Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 17 results for the string iframe in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
gl
Use o atributo <code>title</code> para describir o contido <span>iframe</span>. <a>Saiba máis</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
gl
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
gl
Este botón só está dispoñíbel en páxinas con varios iframes
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
gl
Seleccione un iframe como documento de destino
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
gl
Use o "title" para describir o contido "iframe".
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
gl
Bloqueouse o iframe con protocolo externo por falta de activación do usuario ou porque non pasou o tempo suficiente desde que se cargou o último iframe.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
gl
Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque polo menos un dos elementos que contén o documento non é un iframe ou non ten un atributo «allowfullscreen».
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
gl
O permiso de notificación só se poderá solicitar nun documento de primeiro nivel ou iframe de mesma orixe.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
gl
document.requestStorageAccess() non se pode chamar nun iframe aniñado.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
gl
document.requestStorageAccess() non pode ser chamado nun documento con orixe opaca, como un iframe en sandbox sen permitir a mesma orixe no seu atributo sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
gl
document.requestStorageAccess() non se pode chamar nun iframe en sandbox sen allow-storage-access-by-user-activation no seu atributo sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
gl
Reescribindo a versión antiga de Flash de YouTube (%S) ao iframe embed (%S). Actualice a páxina para usar iframe no canto de embed/object, se é posible.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
gl
Reescribindo a versión antiga de Flash de YouTube (%S) ao iframe embed (%S). Os parámetros non foron compatibles cos insertos de iframe e convertidos. Actualice a páxina para usar iframe no canto de embed/object, se é posible.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
gl
Un iframe que ten allow-scripts e allow-same-origin para o seu atributo sandbox pode retirar o mecanismo de illamento (sandbox).
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
gl
Un iframe que ten tanto navegación superior como permitida-navegación superior-activación por usuario para o seu atributo sandbox permitirá as navegacións superiores.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
gl
Bloqueouse a descarga de «%S» porque a iframe que a iniciou ten a bandeira de sandbox estabelecida.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
gl
Campos de contrasinal presentes nun iframe non seguro (http://). Este é un risco de seguranza que permite que se rouben as credencias de inicio de sesión dos usuarios.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity gl en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
gl
Use o atributo <code>title</code> para describir o contido <span>iframe</span>. <a>Saiba máis</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
gl
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
gl
Este botón só está dispoñíbel en páxinas con varios iframes
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
gl
Seleccione un iframe como documento de destino
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
gl
Use o "title" para describir o contido "iframe".
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
gl
Bloqueouse o iframe con protocolo externo por falta de activación do usuario ou porque non pasou o tempo suficiente desde que se cargou o último iframe.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
gl
Denegouse a solicitude para cambiar ao modo de pantalla completa porque polo menos un dos elementos que contén o documento non é un iframe ou non ten un atributo «allowfullscreen».
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
gl
O permiso de notificación só se poderá solicitar nun documento de primeiro nivel ou iframe de mesma orixe.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
gl
document.requestStorageAccess() non se pode chamar nun iframe aniñado.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
gl
document.requestStorageAccess() non pode ser chamado nun documento con orixe opaca, como un iframe en sandbox sen permitir a mesma orixe no seu atributo sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
gl
document.requestStorageAccess() non se pode chamar nun iframe en sandbox sen allow-storage-access-by-user-activation no seu atributo sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
gl
Reescribindo a versión antiga de Flash de YouTube (%S) ao iframe embed (%S). Actualice a páxina para usar iframe no canto de embed/object, se é posible.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
gl
Reescribindo a versión antiga de Flash de YouTube (%S) ao iframe embed (%S). Os parámetros non foron compatibles cos insertos de iframe e convertidos. Actualice a páxina para usar iframe no canto de embed/object, se é posible.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
gl
Un iframe que ten allow-scripts e allow-same-origin para o seu atributo sandbox pode retirar o mecanismo de illamento (sandbox).
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
gl
Un iframe que ten tanto navegación superior como permitida-navegación superior-activación por usuario para o seu atributo sandbox permitirá as navegacións superiores.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
gl
Bloqueouse a descarga de «%S» porque a iframe que a iniciou ten a bandeira de sandbox estabelecida.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
gl
Campos de contrasinal presentes nun iframe non seguro (http://). Este é un risco de seguranza que permite que se rouben as credencias de inicio de sesión dos usuarios.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.