Transvision

Displaying 6 results for the string extensions in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-3rdparty
cy
Gosodwch bolisïau y gall WebExtensions gael mynediad atyn nhw trwy chrome.storage.managed.
en-US
Set policies that WebExtensions can access via chrome.storage.managed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning
cy
Mae'r defnyddir o'r dull drawWindow o CanvasRenderingContext2D yn anghymeradwy. Defnyddiwch estyniadau API tabs.captureTab yn ei le https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
en-US
Use of drawWindow method from CanvasRenderingContext2D is deprecated. Use tabs.captureTab extensions API instead https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning
cy
Mae defnyddio Encrypted Media Extensions yn %S ar gyd-destun anniogel (nid HTTPS) yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir. Dylech ystyried newid i wraidd diogel fel HTTPS.
en-US
Using Encrypted Media Extensions at %S on an insecure (i.e. non-HTTPS) context is deprecated and will soon be removed. You should consider switching to a secure origin such as HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
cy
Cael geiriaduron o <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
cy
Cewch estyniadau a themâu yn <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
cy
Cael pecynnau iaith o <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>

Displaying 75 results for the string extensions in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
cy
Wrthi'n gorffen gosod estyniadau a fewnforiwyd i { -brand-short-name }
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-developer-tools-extensions.label
cy
Estyniadau ar gyfer Datblygwyr
en-US
Extensions for developers
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-extensions
cy
estyniadau
en-US
extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-extensions
cy
Rheoli estyniadau
en-US
Manage extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.label
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.tooltiptext
cy
Estyniadau Angen caniatâd
en-US
Extensions Permissions needed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.label
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.tooltiptext
cy
Estyniadau Nid oes caniatâd i rai estyniadau
en-US
Extensions Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button.label
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button.tooltiptext
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-extensions-option-label
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-list-extensions-label
cy
estyniadau
en-US
extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-addons-link
cy
Porwch estyniadau ar gyfer { -brand-short-name }
en-US
Browse extensions for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-support-link
cy
Deall sut mae { -brand-product-name } yn cydweddu estyniadau
en-US
Learn how { -brand-product-name } matches extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-no-matched-extensions
cy
Dim estyniadau cydweddol
en-US
No matching extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-partial-success-extensions
cy
{ $matched } o { $quantity } estyniad
en-US
{ $matched } of { $quantity } extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
cy
{ $quantity -> [zero] { $quantity } estyniadau [one] { $quantity } estyniad [two] { $quantity } estyniad [few] { $quantity } estyniad [many] { $quantity } estyniad *[other] { $quantity } estyniad }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-3rdparty
cy
Gosodwch bolisïau y gall WebExtensions gael mynediad atyn nhw trwy chrome.storage.managed.
en-US
Set policies that WebExtensions can access via chrome.storage.managed.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-EncryptedMediaExtensions
cy
Galluogi neu Analluogi Estyniadau Cyfryngau Amgryptiedig ac o ddewis eu cloi.
en-US
Enable or disable Encrypted Media Extensions and optionally lock it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
cy
Gosod, dadosod neu gloi estyniadau. Mae'r dewis gosod yn cymryd URL neu lwybrau fel paramedrau. Mae'r dewisiadau Dadosod a Chloi yn cymryd dynodiad estyniadau.
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
cy
Estyniadau a Themâu
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-cfr-recommendations.label
cy
Argymell estyniadau wrth i chi bori
en-US
Recommend extensions as you browse
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
cy
Rheoli themâu { -brand-short-name } yn <a data-l10n-name="themes-link">Estyniadau a Themâu</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
cy
Estyniadau a themâu ar gyfer Firefox bwrdd gwaith
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
troubleshoot-mode-description
cy
Defnyddiwch y modd arbennig hwn o { -brand-short-name } i ddatrys materion. Bydd eich estyniadau a'ch cyfaddasiadau yn cael eu hanalluogi anabl dros dro.
en-US
Use this special mode of { -brand-short-name } to diagnose issues. Your extensions and customizations will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-header-title
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-manage-extensions.label
cy
Rheoli estyniadau
en-US
Manage extensions
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-learn-more.aria-label
cy
Darllen rhagor: Nid yw rhai estyniadau'n cael eu caniatáu
en-US
Learn more: Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message
cy
Dim ond rhai estyniadau sy'n cael eu monitro gan { -vendor-short-name } sydd â chaniatâd ar y wefan hon er mwyn diogelu eich data.
en-US
Only some extensions monitored by { -vendor-short-name } are allowed on this site to protect your data.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.heading
cy
Nid oes caniatâd i rai estyniadau
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.message
cy
Er mwyn diogelu eich data, ni all rhai estyniadau ddarllen na newid data ar y wefan hon. Defnyddiwch osodiadau'r estyniad i'w ganiatáu ar wefannau sydd wedi'u cyfyngu gan { -vendor-short-name }.
en-US
To protect your data, some extensions can’t read or change data on this site. Use the extension’s settings to allow on sites restricted by { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-title
cy
Nid oes caniatâd i rai estyniadau
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
cy
Bydd eich ychwanegion a'ch gosodiadau cyfaddas yn cael eu hanalluogi dros dro.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-extensions.name
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-temporary-extensions.name
cy
Estyniadau Dros Dro
en-US
Temporary Extensions
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
cy
Defnyddiwch <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> i ddadfygio tabiau, estyniadau a gweithwyr gwasanaeth ar y fersiwn hon o { -brand-shorter-name }.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
extensionsForDevelopersCmd.label
cy
Estyniadau ar gyfer Datblygwyr
en-US
Extensions for Developers
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning
cy
Mae'r defnyddir o'r dull drawWindow o CanvasRenderingContext2D yn anghymeradwy. Defnyddiwch estyniadau API tabs.captureTab yn ei le https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
en-US
Use of drawWindow method from CanvasRenderingContext2D is deprecated. Use tabs.captureTab extensions API instead https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning
cy
Mae defnyddio Encrypted Media Extensions yn %S ar gyd-destun anniogel (nid HTTPS) yn anghymeradwy a bydd yn cael ei dynnu cyn bo hir. Dylech ystyried newid i wraidd diogel fel HTTPS.
en-US
Using Encrypted Media Extensions at %S on an insecure (i.e. non-HTTPS) context is deprecated and will soon be removed. You should consider switching to a secure origin such as HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-recommended2.title
cy
Dim ond estyniadau sy'n cwrdd â'n safonau ar gyfer diogelwch a pherfformiad y mae { -brand-product-name } yn eu hargymell
en-US
{ -brand-product-name } only recommends extensions that meet our standards for security and performance
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-extension
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-extension-title.title
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
cy
Mae estyniadau a themâu yn debyg i apiau ar gyfer eich porwr, ac maen nhw'n gadael i chi diogelu cyfrineiriau, llwytho fideos i lawr, dod o hyd i gytundebau, rhwystro hysbysebion blin, newid golwg eich porwr a llawer mwy. Mae'r rhaglenni meddalwedd bach hyn fel arfer yn cael eu datblygu gan drydydd parti. Dyma detholiad y mae { -brand-product-name }<a data-l10n-name="learn-more-trigger"> yn eu hargymell </a> am ddiogelwch, perfformiad, a swyddogaethau gwell.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations
cy
Mae rhai o'r argymhellion hyn wedi'u dewis yn benodol ar eich cyfer chi. Maen nhw'n seiliedig ar estyniadau eraill rydych chi wedi'u gosod, eich proffil dewisiadau, a'ch ystadegau defnydd.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations2.message
cy
Mae rhai o'r argymhellion hyn wedi'u dewis yn benodol ar eich cyfer chi. Maen nhw'n seiliedig ar estyniadau eraill rydych chi wedi'u gosod, eich proffil dewisiadau, a'ch ystadegau defnydd.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extension-heading
cy
Rheoli eich estyniadau
en-US
Manage Your Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-imported-addons-button
cy
Gosod Estyniadau
en-US
Install Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-imported-addons2.message
cy
Gorffennwch osod yr estyniadau a fewnforiwyd i { -brand-short-name }.
en-US
Please finalize the installation of extensions that were imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions-description
cy
Nid yw'r estyniadau hyn yn cyrraedd safonau cyfredol { -brand-short-name } ac mae nhw wedi cael eu diffodd. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Dysgu am y newidiadau i ychwanegion</label>
en-US
These extensions do not meet current { -brand-short-name } standards so they have been deactivated. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Learn about the changes to add-ons</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions.value
cy
Hen Estyniadau
en-US
Legacy Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-warning-show-legacy
cy
Dangos hen estyniadau
en-US
Show legacy extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
cy
Cael geiriaduron o <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
cy
Cewch estyniadau a themâu yn <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
cy
Cael pecynnau iaith o <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
cy
Mae'r ategyn hwn yn galluogi chwarae cyfryngau amgryptiedig yn unol â manyleb Estyniadau Cyfryngau Amgryptiedig. Fel rheol defnyddir cyfryngau wedi'i amgryptio gan wefannau i ddiogelu rhag copïo cynnwys cyfryngau premiwm. Ewch i https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ am fwy o wybodaeth ar Estyniadau Cyfryngau Amgryptiedig.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
private-browsing-description2
cy
Mae { -brand-short-name } yn newid sut mae estyniadau'n gweithio o fewn pori preifat. Ni fydd unrhyw estyniadau newydd y byddwch chi'n eu hychwanegu at { -brand-short-name } yn rhedeg yn ragosodedig o fewn Ffenestri Prefat. Oni bai eich bod yn ei ganiatáu yn y gosodiadau, ni fydd estyniad yn gweithio wrth bori'n preifat, ac ni chaiff fynediad at eich gweithgareddau ar-lein yno. Rydym wedi gwneud y newid hwn i gadw eich pori preifat yn breifat. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Dysgu sut i reoli gosodiadau estyniad.</label>
en-US
{ -brand-short-name } is changing how extensions work in private browsing. Any new extensions you add to { -brand-short-name } won’t run by default in Private Windows. Unless you allow it in settings, the extension won’t work while private browsing, and won’t have access to your online activities there. We’ve made this change to keep your private browsing private. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Learn how to manage extension settings</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-extensions-heading
cy
Estyniadau Cymeradwy
en-US
Recommended Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-no-addons
cy
Nid oes gennych unrhyw estyniadau wedi'u galluogi.
en-US
You don’t have any extensions enabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-no-commands
cy
Nid oes gan yr estyniadau canlynol lwybrau byr:
en-US
The following extensions do not have shortcuts:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
show-all-extensions-button.label
cy
Dangos pob estyniad
en-US
Show all extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
show-unsigned-extensions-button.label
cy
Nid oedd modd dilysu rhai estyniadau
en-US
Some extensions could not be verified
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
cy
Mae'r ategyn hwn yn galluogi chwarae cyfryngau amgryptiedig yn unol â manyleb Estyniadau Cyfryngau Amgryptiedig. Fel rheol defnyddir cyfryngau wedi'i amgryptio gan wefannau i ddiogelu rhag copïo cynnwys cyfryngau premiwm. Ewch i https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ am fwy o wybodaeth ar Estyniadau Cyfryngau Amgryptiedig.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-extension-process
cy
Estyniadau ({ $pid })
en-US
Extensions ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-body2
cy
Ni fydd hyn yn newid eich gosodiadau nac yn dileu estyniadau.
en-US
This will not change your settings or remove extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-driver-extensions
cy
Estyniadau Gyrrwr WebGL 1
en-US
WebGL 1 Driver Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-extensions
cy
Estyniadau WebGL 1
en-US
WebGL 1 Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-driver-extensions
cy
Estyniadau Gyrrwr WebGL 2
en-US
WebGL 2 Driver Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-extensions
cy
Estyniadau WebGL 2
en-US
WebGL 2 Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-extensions
cy
Estyniadau
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
cy
Ddim yn siŵr pa fater i'w ddewis? <a data-l10n-name="learnmore-link">Dysgwch fwy am adrodd ar estyniadau a themâu</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore-link
cy
Dysgwch fwy am adrodd ar estyniadau a themâu
en-US
Learn more about reporting extensions and themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-header-unsigned
cy
Ychwanegu { $extension }? Nid yw'r estyniad hwn wedi'i wirio. Gall estyniadau maleisus ddwyn eich manylion preifat neu gyfaddawdu eich cyfrifiadur. Ychwanegwch ef dim ond os ydych chi'n ymddiried yn y ffynhonnell.
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-header-unsigned-with-perms
cy
Ychwanegu { $extension }? Nid yw'r estyniad hwn wedi'i wirio. Gall estyniadau maleisus ddwyn eich manylion preifat neu gyfaddawdu eich cyfrifiadur. Ychwanegwch ef dim ond os ydych chi'n ymddiried yn y ffynhonnell. Bydd gan yr estyniad hwn ganiatâd i:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
cy
Ychwanegu { $extension }? Nid yw'r estyniad hwn wedi'i wirio. Gall estyniadau maleisus ddwyn eich manylion preifat neu gyfaddawdu eich cyfrifiadur. Ychwanegwch ef dim ond os ydych chi'n ymddiried yn y ffynhonnell. Mae'r estyniad hwn yn rhoi'r galluoedd canlynol i { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • resetProfile.ftl
refresh-profile-dialog-description
cy
Ail gychwynnwch o'r newydd i ddatrys problemau perfformiad. Bydd hyn yn dileu eich estyniadau a'ch cyfaddasiadau. Fyddwch chi ddim yn colli gwybodaeth hanfodol fel nodau tudalen a chyfrineiriau.
en-US
Start fresh to fix performance issues. This will remove your extensions and customizations. You won’t lose essential information like bookmarks and passwords.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.