Transvision

Displaying 66 results for the string one in kk:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
kk
{ $total -> [one] { $count } логин, барлығы { $total } *[other] { $count } логин, барлығы { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
kk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } бет байланысқан құрылғыларыңыздан алынды. *[other] { $tabCount } бет байланысқан құрылғыларыңыздан алынды. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
kk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } бет алынды, жіберуші { $deviceName }. *[other] { $tabCount } бет алынды, жіберуші { $deviceName }. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
kk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } бет алынды *[other] { $tabCount } бет алынды }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
kk
{ $addonCount -> [one] Бұл сайт { -brand-short-name } ішіне қосымшаны орнатқысы келеді: *[other] Бұл сайт { -brand-short-name } ішіне { $addonCount } қосымшаны орнатқысы келеді: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
kk
{ $addonCount -> [one] Ескерту: Бұл сайт { -brand-short-name } ішіне расталмаған кеңейтуді орнатқысы келеді. Тәуекелді өз мойныңызға алып жалғастырыңыз. *[other] Ескерту: Бұл сайт { -brand-short-name } ішіне { $addonCount } расталмаған кеңейтуді орнатқысы келеді. Тәуекелді өз мойныңызға алып жалғастырыңыз. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
kk
{ $addonCount -> [one] Қосымшаны жүктеп алу және тексеру *[other] { $addonCount } қосымшаны жүктеп алу және тексеру }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
kk
{ $count -> [one] Бетбелгіні өшіру *[other] Бетбелгілерді ({ $count }) өшіру }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
kk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } бұл веб сайттан атып шығатын терезені болдырмады. *[other] { -brand-short-name } бұл веб сайттан атып шығатын { $popupCount } терезені болдырмады. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
kk
{ $reportCount -> [one] Сізде құлау жөнінде жіберілмеген есептеме бар *[other] Сізде құлау жөнінде жіберілмеген { $reportCount } есептеме бар }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } бетбелгі *[other] { $quantity } бетбелгі }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } кеңейту *[other] { $quantity } кеңейту }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } таңдамалы *[other] { $quantity } таңдамалы }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
kk
{ $maxAgeInDays -> [one] Соңғы күннен бастап *[other] Соңғы { $maxAgeInDays } күннен бастап }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
kk
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } бетбелгі *[other] { $newEntries } бетбелгі }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
kk
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } қосылды *[other] { $newEntries } қосылды }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } пароль *[other] { $quantity } пароль }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } төлем әдісі *[other] { $quantity } төлем әдісі }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
kk
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } жаңартылды *[other] { $updatedEntries } жаңартылды }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
kk
{ $count -> [one] Бір нәрсе *[other] { $count } нәрсе }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
kk
{ $tabCount -> [one] Егер сіз контейнерлік беттерді қазір сөндірсеңіз, { $tabCount } контейнерлік бет жабылады. Контейнерлік беттерді сөндіруді шынымен қалайсыз ба? *[other] Егер сіз контейнерлік беттерді қазір сөндірсеңіз, { $tabCount } контейнерлік бет жабылады. Контейнерлік беттерді сөндіруді шынымен қалайсыз ба? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
kk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } контейнерлік бетті жабу *[other] { $tabCount } контейнерлік бетті жабу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
kk
{ $count -> [one] Егер бұл контейнерді қазір өшірсеңіз, { $count } контейнерлік бет жабылады. Контейнерді өшіруді шынымен қалайсыз ба? *[other] Егер бұл контейнерді қазір өшірсеңіз, { $count } контейнерлік бет жабылады. Контейнерді өшіруді шынымен қалайсыз ба? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
kk
{ $num -> [one] { $num } жол *[other] { $num } жол }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
kk
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (және тағы { $tabCount } бет) *[other] { $winTitle } (және тағы { $tabCount } бет) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
kk
{ $count -> [one] { $count } бұғатталған атып шығатын терезені ашу *[other] { $count } бұғатталған атып шығатын терезені ашу }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
kk
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } бұғатталған *[other] { $trackerCount } бұғатталған }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
kk
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } бастап, { $trackerCount } трекерді бұғаттады *[other] { -brand-short-name } { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } бастап, { $trackerCount } трекерді бұғаттады }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бетті құрылғыға жіберу *[other] Бетті { $tabCount } құрылғыға жіберу }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бетті құрылғыға жіберу *[other] Бетті { $tabCount } құрылғыға жіберу }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бетті жабу *[other] { $tabCount } бетті жабу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бет дыбысын басу *[other] { $tabCount } бет дыбысын басу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бет дыбысын басу ({ $shortcut }) *[other] { $tabCount } бет дыбысын басу ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бетті ойнату *[other] { $tabCount } бетті ойнату }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бет дыбысын іске қосу *[other] { $tabCount } бет дыбысын іске қосу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бет дыбысын іске қосу ({ $shortcut }) *[other] { $tabCount } бет дыбысын іске қосу ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
kk
{ $retriesLeft -> [one] PIN коды қате. Бұл құрылғыдағы тіркелгі деректеріне қатынау мүмкіндігін толығымен жоғалтуға дейін сізде { $retriesLeft } талап саны қалды. *[other] PIN коды қате. Бұл құрылғыдағы тіркелгі деректеріне қатынау мүмкіндігін толығымен жоғалтуға дейін сізде { $retriesLeft } талап саны қалды. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
kk
{ $retriesLeft -> [one] Пайдаланушыны растау сәтсіз аяқталды. Сізде { $retriesLeft } талап саны қалды. Қайталап көріңіз. *[other] Пайдаланушыны растау сәтсіз аяқталды. Сізде { $retriesLeft } талап саны қалды. Қайталап көріңіз. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Қолданбамен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Қолданбамен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бетпен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Бетпен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Камерамен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Камерамен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Микрофонмен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Микрофонмен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Экранмен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Экранмен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Тереземен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Тереземен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
kk
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } терезе) *[other] { $appName } ({ $windowCount } терезе) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
kk
{ $nodeCount -> [one] { $nodeCount } торапты тексеру *[other] { $nodeCount } торапты тексеру }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
kk
{ $number -> [one] { $number } кездесу *[other] { $number } кездесу }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
kk
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } ереже. *[other] { $ruleCount } ереже. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
kk
{ $active -> [one] { $active } белсенді ағын, { $number } ішінен: { $list } *[other] { $active } белсенді ағын, { $number } ішінен: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
kk
{ $rangePlural -> [one] { $range } минут *[other] { $range } минут }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
kk
{ $days -> [one] { $days } күн бұрын *[other] { $days } күн бұрын }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
kk
{ $hours -> [one] { $hours } сағат бұрын *[other] { $hours } сағат бұрын }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
kk
{ $minutes -> [one] { $minutes } минут бұрын *[other] { $minutes } минут бұрын }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
kk
{ $reports -> [one] Барлық құлау хабарламалары (соның ішінде берілген уақыт аралығындағы әлі жіберілмеген { $reports } құлау) *[other] Барлық құлау хабарламалары (соның ішінде берілген уақыт аралығындағы әлі жіберілмеген { $reports } құлау) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
kk
{ $days -> [one] Соңғы { $days } күн үшін құлау хабарламалары *[other] Соңғы { $days } күн үшін құлау хабарламалары }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
kk
{ $channels -> [one] { $channels } арна *[other] { $channels } арна }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
kk
{ $frames -> [one] { $frames } кадр *[other] { $frames } кадр }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
kk
{ $timeValue -> [one] к *[other] к }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
kk
{ $timeValue -> [one] сағ *[other] сағ }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
kk
{ $timeValue -> [one] м *[other] м }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
kk
{ $timeValue -> [one] с *[other] с }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
kk
{ $domainCount -> [one] Басқа { $domainCount } сайттағы деректеріңізге қатынау *[other] Басқа { $domainCount } сайттағы деректеріңізге қатынау }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
kk
{ $domainCount -> [one] Басқа { $domainCount } домендегі деректеріңізге қатынау *[other] Басқа { $domainCount } домендегі деректеріңізге қатынау }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
kk
{ $fileCount -> [one] және тағы біреу *[other] және тағы { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
kk
{ $limit -> [one] { $limit } сәйкестіктен көп *[other] { $limit } сәйкестіктен көп }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
kk
{ $total -> [one] { $current } сәйкестік, барлығы { $total } *[other] { $current } сәйкестік, барлығы { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }

Displaying 141 results for the string one in en-US:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
kk
{ $count -> *[other] Барлық { $count } логинді өшіру керек пе? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
kk
{ $count -> *[other] { $count } логинді барлық құрылғылардан өшіру керек пе? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
kk
Мысалы: бір логин үшін бірнеше пайдаланушы аты, пароль, URL және т.б.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title
kk
Бір логинге байланысты бірнеше қақтығысатын мәндер
en-US
Multiple Conflicting Values for One Login
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
kk
{ $count -> *[other] { $count } логин }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
kk
{ $total -> [one] { $count } логин, барлығы { $total } *[other] { $count } логин, барлығы { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
kk
{ -mozilla-vpn-brand-name } көмегімен шолу белсенділігін және орналасуыңызды жасырыңыз. Бір шерті қауіпсіз байланысты орнатады, тіпті ашық Wi-Fi желісінде де.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-header
kk
Бір рет басу арқылы жеке шолу еркіндігі
en-US
Private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
kk
Сақталған cookie файлдары немесе тарихы жоқ, тікелей жұмыс үстеліңізден. Ешкім көрмейтіндей шолыңыз.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
kk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } бет байланысқан құрылғыларыңыздан алынды. *[other] { $tabCount } бет байланысқан құрылғыларыңыздан алынды. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
kk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } бет алынды, жіберуші { $deviceName }. *[other] { $tabCount } бет алынды, жіберуші { $deviceName }. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
kk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } бет алынды *[other] { $tabCount } бет алынды }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-back-2.tooltiptext
kk
Алдыңғы бетке қайту ({ $shortcut })
en-US
Go back one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
kk
Келесі бетке өту ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
kk
{ $reportCount -> [one] Сізде құлау жөнінде жіберілмеген есептеме бар *[other] Сізде құлау жөнінде жіберілмеген { $reportCount } есептеме бар }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
kk
{ $num -> *[other] { $num }файл жүктелмеді. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
kk
{ $count -> *[other] Тағы { $count } файл жүктеп алынуда }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } бетбелгі *[other] { $quantity } бетбелгі }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } кеңейту *[other] { $quantity } кеңейту }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } таңдамалы *[other] { $quantity } таңдамалы }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
kk
{ $maxAgeInDays -> [one] Соңғы күннен бастап *[other] Соңғы { $maxAgeInDays } күннен бастап }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
kk
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } бетбелгі *[other] { $newEntries } бетбелгі }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
kk
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } қосылды *[other] { $newEntries } қосылды }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } пароль *[other] { $quantity } пароль }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } төлем әдісі *[other] { $quantity } төлем әдісі }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
kk
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } жаңартылды *[other] { $updatedEntries } жаңартылды }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
kk
{ $total -> *[other] { $total } жұлдызша }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
kk
{ $total -> *[other] { $total } пайдаланушы }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-body
kk
Таңдаулы тәуелсіз браузеріңізді қасыңызда ұстауға болатынын еске саламыз.
en-US
Here’s a quick reminder that you can keep your favorite indie browser just one click away.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
kk
{ $num -> *[other] { $num } жол }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
kk
Бұл біздің 100-ші шығарылымымыз! Біздің қауымдастықтың бір бөлігі болғаныңыз үшін рахмет. Келесі 100 шығарылым үшін { -brand-short-name } жақын ұстаңыз.
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
kk
Беттерді бір құрылғыдан алып, тоқтаған жерінен басқа құрылғыда жалғастырыңыз. Оған қоса { -brand-product-name } пайдаланатын кез келген жерде бетбелгілер мен парольдерді синхрондаңыз.
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-header
kk
Бір рет басу арқылы жеке шолу еркіндігін алыңыз
en-US
Get private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-subtitle
kk
Сақталған cookie файлдары немесе тарихы жоқ, тікелей жұмыс үстеліңізден. Ешкім көрмейтіндей шолыңыз.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
kk
{ $tags -> *[other] Мета ({ $tags } тег) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
kk
{ $frames -> *[other] { $type } Сурет (анимацияланған, { $frames } кадр) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
kk
{ $bytes -> *[other] { $kb } КБ ({ $bytes } байт) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
kk
{ $visits -> [0] Жоқ *[other] Yes, { $visits } рет }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
kk
{ $count -> [one] Бір нәрсе *[other] { $count } нәрсе }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
kk
Бетбелгілер мен тарих қазір қолжетімсіз, өйткені { -brand-short-name } кейбір файлдарын басқа бағдарлама қолданып тұр. Кейбір қауіпсіздік бағдарламалар осындай мәселені туғызуы мүмкін.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
kk
Кейбір веб-сайттар бірнеше тілдерде болуы мүмкін. Тілдердің ретін таңдаңыз
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
kk
{ $tabCount -> [one] Егер сіз контейнерлік беттерді қазір сөндірсеңіз, { $tabCount } контейнерлік бет жабылады. Контейнерлік беттерді сөндіруді шынымен қалайсыз ба? *[other] Егер сіз контейнерлік беттерді қазір сөндірсеңіз, { $tabCount } контейнерлік бет жабылады. Контейнерлік беттерді сөндіруді шынымен қалайсыз ба? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
kk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } контейнерлік бетті жабу *[other] { $tabCount } контейнерлік бетті жабу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
kk
{ $count -> [one] Егер бұл контейнерді қазір өшірсеңіз, { $count } контейнерлік бет жабылады. Контейнерді өшіруді шынымен қалайсыз ба? *[other] Егер бұл контейнерді қазір өшірсеңіз, { $count } контейнерлік бет жабылады. Контейнерді өшіруді шынымен қалайсыз ба? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
kk
{ $num -> [one] { $num } жол *[other] { $num } жол }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
kk
{ $count -> *[other] { $count } сайтаралық бақылайтын cookie файл ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
kk
{ $count -> *[other] { $count } криптомайнер ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
kk
{ $count -> *[other] { $count } баспаны жинаушы ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
kk
{ $count -> *[other] { $count } әлеуметтік желілер трекері ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
kk
{ $count -> *[other] { $count } бақылайтын құрама ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
kk
{ $count -> *[other] { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } кейін <b>{ $count }</b> трекер бұғатталды }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
kk
{ $count -> *[other] { -brand-short-name } соңғы аптада { $count } трекерді бұғаттады }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
kk
{ $count -> *[other] Барлық бұзушылықтардан ашылған парольдер }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
kk
{ $count -> *[other] Шешілмеген бұзушылықтарда ашылған парольдер }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
kk
{ $count -> *[other] Ішінен сіздің ақпаратыңыз табылған белгілі деректерді бұзушылықтары }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
kk
{ $count -> *[other] Шешілген деп белгіленген белгілі деректер бұзушылықтары }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
kk
{ $count -> *[other] Бақыланатын эл. пошта адрестері }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
kk
{ $count -> *[other] { $count } пароль деректердің бұзылуында болуы мүмкін. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
kk
{ $count -> *[other] Сіздің парольдеріңіз сенімді сақталуда. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
kk
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (және тағы { $tabCount } бет) *[other] { $winTitle } (және тағы { $tabCount } бет) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-title
kk
Warning: Source string is missing
en-US
One click to reliable reviews
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
kk
{ $count -> [one] { $count } бұғатталған атып шығатын терезені ашу *[other] { $count } бұғатталған атып шығатын терезені ашу }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
kk
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } бұғатталған *[other] { $trackerCount } бұғатталған }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
kk
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } бастап, { $trackerCount } трекерді бұғаттады *[other] { -brand-short-name } { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } бастап, { $trackerCount } трекерді бұғаттады }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бетті жабу *[other] { $tabCount } бетті жабу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бет дыбысын басу *[other] { $tabCount } бет дыбысын басу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бет дыбысын басу ({ $shortcut }) *[other] { $tabCount } бет дыбысын басу ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бетті ойнату *[other] { $tabCount } бетті ойнату }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бет дыбысын іске қосу *[other] { $tabCount } бет дыбысын іске қосу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бет дыбысын іске қосу ({ $shortcut }) *[other] { $tabCount } бет дыбысын іске қосу ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
kk
{ $retriesLeft -> [one] PIN коды қате. Бұл құрылғыдағы тіркелгі деректеріне қатынау мүмкіндігін толығымен жоғалтуға дейін сізде { $retriesLeft } талап саны қалды. *[other] PIN коды қате. Бұл құрылғыдағы тіркелгі деректеріне қатынау мүмкіндігін толығымен жоғалтуға дейін сізде { $retriesLeft } талап саны қалды. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
kk
{ $retriesLeft -> [one] Пайдаланушыны растау сәтсіз аяқталды. Сізде { $retriesLeft } талап саны қалды. Қайталап көріңіз. *[other] Пайдаланушыны растау сәтсіз аяқталды. Сізде { $retriesLeft } талап саны қалды. Қайталап көріңіз. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Қолданбамен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Қолданбамен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Бетпен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Бетпен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Камерамен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Камерамен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Микрофонмен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Микрофонмен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Экранмен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Экранмен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
kk
{ $tabCount -> [one] Тереземен { $tabCount } бетпен бөлісу *[other] Тереземен { $tabCount } бетпен бөлісу }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
kk
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } терезе) *[other] { $appName } ({ $windowCount } терезе) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
kk
Бір немесе бірнеше орнатылған қосымшаны растау мүмкін емес, сондықтан олар сөндіріледі.
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectDevicePrompt
kk
%S үшін бірнеше құрылғы табылды. Біреуін таңдаңыз.
en-US
Multiple devices found for %S. Please select one.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unknownProtocolFound
kk
Firefox бұл адресті қалай ашу керектігін білмейді, өйткені келесі хаттамалардың бірі (%S) ешбір бағдарламамен сәйкестендірілмеген немесе бұл жағдайда рұқсат етілмеген.\u0020
en-US
Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (%S) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
kk
{ $nodeCount -> [one] { $nodeCount } торапты тексеру *[other] { $nodeCount } торапты тексеру }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
kk
Бірден көп құралдар панелі бар болса, олардың балама мәтіні болуы тиіс. <a>Көбірек білу</a>
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
kk
{ $number -> [one] { $number } кездесу *[other] { $number } кездесу }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
kk
Тағы бір торапты көрсету;Барлық #1 торапты көрсету
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
kk
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } ереже. *[other] { $ruleCount } ереже. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.toolbar
kk
Бірден көп құралдар панелі бар болса, олардың балама мәтіні болуы тиіс.
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownProtocolFound
kk
Келесі элементтердің біреуі (%S) тіркелген хаттама емес немесе бұл жағдайда рұқсат етілмеген.
en-US
One of the following (%S) is not a registered protocol or is not allowed in this context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationRadioMissing
kk
Бұл баптаулардың біреуін таңдаңыз.
en-US
Please select one of these options.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
kk
Толық экранға сұраным блокталды, өйткені құжат элементтерінің кем дегенде біреуі iframe емес немесе оның "allowfullscreen" атрибуты жоқ.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
kk
префикс резервті аттар аймағының ешқайсысымен байланыспауы керек
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
DuplicateMprescripts
kk
Белгілеу қатесі: бірден көп <mprescripts/> <mmultiscripts/> ішінде бар.
en-US
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
kk
Жайма қатесі: <mmultiscripts/> ішінен тек бір ғана Base элементі күтілген. Бірде-бірі табылмады.
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedHttpOnlyButFromScript
kk
"%1$S" cookie файлы тайдырылды, өйткені ондай тек-HTTP cookie файлы бар болып тұр, ал скрипт жаңасын орнатқысы келді.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
kk
Жүктеліп алынған сертификат аты бар болып тұрған біреуіне сәйкес.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
kk
Енгізілген пароль қате. Басқасын енгізіңіз.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
kk
Жаңа CRL ағымдағы нұсқажан кейін шыққан емес.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
kk
Жаңа KRL ағымдағы нұсқадан кеш емес.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-user-cert-impact
kk
Егер сіз өзініздің сертификаттарыңызды өнірсеңіз, одан әрі оларды өзінізді анықтау үшін қолдана алмайсыз.
en-US
If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to identify yourself.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
kk
%S көшірмесі ашылып тұр. Бір уақытта %S -ң бір ғана нұсқасы жұмыс істей алады.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlockerMac
kk
Қазір %S бағдарламасының көшірмесі қосулы тұр. Жаңа көшірмені ашу үшін қосулы тұрған %S көшірмесі сөндіріледі.
en-US
A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
kk
{ $numberOfReviews -> *[other] { $numberOfReviews } пікір }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
kk
{ $shortcut } бірден көп жерде жарлық ретінде қолданылуда. Қосарланған жарлықтар күтпеген мінез-құлығына әкеп соғуы мүмкін.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message2.message
kk
{ $shortcut } бірден көп жерде жарлық ретінде қолданылуда. Қосарланған жарлықтар күтпеген мінез-құлығына әкеп соғуы мүмкін.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-ping-names
kk
Алдыңғы тізімнен құралыңыз орнатылған пингті таңдаңыз. Егер ол <a data-l10n-name="custom-ping-link">арнаулы пингте</a> болса, оны таңдаңыз. Болмаса, <code>event</code> метрикалары үшін үнсіз келісім ретінде <code>events</code> пингі, ал барлық басқа метрикалар үшін үнсіз келісім ретінде <code>metrics</code> пингі болып табылады.
en-US
Select from the preceding list the ping your instrumentation is in. If it’s in a <a data-l10n-name="custom-ping-link">custom ping</a>, choose that one. Otherwise, the default for <code>event</code> metrics is the <code>events</code> ping and the default for all other metrics is the <code>metrics</code> ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
kk
{ $active -> [one] { $active } белсенді ағын, { $number } ішінен: { $list } *[other] { $active } белсенді ағын, { $number } ішінен: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
kk
{ $number -> *[other] { $number } белсенді емес ағын }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
kk
{ $duration -> *[other] Бұл үрдістің барлық ағындарын { $duration } секунд бойы профильдеу }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
kk
{ $rangePlural -> [one] { $range } минут *[other] { $range } минут }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
kk
{ -brand-full-name } интернетке негізделген ақпараттық қызметтерді қолданады ("Қызметтер"), { -brand-short-name } осы бинарлы нұсқасын қолдану кезінде сізге көбірек мүмкіндіктерді ұсыну үшін, қолдану шарттары төменде көрсетілген. Егер сіз бір не бірнеше қызметті қолданбаймын десеңіз, немесе қолдану шарттарымен келіспесеңіз, ол мүмкіндік не қызметті сөндіре аласыз. Мүкіндік не қызметті сөндіру нұсқауын келесі жерде <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">таба аласыз</a>. Басқа мүмкіндіктер және қызметтерді қолданба баптауларында сөндіруге болады.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
kk
{ $days -> [one] { $days } күн бұрын *[other] { $days } күн бұрын }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
kk
{ $hours -> [one] { $hours } сағат бұрын *[other] { $hours } сағат бұрын }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
kk
{ $minutes -> [one] { $minutes } минут бұрын *[other] { $minutes } минут бұрын }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
kk
{ $reports -> [one] Барлық құлау хабарламалары (соның ішінде берілген уақыт аралығындағы әлі жіберілмеген { $reports } құлау) *[other] Барлық құлау хабарламалары (соның ішінде берілген уақыт аралығындағы әлі жіберілмеген { $reports } құлау) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
kk
{ $days -> [one] Соңғы { $days } күн үшін құлау хабарламалары *[other] Соңғы { $days } күн үшін құлау хабарламалары }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
kk
{ $sampleCount -> *[other] { $sampleCount } үлгі, орташасы = { $prettyAverage }, сомасы = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
kk
{ $channels -> [one] { $channels } арна *[other] { $channels } арна }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
kk
{ $frames -> [one] { $frames } кадр *[other] { $frames } кадр }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
kk
{ $packets -> *[other] { $packets } десте жоғалды }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
kk
{ $packets -> *[other] { $packets } десте алынды }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
kk
{ $packets -> *[other] { $packets } десте жіберілді }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
kk
{ $timeValue -> [one] к *[other] к }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
kk
{ $timeValue -> [one] сағ *[other] сағ }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
kk
{ $timeValue -> [one] м *[other] м }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
kk
{ $timeValue -> [one] с *[other] с }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
kk
Егер сіз { -brand-short-name } осы нұсқасының жалғыз пайдаланушысы болсаңыз, кем дегенде бір профиліңіз болу керек. Сонда да, сіз бірнеше профиль жасап, олардың ішінде баптаулардың әр түрлі нұсқаларын сақтауыңызға болады. Бұл, мысалға, бизнес пен жеке қолдануды ажыратуға өте қолайлы.
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
kk
Егер сізде бірнеше профиль бар болса, оларды атау арқылы ажырата аласыз. Өзіңіз атап көріңіз, немесе төменде көрсетілгенді қолдана аласыз.
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
kk
{ $scheme }: "{ $directive }" директиваларындағы маска бойынша көрсетілген қайнар көздерде кем дегенде бір ішкі домен болуы тиіс (мыс., *.com орнына *.example.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
kk
{ $domainCount -> [one] Басқа { $domainCount } сайттағы деректеріңізге қатынау *[other] Басқа { $domainCount } сайттағы деректеріңізге қатынау }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
kk
{ $domainCount -> [one] Басқа { $domainCount } домендегі деректеріңізге қатынау *[other] Басқа { $domainCount } домендегі деректеріңізге қатынау }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
kk
{ $fileCount -> [one] және тағы біреу *[other] және тағы { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • run-from-dmg.ftl
prompt-to-install-message
kk
{ -brand-short-name } нұсқасын жаңартуға және деректердің жоғалуын болдырмауға көмектесу үшін осы бір қадамдық орнатуды аяқтаңыз. { -brand-short-name } Қолданбалар бумасына және Dock-қа қосылады.
en-US
Complete this one-step installation to help keep { -brand-short-name } up to date and prevent data loss. { -brand-short-name } will be added to your Applications folder and Dock.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
kk
{ $limit -> [one] { $limit } сәйкестіктен көп *[other] { $limit } сәйкестіктен көп }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
kk
{ $total -> [one] { $current } сәйкестік, барлығы { $total } *[other] { $current } сәйкестік, барлығы { $total } }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайлығын сертификаттау орталықтары шығарған сертификаттар арқылы дәлелдейді. Браузерлердің көбі GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte және VeriSign шығарған сертификаттарға енді сенбейді. { $hostname } осы орталықтарының бірімен шығарылған сертификатты пайдаланады, сондықтан веб-сайт шынайылығын дәлелдеу мүмкін емес.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-duplicate-cert-name
kk
Жүктеліп алынған сертификат аты бар болып тұрған біреуіне сәйкес.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-password
kk
Енгізілген пароль қате. Басқасын енгізіңіз.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
kk
Жаңа CRL ағымдағы нұсқажан кейін шыққан емес.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
kk
Жаңа KRL ағымдағы нұсқадан кеш емес.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
kk
{ $sheetCount -> *[other] { $sheetCount } қағаз парағы }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.