Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 14 results for the string iframe in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
cs
Použijte atribut <code>title</code> k popisu obsahu <span>iframe</span>. <a>Zjistit více</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
cs
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
cs
Na popis obsahu prvku “iframe” použijte atribut “title”.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
cs
Iframe s externím protokolem byl zablokován z důvodu nedostatečné aktivace uživatelem nebo proto, že od posledního načtení takového iframe neuplynul dostatečný čas.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
cs
Oprávnění k oznamování lze požadovat pouze v dokumentu nejvyšší úrovně nebo v iframe stejného původu.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
cs
document.requestStorageAccess() nesmí být volán ve vnořeném prvku iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
cs
Funkci document.requestStorageAccess() nelze volat na dokumentu s neprůhledným původem, jako je například sandboxovaný iframe bez atributu allow-same-origin v atributu sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
cs
Funkci document.requestStorageAccess() nelze volat v sandboxovaném iframe bez atributu allow-storage-access-by-user-activation v sandboxu.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
cs
Přepis vloženého starého flashového Youtube (%S) na vložený iframe (%S). Pokud je to možné, aktualizujte prosím stránku tak, aby používala iframe místo embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
cs
Přepis vloženého starého flashového Youtube (%S) na vložený iframe (%S). Parametry nepodporovány vloženým iframe byly převedeny. Pokud je to možné, aktualizujte prosím stránku tak, aby používala iframe místo embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
cs
iframe, který má pro svůj atribut sandbox nastavené allow-scripts a allow-same-origin, může odstranit svůj sandboxing.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
cs
Rámec iframe, který má pro svůj atribut sandboxu nastaveno jak allow-top-navigation, tak allow-top-navigation-by-user-activation, povolí navigaci shora.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
cs
Stáhnutí “%S” bylo zablokováno, protože spouštěcí prvek iframe má nastavený příznak sandboxu.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
cs
Pole pro zadání hesla jsou umístěna na nezabezpečeném iframe (http://). Jedná se o bezpečnostní riziko, v rámci kterého může dojít k odcizení přihlašovacích údajů.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
cs
Použijte atribut <code>title</code> k popisu obsahu <span>iframe</span>. <a>Zjistit více</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
cs
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
cs
Toto tlačítko je dostupné jen nastánkách s několika iframy
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
cs
Výběr iframu jako aktuálně cíleného dokumentu
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
cs
Na popis obsahu prvku “iframe” použijte atribut “title”.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
cs
Iframe s externím protokolem byl zablokován z důvodu nedostatečné aktivace uživatelem nebo proto, že od posledního načtení takového iframe neuplynul dostatečný čas.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
cs
Požadavek na režim celé obrazovky byl zamítnut, protože nejméně jeden z „iframů“ obsažených v dokumentu nemá atribut „allowfullscreen“.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
cs
Oprávnění k oznamování lze požadovat pouze v dokumentu nejvyšší úrovně nebo v iframe stejného původu.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
cs
document.requestStorageAccess() nesmí být volán ve vnořeném prvku iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
cs
Funkci document.requestStorageAccess() nelze volat na dokumentu s neprůhledným původem, jako je například sandboxovaný iframe bez atributu allow-same-origin v atributu sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
cs
Funkci document.requestStorageAccess() nelze volat v sandboxovaném iframe bez atributu allow-storage-access-by-user-activation v sandboxu.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
cs
Přepis vloženého starého flashového Youtube (%S) na vložený iframe (%S). Pokud je to možné, aktualizujte prosím stránku tak, aby používala iframe místo embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
cs
Přepis vloženého starého flashového Youtube (%S) na vložený iframe (%S). Parametry nepodporovány vloženým iframe byly převedeny. Pokud je to možné, aktualizujte prosím stránku tak, aby používala iframe místo embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
cs
iframe, který má pro svůj atribut sandbox nastavené allow-scripts a allow-same-origin, může odstranit svůj sandboxing.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
cs
Rámec iframe, který má pro svůj atribut sandboxu nastaveno jak allow-top-navigation, tak allow-top-navigation-by-user-activation, povolí navigaci shora.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
cs
Stáhnutí “%S” bylo zablokováno, protože spouštěcí prvek iframe má nastavený příznak sandboxu.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
cs
Pole pro zadání hesla jsou umístěna na nezabezpečeném iframe (http://). Jedná se o bezpečnostní riziko, v rámci kterého může dojít k odcizení přihlašovacích údajů.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.