Transvision

Displaying 36 results for the string email in szl:

Entity szl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-email
szl
Zaregistruj sie emailym
en-US
Sign up with email
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-reconnect
szl
Połōncz zaś { $email }
en-US
Reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-verify
szl
Weryfikuj { $email }
en-US
Verify { $email }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.label
szl
Poślij link emailym
en-US
Email link
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.tooltiptext
szl
Poślij emailym link do tyj strōny
en-US
Email a link to this page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-audio-email.label
szl
poślij emaila z audio
en-US
Email Audio
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-copy-email.label
szl
Kopiuj adresa email
en-US
Copy Email Address
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-email.label
szl
Poślij emaila z ôbrazym
en-US
Email Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-email.label
szl
Poślij emaila z wideo
en-US
Email Video
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-email-link.label
szl
Poślij link emailym
en-US
Email Link
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-email
szl
Email
en-US
Email
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-button
szl
Zamiast tego poślij email na swōj telefōn
en-US
Send an email to your phone instead
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addresses.tooltiptext
szl
Spamiyntane emailowe adresy (ino na kōmputrze)
en-US
Postal addresses you’ve saved (desktop only)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-login-failure
szl
Wloguj sie, coby zaś połōnczyć kōnto { $email }
en-US
Please sign in to reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-unverified
szl
Kōnto { $email } niy ma zweryfikowane.
en-US
{ $email } is not verified.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-not-sent-body
szl
Niy idzie prawie posłać emaila z weryfikacyjōm. Sprōbuj zaś niyskorzij.
en-US
We are unable to send a verification mail at this time, please try again later.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-sent-body
szl
Link z weryfikacyjōm je posłany na { $email }.
en-US
A verification link has been sent to { $email }.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
szl
{ $count -> [one] Emailowo adresa je mōnitorowano [few] Emailowe adresy sōm mōnitorowane *[many] Emailowych adresōw je mōnitorowanych }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-breaches-resolved-description
szl
Jak twōj email pokoże sie przi jakich nowych wyciekach, to dōmy ci znać.
en-US
If your email appears in any new breaches, we will let you know.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-emails-tooltip.title
szl
Pokoż mōnitorowane emailowe adresy w usudze { -monitor-brand-short-name }
en-US
View monitored email addresses on { -monitor-brand-short-name }
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
category.email
szl
email
en-US
email
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
clientAuthEmailAddresses
szl
Emailowe adresy: %1$S
en-US
Email addresses: %1$S
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-email.label
szl
Tyn certyfikat poradzi idyntyfikować używoczy emaili.
en-US
This certificate can identify mail users.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-email.label
szl
Emailowo adresa
en-US
E-Mail Address
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-email-cert-confirm
szl
Na zicher chcesz skasować emailowe certyfikaty ôd tych ôsōb?
en-US
Are you sure you want to delete these people’s e-mail certificates?
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-email-cert-impact
szl
Jak skasujesz emailowy certyfikat ôd tyj ôsoby, to niy poradzisz już posyłać do nij szyfrowanych emailōw.
en-US
If you delete a person’s e-mail certificate, you will no longer be able to send encrypted e-mail to that person.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-email-cert-title.title
szl
Skasuj emailowe certyfikaty
en-US
Delete E-Mail Certificates
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
import-email-cert-prompt
szl
Ôbier zbiōr ze emailym ôd kogoś, co mo być importniynty
en-US
Select File containing somebody’s Email certificate to import
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-cert-details-email-addresses
szl
Emailowe adresy: { $emailAddresses }
en-US
Email addresses: { $emailAddresses }
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
emailPromptMsg
szl
Wkludź swoja adresa email
en-US
Enter your email address
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
emailPromptTitle
szl
Emailowo adresa
en-US
Email Address
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
szl
Ale może być tak skuli jakigo napastnika. Jak uzdosz se nawiydzić wersyjo HTTP tyj strōny, to lepij niy ôstawiej żodnych ôsobistych informacyjōw, bez przikłod haseł, emailowych adresōw abo danych ze kredytowych kart.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
szl
Pozōr: Niy dowej żodnych ôsobistych informacyji (bez przikłod miana, emailowyj adresy, nōmeru telefōnu, pocztowyj adresy). { -vendor-short-name } spamiyntuje wszyskie raporty na zawdy.
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-email-address
szl
Emailowo adresa
en-US
Email Address
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
szl
Zdo sie, iże certyfikat tyj strōny sie przedowniōł, bez co { -brand-short-name } niy poradzi sie bezpiecznie ś niōm połōnczyć. Jak pōdziesz na ta strōna, ôszydy mogōm prōbować ukraść twoje dane, bez przikłod hasła, emaile abo dane z kredytowyj karty.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
szl
{ -brand-short-name } znod możliwe zagrożynie bezpieczyństwa i niy zaladowoł <b>{ $hostname }</b>. Jak pōdziesz na ta strōna, ôszydy mogōm prōbować ukraść twoje dane, bez przikłod hasła, emaile abo dane z kredytowyj karty.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

Displaying 51 results for the string email in en-US:

Entity szl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-email
szl
Zaregistruj sie emailym
en-US
Sign up with email
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-reconnect
szl
Połōncz zaś { $email }
en-US
Reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-verify
szl
Weryfikuj { $email }
en-US
Verify { $email }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-legal-notice
szl
Warning: Source string is missing
en-US
By clicking “Use email mask”, you agree to the <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label> and <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Notice</label>.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-what-relay-provides
szl
Warning: Source string is missing
en-US
All emails sent to your email masks will be forwarded to <strong>{ $useremail }</strong> (unless you decide to block them).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-why-to-use-relay
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Our secure, easy-to-use masks protect your identity and prevent spam by hiding your email address.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.label
szl
Poślij link emailym
en-US
Email link
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.tooltiptext
szl
Poślij emailym link do tyj strōny
en-US
Email a link to this page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-audio-email.label
szl
poślij emaila z audio
en-US
Email Audio
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-copy-email.label
szl
Kopiuj adresa email
en-US
Copy Email Address
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-email.label
szl
Poślij emaila z ôbrazym
en-US
Email Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-use-relay-mask.label
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Use { -relay-brand-short-name } Email Mask
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-email.label
szl
Poślij emaila z wideo
en-US
Email Video
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-confirmation-enable-button.label
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Use email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-subtitle-1
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-title-1
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Protect your email address:
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-use-mask-title
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-email-link.label
szl
Poślij link emailym
en-US
Email Link
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-email
szl
Email
en-US
Email
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-relay-description
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Protect your inbox and your identity with free email masking.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-button
szl
Zamiast tego poślij email na swōj telefōn
en-US
Send an email to your phone instead
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-relay-integration-checkbox.label
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Suggest { -relay-brand-name } email masks to protect your email address
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-login-failure
szl
Wloguj sie, coby zaś połōnczyć kōnto { $email }
en-US
Please sign in to reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-unverified
szl
Kōnto { $email } niy ma zweryfikowane.
en-US
{ $email } is not verified.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-sent-body
szl
Link z weryfikacyjōm je posłany na { $email }.
en-US
A verification link has been sent to { $email }.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
szl
{ $count -> [one] Emailowo adresa je mōnitorowano [few] Emailowe adresy sōm mōnitorowane *[many] Emailowych adresōw je mōnitorowanych }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-breaches-resolved-description
szl
Jak twōj email pokoże sie przi jakich nowych wyciekach, to dōmy ci znać.
en-US
If your email appears in any new breaches, we will let you know.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-emails-tooltip.title
szl
Pokoż mōnitorowane emailowe adresy w usudze { -monitor-brand-short-name }
en-US
View monitored email addresses on { -monitor-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-notificationbox-always
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Always open email links using { $url }?
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-yes-confirm
szl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $url } is now your default site for opening links that send email.
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-os-handler-notificationbox
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Always use { -brand-short-name } to open links that send email?
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-os-handler-yes-confirm
szl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } is now your default application for opening links that send email.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
category.email
szl
email
en-US
email
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidEmail
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Please enter an email address.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Not encrypted or signed: you do not yet have an email certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
CertNoEmailAddress
szl
Warning: Source string is missing
en-US
(no email address)
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_HostReusedIssuerSerial
szl
Warning: Source string is missing
en-US
You have received an invalid certificate. Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information:\n\nYour certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
clientAuthEmailAddresses
szl
Emailowe adresy: %1$S
en-US
Email addresses: %1$S
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
import-email-cert-prompt
szl
Ôbier zbiōr ze emailym ôd kogoś, co mo być importniynty
en-US
Select File containing somebody’s Email certificate to import
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-cert-details-email-addresses
szl
Emailowe adresy: { $emailAddresses }
en-US
Email addresses: { $emailAddresses }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-email.label
szl
Wiyrz tymu CA przi poznowaniu używoczy poczty.
en-US
Trust this CA to identify email users.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
emailPromptMsg
szl
Wkludź swoja adresa email
en-US
Enter your email address
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
emailPromptTitle
szl
Emailowo adresa
en-US
Email Address
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
szl
Ale może być tak skuli jakigo napastnika. Jak uzdosz se nawiydzić wersyjo HTTP tyj strōny, to lepij niy ôstawiej żodnych ôsobistych informacyjōw, bez przikłod haseł, emailowych adresōw abo danych ze kredytowych kart.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
szl
Pozōr: Niy dowej żodnych ôsobistych informacyji (bez przikłod miana, emailowyj adresy, nōmeru telefōnu, pocztowyj adresy). { -vendor-short-name } spamiyntuje wszyskie raporty na zawdy.
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-email-address
szl
Emailowo adresa
en-US
Email Address
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
szl
Zdo sie, iże certyfikat tyj strōny sie przedowniōł, bez co { -brand-short-name } niy poradzi sie bezpiecznie ś niōm połōnczyć. Jak pōdziesz na ta strōna, ôszydy mogōm prōbować ukraść twoje dane, bez przikłod hasła, emaile abo dane z kredytowyj karty.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
szl
{ -brand-short-name } znod możliwe zagrożynie bezpieczyństwa i niy zaladowoł <b>{ $hostname }</b>. Jak pōdziesz na ta strōna, ôszydy mogōm prōbować ukraść twoje dane, bez przikłod hasła, emaile abo dane z kredytowyj karty.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-hostreusedissuerandserial
szl
Prziszoł felerny certyfikat. Skōntaktuj sie ze administratorym serwera abo wystowcōm certyfikatu i przekoż ta informacyjo: Twōj certyfikat mo taki sōm nōmer seryje jak inkszy certyfikat, co je wystawiōny ôd wystowcy certyfikatōw. Trza dostać nowy certyfikat, co bydzie mieć unikatowy nōmer seryje.
en-US
You have received an invalid certificate. Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information: Your certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-email-cert
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Not encrypted or signed: you do not yet have an email certificate.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.