Transvision

Displaying 7 results for the string email in tr:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-reconnect
tr
{ $email } adresini yeniden bağla
en-US
Reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-verify
tr
{ $email } adresini doğrulayın
en-US
Verify { $email }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-what-relay-provides
tr
E-posta maskelerinize gönderilen tüm e-postalar <strong>{ $useremail }</strong> adresine yönlendirilecektir (siz engellemeye karar vermediğiniz sürece).
en-US
All emails sent to your email masks will be forwarded to <strong>{ $useremail }</strong> (unless you decide to block them).
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-login-failure
tr
Yeniden { $email } hesabınıza bağlanmak için lütfen giriş yapın
en-US
Please sign in to reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-unverified
tr
{ $email } doğrulanmamış.
en-US
{ $email } is not verified.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-sent-body
tr
{ $email } adresine doğrulama bağlantısı gönderildi.
en-US
A verification link has been sent to { $email }.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-cert-details-email-addresses
tr
E-posta adresleri: { $emailAddresses }
en-US
Email addresses: { $emailAddresses }

Displaying 51 results for the string email in en-US:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-email
tr
E-posta ile kaydol
en-US
Sign up with email
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-reconnect
tr
{ $email } adresini yeniden bağla
en-US
Reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-verify
tr
{ $email } adresini doğrulayın
en-US
Verify { $email }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-legal-notice
tr
“E-posta maskesi kullan”a tıkladığınızda <label data-l10n-name="tos-url">Hizmet Koşulları</label>’nı ve <label data-l10n-name="privacy-url">Gizlilik Bildirimi</label>’ni kabul etmiş sayılırsınız.
en-US
By clicking “Use email mask”, you agree to the <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label> and <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Notice</label>.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-what-relay-provides
tr
E-posta maskelerinize gönderilen tüm e-postalar <strong>{ $useremail }</strong> adresine yönlendirilecektir (siz engellemeye karar vermediğiniz sürece).
en-US
All emails sent to your email masks will be forwarded to <strong>{ $useremail }</strong> (unless you decide to block them).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-why-to-use-relay
tr
Güvenli, kullanımı kolay maskelerimiz kimliğinizi korur ve e-posta adresinizi gizleyerek istenmeyen e-postaları önler.
en-US
Our secure, easy-to-use masks protect your identity and prevent spam by hiding your email address.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.label
tr
Bağlantıyı e-postala
en-US
Email link
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.tooltiptext
tr
Bu sayfanın linkini e-postayla gönder
en-US
Email a link to this page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-audio-email.label
tr
Sesi e-posta ile gönder
en-US
Email Audio
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-copy-email.label
tr
E-posta adresini kopyala
en-US
Copy Email Address
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-email.label
tr
Resmi e-posta ile gönder
en-US
Email Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-use-relay-mask.label
tr
{ -relay-brand-short-name } e-posta maskesini kullan
en-US
Use { -relay-brand-short-name } Email Mask
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-email.label
tr
Videoyu e-posta ile gönder
en-US
Email Video
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
tr
{ -relay-brand-name } e-posta maskelerinizi kullanmak için hesabınıza giriş yapın.
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-confirmation-enable-button.label
tr
E-posta maskesi kullan
en-US
Use email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-subtitle-1
tr
{ -relay-brand-name } e-posta maskesi kullanın
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-title-1
tr
E-posta adresinizi koruyun:
en-US
Protect your email address:
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-use-mask-title
tr
{ -relay-brand-name } e-posta maskesi kullanın
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-email-link.label
tr
Bağlantıyı e-postayla gönder
en-US
Email Link
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-email
tr
E-posta
en-US
Email
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-relay-description
tr
Ücretsiz e-posta maskeleme ile gelen kutunuzu ve kimliğinizi koruyun.
en-US
Protect your inbox and your identity with free email masking.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-button
tr
Bunun yerine telefonuma e-posta gönder
en-US
Send an email to your phone instead
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-relay-integration-checkbox.label
tr
E-posta adresimi korumak için { -relay-brand-name } e-posta maskeleri öner
en-US
Suggest { -relay-brand-name } email masks to protect your email address
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-login-failure
tr
Yeniden { $email } hesabınıza bağlanmak için lütfen giriş yapın
en-US
Please sign in to reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-unverified
tr
{ $email } doğrulanmamış.
en-US
{ $email } is not verified.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-sent-body
tr
{ $email } adresine doğrulama bağlantısı gönderildi.
en-US
A verification link has been sent to { $email }.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
tr
{ $count -> [one] e-posta adresi izleniyor *[other] e-posta adresi izleniyor }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-breaches-resolved-description
tr
E-postanız yeni bir ihlalde ortaya çıkarsa size haber vereceğiz.
en-US
If your email appears in any new breaches, we will let you know.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-emails-tooltip.title
tr
İzlenen e-posta adreslerini { -monitor-brand-short-name }’de görün
en-US
View monitored email addresses on { -monitor-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-notificationbox-always
tr
E-posta bağlantıları her zaman { $url } ile açılsın mı?
en-US
Always open email links using { $url }?
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-yes-confirm
tr
E-posta bağlantılarını açmak için varsayılan siteniz artık { $url }.
en-US
{ $url } is now your default site for opening links that send email.
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-os-handler-notificationbox
tr
E-posta bağlantılarını açmak için her zaman { -brand-short-name } kullanılsın mı?
en-US
Always use { -brand-short-name } to open links that send email?
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-os-handler-yes-confirm
tr
E-posta bağlantılarını açmak için artık varsayılan uygulamanız { -brand-short-name }.
en-US
{ -brand-short-name } is now your default application for opening links that send email.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
category.email
tr
e-posta
en-US
email
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidEmail
tr
Lütfen bir e-posta adresi yazın.
en-US
Please enter an email address.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT
tr
Şifrelenmemiş veya imzalanmamış: Henüz e-posta sertifikanız yok.
en-US
Not encrypted or signed: you do not yet have an email certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
CertNoEmailAddress
tr
(e-posta adresi yok)
en-US
(no email address)
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_HostReusedIssuerSerial
tr
Geçersiz bir sertifika aldınız. Lütfen sunucu yöneticisiyle iletişime geçin veya karşı tarafa e-posta yazarak bu bilgiyi verin:\n\nSertifkanız, sertifika makamının verdiği başka bir sertifikayla aynı seri numarasını taşıyor. Lütfen benzersiz seri numaraya sahip yeni bir sertifika edinin.
en-US
You have received an invalid certificate. Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information:\n\nYour certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
clientAuthEmailAddresses
tr
E-posta adresleri: %1$S
en-US
Email addresses: %1$S
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
import-email-cert-prompt
tr
İçe aktarım için birisinin e-posta sertifikasını içeren dosyayı seçin
en-US
Select File containing somebody’s Email certificate to import
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-cert-details-email-addresses
tr
E-posta adresleri: { $emailAddresses }
en-US
Email addresses: { $emailAddresses }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-email.label
tr
E-posta kullanıcılarını tanımlamak için bu CA'ya güven.
en-US
Trust this CA to identify email users.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
emailPromptMsg
tr
E-posta adresinizi yazın
en-US
Enter your email address
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
emailPromptTitle
tr
E-posta adresi
en-US
Email Address
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
tr
Bir saldırı girişimi olması da mümkündür. Siteyi ziyaret etmeye karar verirseniz parola, e-posta veya kredi kartı gibi hassas bilgilerinizi girmemelisiniz.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
tr
Not: Kişisel bilgilerinizi (ad, e-posta adresi, telefon numarası, fiziksel adres vb.) yazmayın. { -vendor-short-name } bu raporları kalıcı olarak saklar.
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-email-address
tr
E-posta adresi
en-US
Email Address
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
tr
Büyük olasılıkla web sitesinin sertifikasının süresi dolmuş ve bu yüzden { -brand-short-name } güvenli bağlantı kuramıyor. Bu siteye girerseniz saldırganlar parola, e-posta ve kredi kartı gibi bilgilerinizi çalmaya çalışabilir.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
tr
{ -brand-short-name } olası bir güvenlik tehdidiyle karşılaştığı için <b>{ $hostname }</b> adresine girmedi. Bu siteyi ziyaret ederseniz saldırganlar parola, e-posta ve kredi kartı gibi bilgilerinizi çalmaya çalışabilir.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-hostreusedissuerandserial
tr
Geçersiz bir sertifika aldınız. Lütfen sunucu yöneticisiyle iletişime geçin veya karşı tarafa e-posta yazarak bu bilgiyi verin: Sertifkanız, sertifika makamının verdiği başka bir sertifikayla aynı seri numarasını taşıyor. Lütfen benzersiz seri numaraya sahip yeni bir sertifika edinin.
en-US
You have received an invalid certificate. Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information: Your certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-email-cert
tr
Şifrelenmemiş veya imzalanmamış: Henüz e-posta sertifikanız yok.
en-US
Not encrypted or signed: you do not yet have an email certificate.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.