapnout zvuk panelu [few] Zapnout zvuk { $count } panelů *[other] Zapnout zvuk { $count } panelů }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
cs
Ostatní lidé mohou vidět vaše informace nebo pozměnit chování stránky.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
cs
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
cs
{ PLATFORM() -> [windows] Možnosti *[other] Předvolby }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } [feminine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } [neuter] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } *[other] { $popupCount -> [one] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } [feminine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } [neuter] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } *[other] { $popupCount -> [one] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít vyskakovací okno. [few] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
cs
Warning: Source string is missing
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
cs
Sdílíte obsah celé své obrazovky. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Sdílíte obsah okna { -brand-short-name(case: "gen") }. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete. *[no-cases] Sdílíte obsah okna aplikace { -brand-short-name }. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete. }
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.tooltiptext
cs
Zobrazí panely z jiných zařízení
en-US
Show tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Otevře nastavení ({ $shortcut }) *[other] Otevře nastavení }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-speaker-notification-anchor.tooltiptext
cs
Spravovat sdílení zvukového výstupu se stránkou
en-US
Manage sharing other speakers with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Při dlouhém stisku zobrazí historii *[other] Při dlouhém stisku či po klepnutí pravým tlačítkem zobrazí historii }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
cs
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
cs
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
cs
{ $reportCount -> [one] Máte neodeslané hlášení o pádu [few] Máte { $reportCount } neodeslaná hlášení o pádu *[other] Máte { $reportCount } neodeslaných hlášení o pádu }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Zobrazit ve Finderu *[other] Otevřít složku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Zobrazit ve Finderu *[other] Otevřít složku }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
cs
{ PLATFORM() -> [macos] Zobrazit ve Finderu *[other] Otevřít složku }
en-US
{ PLATFORM() -> [