Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 17 results for the string iframe in sr:

Entity sr en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
sr
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
sr
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
sr
This button is only available on pages with several iframes
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
sr
Select an iframe as the currently targeted document
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
sr
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
sr
Iframe који користи спољни протокол је блокиран јер га корисник није покренуо или није прошло довољно времена од последњег учитавања овог iframe-а.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
sr
Захтев за приказ преко целог екрана је одбијен зато што бар један од докумената није iframe или нема "allowfullscreen" атрибут.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
sr
Дозвола за обавештавање може се тражити само у документу највишег нивоа или iframe-у истог порекла.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
sr
document.requestStorageAccess() се не може позвати у угнежђеном iframe-у.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
sr
document.requestStorageAccess() се не може позвати на документ са непрозирним пореклом, као што је iframe у заштићеном окружењу без allow-same-origin дозволе у истом.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
sr
document.requestStorageAccess() се не може позвати у iframe у заштићеном окружењу без allow-storage-access-by-user-activation дозволе у истом.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
sr
Преписивање старог стила Youtube Flash embed (%S) на iframe embed (%S). Ажурирајте страницу да користи iframe уместо embed/object, ако је могуће.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
sr
Преписивање старог стила Youtube Flash embed (%S) на iframe embed (%S). Params нису подржани и конвертовани су. Ажурирајте страницу да користи iframe уместо embed/object, ако је могуће.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
sr
iframe који има allow-scripts и allow-same-origin за његов sandbox атрибут може да уклони његово извршавање.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
sr
iframe који има и allow-top-navigation и allow-top-navigation-by-user-activation за његов sandbox атрибут ће омогућити навигацију према врху.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
sr
Преузимање “%S” је блокирано јер iframe оквир који га покреће има опцију sandbox.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
sr
Поља за лозинке су представљена на несигурном (http://) iframe. Ово је сигурносни ризик који омогућује да ваши акредитиви буду украдени.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity sr en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
sr
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
sr
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
sr
This button is only available on pages with several iframes
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
sr
Select an iframe as the currently targeted document
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
sr
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
sr
Iframe који користи спољни протокол је блокиран јер га корисник није покренуо или није прошло довољно времена од последњег учитавања овог iframe-а.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
sr
Захтев за приказ преко целог екрана је одбијен зато што бар један од докумената није iframe или нема "allowfullscreen" атрибут.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
sr
Дозвола за обавештавање може се тражити само у документу највишег нивоа или iframe-у истог порекла.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
sr
document.requestStorageAccess() се не може позвати у угнежђеном iframe-у.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
sr
document.requestStorageAccess() се не може позвати на документ са непрозирним пореклом, као што је iframe у заштићеном окружењу без allow-same-origin дозволе у истом.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
sr
document.requestStorageAccess() се не може позвати у iframe у заштићеном окружењу без allow-storage-access-by-user-activation дозволе у истом.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
sr
Преписивање старог стила Youtube Flash embed (%S) на iframe embed (%S). Ажурирајте страницу да користи iframe уместо embed/object, ако је могуће.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
sr
Преписивање старог стила Youtube Flash embed (%S) на iframe embed (%S). Params нису подржани и конвертовани су. Ажурирајте страницу да користи iframe уместо embed/object, ако је могуће.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
sr
iframe који има allow-scripts и allow-same-origin за његов sandbox атрибут може да уклони његово извршавање.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
sr
iframe који има и allow-top-navigation и allow-top-navigation-by-user-activation за његов sandbox атрибут ће омогућити навигацију према врху.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
sr
Преузимање “%S” је блокирано јер iframe оквир који га покреће има опцију sandbox.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
sr
Поља за лозинке су представљена на несигурном (http://) iframe. Ово је сигурносни ризик који омогућује да ваши акредитиви буду украдени.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.