Transvision

Displaying 1 result for the string extensions in lv:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-3rdparty
lv
Iestatiet politikas, caur kurām chrome.storage.managed var piekļūt WebExtensions.
en-US
Set policies that WebExtensions can access via chrome.storage.managed.

Displaying 74 results for the string extensions in en-US:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
lv
Pabeigt paplašinājumu instalēšanu, kas importēti uz { -brand-short-name }
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-developer-tools-extensions.label
lv
Paplašinājumi izstrādātājiem
en-US
Extensions for developers
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-extensions
lv
paplašinājumi
en-US
extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-extensions
lv
Pārvaldīt paplašinājumus
en-US
Manage extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.label
lv
Paplašinājumi
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.tooltiptext
lv
Paplašinājumi Ir nepieciešamas atļaujas
en-US
Extensions Permissions needed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.label
lv
Paplašinājumi
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.tooltiptext
lv
Paplašinājumi Daži paplašinājumi nav atļauti
en-US
Extensions Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button.label
lv
Paplašinājumi
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button.tooltiptext
lv
Paplašinājumi
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-extensions-option-label
lv
Papildinājumus
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-list-extensions-label
lv
paplašinājumi
en-US
extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-addons-link
lv
Pārlūkojiet { -brand-short-name } paplašinājumus
en-US
Browse extensions for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-support-link
lv
Uzziniet, kā { -brand-product-name } piemeklē paplašinājumus
en-US
Learn how { -brand-product-name } matches extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-no-matched-extensions
lv
Nav atbilstošu paplašinājumu
en-US
No matching extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-partial-success-extensions
lv
{ $matched } no { $quantity } paplašinājumiem
en-US
{ $matched } of { $quantity } extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
lv
{ $quantity -> [zero] { $quantity } paplašinājums [one] { $quantity } paplašinājumi *[other] { $quantity } paplašinājumu }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-3rdparty
lv
Iestatiet politikas, caur kurām chrome.storage.managed var piekļūt WebExtensions.
en-US
Set policies that WebExtensions can access via chrome.storage.managed.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-EncryptedMediaExtensions
lv
Ieslēgt vai izslēgt šifrētos multivides paplašinājumus un pēc izvēles tos noslēgt.
en-US
Enable or disable Encrypted Media Extensions and optionally lock it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
lv
Instalē, atinstalē vai fiksē papildinājumus. Instalēšanas iespējai ir jānorāda adreses vai sistēmas ceļi. Atinstalēšanas un fiksēšanas iespējai paplašinājuma ID.
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
lv
Paplašinājumi un motīvi
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-cfr-recommendations.label
lv
Ieteikt papildinājumus pārlūkojot
en-US
Recommend extensions as you browse
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
lv
Pārvaldiet { -brand-short-name } motīvus sadaļā <a data-l10n-name="themes-link">Paplašinājumi un motīvi</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
lv
Firefox datoru versijas paplašinājumi un tēmas
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
troubleshoot-mode-description
lv
Izmantojiet šo īpašo { -brand-short-name } režīmu, lai diagnosticētu problēmas. Jūsu paplašinājumi un pielāgojumi tiks īslaicīgi izslēgti.
en-US
Use this special mode of { -brand-short-name } to diagnose issues. Your extensions and customizations will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-header-title
lv
Papildinājumi
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-manage-extensions.label
lv
Pārvaldīt paplašinājumus
en-US
Manage extensions
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-learn-more.aria-label
lv
Uzzināt vairāk: daži paplašinājumi nav atļauti
en-US
Learn more: Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message
lv
Lai aizsargātu jūsu datus, šajā vietnē ir atļauti tikai daži paplašinājumi, ko uzrauga { -vendor-short-name }.
en-US
Only some extensions monitored by { -vendor-short-name } are allowed on this site to protect your data.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.heading
lv
Daži paplašinājumi nav atļauti
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.message
lv
Lai aizsargātu jūsu datus, daži paplašinājumi nevar nolasīt vai mainīt datus šajā vietnē. Izmantojiet paplašinājuma iestatījumus, lai atļautu to vietnēs, kuras ierobežo { -vendor-short-name }.
en-US
To protect your data, some extensions can’t read or change data on this site. Use the extension’s settings to allow on sites restricted by { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-title
lv
Daži paplašinājumi nav atļauti
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
lv
Jūsu paplašinājumi, motīvi un pielāgotie iestatījumi tiks uz laiku izslēgti.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-extensions.name
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-temporary-extensions.name
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Temporary Extensions
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
extensionsForDevelopersCmd.label
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions for Developers
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Use of drawWindow method from CanvasRenderingContext2D is deprecated. Use tabs.captureTab extensions API instead https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning
lv
Šifrētu multivides paplašinājumu izmantošana %S nedrošā (t.i. bez HTTPS) kontekstā ir novecojusi un drīz tiks noņemta. Jums vajadzētu pāriet uz drošas izcelsmes, piemēram, HTTPS izmantošanu.
en-US
Using Encrypted Media Extensions at %S on an insecure (i.e. non-HTTPS) context is deprecated and will soon be removed. You should consider switching to a secure origin such as HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-recommended2.title
lv
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-product-name } only recommends extensions that meet our standards for security and performance
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-extension
lv
Papildinājumi
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-extension-title.title
lv
Papildinājumi
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations2.message
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extension-heading
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Manage Your Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-imported-addons-button
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Install Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-imported-addons2.message
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Please finalize the installation of extensions that were imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions-description
lv
Šie paplašinājumi neatbilst pašreizējiem { -brand-short-name } standartiem, tāpēc tie tika deaktivizēti. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Uzzināt vairāk par papildinājumu izmaiņām</label>
en-US
These extensions do not meet current { -brand-short-name } standards so they have been deactivated. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Learn about the changes to add-ons</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions.value
lv
Vēsturiskie papildinājumi
en-US
Legacy Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-warning-show-legacy
lv
Rādīt vēsturiskos papildinājumus
en-US
Show legacy extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
lv
Warning: Source string is missing
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
private-browsing-description2
lv
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } is changing how extensions work in private browsing. Any new extensions you add to { -brand-short-name } won’t run by default in Private Windows. Unless you allow it in settings, the extension won’t work while private browsing, and won’t have access to your online activities there. We’ve made this change to keep your private browsing private. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Learn how to manage extension settings</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-extensions-heading
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Recommended Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-no-addons
lv
Warning: Source string is missing
en-US
You don’t have any extensions enabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-no-commands
lv
Warning: Source string is missing
en-US
The following extensions do not have shortcuts:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
show-all-extensions-button.label
lv
Rādīt visus papildinājumus
en-US
Show all extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
show-unsigned-extensions-button.label
lv
Dažus papildinājumus nevar pārbaudīt
en-US
Some extensions could not be verified
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
lv
Warning: Source string is missing
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-extension-process
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-body2
lv
Warning: Source string is missing
en-US
This will not change your settings or remove extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-driver-extensions
lv
WebGL 1 draivera paplašinājumi
en-US
WebGL 1 Driver Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-extensions
lv
WebGL 1 paplašinājumi
en-US
WebGL 1 Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-driver-extensions
lv
WebGL 2 draivera paplašinājumi
en-US
WebGL 2 Driver Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-extensions
lv
WebGL 2 paplašinājumi
en-US
WebGL 2 Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-extensions
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-header-unsigned
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-header-unsigned-with-perms
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • resetProfile.ftl
refresh-profile-dialog-description
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Start fresh to fix performance issues. This will remove your extensions and customizations. You won’t lose essential information like bookmarks and passwords.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.