Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 903 for the string name in sr:

Entity sr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
sr
О { -brand-full-name.gender -> [masculine] { -brand-full-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-full-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-full-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-full-name } }
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
sr
Користите <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> канал за ажурирања.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
sr
Помоћ за { -brand-product-name.gender -> [masculine] { -brand-product-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-product-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-product-name(case: "acc") } *[other] програм { -brand-product-name } }
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
sr
Преузимање ажурирања — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
sr
Ажурирања су доступна на <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
sr
{ -brand-short-name } развија <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink"> глобална заједница</label> која се залаже да интернет остане отворен, јаван и доступан свима.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
sr
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> је <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink"> глобална заједница</label> која ради на томе да задржи веб отвореним, јавним и доступним свима.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
sr
Желите да помогнете? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Донирајте</label> или <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">се прикључите!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
sr
<img data-l10n-name="icon"/>Преузимање ажурирања — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
sr
Ажурирања су доступна на <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
sr
Ажурирање није успело. <label data-l10n-name="failed-link">Преузмите најновију верзију</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
sr
Ажурирање није успело. <a data-l10n-name="failed-link-main">Преузмите најновију верзију</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
sr
Интерна грешка спречава проверу ажурирања. Ажурирања су доступна на <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
sr
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } је ажуран [feminine] { -brand-short-name } је ажурна [neuter] { -brand-short-name } је ажурно *[other] Програм { -brand-short-name } је ажуран }
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sr
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } [feminine] { -brand-short-name } [neuter] { -brand-short-name } *[other] Програм { -brand-short-name } } се ажурира у другом примерку
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
sr
Не можете да извршите ажурирања на овом систему. <label data-l10n-name="unsupported-link">Сазнајте више</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
sr
{ -brand-shorter-name.gender -> [masculine] Поново покрени и ажурирај { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] Поново покрени и ажурирај { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] Поново покрени и ажурирај { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] Поново покрени и ажурирај програм { -brand-shorter-name } }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sr
{ -brand-short-name } је експерименталан и може бити нестабилан.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sr
Идите на { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sr
{ $count -> [1] Овим ћете уклонити лозинку коју сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } *[other] Овим ћете уклонити лозинке коју сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати.
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sr
{ $count -> [1] Овим ћете уклонити лозинку коју сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } на свим уређајима синхронизованим са { -fxaccount-brand-name(case: "ins") }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати. [one] Овим ћете уклонити све лозинке које сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } на свим уређајима синхронизованим са { -fxaccount-brand-name(case: "ins") }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати. [few] Овим ћете уклонити све лозинке које сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } на свим уређајима синхронизованим са { -fxaccount-brand-name(case: "ins") }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати. *[other] Овим ћете уклонити све лозинке које сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } на свим уређајима синхронизованим са { -fxaccount-brand-name(case: "ins") }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
sr
Унос { $loginTitle } са овим корисничким именом већ постоји. <a data-l10n-name="duplicate-link">Идите на постојећи унос?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
sr
{ -brand-short-name } нема дозволу да прочита датотеку. Покушајте да промените дозволе датотеке.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sr
{ $count -> *[other] <span>Додато нових пријава:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sr
{ $count -> [one] <span>Грешке:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(није увезено)</span> [few] <span>Грешке:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(није увезено)</span> *[other] <span>Грешке:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(није увезено)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sr
{ $count -> *[other] <span>Ажурирано пријава:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sr
{ $count -> *[other] <span>Пронађено дупликата:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(није увезено)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sr
{ $count -> [one] Додата је <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">нова пријава</div> [few] Додате су <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">нове пријаве</div> *[other] Додато је <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">нових пријава</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
sr
Подаци за пријаву су увезени у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") } *[other] програм { -brand-short-name } }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sr
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">грешка</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">грешке</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">грешака</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sr
{ $count -> [one] Ажурирана је <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">пријава</div> [few] Ажуриране су <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">пријаве</div> *[other] Ажурирано је <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">пријава</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sr
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">дупликат пријаве</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">дупликата пријава</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">дупликата пријава</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
sr
Ако су ваше пријаве сачуване у другом прегледачу, можете да их <a data-l10n-name="import-link">увезете у { -brand-product-name }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
sr
Ако се ваше лозинке налазе ван { -brand-product-name(case: "gen") }, можете да их <a data-l10n-name="import-browser-link">увезете из другог прегледача</a> или <a data-l10n-name="import-file-link">из датотеке</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
sr
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sr
Идите на { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
sr
Ако сте сачували лозинке у { -brand-product-name.gender -> [masculine] { -brand-product-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-product-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-product-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-product-name } } на другом уређају, ево како их можете преузети:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
sr
Региструјте се или се пријавите на { -fxaccount-brand-name(case: "acc") } на уређају на ком сте сачували лозинке.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
sr
Посетите <a data-l10n-name="passwords-help-link">подршку за лозинке</a> за додатну помоћ.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
sr
Овде ће се појавити лозинке које сачувате у { -brand-product-name.gender -> [masculine] { -brand-product-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-product-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-product-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-product-name } }.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
sr
Активирај { -pocket-brand-name } у { -brand-product-name }-у
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
sr
Кликните на { -pocket-brand-name } дугме да бисте сачували чланке, видео снимке и везе.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
sr
{ -pocket-brand-name(case: "acc") } можете да користите за откривање и чување веб-страница, чланака, видео-снимака и подкаста, а можете се и вратити ономе што сте читали.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
sr
Дошло је до грешке при чувању у { -pocket-brand-name(case: "loc") }.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
sr
Да бисте сачували садржај у { -pocket-brand-name(case: "loc") }, морате се повезати на интернет. Урадите то и покушајте поново.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
sr
Сачувано у { -pocket-brand-name(case: "loc") }
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
sr
Сачувано у { -pocket-brand-name }!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
sr
Већ користите { -pocket-brand-name(case: "acc") }?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
sr
Кликните на { -pocket-brand-name } дугме да бисте сачували чланке, видео снимке и везе.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
sr
Кликните на { -pocket-brand-name } дугме да бисте сачували чланке, видео снимке и везе. Пронађите сачувани садржај на свим својим уређајима било када.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
sr
Региструјте се на { -pocket-brand-name(case: "loc") }. Бесплатно је.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
sr
Региструјте се помоћу { -brand-product-name(case: "gen") }
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
sr
Сачувајте чланке и видео-снимке из { -brand-product-name(case: "gen") } да бисте их погледали у { -pocket-brand-name(case: "loc") } на било ком уређају, било када.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
sr
Кликните на дугме { -pocket-brand-name } да бисте сачували чланак, видео или страницу из { -brand-product-name.gender -> [masculine] { -brand-product-name(case: "gen") } [feminine] { -brand-product-name(case: "gen") } [neuter] { -brand-product-name(case: "gen") } *[other] програма { -brand-product-name } }.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
sr
Погледајте у { -pocket-brand-name(case: "loc") } на било ком уређају, било када.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
sr
Дозволите да { -brand-short-name } аутоматски одговара на искачуће прозоре за колачиће, тако да се можете посветити прегледању без ометања. { -brand-short-name } ће одбити све захтеве ако је то могуће.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
sr
Преузми { -focus-brand-name }
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
sr
{ -focus-brand-name }: Приватно прегледање на длану
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
sr
Користите { -focus-brand-name } за приватне претраге које желите да сакријете од свог главног мобилног прегледача.
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
sr
{ -focus-brand-name } брише вашу историју и истовремено блокира огласе и елементе за праћење.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
sr
Сакријте ваше прегледање и локацију уз помоћ производа { -mozilla-vpn-brand-name }. Један клик за стварање безбедне везе, чак и на јавним бежичним мрежама.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sr
Приватни прозор: { -brand-short-name } чисти вашу историју претраживања и прегледања када затворите све приватне прозоре. Ово вас не чини анонимним.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sr
{ -brand-short-name } брише вашу историју претраживања и прегледања када затворите све приватне прозоре, али то не значи сте анонимни.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
sr
Останите приватни уз { -mozilla-vpn-brand-name }
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
sr
У <a data-l10n-name="link-options">подешавањима</a> можете да изаберете други претраживач.
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
sr
{ $engineName } је ваш подразумевани претраживач у приватном претраживању
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
sr
Поново покрени { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
sr
Поново покрените да бисте наставили да користите { -brand-short-name }
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
sr
{ -brand-short-name } се ажурира у позадини. Поново покрените прегледач да бисте довршили ажурирање.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
sr
{ -brand-short-name } је спреман.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
sr
Ваши додаци и прилагођавања су уклоњена и подешавања прегледача су враћена на подразумевана. Ако ово није решило проблем, <a data-l10n-name="link-more">сазнајте шта можете да урадите.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
sr
Ажурирајте подешавања да аутоматски шаљете извештаје када се { -brand-short-name } сруши
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
sr
Пошаљите и URL адресе страница које су биле отворене када се { -brand-short-name } срушио
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
sr
Извештај о отказивању је већ послат. Хвала вам што помажете да побољшамо { -brand-short-name }!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
sr
Извештаји о отказивању нам помажу да откријемо проблеме и побољшамо { -brand-short-name }.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sr
{ -brand-short-name } има функцију која аутоматски ослобађа језичке да би се избегло рушење апликације услед недостатка меморије када је системска меморија скромна. Следећи језичак за ослобађање бира се на основу више критеријума. Ова страница приказује како { -brand-short-name } даје приоритет језичцима и који ће бити следећи када се ослобађање покрене. Можете ручно да покренете ослобађање кликом на <em>Ослободи</em> опцију испод.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
sr
Детаљније о овој функцији пронађите у <a data-l10n-name="doc-link">документацији</a>.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
sr
Овај рачунар је сада повезан са уређајем { $deviceName }.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
sr
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sr
{ $tabCount -> [one] Преузета је { $tabCount } картица са { $deviceName } [few] Преузете су { $tabCount } картице са { $deviceName } *[other] Преузето је { $tabCount } картица са { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
sr
Картица са { $deviceName }
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sr
{ $addonCount -> [one] Овај сајт жели да инсталира додатак у { -brand-short-name }: [few] Овај сајт жели да инсталира { $addonCount } додатка у { -brand-short-name }: *[other] Овај сајт жели да инсталира { $addonCount } додатака у { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sr
{ $addonCount -> [one] Опрез: овај сајт жели да инсталира { $addonCount } додатак у { -brand-short-name }, а неки од њих нису проверени. Наставите на сопствену одговорност. [few] Опрез: овај сајт жели да инсталира { $addonCount } додатка у { -brand-short-name }, а неки од њих нису проверени. Наставите на сопствену одговорност. *[other] Опрез: овај сајт жели да инсталира { $addonCount } додатака у { -brand-short-name }, а неки од њих нису проверени. Наставите на сопствену одговорност. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sr
{ $addonCount -> [one] Опрез: овај сајт жели да инсталира непроверени додатак у { -brand-short-name }. Наставите на сопствену одговорност. [few] Опрез: овај сајт жели да инсталира { $addonCount } непроверена додатка у { -brand-short-name }. Наставите на сопствену одговорност. *[other] Опрез: овај сајт жели да инсталира { $addonCount } непроверених додатака у { -brand-short-name }. Наставите на сопствену одговорност. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
sr
Администратор система је блокирао додатак { $addonName } ({ $addonId }).
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
sr
{ $addonName } не може да буде инсталиран, јер је велика вероватноћа да ће проузроковати нестабилност или проблеме за безбедношћу.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
sr
{ $addonName } не може да буде инсталиран јер { -brand-short-name } не може да измени потребну датотеку.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
sr
{ $addonName } не може да буде инсталиран, јер није компатибилан са { -brand-short-name } { $appVersion } верзијом.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
sr
Додатак не може да буде инсталиран, јер се не слаже са оним што је додатак { -brand-short-name } очекивао.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
sr
Додатак { $addonName } не може да се инсталира са ове локације.
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
sr
{ -brand-short-name } је спречио сајт да инсталира непроверен додатак.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
sr
{ $addonName } не може да буде инсталиран јер { -brand-short-name } не може да измени потребну датотеку.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
sr
Додатак не може да буде инсталиран, јер се не слаже са оним што је додатак { -brand-short-name } очекивао.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
sr
Пријави злоупотребу организацији { -vendor-short-name }
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
sr
Уклонити { $name } из { -brand-shorter-name }-а?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
sr
Уклонити { $name }?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
sr
Завршите инсталирање додатака увезених у { -brand-short-name }
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
sr
Додатак { $addonName } је додат у { -brand-short-name }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
sr
{ $addonName } захтева новe дозволe
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
sr
{ -brand-short-name } је блокирао захтев за инсталацију програма на вашем рачунару.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-balanced-name
sr
{ $colorway-name } – уравнотежена
en-US
{ $colorway-name } — Balanced
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-bold-name
sr
{ $colorway-name } – изражена
en-US
{ $colorway-name } — Bold
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-soft-name
sr
{ $colorway-name } – ублажена
en-US
{ $colorway-name } — Soft
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
sr
Преузмите најновију верзију { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] програма { -brand-shorter-name } }.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
sr
Аутоматско ажурирање { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") } *[other] програма { -brand-shorter-name } } није успело. Ручно преузмите нову верзију; нећете изгубити сачуване податке ни подешавања.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
sr
Доступно је ново ажурирање { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") } *[other] програма { -brand-shorter-name } }, али се не може инсталирати јер је покренут други примерак { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") } *[other] програма { -brand-shorter-name } }. Затворите га или ажурирајте упркос томе (други примерак можда неће радити док га не рестартујете).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
sr
Ипак ажурирај { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] програм { -brand-shorter-name } }
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
sr
Није могуће инсталирати најновију верзију { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") } *[other] програма { -brand-shorter-name } }.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
sr
Преузмите најновију верзију { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] програма { -brand-shorter-name } }. Отворене картице и прозори ће бити враћени.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
sr
Ваш оперативни систем није компатибилан са најновијом верзијом { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] програма { -brand-shorter-name } }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-about.label
sr
О { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-shorter-name } }
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
sr
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-header.title
sr
Помоћ за { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] програм { -brand-shorter-name } }
en-US
{ -brand-shorter-name } help
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
sr
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
sr
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
sr
Преузимање ажурирања { -brand-shorter-name.gender -> [masculine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [feminine] { -brand-shorter-name(case: "gen") } [neuter] { -brand-shorter-name(case: "gen") } *[other] програма { -brand-shorter-name } }
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-sign-in
sr
Пријавите се у { -brand-product-name }
en-US
Sign in to { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-header-text
sr
{ -profiler-brand-name }
en-US
{ -profiler-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-description
sr
Препоручена опција за { -brand-shorter-name } профилисање.
en-US
Recommended preset for profiling { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-label.label
sr
{ -brand-shorter-name }
en-US
{ -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-graphics-description
sr
Препоручена подешавања за решавање { -brand-shorter-name } графичких грешака.
en-US
Preset for investigating graphics bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-media-description2
sr
Препоручена подешавања за решавање { -brand-shorter-name } аудио и видео грешака.
en-US
Preset for investigating audio and video bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-networking-description
sr
Препоручена подешавања за решавање { -brand-shorter-name } мрежних грешака.
en-US
Preset for investigating networking bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-power-description
sr
Препоручена подешавања за решавање { -brand-shorter-name } грешака са напајањем, са малим трошковима.
en-US
Preset for investigating power use bugs in { -brand-shorter-name }, with low overhead.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sr
Задатак агента подразумеваног прегледача проверава када се подразумевани прегледач промени из { -brand-short-name } у неки други. Ако се промена догоди под сумњивим околностима, он тражи од { -brand-short-name } корисника да се врате највише два пута. Овај задатак { -brand-short-name } аутоматски инсталира и реинсталира га када се { -brand-short-name } ажурира. Да бисте онемогућили овај задатак, промените вредност “default-browser-agent.enabled” подешавања на about:config страници или измените подешавање корпоративне { -brand-short-name } политике, “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
sr
Ваш подразумевани прегледач је недавно промењен. Додирните да вратите { -brand-short-name } на подразумевано.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-header-text
sr
Наставите да користите { -brand-short-name }?
en-US
Keep using { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-empty-message
sr
Брзо приступите обележивачима тако што ћете их поставити на ову траку. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Управљајте обележивачима</a>
en-US
For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Manage bookmarks</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
sr
Увезите обележиваче из другог прегледача у { -brand-short-name }.
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-default
sr
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-private
sr
{ -brand-full-name } — приватно прегледање
en-US
{ -brand-full-name } — Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-title
sr
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-default
sr
{ $content-title } — { -brand-full-name }
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-private
sr
{ $content-title } — { -brand-full-name } приватно прегледање
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-default
sr
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-private
sr
{ -brand-full-name } приватно прегледање
en-US
{ -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
sr
{ -brand-short-name } аутоматски шаље податке { -vendor-short-name } да бисмо побољшали корисничко искуство.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
sr
Неки аудио или видео на овом сајту користи DRM софтвер, што може ограничити могућности које { -brand-short-name } допушта да урадите са њим.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-legal-notice
sr
Кликом на „Користи маскирање е-поште” прихватате <label data-l10n-name="tos-url">услове коришћења</label> и <label data-l10n-name="privacy-url">обавештење о приватности</label>.
en-US
By clicking “Use email mask”, you agree to the <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label> and <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Notice</label>.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
sr
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> је сада у приказу преко целог екрана
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
sr
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } је блокирао [feminine] { -brand-short-name } је блокирала [neuter] { -brand-short-name } је блокирало *[other] Програм { -brand-short-name } је блокирао } делове ове странице који нису безбедни.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
sr
Ово је безбедна страница { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "gen") } [feminine] { -brand-short-name(case: "gen") } [neuter] { -brand-short-name(case: "gen") } *[other] програма { -brand-short-name } }.
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
sr
{ -brand-short-name } је лоцирао делове сајта који нису сигурни.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
sr
Иако је { -brand-short-name } блокирао неки садржај, још увек има садржаја на странци који није безбедан (као што су слике).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
sr
Укључите режим „Само HTTPS” за овај сајт ако желите да { -brand-short-name } надогради везу кад је то могуће.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
sr
Отвори почетну страницу програма { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
sr
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> управља са вашим показивачем. Притисните Esc да преузмете контролу.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sr
{ $popupCount -> [one] . [few] { -brand-short-name } је спречио да ова веб страница отвори више од { $popupCount } искачућа прозора. *[other] { -brand-short-name } је спречио да ова веб страница отвори више од { $popupCount } искачућих прозора. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sr
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } је спречио веб сајт да отвори искачући прозор. [few] { -brand-short-name } је спречио веб сајт да отвори { $popupCount } искачућа прозора. *[other] { -brand-short-name } је спречио веб сајт да отвори { $popupCount } искачућих прозора. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
private-browsing-shortcut-text-2
sr
{ -brand-shortcut-name } приватно прегледање
en-US
{ -brand-shortcut-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-refresh
sr
Освежи { -brand-short-name }
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
sr
Поново покрени { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
sr
Ажурирај { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
sr
{ -brand-short-name } је спречио ову страницу да аутоматски проследи на другу страницу.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
sr
{ -brand-short-name } је спречио ову страницу да се аутоматски освежи.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
sr
<strong>Отворити претходне картице?</strong> Можете повратити претходну сесију из менија програма { -brand-short-name } <img data-l10n-name="icon"/>, у одељку Историја.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.label
sr
Сачувај у { -pocket-brand-name(case: "loc") }
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.tooltiptext
sr
Сачувај у { -pocket-brand-name(case: "loc") }
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.aria-label
sr
Додајте претраживач „{ $engineName }”
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.label
sr
Додај „{ $engineName }”
en-US
Add “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.tooltiptext
sr
Додајте претраживач „{ $engineName }”
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-engine-with-alias.tooltiptext
sr
{ $engineName } ({ $alias })
en-US
{ $engineName } ({ $alias })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
sr
Делите { -brand-short-name(case: "acc") }. Други људи могу да виде када пређете на нову картицу.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-group-firefox-suggest.label
sr
{ -firefox-suggest-brand-name }
en-US
{ -firefox-suggest-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
sr
Претражи { $name }
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
sr
Претражите у претраживачу { $name }
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
sr
Претражите у претраживачу { $name } или унесите адресу
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
sr
Куцајте мање, нађите више: користите претраживач { $engineName } директно из траке за адресу.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-redirect-2
sr
Почните да куцате у траци за адресу и приказаће вам се предлози које обезбеђује { $engineName } и историја прегледања.
en-US
Start your search in the address bar to see suggestions from { $engineName } and your browsing history.
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-in-container-tab.label
sr
Отвори везу у новом { $containerName } језичку
en-US
Open Link in New { $containerName } Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-link-to-pocket.label
sr
Сачувај везу у { -pocket-brand-name(case: "loc") }
en-US
Save Link to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-to-pocket.label
sr
Сачувај страницу у { -pocket-brand-name(case: "loc") }
en-US
Save Page to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-use-relay-mask.label
sr
Користи { -relay-brand-short-name } маскирање е-поште
en-US
Use { -relay-brand-short-name } Email Mask
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
sr
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
sr
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
sr
<strong>Део странице се срушио. </strong>Пошаљите извештај да би { -brand-product-name } сазнао за овај проблем и брже га решио.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
sr
Део странице се срушио. Пошаљите извештај да би { -brand-product-name } сазнао за овај проблем и брже га решио.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
sr
<strong>Поставити { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") } *[other] програм { -brand-short-name } } као подразумевани прегледач?</strong> Претражујте интернет брзо, безбеедно и приватно.
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
sr
Нека вам { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } буде надохват руке – поставите га [feminine] { -brand-short-name } буде надохват руке – поставите је [neuter] { -brand-short-name } буде надохват руке – поставите га *[other] програм { -brand-short-name } буде надохват руке – поставите га } као подразумевани прегледач и закачите на траку задатака.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
sr
Нека вам { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } буде надохват руке – поставите га [feminine] { -brand-short-name } буде надохват руке – поставите је [neuter] { -brand-short-name } буде надохват руке – поставите га *[other] програм { -brand-short-name } буде надохват руке – поставите га } као подразумевани прегледач и додајте на док.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-alt
sr
Поставити { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") } *[other] програм { -brand-short-name } } као подразумевани прегледач?
en-US
Make { -brand-short-name } your default browser?
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-pin
sr
Поставити { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") } *[other] програм { -brand-short-name } } као примарни прегледач?
en-US
Make { -brand-short-name } your primary browser?
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
addon-post-install-message
sr
Додатак { $addonName } је додат.
en-US
{ $addonName } was added.
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
sr
Желите ли да дозволите да додатак { $addonName } промени подразумевани претраживач из „{ $currentEngine }” у „{ $newEngine }”?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-colorways-reminder-subtitle
sr
Обојите прегледач нијансама инспирисаним независним гласовима. Доступно само на { -brand-product-name }.
en-US
Color your browser with these iconic shades, inspired by independent voices. Only in { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-colorways-subtitle
sr
Изаберите нијансу која вам се свиђа уз комбинације боја. Само у { -brand-product-name }.
en-US
Choose the shade that speaks to you with colorways. Only in { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-a
sr
Попуњавајте обрасце, додајите напомене и правите белешке у { -brand-short-name }.
en-US
Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
sr
Прескочите тражење бесплатног онлајн уређивача. Попуњавајте обрасце, додајите напомене или правите белешке у { -brand-short-name }.
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
sr
Није могуће пронаћи { -relay-brand-name } вишекратне маске. Код HTTP грешке: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
sr
Није могуће направити нову { -relay-brand-name } маску. Код HTTP грешке: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
sr
Морате се пријавити у { -fxaccount-brand-name } да би користили { -relay-brand-name }.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-subtitle-1
sr
Користите { -relay-brand-name } маскирање е-поште
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-use-mask-title
sr
Користите { -relay-brand-name } маскирање е-поште
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
sr
Сада можете да преузмете ваше { -brand-product-name } језичке са таблета или телефона.
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-description
sr
Да видите ваше најновије језичке са мобилног уређаја, пријавите се на { -brand-product-name } за iOS или Android.
en-US
To view your latest mobile tabs, sign in to { -brand-product-name } on iOS or Android.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-primarybutton
sr
Преузмите { -brand-product-name } за телефон
en-US
Get { -brand-product-name } for mobile
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-page-title
sr
{ -firefoxview-brand-name }
en-US
{ -firefoxview-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
sr
Следећи пут када отворите страницу у { -brand-product-name }-у на другом уређају, она ће се појавити овде.
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-description
sr
Преузмите { -brand-product-name } за телефон и пријавите се.
en-US
Download { -brand-product-name } for mobile and sign in there.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
sr
Синхронизуј { -brand-product-name } на свом телефону или таблету
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet

Displaying 200 results out of 903 for the string name in en-US:

Entity sr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
sr
О { -brand-full-name.gender -> [masculine] { -brand-full-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-full-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-full-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-full-name } }
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
sr
Користите <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> канал за ажурирања.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
sr
Помоћ за { -brand-product-name.gender -> [masculine] { -brand-product-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-product-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-product-name(case: "acc") } *[other] програм { -brand-product-name } }
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
sr
Преузимање ажурирања — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
sr
Ажурирања су доступна на <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
sr
{ -brand-short-name } развија <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink"> глобална заједница</label> која се залаже да интернет остане отворен, јаван и доступан свима.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
sr
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> је <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink"> глобална заједница</label> која ради на томе да задржи веб отвореним, јавним и доступним свима.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
sr
Желите да помогнете? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Донирајте</label> или <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">се прикључите!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
sr
<img data-l10n-name="icon"/>Преузимање ажурирања — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
sr
Ажурирања су доступна на <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
sr
Ажурирање није успело. <label data-l10n-name="failed-link">Преузмите најновију верзију</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
sr
Ажурирање није успело. <a data-l10n-name="failed-link-main">Преузмите најновију верзију</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
sr
Интерна грешка спречава проверу ажурирања. Ажурирања су доступна на <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
sr
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } је ажуран [feminine] { -brand-short-name } је ажурна [neuter] { -brand-short-name } је ажурно *[other] Програм { -brand-short-name } је ажуран }
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sr
{ -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name } [feminine] { -brand-short-name } [neuter] { -brand-short-name } *[other] Програм { -brand-short-name } } се ажурира у другом примерку
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
sr
Не можете да извршите ажурирања на овом систему. <label data-l10n-name="unsupported-link">Сазнајте више</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
sr
{ -brand-shorter-name.gender -> [masculine] Поново покрени и ажурирај { -brand-shorter-name(case: "acc") } [feminine] Поново покрени и ажурирај { -brand-shorter-name(case: "acc") } [neuter] Поново покрени и ажурирај { -brand-shorter-name(case: "acc") } *[other] Поново покрени и ажурирај програм { -brand-shorter-name } }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sr
{ -brand-short-name } је експерименталан и може бити нестабилан.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sr
Идите на { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sr
{ $count -> [1] Овим ћете уклонити лозинку коју сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } *[other] Овим ћете уклонити лозинке коју сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати.
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sr
{ $count -> [1] Овим ћете уклонити лозинку коју сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } на свим уређајима синхронизованим са { -fxaccount-brand-name(case: "ins") }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати. [one] Овим ћете уклонити све лозинке које сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } на свим уређајима синхронизованим са { -fxaccount-brand-name(case: "ins") }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати. [few] Овим ћете уклонити све лозинке које сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } на свим уређајима синхронизованим са { -fxaccount-brand-name(case: "ins") }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати. *[other] Овим ћете уклонити све лозинке које сте сачували у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-short-name } } на свим уређајима синхронизованим са { -fxaccount-brand-name(case: "ins") }, као и упозорења о цурењу података која се појављују овде. Ова радња се не може опозвати. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
sr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
sr
Унос { $loginTitle } са овим корисничким именом већ постоји. <a data-l10n-name="duplicate-link">Идите на постојећи унос?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
Export Passwords from { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
sr
На пример: више корисничких имена, лозинки или URL адреса за једну пријаву.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
sr
Заглавља колона су неважећа или недостају. Проверите да ли датотека садржи колоне за корисничко име, лозинку и адресу.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
sr
{ -brand-short-name } нема дозволу да прочита датотеку. Покушајте да промените дозволе датотеке.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sr
{ $count -> *[other] <span>Додато нових пријава:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sr
{ $count -> [one] <span>Грешке:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(није увезено)</span> [few] <span>Грешке:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(није увезено)</span> *[other] <span>Грешке:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(није увезено)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sr
{ $count -> *[other] <span>Ажурирано пријава:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sr
{ $count -> *[other] <span>Пронађено дупликата:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(није увезено)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sr
{ $count -> [one] Додата је <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">нова пријава</div> [few] Додате су <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">нове пријаве</div> *[other] Додато је <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">нових пријава</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
sr
Подаци за пријаву су увезени у { -brand-short-name.gender -> [masculine] { -brand-short-name(case: "acc") } [feminine] { -brand-short-name(case: "acc") } [neuter] { -brand-short-name(case: "acc") } *[other] програм { -brand-short-name } }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sr
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">грешка</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">грешке</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">грешака</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sr
{ $count -> [one] Ажурирана је <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">пријава</div> [few] Ажуриране су <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">пријаве</div> *[other] Ажурирано је <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">пријава</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sr
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">дупликат пријаве</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">дупликата пријава</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">дупликата пријава</div> <div data-l10n-name="not-imported">(није увезено)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
sr
Ако су ваше пријаве сачуване у другом прегледачу, можете да их <a data-l10n-name="import-link">увезете у { -brand-product-name }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
sr
Ако се ваше лозинке налазе ван { -brand-product-name(case: "gen") }, можете да их <a data-l10n-name="import-browser-link">увезете из другог прегледача</a> или <a data-l10n-name="import-file-link">из датотеке</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import3
sr
Warning: Source string is missing
en-US
Select the plus sign button above to add a password now. You can also <a data-l10n-name="import-browser-link">import passwords from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
sr
(нема корисничког имена)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
sr
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
sr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sr
Идите на { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
sr
Ако сте сачували лозинке у { -brand-product-name.gender -> [masculine] { -brand-product-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-product-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-product-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-product-name } } на другом уређају, ево како их можете преузети:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description2
sr
Warning: Source string is missing
en-US
All passwords you save to { -brand-product-name } are encrypted. Plus, we watch out for breaches and alert you if you’re affected. <a data-l10n-name="breach-alert-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
sr
Региструјте се или се пријавите на { -fxaccount-brand-name(case: "acc") } на уређају на ком сте сачували лозинке.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
sr
Посетите <a data-l10n-name="passwords-help-link">подршку за лозинке</a> за додатну помоћ.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
sr
Корисничко име
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
sr
Овде ће се појавити лозинке које сачувате у { -brand-product-name.gender -> [masculine] { -brand-product-name(case: "loc") } [feminine] { -brand-product-name(case: "loc") } [neuter] { -brand-product-name(case: "loc") } *[other] програму { -brand-product-name } }.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
sr
(нема корисничког имена)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-option
sr
називу (A–Z)
en-US
Name (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-reverse-option
sr
називу (Z–A)
en-US
Name (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
sr
Корисничко име (А-Ш)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
sr
Корисничко име (Ш-А)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
sr
Активирај { -pocket-brand-name } у { -brand-product-name }-у
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
sr
Кликните на { -pocket-brand-name } дугме да бисте сачували чланке, видео снимке и везе.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
sr
{ -pocket-brand-name(case: "acc") } можете да користите за откривање и чување веб-страница, чланака, видео-снимака и подкаста, а можете се и вратити ономе што сте читали.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
sr
Дошло је до грешке при чувању у { -pocket-brand-name(case: "loc") }.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
sr
Да бисте сачували садржај у { -pocket-brand-name(case: "loc") }, морате се повезати на интернет. Урадите то и покушајте поново.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
sr
Сачувано у { -pocket-brand-name(case: "loc") }
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
sr
Сачувано у { -pocket-brand-name }!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
sr
Већ користите { -pocket-brand-name(case: "acc") }?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
sr
Кликните на { -pocket-brand-name } дугме да бисте сачували чланке, видео снимке и везе.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
sr
Кликните на { -pocket-brand-name } дугме да бисте сачували чланке, видео снимке и везе. Пронађите сачувани садржај на свим својим уређајима било када.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.