Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 15 results for the string iframe in hu:

Entity hu en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
hu
Használja a <code>title</code> attribútumot az <span>iframe</span> tartalom leírásához. <a>További tudnivalók</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
hu
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
hu
Iframe kiválasztása mint a jelenleg megcélzott dokumentum
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
hu
Használja a „title” attribútumot az „iframe” tartalom leírásához.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
hu
A külső protokollal rendelkező iframe a felhasználói aktiválás hiánya miatt blokkolva lett, vagy még nem telt el elég idő a legutóbbi ilyen iframe betöltése óta.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
hu
A teljes képernyő kérése megtagadva, mert a dokumentumot tartalmazó elemek legalább egyike nem iframe vagy nem rendelkezik az „allowfullscreen” attribútummal.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
hu
Az értesítési engedély csak felsőszintű dokumentumban vagy azonos eredetű iframe keretben kérhető.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
hu
A document.requestStorageAccess() nem hívható meg beágyazott iframe-en.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
hu
A document.requestStorageAccess() nem hívható meg olyan dokumentumon, amely eredete rejtett, például egy olyan homokozóban lévő iframe-en, amely sandbox attribútumában nincs megadva az allow-same-origin.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
hu
A document.requestStorageAccess() nem hívható meg olyan homokozóban lévő iframe-en, amely sandbox attribútumában nincs megadva az allow-storage-access-by-user-activation.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
hu
Régi stílusú YouTube Flash beágyazás (%S) átírása iframe beágyazásra (%S). Ha lehet, frissítse az oldalt az iframe használatára az embed/object helyett.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
hu
Régi stílusú YouTube Flash beágyazás (%S) átírása iframe beágyazásra (%S). A lekérdezés érvénytelen volt, és el lett távolítva az URL-ből. Ha lehet, frissítse az oldalt az iframe használatára az embed/object helyett.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
hu
Ha egy iframe sandbox attribútumában az allow-scripts és az allow-same-origin is be van állítva, akkor az eltávolíthatja a homokozó használatát.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
hu
Egy iframe, amelynél az allow-top-navigation és az allow-top-navigation-by-user-activation is szerepel a sandbox attribútumánál, engedélyezni fogja a felső navigációt.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
hu
Jelszómezők találhatók egy nem biztonságos (http://) iframe-en. Ez biztonsági kockázat, amely lehetővé teszi a bejelentkezési adatok ellopását.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity hu en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
hu
Használja a <code>title</code> attribútumot az <span>iframe</span> tartalom leírásához. <a>További tudnivalók</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
hu
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
hu
Ez a gomb csak a több keretet tartalmazó lapok esetén érhető el
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
hu
Iframe kiválasztása mint a jelenleg megcélzott dokumentum
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
hu
Használja a „title” attribútumot az „iframe” tartalom leírásához.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
hu
A külső protokollal rendelkező iframe a felhasználói aktiválás hiánya miatt blokkolva lett, vagy még nem telt el elég idő a legutóbbi ilyen iframe betöltése óta.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
hu
A teljes képernyő kérése megtagadva, mert a dokumentumot tartalmazó elemek legalább egyike nem iframe vagy nem rendelkezik az „allowfullscreen” attribútummal.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
hu
Az értesítési engedély csak felsőszintű dokumentumban vagy azonos eredetű iframe keretben kérhető.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
hu
A document.requestStorageAccess() nem hívható meg beágyazott iframe-en.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
hu
A document.requestStorageAccess() nem hívható meg olyan dokumentumon, amely eredete rejtett, például egy olyan homokozóban lévő iframe-en, amely sandbox attribútumában nincs megadva az allow-same-origin.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
hu
A document.requestStorageAccess() nem hívható meg olyan homokozóban lévő iframe-en, amely sandbox attribútumában nincs megadva az allow-storage-access-by-user-activation.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
hu
Régi stílusú YouTube Flash beágyazás (%S) átírása iframe beágyazásra (%S). Ha lehet, frissítse az oldalt az iframe használatára az embed/object helyett.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
hu
Régi stílusú YouTube Flash beágyazás (%S) átírása iframe beágyazásra (%S). A lekérdezés érvénytelen volt, és el lett távolítva az URL-ből. Ha lehet, frissítse az oldalt az iframe használatára az embed/object helyett.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
hu
Ha egy iframe sandbox attribútumában az allow-scripts és az allow-same-origin is be van állítva, akkor az eltávolíthatja a homokozó használatát.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
hu
Egy iframe, amelynél az allow-top-navigation és az allow-top-navigation-by-user-activation is szerepel a sandbox attribútumánál, engedélyezni fogja a felső navigációt.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
hu
A(z) „%S” letöltése blokkolva lett, mert az aktiváló kereten a homokozó jelző be van állítva.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
hu
Jelszómezők találhatók egy nem biztonságos (http://) iframe-en. Ez biztonsági kockázat, amely lehetővé teszi a bejelentkezési adatok ellopását.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.