Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 736 for the string name in lt:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
lt
Apie „{ -brand-full-name }“
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
lt
Šiuo metu naudojamas <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> naujinimų kanalas.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
lt
„{ -brand-product-name }“ žinynas
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
lt
Atsisiunčiamas naujinimas – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
lt
Atsisiųskite naujinimą iš <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
lt
„{ -brand-short-name }“ kuria ir tobulina <label data-l10n-name="community-mozillaLink">„{ -vendor-short-name }“</label> – <label data-l10n-name="community-creditsLink">pasaulinė bendruomenė</label>, siekianti, kad saitynas būtų atviras, viešas ir prieinamas kiekvienam.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
lt
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">„{ -vendor-short-name }“</label> – tai <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">pasaulinė bendruomenė</label>, siekianti, kad saitynas būtų atviras, viešas ir prieinamas kiekvienam.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
lt
Norite padėti? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Paaukokite</label> arba <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">įsitraukite į veiklą!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
lt
<img data-l10n-name="icon"/>Atsiunčiamas naujinimas — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
lt
Atsisiųskite naujinimą iš <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
lt
Programos atnaujinti nepavyko. <label data-l10n-name="failed-link">Atsisiųskite paskiausią laidą</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
lt
Programos atnaujinti nepavyko. <a data-l10n-name="failed-link-main">Atsisiųskite paskiausią laidą</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
lt
Dėl vidinės klaidos nepavyko patikrinti, ar yra naujinimų. Naujinimai pasiekiami per <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
lt
Naudojama paskiausia „{ -brand-short-name }“ laida
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
lt
Programa „{ -brand-short-name }“ šiuo metu naujinama
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
lt
Tolesni naujinimai, naudojantis šia sistema, yra negalimi. <label data-l10n-name="unsupported-link">Sužinoti daugiau</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
lt
Perleiskite, norėdami atnaujinti „{ -brand-shorter-name }“
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
lt
„{ -brand-short-name }“ yra eksperimentinė programa ir gali būti nestabili.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
lt
Eiti į { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
lt
{ $count -> [1] Bus pašalintas į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimas, ir visi čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. [one] Bus pašalintas į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimas, ir visi čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. [few] Bus pašalinti į „{ -brand-short-name }“ įrašyti prisijungimai, ir visi čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. *[other] Bus pašalinti į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimai, ir visi čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
lt
{ $count -> [1] Bus pašalintas į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimas, iš visų su „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra susietų įrenginių. Tuo pačiu bus pašalinti čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. [one] Bus pašalintas į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimas, iš visų su „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra susietų įrenginių. Tuo pačiu bus pašalinti čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. [few] Bus pašalinti į „{ -brand-short-name }“ įrašyti prisijungimai, iš visų su „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra susietų įrenginių. Tuo pačiu bus pašalinti čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. *[other] Bus pašalinti į „{ -brand-short-name }“ įrašyti prisijungimai, iš visų su „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra susietų įrenginių. Tuo pačiu bus pašalinti čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
lt
Jau yra { $loginTitle } įrašas su tokiu naudotojo vardu. <a data-l10n-name="duplicate-link">Parodyti esamą įrašą?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
lt
„{ -brand-short-name }“ neturi leidimo skaityti failą. Pabandykite pakeisti failo leidimus.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
lt
{ $count -> [one] <span>Pridėtas naujas prisijungimas:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Pridėti nauji prisijungimai:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Pridėta naujų prisijungimų:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
lt
{ $count -> [one] <span>Klaida:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> [few] <span>Klaidos:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> *[other] <span>Klaidų:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
lt
{ $count -> [one] <span>Atnaujintas esamas prisijungimas:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Atnaujinti esami prisijungimai:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Atnaujinta esamų prisijungimų:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
lt
{ $count -> [one] <span>Rastas pasikartojantis prisijungimas:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> [few] <span>Rasti pasikartojantys prisijungimai:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> *[other] <span>Rasta pasikartojančių prisijungimų:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
lt
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pridėtas naujas prisijungimas</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pridėti nauji prisijungimai</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pridėtų naujų prisijungimų</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
lt
Į „{ -brand-short-name }“ importuoti prisijungimai ir slaptažodžiai.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
lt
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Klaida</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Klaidos</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Klaidų</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
lt
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Atnaujintas esamas prisijungimas</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Atnaujinti esami prisijungimai</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Atnaujintų esamų prisijungimų</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
lt
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pasikartojantis prisijungimas</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pasikartojantys prisijungimai</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pasikartojančių prisijungimų</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
lt
Jeigu turite kitoje naršyklėje įrašytų prisijungimų, galite <a data-l10n-name="import-link">juos importuoti į „{ -brand-product-name }“</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
lt
Jei jūsų prisijungimai yra įrašyti kitur nei „{ -brand-product-name }“, galite <a data-l10n-name="import-browser-link">juos importuoti iš kitos naršyklės</a> arba <a data-l10n-name="import-file-link">iš failo</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
lt
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
lt
Eiti į { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
lt
Jeigu esate įrašę prisijungimus į „{ -brand-product-name }“ kitame įrenginyje, juos galite turėti čia:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
lt
Susikurkite arba prisijunkite prie savo „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyros tame įrenginyje, kur yra prisijungimai.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
lt
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite <a data-l10n-name="passwords-help-link">slaptažodžių pagalbos</a> svetainėje.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
lt
Kai įrašysite slaptažodį į „{ -brand-product-name }“, jis atsiras čia.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
lt
Aktyvuoti „{ -pocket-brand-name }“ per „{ -brand-product-name }“
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
lt
Spustelėkite „{ -pocket-brand-name }“ mygtuką, norėdami išsaugoti straipsnius, vaizdo įrašus, ir saitus.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
lt
Naudodami „{ -pocket-brand-name }“ galite išsaugoti atrastas svetaines, straipsnius, vaizdo įrašus, tinklalaides, arba grįžti prie to, ką skaitėte.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
lt
Bandant išsaugoti į „{ -pocket-brand-name }“ įvyko klaida.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
lt
Norėdami saugoti į „{ -pocket-brand-name }“, turite būti prisijungę prie interneto. Prisijunkite prie interneto ir bandykite vėl.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
lt
Išsaugota į „{ -pocket-brand-name }“
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
lt
Įrašyta į „{ -pocket-brand-name }“!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
lt
Jau naudojatės „{ -pocket-brand-name }“?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
lt
Spustelėkite „{ -pocket-brand-name }“ mygtuką, norėdami išsaugoti straipsnius, vaizdo įrašus, ir saitus.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
lt
Spustelėkite „{ -pocket-brand-name }“ mygtuką, norėdami išsaugoti straipsnius, vaizdo įrašus, ir saitus. Peržiūrėkite savo įrašus bet kuriame įrenginyje, bet kuriuo metu.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
lt
Pradėkite naudotis „{ -pocket-brand-name }“. Tai nemokama.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
lt
Prisijungti su „{ -brand-product-name }“
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
lt
Išsaugokite straipsnius bei vaizdo įrašus iš „{ -brand-product-name }“ norėdami juos peržiūrėti bet kokiame įrenginyje su „{ -pocket-brand-name }“, bet kuriuo metu.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
lt
Spustelėkite „{ -pocket-brand-name }“ mygtuką norėdami išsaugoti bet kokį straipsnį, vaizdo įrašą ar tinklalapį iš „{ -brand-product-name }“.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
lt
Peržiūrėkite bet kokiame įrenginyje su „{ -pocket-brand-name }“, bet kuriuo metu.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
lt
Atsisiųsti „{ -focus-brand-name }“
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
lt
„{ -focus-brand-name }“: privatusis naršymas keliaujant
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
lt
Naudokite „{ -focus-brand-name }“ toms privačioms paieškoms, kurioms nenorite naudoti savo pagrindinės mobiliojo telefono naršyklės.
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
lt
„{ -focus-brand-name }“ kiekvieną kartą išvalo jūsų žurnalą, tuo pačiu blokuodama reklamas ir stebėjimo elementus.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
lt
Paslėpkite naršymo veiklą ir buvimo vietą su „{ -mozilla-vpn-brand-name }“. Vienas spustelėjimas sukuria saugų ryšį, net ir naudojantis viešu „Wi-Fi“.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
lt
Privatusis langas: „{ -brand-short-name }“ išvalo jūsų paieškos ir naršymo istoriją, kai užveriate visus privačiuosius langus. Tai nesuteikia jums anonimiškumo.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
lt
„{ -brand-short-name }“ išvalo jūsų paieškos ir naršymo istoriją, kai užveriate visus privačiuosius langus, bet tai nesuteikia jums anonimiškumo.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
lt
Išlikite privatūs su „{ -mozilla-vpn-brand-name }“
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
lt
{ PLATFORM() -> [windows] Norėdami pasikeisti ieškyklę, eikite į <a data-l10n-name="link-options">Nuostatas</a> *[other] Norėdami pasikeisti ieškyklę, eikite į <a data-l10n-name="link-options">Nuostatas</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
lt
„{ $engineName }“ yra jūsų numatytoji ieškyklė privačiojo naršymo languose
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
lt
Paleisti „{ -brand-short-name }“ iš naujo
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
lt
Perleiskite, norėdami toliau naudoti „{ -brand-short-name }“
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
lt
Fone pradėtas „{ -brand-short-name }“ atnaujinimas. Norėdami jį užbaigti, turėsite paleisti naršyklę iš naujo.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
lt
„{ -brand-short-name }“ jau pasiruošė.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
lt
Jūsų priedai ir suasmeninimai buvo pašalinti, o naršyklės nuostatos sugrąžintos į numatytąsias. Jeigu tai neišsprendė problemos, <a data-l10n-name="link-more">sužinokite, ką dar galite išbandyti.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
lt
Atnaujinkite nuostatas, kad apie „{ -brand-short-name }“ strigtis būtų pranešama automatiškai
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
lt
Pridėkite svetainių URL, kuriose lankėtės, kai „{ -brand-short-name }“ užstrigo
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
lt
Strigties pranešimas jau nusiųstas – ačiū jums už pagalbą tobulinant „{ -brand-short-name }“!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
lt
Strigčių pranešimai mums padeda nustatyti problemas ir tobulinti „{ -brand-short-name }“.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
lt
„{ -brand-short-name }“ turi funkciją, kuri automatiškai užmigdo korteles, siekiant išvengti programos užstrigimo dėl neužtenkančios kompiuterio atminties. Kita kortelė užmigdymui yra parenkama pagal keletą atributų. Šis tinklalapis rodo, kaip „{ -brand-short-name }“ prioritetizuoja korteles, ir kurios kortelės būtų užmigdytos suveikus šiai funkcijai. Korteles užmigdyti galite ir patys, spustelėdami žemiau esantį mygtuką <em>Užmigdyti</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
lt
Paskaitykite apie <a data-l10n-name="doc-link">kortelių užmigdymą</a>, norėdami sužinoti daugiau apie šią funkciją.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
lt
Šis kompiuteris dabar sujungtas su „{ $deviceName }“.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
lt
{ $tabCount -> [one] Iš „{ $deviceName }“ atkeliavo { $tabCount } kortelė [few] Iš „{ $deviceName }“ atkeliavo { $tabCount } kortelės *[other] Iš „{ $deviceName }“ atkeliavo { $tabCount } kortelių }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
lt
Kortelė iš „{ $deviceName }“
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
lt
{ $addonCount -> [one] Ši svetainė į { -brand-short-name } norėtų įdiegti priedą: [few] Ši svetainė į { -brand-short-name } norėtų įdiegti { $addonCount } priedus: *[other] Ši svetainė į { -brand-short-name } norėtų įdiegti { $addonCount } priedų: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
lt
{ $addonCount -> [few] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti { $addonCount } priedus, iš kurių dalis yra nepatikrinti. Tęskite suprasdami riziką. *[other] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti { $addonCount } priedų, iš kurių dalis yra nepatikrinti. Tęskite suprasdami riziką. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
lt
{ $addonCount -> [one] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti nepatvirtintą priedą. Tęskite suprasdami riziką. [few] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti { $addonCount } nepatvirtintus priedus. Tęskite suprasdami riziką. *[other] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti { $addonCount } nepatvirtintų priedų. Tęskite suprasdami riziką. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
lt
Jūsų sistemos administratorius yra užblokavęs „{ $addonName }“ ({ $addonId }).
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes yra didelė tikimybe, kad jis sukeltų stabilumo ar saugumo problemų.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes programai „{ -brand-short-name }“ nepavyko pakeisti reikiamo failo.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes jis nesuderinamas su „{ -brand-short-name } { $appVersion }“.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
lt
Priedo įdiegti nepavyko, nes tai ne tas priedas, kurio „{ -brand-short-name }“ tikėjosi.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
lt
Priedas „{ $addonName }“ negali būti įdiegtas iš šios vietos.
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
lt
„{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei įdiegti nepatikrinto priedo.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes programai „{ -brand-short-name }“ nepavyko pakeisti reikiamo failo.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
lt
Priedo įdiegti nepavyko, nes tai ne tas priedas, kurio { -brand-short-name }“ tikėjosi.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
lt
Pranešti apie šį priedą į „{ -vendor-short-name }“
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
lt
Pašalinti „{ $name }“ iš „{ -brand-shorter-name }“?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
lt
Pašalinti „{ $name }“?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
lt
„{ $addonName }“ pridėtas į „{ -brand-short-name }“
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
lt
„{ $addonName }“ reikalauja naujų leidimų
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
lt
„{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei prašyti jūsų leidimo įdiegti programinę įrangą į kompiuterį.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-balanced-name
lt
„{ $colorway-name }“ – subalansuotas
en-US
{ $colorway-name } — Balanced
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-bold-name
lt
„{ $colorway-name }“ – ryškus
en-US
{ $colorway-name } — Bold
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-soft-name
lt
„{ $colorway-name }“ – švelnus
en-US
{ $colorway-name } — Soft
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
lt
Gaukite naujausią „{ -brand-shorter-name }“ versiją.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
lt
Automatinis „{ -brand-shorter-name }“ naujinimas nepavyko. Atsisiųskite naują versiją – neprarasite įrašytų duomenų ar pakeitimų.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
lt
Yra išleistas „{ -brand-shorter-name }“ naujinimas, tačiau jo negalima įdiegti dėl šiuo metu veikiančios kitos „{ -brand-shorter-name }“ kopijos. Užverkite ją, norėdami tęsti naujinimą, arba pasirinkite „Vis tiek naujinti“ (kita kopija gali veikti netinkamai, kol nepaleisite iš naujo).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
lt
Vis tiek naujinti „{ -brand-shorter-name }“
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
lt
Automatinis „{ -brand-shorter-name }“ naujinimas nepavyko.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
lt
Gaukite naujausią „{ -brand-shorter-name }“ versiją. Atvertos kortelės ir langai bus įkelti iš naujo.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
lt
Jūsų operacinė sistema nesuderinama su naujausia „{ -brand-shorter-name }“ versija.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-about.label
lt
Apie „{ -brand-shorter-name }“
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
lt
„{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-header.title
lt
„{ -brand-shorter-name }“ žinynas
en-US
{ -brand-shorter-name } help
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
lt
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
lt
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
lt
Atsiunčiamas „{ -brand-shorter-name }“ naujinimas
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-sign-in
lt
Prisijungti prie „{ -brand-product-name }“
en-US
Sign in to { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-header-text
lt
{ -profiler-brand-name }
en-US
{ -profiler-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-description
lt
Rekomenduojamas nustatymas „{ -brand-shorter-name }“ profiliavimui.
en-US
Recommended preset for profiling { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-label.label
lt
{ -brand-shorter-name }
en-US
{ -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-graphics-description
lt
Nustatymas „{ -brand-shorter-name }“ grafikos problemų diagnozavimui.
en-US
Preset for investigating graphics bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-media-description2
lt
Nustatymas „{ -brand-shorter-name }“ garso ir vaizdo problemų diagnozavimui.
en-US
Preset for investigating audio and video bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-networking-description
lt
Nustatymas „{ -brand-shorter-name }“ tinklo problemų diagnozavimui.
en-US
Preset for investigating networking bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-power-description
lt
Nustatymas „{ -brand-shorter-name }“ energijos suvartojimo problemų diagnozavimui, su nedidelėmis sąnaudomis.
en-US
Preset for investigating power use bugs in { -brand-shorter-name }, with low overhead.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
lt
„Default Browser Agent“ užduotis tikrina, kada reikšmė iš „{ -brand-short-name }“ pasikeičia į kitą naršyklę. Jei pasikeitimas įvyksta įtartinomis aplinkybėmis, naudotojui bus pasiūlyta grįžti prie „{ -brand-short-name }“ ne daugiau kaip du kartus. Ši užduotis yra įdiegiama automatiškai kartu su „{ -brand-short-name }“, ir yra įrašoma iš naujo, kai „{ -brand-short-name } atsinaujina“. Norėdami išjungti šią užduotį, pakeiskite „default-browser-agent.enabled“ reikšmę per „about"config“, arba „{ -brand-short-name }“ įmonės strategijų nuostatą „DisableDefaultBrowserAgent“.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-empty-message
lt
Spartesniam pasiekimui, patalpinkite savo adresyno įrašus šioje adresyno priemonių juostoje. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Tvarkyti adresyną</a>
en-US
For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Manage bookmarks</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
lt
Importuoti kitos naršyklės adresyną į „{ -brand-short-name }“.
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-default
lt
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-private
lt
{ -brand-full-name } – privatusis naršymas
en-US
{ -brand-full-name } — Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-title
lt
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-default
lt
{ $content-title } – { -brand-full-name }
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-private
lt
{ $content-title } – „{ -brand-full-name }“ privatusis naršymas
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-default
lt
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-private
lt
„{ -brand-full-name }“ privatusis naršymas
en-US
{ -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
lt
„{ -brand-short-name }“ automatiškai siunčia tam tikrus duomenis į „{ -vendor-short-name }“ programos gerinimo tikslais.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
lt
Dalis šios svetainės garsinio ar vaizdinio turinio naudoja skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) programinę įrangą, o tai gali riboti kokius veiksmus „{ -brand-short-name }“ gali leisti jums atlikti.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
lt
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> dabar yra visame ekrane
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
lt
„{ -brand-short-name }“ užblokavo nesaugias šio tinklalapio dalis.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
lt
Tai yra saugus „{ -brand-short-name }“ tinklalapis.
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
lt
„{ -brand-short-name }“ užblokavo nesaugias šio tinklalapio dalis.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
lt
Nors „{ -brand-short-name }“ užblokavo dalį turinio, šiame tinklalapyje vis dar yra nesaugaus turinio (pvz., paveikslų).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
lt
Įjunkite tik HTTPS veikseną šiai svetainei, jei norite, kad „{ -brand-short-name }“ naudotų saugų ryšį kai tik įmanoma.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
lt
„{ -brand-short-name }“ pradžios tinklalapis
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
lt
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> valdo jūsų žymeklį. Spustelėkite Esc, norėdami atgauti valdymą.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
lt
{ $popupCount -> [one] „{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei atverti daugiau nei { $popupCount } iškylančiojo lango. [few] „{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei atverti daugiau nei { $popupCount } iškylančiųjų langų. *[other] „{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei atverti daugiau nei { $popupCount } iškylančiųjų langų. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
lt
{ $popupCount -> [one] „{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei atverti iškylančiojo lango. [few] „{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei atverti { $popupCount } iškylančiojo lango. *[other] „{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei atverti { $popupCount } iškylančiųjų langų. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
private-browsing-shortcut-text-2
lt
„{ -brand-shortcut-name }“ privatusis naršymas
en-US
{ -brand-shortcut-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-refresh
lt
Atšviežinti „{ -brand-short-name }“
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
lt
Paleisti „{ -brand-short-name }“ iš naujo
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
lt
Atnaujinti „{ -brand-short-name }“
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
lt
„{ -brand-short-name }“ neleido šiam tinklalapiui automatiškai jus nukreipti į kitą tinklalapį.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
lt
„{ -brand-short-name }“ neleido šiam tinklalapiui automatiškai būti automatiškai atsiųstam iš naujo.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
lt
<strong>Atverti ankstesnes korteles?</strong> Galite atkurti savo ankstesnį seansą iš „{ -brand-short-name }“ programos meniu <img data-l10n-name="icon"/>, iš žurnalo.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.label
lt
Įrašyti į „{ -pocket-brand-name }“
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.tooltiptext
lt
Įrašyti į „{ -pocket-brand-name }“
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.aria-label
lt
Pridėti ieškyklę „{ $engineName }“
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.label
lt
Pridėti „{ $engineName }“
en-US
Add “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.tooltiptext
lt
Pridėti ieškyklę „{ $engineName }“
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-engine-with-alias.tooltiptext
lt
{ $engineName } ({ $alias })
en-US
{ $engineName } ({ $alias })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
lt
Jūs dalinatės „{ -brand-short-name }“ vaizdu. Kiti žmonės gali matyti, kai pereisite į kitą kortelę.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-group-firefox-suggest.label
lt
{ -firefox-suggest-brand-name }
en-US
{ -firefox-suggest-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
lt
Ieškoti per „{ $name }“
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
lt
Ieškoti per „{ $name }“
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
lt
Ieškokite per „{ $name }“ arba įveskite adresą
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
lt
Rašykite mažiau, raskite daugiau: ieškokite per „{ $engineName }“ tiesiai iš savo adreso lauko.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-redirect-2
lt
Pradėkite savo paiešką adreso lauke, norėdami matyti žodžių siūlymus iš „{ $engineName }“ bei jūsų naršymo istorijos.
en-US
Start your search in the address bar to see suggestions from { $engineName } and your browsing history.
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-in-container-tab.label
lt
Atverti saitą naujoje „{ $containerName }“ kortelėje
en-US
Open Link in New { $containerName } Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-link-to-pocket.label
lt
Įrašyti saitą į „{ -pocket-brand-name }“
en-US
Save Link to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-to-pocket.label
lt
Įrašyti tinklalapį į „{ -pocket-brand-name }“
en-US
Save Page to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
lt
„{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
lt
„{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
lt
<strong>Dalis šio tinklalapio užstrigo.</strong> Norėdami pranešti apie šią problemą „{ -brand-product-name }“ ir greičiau ją išspręsti, nusiųskite pranešimą.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
lt
Dalis šio tinklalapio užstrigo. Norėdami pranešti apie šią problemą „{ -brand-product-name }“ ir greičiau ją išspręsti, nusiųskite pranešimą.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
lt
<strong>Skirti „{ -brand-short-name }“ jūsų numatytąja naršykle.?</strong> Naršykite sparčiai, saugiai, ir privačiai visame saityne.
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
lt
Greitai pasiekite „{ -brand-short-name }“ – paskirkite ją savo numatytąja naršykle ir įsekite į užduočių juostą.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
lt
Greitai pasiekite „{ -brand-short-name }“ – paskirkite ją savo numatytąja naršykle ir įsekite į užduočių juostą.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-alt
lt
Paskirti „{ -brand-short-name }“ jūsų pagrindine naršykle?
en-US
Make { -brand-short-name } your default browser?
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-pin
lt
Paskirti „{ -brand-short-name }“ jūsų pagrindine naršykle?
en-US
Make { -brand-short-name } your primary browser?
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
addon-post-install-message
lt
„{ $addonName }“ buvo pridėtas.
en-US
{ $addonName } was added.
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
lt
„{ $addonName }“ norėtų pakeisti jūsų numatytąją ieškyklę iš „{ $currentEngine }“ į „{ $newEngine }“. Ar sutinkate?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-page-title
lt
{ -firefoxview-brand-name }
en-US
{ -firefoxview-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-description
lt
Atsisiųskite „{ -brand-product-name }“ mobiliajam ir ten prisijunkite.
en-US
Download { -brand-product-name } for mobile and sign in there.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
lt
Sinchronizuokite „{ -brand-product-name }“ telefone arba planšetėje
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
menu-tools-firefox-view.label
lt
{ -firefoxview-brand-name }
en-US
{ -firefoxview-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
toolbar-button-firefox-view.label
lt
{ -firefoxview-brand-name }
en-US
{ -firefoxview-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
toolbar-button-firefox-view.tooltiptext
lt
{ -firefoxview-brand-name }
en-US
{ -firefoxview-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-about.label
lt
Apie „{ -brand-shorter-name }“
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-application-hide-this.label
lt
Nerodyti „{ -brand-shorter-name }“
en-US
Hide { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit-mac.label
lt
Baigti „{ -brand-shorter-name }“ darbą
en-US
Quit { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-fxa-re-auth.label
lt
Prisijungti prie „{ -brand-product-name }“ iš naujo
en-US
Reconnect to { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-permissions-page-title
lt
Suteikite leidimus { -brand-short-name }“
en-US
Please give { -brand-short-name } permissions
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
lt
Puikus radinys! O kad nepasigestumėte šio įrašo kituose įrenginiuose, susikurkite „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyrą.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-doh-body
lt
Jūsų privatumas yra svarbus. „{ -brand-short-name }“ dabar saugiai nukreipia jūsų DNS užklausas, kai tik įmanoma, į partnerių tarnybą, kad apsaugotų jus naršant.
en-US
Your privacy matters. { -brand-short-name } now securely routes your DNS requests whenever possible to a partner service to protect you while you browse.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-author
lt
sukūrė { $name }
en-US
by { $name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
lt
{ $blockedCount -> [one] Nuo { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš <b>{ $blockedCount }</b> stebėjimo elemento! [few] Nuo { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš <b>{ $blockedCount }</b> stebėjimo elementų! *[other] Nuo { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } „{ -brand-short-name }“ užblokavo virš <b>{ $blockedCount }</b> stebėjimo elementų! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
lt
Šios svetainės vaizdo įrašai gali būti rodomi netinkamai su šia „{ -brand-short-name }“ versija. Norėdami gauti geriausią palaikymą, atnaujinkite „{ -brand-short-name }“.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
lt
Atnaujinkite „{ -brand-short-name }“, norėdami paleisti vaizdo įrašą
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-protections-panel-body
lt
Jūsų duomenys skirti tik jums. „{ -brand-short-name }“ saugo jus nuo daugelio dažniausių stebėjimo elementų, stebinčių jūsų veiklą internete.
en-US
Keep your data to yourself. { -brand-short-name } protects you from many of the most common trackers that follow what you do online.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-better-internet-body
lt
Kai naudojate „{ -brand-short-name }“, balsuojate už atvirą ir prieinamą internetą, kuris būtų geresnis visiems.
en-US
When you use { -brand-short-name}, you’re voting for an open and accessible internet that’s better for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-peace-mind-body
lt
Kiekvieną mėnesį „{ -brand-short-name }“ blokuoja vidutiniškai daugiau nei 3000 stebėjimo elementų, tenkančių vienam naudotojui. Nes niekas, ypač privatumo trikdžiai, tokie kaip sekimo elementai, neturėtų įsiterpti tarp jūsų ir gerojo interneto.
en-US
Every month, { -brand-short-name } blocks an average of over 3,000 trackers per user. Because nothing, especially privacy nuisances like trackers, should stand between you and the good internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-public-wifi-vpn-primary-button
lt
Išsaugoti privatumą su „{ -mozilla-vpn-brand-name }“
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-pocket-subtitle
lt
Išskirtinis turinys, kuruojamas „{ -pocket-brand-name }“, kuri yra „{ -brand-product-name }“ šeimos dalis
en-US
Exceptional content curated by { -pocket-brand-name }, part of the { -brand-product-name } family
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-pocket-title
lt
Rekomenduoja „{ -pocket-brand-name }“
en-US
Recommended by { -pocket-brand-name }

Displaying 200 results out of 736 for the string name in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
lt
Apie „{ -brand-full-name }“
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
lt
Šiuo metu naudojamas <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> naujinimų kanalas.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
lt
„{ -brand-product-name }“ žinynas
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
lt
Atsisiunčiamas naujinimas – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
lt
Atsisiųskite naujinimą iš <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
lt
„{ -brand-short-name }“ kuria ir tobulina <label data-l10n-name="community-mozillaLink">„{ -vendor-short-name }“</label> – <label data-l10n-name="community-creditsLink">pasaulinė bendruomenė</label>, siekianti, kad saitynas būtų atviras, viešas ir prieinamas kiekvienam.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
lt
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">„{ -vendor-short-name }“</label> – tai <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">pasaulinė bendruomenė</label>, siekianti, kad saitynas būtų atviras, viešas ir prieinamas kiekvienam.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
lt
Norite padėti? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Paaukokite</label> arba <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">įsitraukite į veiklą!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
lt
<img data-l10n-name="icon"/>Atsiunčiamas naujinimas — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
lt
Atsisiųskite naujinimą iš <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
lt
Programos atnaujinti nepavyko. <label data-l10n-name="failed-link">Atsisiųskite paskiausią laidą</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
lt
Programos atnaujinti nepavyko. <a data-l10n-name="failed-link-main">Atsisiųskite paskiausią laidą</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
lt
Dėl vidinės klaidos nepavyko patikrinti, ar yra naujinimų. Naujinimai pasiekiami per <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
lt
Naudojama paskiausia „{ -brand-short-name }“ laida
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
lt
Programa „{ -brand-short-name }“ šiuo metu naujinama
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
lt
Tolesni naujinimai, naudojantis šia sistema, yra negalimi. <label data-l10n-name="unsupported-link">Sužinoti daugiau</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
lt
Perleiskite, norėdami atnaujinti „{ -brand-shorter-name }“
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
lt
„{ -brand-short-name }“ yra eksperimentinė programa ir gali būti nestabili.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
lt
Eiti į { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
lt
{ $count -> [1] Bus pašalintas į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimas, ir visi čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. [one] Bus pašalintas į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimas, ir visi čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. [few] Bus pašalinti į „{ -brand-short-name }“ įrašyti prisijungimai, ir visi čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. *[other] Bus pašalinti į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimai, ir visi čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
lt
{ $count -> [1] Bus pašalintas į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimas, iš visų su „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra susietų įrenginių. Tuo pačiu bus pašalinti čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. [one] Bus pašalintas į „{ -brand-short-name }“ įrašytas prisijungimas, iš visų su „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra susietų įrenginių. Tuo pačiu bus pašalinti čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. [few] Bus pašalinti į „{ -brand-short-name }“ įrašyti prisijungimai, iš visų su „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra susietų įrenginių. Tuo pačiu bus pašalinti čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. *[other] Bus pašalinti į „{ -brand-short-name }“ įrašyti prisijungimai, iš visų su „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra susietų įrenginių. Tuo pačiu bus pašalinti čia matomi nutekėjimų pranešimai. Šis veiksmas galutinis. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
lt
Jau yra { $loginTitle } įrašas su tokiu naudotojo vardu. <a data-l10n-name="duplicate-link">Parodyti esamą įrašą?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
lt
Pavyzdžiui: keli prisijungimo vardai, slaptažodžiai, URL adresai, ir t.t., tam pačiam prisijungimui.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
lt
Neteisingos arba trūkstamos stulpelių antraštės. Įsitikinkite, kad faile yra naudotojo vardo, slaptažodžio, ir URL stulpeliai.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
lt
„{ -brand-short-name }“ neturi leidimo skaityti failą. Pabandykite pakeisti failo leidimus.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
lt
{ $count -> [one] <span>Pridėtas naujas prisijungimas:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Pridėti nauji prisijungimai:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Pridėta naujų prisijungimų:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
lt
{ $count -> [one] <span>Klaida:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> [few] <span>Klaidos:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> *[other] <span>Klaidų:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
lt
{ $count -> [one] <span>Atnaujintas esamas prisijungimas:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Atnaujinti esami prisijungimai:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Atnaujinta esamų prisijungimų:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
lt
{ $count -> [one] <span>Rastas pasikartojantis prisijungimas:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> [few] <span>Rasti pasikartojantys prisijungimai:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> *[other] <span>Rasta pasikartojančių prisijungimų:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(neimportuota)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
lt
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pridėtas naujas prisijungimas</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pridėti nauji prisijungimai</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pridėtų naujų prisijungimų</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
lt
Į „{ -brand-short-name }“ importuoti prisijungimai ir slaptažodžiai.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
lt
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Klaida</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Klaidos</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Klaidų</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
lt
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Atnaujintas esamas prisijungimas</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Atnaujinti esami prisijungimai</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Atnaujintų esamų prisijungimų</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
lt
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pasikartojantis prisijungimas</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pasikartojantys prisijungimai</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Pasikartojančių prisijungimų</div> <div data-l10n-name="not-imported">(neimportuota)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
lt
Jeigu turite kitoje naršyklėje įrašytų prisijungimų, galite <a data-l10n-name="import-link">juos importuoti į „{ -brand-product-name }“</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
lt
Jei jūsų prisijungimai yra įrašyti kitur nei „{ -brand-product-name }“, galite <a data-l10n-name="import-browser-link">juos importuoti iš kitos naršyklės</a> arba <a data-l10n-name="import-file-link">iš failo</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
lt
(nėra naudotojo vardo)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
lt
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
lt
Eiti į { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
lt
Jeigu esate įrašę prisijungimus į „{ -brand-product-name }“ kitame įrenginyje, juos galite turėti čia:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
lt
Susikurkite arba prisijunkite prie savo „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyros tame įrenginyje, kur yra prisijungimai.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
lt
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite <a data-l10n-name="passwords-help-link">slaptažodžių pagalbos</a> svetainėje.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
lt
Naudotojo vardas
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
lt
Kai įrašysite slaptažodį į „{ -brand-product-name }“, jis atsiras čia.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
lt
(nėra naudotojo vardo)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-option
lt
Pavadinimas (A-Z)
en-US
Name (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-reverse-option
lt
Pavadinimas (Z-A)
en-US
Name (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
lt
Naudotojo vardas (A-Ž)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
lt
Naudotojo vardas (Ž-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
lt
Aktyvuoti „{ -pocket-brand-name }“ per „{ -brand-product-name }“
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
lt
Spustelėkite „{ -pocket-brand-name }“ mygtuką, norėdami išsaugoti straipsnius, vaizdo įrašus, ir saitus.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
lt
Naudodami „{ -pocket-brand-name }“ galite išsaugoti atrastas svetaines, straipsnius, vaizdo įrašus, tinklalaides, arba grįžti prie to, ką skaitėte.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
lt
Bandant išsaugoti į „{ -pocket-brand-name }“ įvyko klaida.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
lt
Norėdami saugoti į „{ -pocket-brand-name }“, turite būti prisijungę prie interneto. Prisijunkite prie interneto ir bandykite vėl.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
lt
Išsaugota į „{ -pocket-brand-name }“
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
lt
Įrašyta į „{ -pocket-brand-name }“!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
lt
Jau naudojatės „{ -pocket-brand-name }“?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
lt
Spustelėkite „{ -pocket-brand-name }“ mygtuką, norėdami išsaugoti straipsnius, vaizdo įrašus, ir saitus.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
lt
Spustelėkite „{ -pocket-brand-name }“ mygtuką, norėdami išsaugoti straipsnius, vaizdo įrašus, ir saitus. Peržiūrėkite savo įrašus bet kuriame įrenginyje, bet kuriuo metu.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
lt
Pradėkite naudotis „{ -pocket-brand-name }“. Tai nemokama.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
lt
Prisijungti su „{ -brand-product-name }“
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
lt
Išsaugokite straipsnius bei vaizdo įrašus iš „{ -brand-product-name }“ norėdami juos peržiūrėti bet kokiame įrenginyje su „{ -pocket-brand-name }“, bet kuriuo metu.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
lt
Spustelėkite „{ -pocket-brand-name }“ mygtuką norėdami išsaugoti bet kokį straipsnį, vaizdo įrašą ar tinklalapį iš „{ -brand-product-name }“.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
lt
Peržiūrėkite bet kokiame įrenginyje su „{ -pocket-brand-name }“, bet kuriuo metu.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-name
lt
Strategijos pavadinimas
en-US
Policy Name
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
lt
Atsisiųsti „{ -focus-brand-name }“
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
lt
„{ -focus-brand-name }“: privatusis naršymas keliaujant
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
lt
Naudokite „{ -focus-brand-name }“ toms privačioms paieškoms, kurioms nenorite naudoti savo pagrindinės mobiliojo telefono naršyklės.
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
lt
„{ -focus-brand-name }“ kiekvieną kartą išvalo jūsų žurnalą, tuo pačiu blokuodama reklamas ir stebėjimo elementus.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
lt
Paslėpkite naršymo veiklą ir buvimo vietą su „{ -mozilla-vpn-brand-name }“. Vienas spustelėjimas sukuria saugų ryšį, net ir naudojantis viešu „Wi-Fi“.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
lt
Privatusis langas: „{ -brand-short-name }“ išvalo jūsų paieškos ir naršymo istoriją, kai užveriate visus privačiuosius langus. Tai nesuteikia jums anonimiškumo.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
lt
„{ -brand-short-name }“ išvalo jūsų paieškos ir naršymo istoriją, kai užveriate visus privačiuosius langus, bet tai nesuteikia jums anonimiškumo.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
lt
Išlikite privatūs su „{ -mozilla-vpn-brand-name }“
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
lt
{ PLATFORM() -> [windows] Norėdami pasikeisti ieškyklę, eikite į <a data-l10n-name="link-options">Nuostatas</a> *[other] Norėdami pasikeisti ieškyklę, eikite į <a data-l10n-name="link-options">Nuostatas</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
lt
„{ $engineName }“ yra jūsų numatytoji ieškyklė privačiojo naršymo languose
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
lt
Paleisti „{ -brand-short-name }“ iš naujo
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
lt
Perleiskite, norėdami toliau naudoti „{ -brand-short-name }“
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
lt
Fone pradėtas „{ -brand-short-name }“ atnaujinimas. Norėdami jį užbaigti, turėsite paleisti naršyklę iš naujo.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
lt
„{ -brand-short-name }“ jau pasiruošė.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
lt
Jūsų priedai ir suasmeninimai buvo pašalinti, o naršyklės nuostatos sugrąžintos į numatytąsias. Jeigu tai neišsprendė problemos, <a data-l10n-name="link-more">sužinokite, ką dar galite išbandyti.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
lt
Atnaujinkite nuostatas, kad apie „{ -brand-short-name }“ strigtis būtų pranešama automatiškai
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
lt
Pridėkite svetainių URL, kuriose lankėtės, kai „{ -brand-short-name }“ užstrigo
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
lt
Strigties pranešimas jau nusiųstas – ačiū jums už pagalbą tobulinant „{ -brand-short-name }“!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
lt
Strigčių pranešimai mums padeda nustatyti problemas ir tobulinti „{ -brand-short-name }“.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
lt
„{ -brand-short-name }“ turi funkciją, kuri automatiškai užmigdo korteles, siekiant išvengti programos užstrigimo dėl neužtenkančios kompiuterio atminties. Kita kortelė užmigdymui yra parenkama pagal keletą atributų. Šis tinklalapis rodo, kaip „{ -brand-short-name }“ prioritetizuoja korteles, ir kurios kortelės būtų užmigdytos suveikus šiai funkcijai. Korteles užmigdyti galite ir patys, spustelėdami žemiau esantį mygtuką <em>Užmigdyti</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
lt
Paskaitykite apie <a data-l10n-name="doc-link">kortelių užmigdymą</a>, norėdami sužinoti daugiau apie šią funkciją.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
lt
Šis kompiuteris dabar sujungtas su „{ $deviceName }“.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
lt
{ $tabCount -> [one] Iš „{ $deviceName }“ atkeliavo { $tabCount } kortelė [few] Iš „{ $deviceName }“ atkeliavo { $tabCount } kortelės *[other] Iš „{ $deviceName }“ atkeliavo { $tabCount } kortelių }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
lt
Kortelė iš „{ $deviceName }“
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
lt
{ $addonCount -> [one] Ši svetainė į { -brand-short-name } norėtų įdiegti priedą: [few] Ši svetainė į { -brand-short-name } norėtų įdiegti { $addonCount } priedus: *[other] Ši svetainė į { -brand-short-name } norėtų įdiegti { $addonCount } priedų: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
lt
{ $addonCount -> [few] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti { $addonCount } priedus, iš kurių dalis yra nepatikrinti. Tęskite suprasdami riziką. *[other] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti { $addonCount } priedų, iš kurių dalis yra nepatikrinti. Tęskite suprasdami riziką. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
lt
{ $addonCount -> [one] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti nepatvirtintą priedą. Tęskite suprasdami riziką. [few] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti { $addonCount } nepatvirtintus priedus. Tęskite suprasdami riziką. *[other] Atsargiai: ši svetainė į { -brand-short-name } nori įdiegti { $addonCount } nepatvirtintų priedų. Tęskite suprasdami riziką. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
lt
Jūsų sistemos administratorius yra užblokavęs „{ $addonName }“ ({ $addonId }).
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes yra didelė tikimybe, kad jis sukeltų stabilumo ar saugumo problemų.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes programai „{ -brand-short-name }“ nepavyko pakeisti reikiamo failo.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes jis nesuderinamas su „{ -brand-short-name } { $appVersion }“.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
lt
Priedo įdiegti nepavyko, nes tai ne tas priedas, kurio „{ -brand-short-name }“ tikėjosi.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
lt
Priedas „{ $addonName }“ negali būti įdiegtas iš šios vietos.
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
lt
„{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei įdiegti nepatikrinto priedo.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes programai „{ -brand-short-name }“ nepavyko pakeisti reikiamo failo.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
lt
Priedo įdiegti nepavyko, nes tai ne tas priedas, kurio { -brand-short-name }“ tikėjosi.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
lt
Pranešti apie šį priedą į „{ -vendor-short-name }“
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
lt
Pašalinti „{ $name }“ iš „{ -brand-shorter-name }“?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
lt
Pašalinti „{ $name }“?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
lt
„{ $addonName }“ pridėtas į „{ -brand-short-name }“
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
lt
„{ $addonName }“ reikalauja naujų leidimų
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
lt
„{ -brand-short-name }“ neleido šiai svetainei prašyti jūsų leidimo įdiegti programinę įrangą į kompiuterį.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-balanced-name
lt
„{ $colorway-name }“ – subalansuotas
en-US
{ $colorway-name } — Balanced
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-bold-name
lt
„{ $colorway-name }“ – ryškus
en-US
{ $colorway-name } — Bold
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-soft-name
lt
„{ $colorway-name }“ – švelnus
en-US
{ $colorway-name } — Soft
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
lt
Gaukite naujausią „{ -brand-shorter-name }“ versiją.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
lt
Automatinis „{ -brand-shorter-name }“ naujinimas nepavyko. Atsisiųskite naują versiją – neprarasite įrašytų duomenų ar pakeitimų.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
lt
Yra išleistas „{ -brand-shorter-name }“ naujinimas, tačiau jo negalima įdiegti dėl šiuo metu veikiančios kitos „{ -brand-shorter-name }“ kopijos. Užverkite ją, norėdami tęsti naujinimą, arba pasirinkite „Vis tiek naujinti“ (kita kopija gali veikti netinkamai, kol nepaleisite iš naujo).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
lt
Vis tiek naujinti „{ -brand-shorter-name }“
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
lt
Automatinis „{ -brand-shorter-name }“ naujinimas nepavyko.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
lt
Gaukite naujausią „{ -brand-shorter-name }“ versiją. Atvertos kortelės ir langai bus įkelti iš naujo.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
lt
Jūsų operacinė sistema nesuderinama su naujausia „{ -brand-shorter-name }“ versija.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-about.label
lt
Apie „{ -brand-shorter-name }“
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
lt
„{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales