Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 16 results for the string iframe in lt:

Entity lt en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
lt
Naudokite <code>title</code> atributą <span>iframe</span> turinio apibūdinimui. <a>Sužinoti daugiau</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
lt
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
lt
Šis mygtukas galimas tik tinklalapiuose su keletu „iframes“
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
lt
Rinktis „iframe“ kadrą kaip paskirties dokumentą
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
lt
Naudokite „title“ atributą „iframe“ turinio apibūdinimui.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
lt
Iframe“ su išoriniu protokolu buvo užblokuotas dėl neįvykusio naudotojo veiksmo, arba dėl per mažo laiko tarpo nuo nuo paskutinio tokio „iframe“ įkėlimo.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes bent vienas aukštesniojo lygio elementas nėra „iframe“ tipo arba neturi „allowfullscreen“ atributo.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
lt
Pranešimų leidimas gali būti prašomas tik aukščiausio lygmens dokumente, arba tos pačios kilmės „iframe“ elemente.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
lt
„document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas įdėtiniame „iframe“.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
lt
„document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas dokumente su nežinomu šaltiniu, tokiu kaip izoliuotas „iframe“ be „allow-same-origin“ jo izoliavimo atribute.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
lt
„document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas izoliuotame „iframe“ be „allow-storage-access-by-user-activation“ jo izoliavimo atribute.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
lt
Seno stiliaus „YouTube Flash“ intarpas (%S) perrašomas į „iframe“ intarpą (%S). Prašome atnaujinti tinklalapį, jei galima, kad vietoje intarpo (objekto) būtų naudojamas „iframe“.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
lt
Seno stiliaus „YouTube Flash“ intarpas (%S) perrašomas į „iframe“ intarpą (%S). Parametrai buvo nepalaikomi „iframe“ intarpų ir konvertuoti. Prašome atnaujinti tinklalapį, jei galima, kad vietoje intarpo (objekto) būtų naudojamas „iframe“.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
lt
iframe“ elementas, kurio „sandbox“ atribute nurodyti tiek „allow-scripts“, tiek „allow-same-origin“, gali panaikinti savo izoliavimą.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
lt
Elementas „iframe“, turintis tiek „allow-top-navigation“, tiek „allow-top-navigation-by-user-activation“ reikšmes „sandbox“ atributui, leis viršutinę navigaciją.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
lt
„%S“ atsiuntimas buvo nutrauktas, nes tai sukėlęs „iframe“ turi izoliavimą žymę.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
lt
Naudokite <code>title</code> atributą <span>iframe</span> turinio apibūdinimui. <a>Sužinoti daugiau</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
lt
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
lt
Šis mygtukas galimas tik tinklalapiuose su keletu „iframes“
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
lt
Rinktis „iframe“ kadrą kaip paskirties dokumentą
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
lt
Naudokite „title“ atributą „iframe“ turinio apibūdinimui.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
lt
Iframe“ su išoriniu protokolu buvo užblokuotas dėl neįvykusio naudotojo veiksmo, arba dėl per mažo laiko tarpo nuo nuo paskutinio tokio „iframe“ įkėlimo.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes bent vienas aukštesniojo lygio elementas nėra „iframe“ tipo arba neturi „allowfullscreen“ atributo.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
lt
Pranešimų leidimas gali būti prašomas tik aukščiausio lygmens dokumente, arba tos pačios kilmės „iframe“ elemente.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
lt
„document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas įdėtiniame „iframe“.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
lt
„document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas dokumente su nežinomu šaltiniu, tokiu kaip izoliuotas „iframe“ be „allow-same-origin“ jo izoliavimo atribute.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
lt
„document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas izoliuotame „iframe“ be „allow-storage-access-by-user-activation“ jo izoliavimo atribute.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
lt
Seno stiliaus „YouTube Flash“ intarpas (%S) perrašomas į „iframe“ intarpą (%S). Prašome atnaujinti tinklalapį, jei galima, kad vietoje intarpo (objekto) būtų naudojamas „iframe“.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
lt
Seno stiliaus „YouTube Flash“ intarpas (%S) perrašomas į „iframe“ intarpą (%S). Parametrai buvo nepalaikomi „iframe“ intarpų ir konvertuoti. Prašome atnaujinti tinklalapį, jei galima, kad vietoje intarpo (objekto) būtų naudojamas „iframe“.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
lt
iframe“ elementas, kurio „sandbox“ atribute nurodyti tiek „allow-scripts“, tiek „allow-same-origin“, gali panaikinti savo izoliavimą.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
lt
Elementas „iframe“, turintis tiek „allow-top-navigation“, tiek „allow-top-navigation-by-user-activation“ reikšmes „sandbox“ atributui, leis viršutinę navigaciją.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
lt
„%S“ atsiuntimas buvo nutrauktas, nes tai sukėlęs „iframe“ turi izoliavimą žymę.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
lt
Nešifruotame (http://) kadre aptiktas slaptažodžio laukas. Tai yra nesaugu, nes tokius prisijungimo duomenis labai lengva pavogti.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.