Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 17 results for the string iframe in da:

Entity da en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
da
Brug attributten <code>title</code> til at beskrive <span>iframe</span>-indhold. <a>Læs mere</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
da
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
da
Denne knap er kun tilgængelig på sider med flere iframes
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
da
Vælg en iframe som det målrettede dokument
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
da
Brug attributten "title" til at beskrive "iframe"-elementer.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
da
Iframe med ekstern protokol blev blokeret på grund af manglende bruger-aktivering, eller fordi der ikke er gået tilstrækkelig lang tid, siden en sådan iframe senest blev indlæst.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
da
Fuld skærm blev nægtet, fordi mindst et af dokumentets indeholdende elementer ikke er en iframe eller ikke har sat "allowfullscreen"-attributten.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
da
Der kan kun anmodes om tilladelse til at vise beskeder i et dokument øverst i hierarkiet eller en iframe fra samme oprindelse.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
da
document.requestStorageAccess() kan ikke kaldes i en nested iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
da
document.requestStorageAccess() kan ikke kaldes på et dokument med en uigennemsigtig oprindelse, som fx en sandboxed iframe uden allow-same-origin i dens sandbox-attribut.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
da
document.requestStorageAccess() kan ikke kaldes i en sandboxed iframe uden allow-storage-access-by-user-activation i dens sandbox-attribut.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
da
Omskriver gammel Youtube Flash-embed (%S) til iframe-embed (%S). Hvis det er muligt, så opdater siden til at benytte iframe i stedet for embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
da
Omskriver gammel Youtube Flash-embed (%S) til iframe-embed (%S). De benyttede parametre er ikke understøttet af iframe-embed og blev konverteret. Hvis det er muligt, så genindlæs siden for at bruge iframe i stedet for embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
da
En iframe som både indeholder allow-scripts og allow-same-origin i sin sandbox-attribut kan deaktivere dens sandboxning.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
da
En iframe, der både har allow-top-navigation og allow-top-navigation-by-user-activation for dens sandbox-attribut vil tillade top-navigation.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
da
Hentning af “%S” blev blokeret, fordi den udløsende iframe har flaget "sandbox".
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
da
Login-felterne er placeret i en usikker iframe (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity da en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
da
Brug attributten <code>title</code> til at beskrive <span>iframe</span>-indhold. <a>Læs mere</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
da
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
da
Denne knap er kun tilgængelig på sider med flere iframes
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
da
Vælg en iframe som det målrettede dokument
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
da
Brug attributten "title" til at beskrive "iframe"-elementer.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
da
Iframe med ekstern protokol blev blokeret på grund af manglende bruger-aktivering, eller fordi der ikke er gået tilstrækkelig lang tid, siden en sådan iframe senest blev indlæst.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
da
Fuld skærm blev nægtet, fordi mindst et af dokumentets indeholdende elementer ikke er en iframe eller ikke har sat "allowfullscreen"-attributten.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
da
Der kan kun anmodes om tilladelse til at vise beskeder i et dokument øverst i hierarkiet eller en iframe fra samme oprindelse.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
da
document.requestStorageAccess() kan ikke kaldes i en nested iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
da
document.requestStorageAccess() kan ikke kaldes på et dokument med en uigennemsigtig oprindelse, som fx en sandboxed iframe uden allow-same-origin i dens sandbox-attribut.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
da
document.requestStorageAccess() kan ikke kaldes i en sandboxed iframe uden allow-storage-access-by-user-activation i dens sandbox-attribut.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
da
Omskriver gammel Youtube Flash-embed (%S) til iframe-embed (%S). Hvis det er muligt, så opdater siden til at benytte iframe i stedet for embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
da
Omskriver gammel Youtube Flash-embed (%S) til iframe-embed (%S). De benyttede parametre er ikke understøttet af iframe-embed og blev konverteret. Hvis det er muligt, så genindlæs siden for at bruge iframe i stedet for embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
da
En iframe som både indeholder allow-scripts og allow-same-origin i sin sandbox-attribut kan deaktivere dens sandboxning.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
da
En iframe, der både har allow-top-navigation og allow-top-navigation-by-user-activation for dens sandbox-attribut vil tillade top-navigation.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
da
Hentning af “%S” blev blokeret, fordi den udløsende iframe har flaget "sandbox".
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
da
Login-felterne er placeret i en usikker iframe (http://). Dette udgør en sikkerhedsrisiko, da det er muligt at stjæle dine login-koder.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.