Transvision

Displaying 112 results for the string one in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
cs
{ $count -> [1] Odstranit [one] Odstranit [few] Odstranit vše *[other] Odstranit vše }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
cs
{ $count -> [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
cs
{ $count -> [1] Tím odstraníte přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. [one] Tím odstraníte přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. [few] Tím odstraníte všechny přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. [many] Tím odstraníte všechny přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. *[other] Tím odstraníte všechny přihlašovací údaje, které jste uložili do { -brand-short-name(case: "gen") } na všech zařízeních synchronizovaných s vaším účtem. Tím se také odstraní upozornění na úniky, která se zde zobrazují. Tuto akci nebude možné vrátit zpět. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
cs
{ $count -> [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje ze všech zařízení [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje ze všech zařízení *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů ze všech zařízení }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
cs
{ $count -> [0] žádné přihlašovací údaje [one] jedny přihlašovací údaje [2] dvoje přihlašovací údaje [3] troje přihlašovací údaje [4] čtvery přihlašovací údaje [few] { $count } přihlašovací údaje *[other] { $count } přihlašovacích údajů }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
cs
{ $total -> [one] { $count } z { $total } záznamu [few] { $count } ze { $total } záznamů [many] { $count } z { $total } záznamů *[other] { $count } z { $total } záznamů }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel z vašich připojených zařízení [few] Byly přijaty { $tabCount } panely z vašich připojených zařízení *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů z vašich připojených zařízení }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel ze zařízení { $deviceName } [few] Byly přijaty { $tabCount } panely ze zařízení { $deviceName } *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů ze zařízení { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel [few] Byly přijaty { $tabCount } panely *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
cs
{ $addonCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tato stránka chce nainstalovat doplněk do { -brand-short-name(case: "gen") }: *[no-cases] Tato stránka chce nainstalovat doplněk do aplikace { -brand-short-name }: } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňky do { -brand-short-name(case: "gen") }: *[no-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňky do aplikace { -brand-short-name }: } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňků do { -brand-short-name(case: "gen") }: *[no-cases] Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } doplňků do aplikace { -brand-short-name }: } }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
cs
{ $addonCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovat nověřený doplněk. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce do aplikace { -brand-short-name } nainstalovat nověřený doplněk. Pokračujte na vlastní riziko. } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovat { $addonCount } doplňky, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce do aplikace { -brand-short-name } nainstalovat { $addonCount } doplňky, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce do { -brand-short-name(case: "gen") } nainstalovat { $addonCount } doplňků, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce do aplikace { -brand-short-name } nainstalovat { $addonCount } doplňků, z nichž některé jsou neověřené. Pokračujte na vlastní riziko. } }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
cs
{ $addonCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat neověřený doplněk do { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat neověřený doplněk do aplikace { -brand-short-name }. Pokračujte na vlastní riziko. } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřené doplňky do { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřené doplňky do aplikace { -brand-short-name }. Pokračujte na vlastní riziko. } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřených doplňků do { -brand-short-name(case: "gen") }. Pokračujte na vlastní riziko. *[no-cases] Upozornění: Tato stránka chce nainstalovat { $addonCount } neověřených doplňků do aplikace { -brand-short-name }. Pokračujte na vlastní riziko. } }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
cs
{ $addonCount -> [one] Stahování a ověřování doplňku [few] Stahování a ověřování { $addonCount } doplňků *[other] Stahování a ověřování { $addonCount } doplňků }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
cs
{ $count -> [one] Odstranit záložku [few] Odstranit { $count } záložky *[other] Odstranit { $count } záložek }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
cs
{ $count -> [1] Vypnout zvuk panelu [one] Vypnout zvuk panelu [few] Vypnout zvuk { $count } panelů *[other] Vypnout zvuk { $count } panelů }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
cs
{ $count -> [1] Spustit přehrávání [one] Spustit přehrávání [few] Spustit ve { $count } panelech *[other] Spustit v { $count } panelech }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
cs
{ $count -> [1] Zapnout zvuk panelu [one] Zapnout zvuk panelu [few] Zapnout zvuk { $count } panelů *[other] Zapnout zvuk { $count } panelů }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } [feminine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } [neuter] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } *[other] { $popupCount -> [one] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než jedno vyskakovací okno. [few] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovací okna *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít více než { $popupCount } vyskakovacích oken. } }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránil stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } [feminine] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } [neuter] { $popupCount -> [one] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít vyskakovací okno. [few] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] { -brand-short-name } zabránilo stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } *[other] { $popupCount -> [one] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít vyskakovací okno. [few] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovací okna *[other] Aplikace { -brand-short-name } zabránila stránce otevřít { $popupCount } vyskakovacích oken. } }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
cs
{ $reportCount -> [one] Máte neodeslané hlášení o pádu [few] Máte { $reportCount } neodeslaná hlášení o pádu *[other] Máte { $reportCount } neodeslaných hlášení o pádu }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
cs
{ $num -> [one] Soubor nebyl stažen. [few] { $num } soubory nebyly staženy. *[other] { $num } souborů nebylo staženo. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
cs
{ $count -> [one] Stahuje se jeden další soubor [few] Stahují se { $count } další soubory *[other] Stahuje se { $count } dalších souborů }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
cs
{ $tabCount -> [1] Zavřít panel [one] Zavřít panel [few] Zavřít { $tabCount } panely *[other] Zavřít { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-partial-success-extensions
cs
{ $quantity -> [one] { $matched } z { $quantity } rozšíření [few] { $matched } ze { $quantity } rozšíření *[other] { $matched } z { $quantity } rozšíření }
en-US
{ $matched } of { $quantity } extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } záložka [few] { $quantity } záložky [many] { $quantity } záložek *[other] { $quantity } záložek }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } oblíbený [few] { $quantity } oblíbené [many] { $quantity } oblíbených *[other] { $quantity } oblíbených }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
cs
{ $maxAgeInDays -> [one] Za poslední den [few] Za poslední { $maxAgeInDays } dny [many] Za posledních { $maxAgeInDays } dní *[other] Za posledních { $maxAgeInDays } dní }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
cs
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } záložka [few] { $newEntries } záložky [many] { $newEntries } záložek *[other] { $newEntries } záložek }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
cs
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } přidané [few] { $newEntries } přidané [many] { $newEntries } přidaných *[other] { $newEntries } přidaných }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } heslo [few] { $quantity } hesla [many] { $quantity } hesel *[other] { $quantity } hesel }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } způsob platby [few] { $quantity } způsoby platby [many] { $quantity } způsobů platby *[other] { $quantity } způsobů platby }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
cs
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } aktualizované [few] { $updatedEntries } aktualizované [many] { $updatedEntries } aktualizovaných *[other] { $updatedEntries } aktualizovaných }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
cs
{ $total -> [one] { $total } hvězdička [few] { $total } hvězdičky *[other] { $total } hvězdiček }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
cs
{ $total -> [one] { $total } uživatel [few] { $total } uživatelé *[other] { $total } uživatelů }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } [feminine] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } [neuter] { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } *[other] Aplikace { -brand-short-name } od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } } { -brand-short-name.gender -> [masculine] zablokoval více než [feminine] zablokovala více než [neuter] zablokovalo více než *[other] zablokovala více než } { $blockedCount -> [one] jeden sledovací prvek. [few] <b>{ $blockedCount }</b> sledovací prvky. *[other] <b>{ $blockedCount }</b> sledovacích prvků. }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
cs
{ $num -> [one] { $num } řádek [few] { $num } řádky *[other] { $num } řádků }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
cs
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) [few] Meta ({ $tags } tagy) *[other] Meta ({ $tags } tagů) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
cs
{ $frames -> [one] { $type } obrázek (animovaný, { $frames } snímek) [few] { $type } obrázek (animovaný, { $frames } snímky) *[other] { $type } obrázek (animovaný, { $frames } snímků) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
cs
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajt) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajty) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtů) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
cs
{ $visits -> [0] Ne [one] Ano, jednou [few] Ano, { $visits } krát *[other] Ano, { $visits } krát }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
cs
{ $count -> [1] Smazat záložku [one] Smazat záložku [few] Smazat záložky *[other] Smazat záložky }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
cs
{ $count -> [1] Smazat složku [one] Smazat složku [few] Smazat složky *[other] Smazat složky }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
cs
{ $count -> [one] Jedna položka [few] { $count } položky *[other] { $count } položek }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
cs
{ $tabCount -> [one] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřen { $tabCount } kontejnerový panel. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? [few] Zakážete-li kontejnerové panely, budou zavřeny { $tabCount } kontejnerové panely. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? *[other] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřeno { $tabCount } kontejnerových panelů. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřít { $tabCount } kontejnerový panel [few] Zavřít { $tabCount } kontejnerové panely *[other] Zavřít { $tabCount } kontejnerových panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
cs
{ $count -> [one] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřen { $count } kontejnerový panel. Opravdu chcete kontejner odstranit? [few] Pokud odstraníte tento kontejner, budou zavřeny { $count } kontejnerové panely. Opravdu chcete kontejner odstranit? *[other] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřeno { $count } kontejnerových panelů. Opravdu chcete kontejner odstranit? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
cs
{ $num -> [one] { $num } řádek [few] { $num } řádky *[other] { $num } řádků }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jedna sledovací cookie [few] { $count } sledovacích cookies *[other] { $count } sledovacích cookies } ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden pokus o těžbu kryptoměn [few] { $count } pokusy o těžbu kryptoměn *[other] { $count } pokusů o těžbu kryptoměn } ({ $percentage }%)
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden pokus o vytvoření otisku prohlížeče [few] { $count } pokusy o vytvoření otisku prohlížeče *[other] { $count } pokusů o vytvoření otisku prohlížeče } ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden sledující prvek sociálních sítí [few] { $count } sledující prvky sociálních sítí *[other] { $count } sledujících prvků sociálních sítí } ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden prvek [few] { $count } prvky *[other] { $count } prvků } sledujícího obsahu ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
cs
Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } { $count -> [one] byl zablokován <b>jeden</b> sledovací prvek [few] byly zablokovány <b>{ $count }</b> sledovací prvky *[other] bylo zablokováno <b>{ $count }</b> sledovacích prvků }.
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokoval [feminine] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala [neuter] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovalo *[other] Aplikace { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala } { $count -> [one] { $count } sledovací prvek [few] { $count } sledovací prvky *[other] { $count } sledovacích prvků }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
cs
{ $count -> [one] Jedno heslo mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat. [few] { $count } hesla mohla být vyzrazena v některém z úniků dat. *[other] { $count } hesel mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
cs
{ $count -> [one] Vaše heslo je bezpečně uloženo. [few] Vaše hesla jsou bezpečně uložena. *[other] Vaše hesla jsou bezpečně uložena. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
cs
{ $numBreachesResolved -> [0] Žádný [one] Jeden [few] { $numBreachesResolved } *[other] { $numBreachesResolved } } { $numBreaches -> [one] z jednoho úniku [few] ze { $numBreaches } úniků *[other] z { $numBreaches } úniků } { $numBreachesResolved -> [0] jste neoznačili jako vyřešený [one] jste označili jako vyřešený [few] jste označili jako vyřešené *[other] jste označili jako vyřešené }
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
cs
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (a { $tabCount } panel) [few] { $winTitle } (a { $tabCount } další panely) *[other] { $winTitle } (a { $tabCount } dalších panelů) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
cs
{ $count -> [one] Otevřít zablokované vyskakovací okno [few] Otevřít { $count } zablokovaná vyskakovací okna *[other] Otevřít { $count } zablokovaných vyskakovacích oken }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
cs
{ $trackerCount -> [one] Zablokován jeden prvek [few] Zablokovány { $trackerCount } prvky *[other] Zablokováno { $trackerCount } prvků }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
cs
{ $trackerCount -> [one] Zablokován jeden prvek [few] Zablokovány { $trackerCount } prvky *[other] Zablokováno { $trackerCount } prvků }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
cs
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval jeden sledovací prvek [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo jeden sledovací prvek *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek } [few] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovací prvky [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovací prvky *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky } *[other] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovacích prvků [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovacích prvků *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
cs
{ $tabCount -> [one] Poslat panel do zařízení [few] Poslat { $tabCount } panely do zařízení *[other] Poslat { $tabCount } panelů do zařízení }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [1] Zavřít panel [one] Zavřít panel [few] Zavřít { $tabCount } panely *[other] Zavřít { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
cs
Přesunout { $tabCount -> [one] panel [few] { $tabCount } panely *[other] { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [1] Obnovit zavřený panel [one] Obnovit zavřený panel [few] Obnovit zavřené panely *[other] Obnovit zavřené panely }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
cs
{ $tabCount -> [one] Poslat panel do zařízení [few] Poslat { $tabCount } panely do zařízení *[other] Poslat { $tabCount } panelů do zařízení }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřít panel [few] Zavřít { $tabCount } panely *[other] Zavřít { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřít panel? [few] Zavřít { $tabCount } panely? *[other] Zavřít { $tabCount } panelů? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
cs
{ $windowCount -> [one] Zavřít okno? [few] Zavřít { $windowCount } okna? *[other] Zavřít { $windowCount } oken? }
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zobrazit panel [few] Zobrazit všechny { $tabCount } panely *[other] Zobrazit všech { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Vypnout zvuk panelu [few] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů *[other] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Vypnout zvuk panelu ({ $shortcut }) [few] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) *[other] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Spustit v panelu přehrávání [few] Spustit ve { $tabCount } panelech přehrávání *[other] Spustit v { $tabCount } panelech přehrávání }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zapnout zvuk panelu [few] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů *[other] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zapnout zvuk panelu ({ $shortcut }) [few] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) *[other] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [1] Obnovit zavřený panel [one] Obnovit zavřený panel [few] Obnovit zavřené panely *[other] Obnovit zavřené panely }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
cs
{ $retriesLeft -> [one] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokus než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. [few] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokusy než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. [many] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokusů než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. *[other] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokusů než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
cs
{ $retriesLeft -> [one] Ověření uživatele selhalo. Zbývá vám { $retriesLeft } pokus. Zkuste to znovu. [few] Ověření uživatele selhalo. Zbývají vám { $retriesLeft } pokusy. Zkuste to znovu. [many] Ověření uživatele selhalo. Zbývá vám { $retriesLeft } pokusů. Zkuste to znovu. *[other] Ověření uživatele selhalo. Zbývá vám { $retriesLeft } pokusů. Zkuste to znovu. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílet aplikaci s { $tabCount } panelem [few] Sdílet aplikaci s { $tabCount } panely *[other] Sdílet aplikaci s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení panelu s { $tabCount } panelem [few] Sdílení panelu s { $tabCount } panely *[other] Sdílení panelu s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení kamery s { $tabCount } panelem [few] Sdílení kamery s { $tabCount } panely *[other] Sdílení kamery s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení mikrofonu s { $tabCount } panelem [few] Sdílení mikrofonu s { $tabCount } panely *[other] Sdílení mikrofonu s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení obrazovky s { $tabCount } panelem [few] Sdílení obrazovky s { $tabCount } panely *[other] Sdílení obrazovky s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení okna s { $tabCount } panelem [few] Sdílení okna s { $tabCount } panely *[other] Sdílení okna s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
cs
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } okno) [few] { $appName } ({ $windowCount } okna) *[other] { $appName } ({ $windowCount } oken) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
cs
{ $nodeCount -> [one] Kontrola { $nodeCount } uzlu [few] Kontrola { $nodeCount } uzlů *[other] Kontrola { $nodeCount } uzlů }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
cs
{ $number -> [one] { $number } výskyt [few] { $number } výskyty *[other] { $number } výskytů }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
cs
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravidlo. [few] { $ruleCount } pravidla.. *[other] { $ruleCount } pravidel. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
cs
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } recenze [few] { $numberOfReviews } recenze *[other] { $numberOfReviews } recenzí }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
cs
{ $numberToShow -> [one] Zobrazit další [few] Zobrazit { $numberToShow } další *[other] Zobrazit { $numberToShow } dalších }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
cs
{ $active -> [one] Jedno aktivní vlákno z celkem { $number }: { $list } [few] { $active } aktivní vlákna z celkem { $number }: { $list } *[other] { $active } aktivních vláken z celkem { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
cs
{ $number -> [one] Jedno neaktivní vlákno [few] { $number } neaktivní vlákna *[other] { $number } neaktivních vláken }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
cs
{ $duration -> [one] Profilovat všechna vlákna tohoto procesu po dobu jedné sekundy [few] Profilovat všechna vlákna tohoto procesu po dobu { $duration } sekund *[other] Profilovat všechna vlákna tohoto procesu po dobu { $duration } sekund }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
cs
{ $rangePlural -> [one] { $range } minut [few] { $range } minuty *[other] { $range } minut }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
cs
{ $days -> [one] Před { $days } dnem [few] Před { $days } dny *[other] Před { $days } dny }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
cs
{ $hours -> [one] Před { $hours } hodinou [few] Před { $hours } hodinami *[other] Před { $hours } hodinami }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
cs
{ $minutes -> [one] Před { $minutes } minutou [few] Před { $minutes } minutami *[other] Před { $minutes } minutami }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
cs
{ $reports -> [one] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období) [few] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období) *[other] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekajících za dané časové období) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
cs
{ $days -> [one] Hlášení o pádech za poslední { $days } den [few] Hlášení o pádech za poslední { $days } dny *[other] Hlášení o pádech za posledních { $days } dní }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
cs
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } vzorek [few] { $sampleCount } vzorky *[other] { $sampleCount } vzorků }, průměr = { $prettyAverage }, součet = { $sum }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
cs
{ $channels -> [one] { $channels } kanál [few] { $channels } kanály *[other] { $channels } kanálů }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
cs
{ $frames -> [one] { $frames } snímek [few] { $frames } snímky *[other] { $frames } snímků }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
cs
{ $packets -> [one] Ztracen { $packets } paket [few] Ztraceny { $packets } pakety *[other] Ztraceno { $packets } paketů }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
cs
{ $packets -> [one] Přijatý { $packets } paket [few] Přijaty { $packets } pakety *[other] Přijato { $packets } paketů }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
cs
{ $packets -> [one] Odeslán { $packets } paket [few] Odeslány { $packets } pakety *[other] Odesláno { $packets } paketů }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
cs
{ $domainCount -> [one] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } další stránku [few] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } další stránky *[other] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } dalších stránek }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
cs
{ $domainCount -> [one] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } další doménu [few] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } další domény *[other] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } dalších domén }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
cs
{ $fileCount -> [one] a jeden další [few] a { $fileCount } další *[other] a { $fileCount } dalších }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
cs
{ $limit -> [one] Více než { $limit } výskyt [few] Více než { $limit } výskyty *[other] Více než { $limit } výskytů }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
cs
{ $total -> [one] { $current }. z { $total } výskytu [few] { $current }. z { $total } výskytů *[other] { $current }. z { $total } výskytů }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
cs
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } list papíru [few] { $sheetCount } listy papíru *[other] { $sheetCount } listů papíru }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }

Displaying 142 results for the string one in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
cs
{ $count -> [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
cs
{ $count -> [one] Odstranit jedny přihlašovací údaje ze všech zařízení [few] Odstranit { $count } přihlašovací údaje ze všech zařízení *[other] Odstranit { $count } přihlašovacích údajů ze všech zařízení }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
cs
Například: více uživatelských jmen, hesel, adres atd. pro jedno přihlášení.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title
cs
Více konfliktních hodnot pro jedno přihlášení
en-US
Multiple Conflicting Values for One Login
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
cs
{ $count -> [0] žádné přihlašovací údaje [one] jedny přihlašovací údaje [2] dvoje přihlašovací údaje [3] troje přihlašovací údaje [4] čtvery přihlašovací údaje [few] { $count } přihlašovací údaje *[other] { $count } přihlašovacích údajů }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
cs
{ $total -> [one] { $count } z { $total } záznamu [few] { $count } ze { $total } záznamů [many] { $count } z { $total } záznamů *[other] { $count } z { $total } záznamů }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
cs
Skryjte informace o svém prohlížením s { -mozilla-vpn-brand-name(case: "ins") }. Jediné klepnutí naváže bezpečné spojení, a to i na veřejných Wi-Fi sítích.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-header
cs
Svoboda soukromého prohlížení na jedno klepnutí
en-US
Private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
cs
Žádné uložené cookies ani historie, přímo z vaší plochy. Prohlížejte, jako když se nikdo nedívá.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel z vašich připojených zařízení [few] Byly přijaty { $tabCount } panely z vašich připojených zařízení *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů z vašich připojených zařízení }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel ze zařízení { $deviceName } [few] Byly přijaty { $tabCount } panely ze zařízení { $deviceName } *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů ze zařízení { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel [few] Byly přijaty { $tabCount } panely *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-back-2.tooltiptext
cs
Přejde na předchozí stránku ({ $shortcut })
en-US
Go back one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
cs
Přejde na následující stránku ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
cs
{ $reportCount -> [one] Máte neodeslané hlášení o pádu [few] Máte { $reportCount } neodeslaná hlášení o pádu *[other] Máte { $reportCount } neodeslaných hlášení o pádu }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
cs
{ $num -> [one] Soubor nebyl stažen. [few] { $num } soubory nebyly staženy. *[other] { $num } souborů nebylo staženo. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
cs
{ $count -> [one] Stahuje se jeden další soubor [few] Stahují se { $count } další soubory *[other] Stahuje se { $count } dalších souborů }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } záložka [few] { $quantity } záložky [many] { $quantity } záložek *[other] { $quantity } záložek }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
cs
{ $quantity } rozšíření
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } oblíbený [few] { $quantity } oblíbené [many] { $quantity } oblíbených *[other] { $quantity } oblíbených }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
cs
{ $maxAgeInDays -> [one] Za poslední den [few] Za poslední { $maxAgeInDays } dny [many] Za posledních { $maxAgeInDays } dní *[other] Za posledních { $maxAgeInDays } dní }
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
cs
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } záložka [few] { $newEntries } záložky [many] { $newEntries } záložek *[other] { $newEntries } záložek }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
cs
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } přidané [few] { $newEntries } přidané [many] { $newEntries } přidaných *[other] { $newEntries } přidaných }
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } heslo [few] { $quantity } hesla [many] { $quantity } hesel *[other] { $quantity } hesel }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
cs
{ $quantity -> [one] { $quantity } způsob platby [few] { $quantity } způsoby platby [many] { $quantity } způsobů platby *[other] { $quantity } způsobů platby }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
cs
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } aktualizované [few] { $updatedEntries } aktualizované [many] { $updatedEntries } aktualizovaných *[other] { $updatedEntries } aktualizovaných }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
cs
{ $total -> [one] { $total } hvězdička [few] { $total } hvězdičky *[other] { $total } hvězdiček }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
cs
{ $total -> [one] { $total } uživatel [few] { $total } uživatelé *[other] { $total } uživatelů }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-body
cs
Zde je rychlé připomenutí, že si svůj oblíbený nezávislý prohlížeč můžete jediným klepnutím ponechat.
en-US
Here’s a quick reminder that you can keep your favorite indie browser just one click away.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
cs
{ $num -> [one] { $num } řádek [few] { $num } řádky *[other] { $num } řádků }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Toto je 100. vydání! Mějte { -brand-short-name(case: "acc") } na dosah ještě dalších 100 vydání. *[no-cases] Toto je 100. vydání! Mějte aplikaci { -brand-short-name } na dosah ještě dalších 100 vydání. }
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Vezměte si panely z jednoho zařízení a pokračujte na jiném tam, kde jste skončili. Navíc můžete synchronizovat své záložky a hesla kdekoli, kde používáte { -brand-product-name(case: "acc") }. *[no-cases] Vezměte si panely z jednoho zařízení a pokračujte na jiném tam, kde jste skončili. Navíc můžete synchronizovat své záložky a hesla kdekoli, kde používáte aplikaci { -brand-product-name }. }
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-header
cs
Získejte svobodu soukromého prohlížení jediným klepnutím
en-US
Get private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-subtitle
cs
Žádné uložené cookies ani historie, přímo z vaší plochy. Prohlížejte, jako když se nikdo nedívá.Žádné uložené soubory cookies ani historie, přímo z vaší plochy. Prohlížejte, jako by se nikdo nedíval.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
cs
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) [few] Meta ({ $tags } tagy) *[other] Meta ({ $tags } tagů) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
cs
{ $frames -> [one] { $type } obrázek (animovaný, { $frames } snímek) [few] { $type } obrázek (animovaný, { $frames } snímky) *[other] { $type } obrázek (animovaný, { $frames } snímků) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
cs
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajt) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajty) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtů) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
cs
{ $visits -> [0] Ne [one] Ano, jednou [few] Ano, { $visits } krát *[other] Ano, { $visits } krát }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
cs
{ $count -> [one] Jedna položka [few] { $count } položky *[other] { $count } položek }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Není možné používat záložky a historii, protože některé soubory { -brand-short-name(case: "gen") } už jsou používány jinou aplikací. Toto může být způsobeno bezpečnostním softwarem. *[no-cases] Není možné používat záložky a historii, protože některé soubory aplikace { -brand-short-name } už jsou používány jinou aplikací. Toto může být způsobeno bezpečnostním softwarem. }
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
cs
Webové stránky jsou někdy k dispozici v několika jazycích. Zvolte jazyky v takovém pořadí, v jakém se mají používat pro zobrazování webových stránek
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
cs
{ $tabCount -> [one] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřen { $tabCount } kontejnerový panel. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? [few] Zakážete-li kontejnerové panely, budou zavřeny { $tabCount } kontejnerové panely. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? *[other] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřeno { $tabCount } kontejnerových panelů. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřít { $tabCount } kontejnerový panel [few] Zavřít { $tabCount } kontejnerové panely *[other] Zavřít { $tabCount } kontejnerových panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
cs
{ $count -> [one] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřen { $count } kontejnerový panel. Opravdu chcete kontejner odstranit? [few] Pokud odstraníte tento kontejner, budou zavřeny { $count } kontejnerové panely. Opravdu chcete kontejner odstranit? *[other] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřeno { $count } kontejnerových panelů. Opravdu chcete kontejner odstranit? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
cs
{ $num -> [one] { $num } řádek [few] { $num } řádky *[other] { $num } řádků }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jedna sledovací cookie [few] { $count } sledovacích cookies *[other] { $count } sledovacích cookies } ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden pokus o těžbu kryptoměn [few] { $count } pokusy o těžbu kryptoměn *[other] { $count } pokusů o těžbu kryptoměn } ({ $percentage }%)
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden pokus o vytvoření otisku prohlížeče [few] { $count } pokusy o vytvoření otisku prohlížeče *[other] { $count } pokusů o vytvoření otisku prohlížeče } ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden sledující prvek sociálních sítí [few] { $count } sledující prvky sociálních sítí *[other] { $count } sledujících prvků sociálních sítí } ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
cs
{ $count -> [one] Jeden prvek [few] { $count } prvky *[other] { $count } prvků } sledujícího obsahu ({ $percentage } %)
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
cs
Od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } { $count -> [one] byl zablokován <b>jeden</b> sledovací prvek [few] byly zablokovány <b>{ $count }</b> sledovací prvky *[other] bylo zablokováno <b>{ $count }</b> sledovacích prvků }.
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokoval [feminine] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala [neuter] { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovalo *[other] Aplikace { -brand-short-name } během minulého týdne zablokovala } { $count -> [one] { $count } sledovací prvek [few] { $count } sledovací prvky *[other] { $count } sledovacích prvků }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
cs
Počet vašich hesel vyzrazených ve všech únicích
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
cs
Počet hesel uniklých v nevyřešených únicích
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
cs
Počet známých úniků dat, které obsahují vaše údaje
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
cs
Počet známých úniků dat označených jako vyřešené
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
cs
Počet sledovaných e-mailových adres
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
cs
{ $count -> [one] Jedno heslo mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat. [few] { $count } hesla mohla být vyzrazena v některém z úniků dat. *[other] { $count } hesel mohlo být vyzrazeno v některém z úniků dat. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
cs
{ $count -> [one] Vaše heslo je bezpečně uloženo. [few] Vaše hesla jsou bezpečně uložena. *[other] Vaše hesla jsou bezpečně uložena. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
cs
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (a { $tabCount } panel) [few] { $winTitle } (a { $tabCount } další panely) *[other] { $winTitle } (a { $tabCount } dalších panelů) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-title
cs
Jedním klepnutím na spolehlivé recenze
en-US
One click to reliable reviews
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
cs
{ $count -> [one] Otevřít zablokované vyskakovací okno [few] Otevřít { $count } zablokovaná vyskakovací okna *[other] Otevřít { $count } zablokovaných vyskakovacích oken }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
cs
{ $trackerCount -> [one] Zablokován jeden prvek [few] Zablokovány { $trackerCount } prvky *[other] Zablokováno { $trackerCount } prvků }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
cs
{ $trackerCount -> [one] Zablokován jeden prvek [few] Zablokovány { $trackerCount } prvky *[other] Zablokováno { $trackerCount } prvků }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
cs
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval jeden sledovací prvek [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo jeden sledovací prvek *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala jeden sledovací prvek } [few] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovací prvky [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovací prvky *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovací prvky } *[other] { -brand-short-name.gender -> [masculine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokoval více než { $trackerCount } sledovacích prvků [feminine] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků [neuter] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } { -brand-short-name } zablokovalo více než { $trackerCount } sledovacích prvků *[other] Od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } aplikace { -brand-short-name } zablokovala více než { $trackerCount } sledovacích prvků } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřít panel [few] Zavřít { $tabCount } panely *[other] Zavřít { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Vypnout zvuk panelu [few] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů *[other] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Vypnout zvuk panelu ({ $shortcut }) [few] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) *[other] Vypnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Spustit v panelu přehrávání [few] Spustit ve { $tabCount } panelech přehrávání *[other] Spustit v { $tabCount } panelech přehrávání }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zapnout zvuk panelu [few] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů *[other] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
cs
{ $tabCount -> [one] Zapnout zvuk panelu ({ $shortcut }) [few] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) *[other] Zapnout zvuk { $tabCount } panelů ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
cs
{ $retriesLeft -> [one] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokus než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. [few] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokusy než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. [many] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokusů než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. *[other] Nesprávný PIN. Máte ještě { $retriesLeft } pokusů než natrvalo ztratíte přístup k přihlašovacím údajům na tomto zařízení. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
cs
{ $retriesLeft -> [one] Ověření uživatele selhalo. Zbývá vám { $retriesLeft } pokus. Zkuste to znovu. [few] Ověření uživatele selhalo. Zbývají vám { $retriesLeft } pokusy. Zkuste to znovu. [many] Ověření uživatele selhalo. Zbývá vám { $retriesLeft } pokusů. Zkuste to znovu. *[other] Ověření uživatele selhalo. Zbývá vám { $retriesLeft } pokusů. Zkuste to znovu. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílet aplikaci s { $tabCount } panelem [few] Sdílet aplikaci s { $tabCount } panely *[other] Sdílet aplikaci s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení panelu s { $tabCount } panelem [few] Sdílení panelu s { $tabCount } panely *[other] Sdílení panelu s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení kamery s { $tabCount } panelem [few] Sdílení kamery s { $tabCount } panely *[other] Sdílení kamery s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení mikrofonu s { $tabCount } panelem [few] Sdílení mikrofonu s { $tabCount } panely *[other] Sdílení mikrofonu s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení obrazovky s { $tabCount } panelem [few] Sdílení obrazovky s { $tabCount } panely *[other] Sdílení obrazovky s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
cs
{ $tabCount -> [one] Sdílení okna s { $tabCount } panelem [few] Sdílení okna s { $tabCount } panely *[other] Sdílení okna s { $tabCount } panely }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
cs
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } okno) [few] { $appName } ({ $windowCount } okna) *[other] { $appName } ({ $windowCount } oken) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
cs
Jeden nebo více nainstalovaných doplňků nelze ověřit, a proto byly zakázány.
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectDevicePrompt
cs
Pro server %S bylo nalezeno několik zařízení. Vyberte jedno z nich.
en-US
Multiple devices found for %S. Please select one.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unknownProtocolFound
cs
Tuto adresu nelze otevřít, protože jeden z následujících protokolů (%S) není přiřazen k žádnému programu nebo není v tomto kontextu povolen.
en-US
Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (%S) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
cs
{ $nodeCount -> [one] Kontrola { $nodeCount } uzlu [few] Kontrola { $nodeCount } uzlů *[other] Kontrola { $nodeCount } uzlů }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
cs
Panely nástrojů musí být označeny, pokud existuje více než jeden panel nástrojů. <a>Zjistit více</a>
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
cs
{ $number -> [one] { $number } výskyt [few] { $number } výskyty *[other] { $number } výskytů }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
cs
Zobrazit ještě jeden uzel;Zobrazit všechny #1 uzly;Zobrazit všech #1 uzlů
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
cs
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravidlo. [few] { $ruleCount } pravidla.. *[other] { $ruleCount } pravidel. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.toolbar
cs
Panely nástrojů musí být označeny, pokud existuje více než jeden panel nástrojů.
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownProtocolFound
cs
Jeden z následujících (%S) není registrovaným protokolem nebo není povolen v tomto kontextu.
en-US
One of the following (%S) is not a registered protocol or is not allowed in this context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationRadioMissing
cs
Zvolte prosím některou možnost.
en-US
Please select one of these options.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
cs
Požadavek na režim celé obrazovky byl zamítnut, protože nejméně jeden z „iframů“ obsažených v dokumentu nemá atribut „allowfullscreen“.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
cs
Prefix nesmí být svázaný s rezervovanou URI jmenného prostoru
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
DuplicateMprescripts
cs
Neplatný zápis: Více než jedna značka <mprescripts/> v <mmultiscripts/>.
en-US
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
cs
Neplatný zápis: Očekáván právě jeden „base“ prvek v <mmultiscripts/>. Žádný nebyl nalezen.
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedHttpOnlyButFromScript
cs
Cookie „%1$S“ byla odmítnuta, protože už existuje stejná cookie s příznakem HTTP-Only, ale skript se pokusil uložit novou.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
cs
Jméno stáhnutého certifikátu je duplicitní s jiným certifikátem v databázi.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
cs
Zadané heslo je neplatné. Zvolte prosím jiné.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
cs
Nový CRL není novější než aktuální.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
cs
Nový KRL není novější než současný.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-user-cert-impact
cs
Pokud smažete jeden ze svých vlastních certifikátů, nebudete moci dále prokazovat svoji identitu.
en-US
If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to identify yourself.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
cs
Kopie aplikace %S už je spuštěna. Současně otevřena může být pouze jedna kopie aplikace %S.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlockerMac
cs
Kopie aplikace %S už je spuštěna. Běžící kopie aplikace %S bude ukončena z důvodů otevření této kopie.
en-US
A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
cs
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } recenze [few] { $numberOfReviews } recenze *[other] { $numberOfReviews } recenzí }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
cs
Zkratka { $shortcut } se používá na více místech. To může způsobit její neočekávané chování.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message2.message
cs
Zkratka { $shortcut } se používá na více místech. To může způsobit její neočekávané chování.
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-ping-names
cs
Z předchozího seznamu vyberte příkaz ping, ve kterém se nachází vaše instrumentace. Pokud se nachází v <a data-l10n-name="custom-ping-link">vlastním pingu</a>, vyberte ho. V opačném případě je výchozí pro metriky <code>event</code>. ping <code>events</code>. a výchozí pro všechny ostatní metriky je <code>metrics</code> ping.
en-US
Select from the preceding list the ping your instrumentation is in. If it’s in a <a data-l10n-name="custom-ping-link">custom ping</a>, choose that one. Otherwise, the default for <code>event</code> metrics is the <code>events</code> ping and the default for all other metrics is the <code>metrics</code> ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
cs
{ $active -> [one] Jedno aktivní vlákno z celkem { $number }: { $list } [few] { $active } aktivní vlákna z celkem { $number }: { $list } *[other] { $active } aktivních vláken z celkem { $number }: { $list } }
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
cs
{ $number -> [one] Jedno neaktivní vlákno [few] { $number } neaktivní vlákna *[other] { $number } neaktivních vláken }
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
cs
{ $duration -> [one] Profilovat všechna vlákna tohoto procesu po dobu jedné sekundy [few] Profilovat všechna vlákna tohoto procesu po dobu { $duration } sekund *[other] Profilovat všechna vlákna tohoto procesu po dobu { $duration } sekund }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
cs
{ $rangePlural -> [one] { $range } minut [few] { $range } minuty *[other] { $range } minut }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
cs
{ -brand-full-name } používá webové informační služby („Služby“) z důvodu zajištění některých funkcí dostupných v rámci této binární verze aplikace { -brand-short-name } za podmínek popsaných níže. Pokud si nepřejete jednu nebo více Služeb používat nebo jsou pro vás níže uvedené podmínky neakceptovatelné, lze tyto služby vypnout. Postup, jak lze vypnout určitou funkcionalitu nebo Službu, lze najít <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">zde</a>. Další funkce a Služby lze zakázat v předvolbách aplikace.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
cs
{ $days -> [one] Před { $days } dnem [few] Před { $days } dny *[other] Před { $days } dny }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
cs
{ $hours -> [one] Před { $hours } hodinou [few] Před { $hours } hodinami *[other] Před { $hours } hodinami }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
cs
{ $minutes -> [one] Před { $minutes } minutou [few] Před { $minutes } minutami *[other] Před { $minutes } minutami }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
cs
{ $reports -> [one] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období) [few] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekající za dané časové období) *[other] Všechna hlášení o pádech (zahrnující { $reports } čekajících za dané časové období) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
cs
{ $days -> [one] Hlášení o pádech za poslední { $days } den [few] Hlášení o pádech za poslední { $days } dny *[other] Hlášení o pádech za posledních { $days } dní }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
cs
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } vzorek [few] { $sampleCount } vzorky *[other] { $sampleCount } vzorků }, průměr = { $prettyAverage }, součet = { $sum }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
cs
{ $channels -> [one] { $channels } kanál [few] { $channels } kanály *[other] { $channels } kanálů }
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
cs
{ $frames -> [one] { $frames } snímek [few] { $frames } snímky *[other] { $frames } snímků }
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
cs
{ $packets -> [one] Ztracen { $packets } paket [few] Ztraceny { $packets } pakety *[other] Ztraceno { $packets } paketů }
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
cs
{ $packets -> [one] Přijatý { $packets } paket [few] Přijaty { $packets } pakety *[other] Přijato { $packets } paketů }
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
cs
{ $packets -> [one] Odeslán { $packets } paket [few] Odeslány { $packets } pakety *[other] Odesláno { $packets } paketů }
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
cs
d
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
cs
h
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
cs
m
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
cs
s
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
cs
Pokud { -brand-short-name(case: "acc") } používáte sami, musíte mít vytvořen aspoň jeden profil. Pokud chcete, můžete si vytvořit více profilů pro různé účely. Například můžete mít jeden profil pracovní a druhý soukromý.
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
cs
Pokud vytváříte profily, musíte si je nějak nazvat. Můžete použít buď předvolený název nebo si zvolit vlastní.
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
cs
{ $scheme }: wildcard zdroje v „{ $directive }“ direktivách musí obsahovat alespoň jednu negenerickou subdoménu (např. *.example.com místo *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
cs
{ $domainCount -> [one] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } další stránku [few] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } další stránky *[other] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } dalších stránek }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
cs
{ $domainCount -> [one] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } další doménu [few] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } další domény *[other] Přistupovat k vašim datům pro { $domainCount } dalších domén }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
cs
{ $fileCount -> [one] a jeden další [few] a { $fileCount } další *[other] a { $fileCount } dalších }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • run-from-dmg.ftl
prompt-to-install-message
cs
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] Dokončením tohoto instalačního kroku { -brand-short-name(case: "gen") } zajistíte jeho aktuálnost a zabráníte ztrátě dat. { -brand-short-name } se objeví ve složce s aplikacemi a v Docku. [feminine] Dokončením tohoto instalačního kroku { -brand-short-name(case: "gen") } zajistíte její aktuálnost a zabráníte ztrátě dat. { -brand-short-name } se objeví ve složce s aplikacemi a v Docku. [neuter] Dokončením tohoto instalačního kroku { -brand-short-name(case: "gen") } zajistíte jeho aktuálnost a zabráníte ztrátě dat. { -brand-short-name } se objeví ve složce s aplikacemi a v Docku. *[other] Dokončením tohoto instalačního kroku aplikace { -brand-short-name } zajistíte její aktuálnost a zabráníte ztrátě dat. { -brand-short-name } se objeví ve složce s aplikacemi a v Docku. }
en-US
Complete this one-step installation to help keep { -brand-short-name } up to date and prevent data loss. { -brand-short-name } will be added to your Applications folder and Dock.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
cs
{ $limit -> [one] Více než { $limit } výskyt [few] Více než { $limit } výskyty *[other] Více než { $limit } výskytů }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
cs
{ $total -> [one] { $current }. z { $total } výskytu [few] { $current }. z { $total } výskytů *[other] { $current }. z { $total } výskytů }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
cs
Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů vydávaných certifikačními autoritami. Většina prohlížečů už certifikátům od společností GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte a VeriSign nedůvěřuje. Server { $hostname } používá certifikát od jedné z těchto autorit a proto jeho totožnost nelze ověřit.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-duplicate-cert-name
cs
Jméno stáhnutého certifikátu je duplicitní s jiným certifikátem v databázi.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-password
cs
Zadané heslo je neplatné. Zvolte prosím jiné.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
cs
Nový CRL není novější než aktuální.
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
cs
Nový KRL není novější než současný.
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
cs
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } list papíru [few] { $sheetCount } listy papíru *[other] { $sheetCount } listů papíru }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.