Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom toolkit

Displaying 16 results for the string document in tr:

Entity tr en-US
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
inspectNodeManual
tr
document.querySelector ile kullanılacak, tek bir elemanı tanımlayan bir CSS seçici
en-US
A CSS selector for use with document.querySelector which identifies a single element
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeInsertedIntoDocumentWarning
tr
DOMNodeInsertedIntoDocument için dinleyici ekleme kullanımı eskimiştir ve yakında kaldırılacaktır. MutationEvent yerine MutationObserver kullanın. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeInsertedIntoDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeRemovedFromDocumentWarning
tr
DOMNodeRemovedFromDocument’a dinleyici ekleme kullanımı eskimiştir ve yakında kaldırılacaktır. MutationEvent yerine MutationObserver kullanın. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeRemovedFromDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentReleaseCaptureWarning
tr
Document.releaseCapture() kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine Element.releasePointerCapture() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Daha fazla yardım için https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
en-US
Document.releaseCapture() is deprecated. Use Element.releasePointerCapture() instead. For more help https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
tr
Çapraz kökenli yalıtılmış bir ortamda document.domain ayarlanmasına izin verilmiyor.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentWriteIgnored
tr
Asenkron olarak yüklenen bir dış betikten gelen document.write() çağrısı görmezden gelindi.
en-US
A call to document.write() from an asynchronously-loaded external script was ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven
tr
document.execCommand('cut'/'copy') reddedildi çünkü kısa çalışan kullanıcı tanımlı olay işleyici içinden çağrılmadı.
en-US
document.execCommand(‘cut’/‘copy’) was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning
tr
InstallTrigger.install() eskimiştir ve ileride tamamen kullanımdan kaldırılacaktır. Daha fazla bilgi için: https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
en-US
InstallTrigger.install() is deprecated and will be removed in the future. For more help https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
tr
document.requestStorageAccess(), içe içe geçmiş bir iframe’de çağrılamaz.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNotSecureContext
tr
document.requestStorageAccess() yalnızca güvenli bağlamlara erişim sağlayabilir.
en-US
document.requestStorageAccess() may only grant access to secure contexts.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
tr
document.requestStorageAccess(), opak kökeni olan bir belgeye (örn. sandbox özniteliğinde allow-same-origin bulunmayan, sandbox içinde bir iframe) çağrılamaz.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessPermissionsPolicy
tr
storage-acces özelliğinin Permissions Policy tarafından engellendiği durumlarda document.requestStorageAccess() çağrılamayabilir.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called where the storage-access feature is blocked by the Permissions Policy.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
tr
document.requestStorageAccess(), sandbox özniteliğinde allow-storage-access-by-user-activation olmayan bir sandboxed iframe’de çağrılamaz.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessUserGesture
tr
document.requestStorageAccess() yalnızca kısa süreli ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir olay işleyiciden istenebilir.
en-US
document.requestStorageAccess() may only be requested from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SpeculationFailed2
tr
document.write() kullanılarak yazılan dengesiz bir araç, ağdan gelen verinin yeniden yorumlanmasına sebep oldu. Daha fazla bilgi için: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
en-US
An unbalanced tree was written using document.write() causing data from the network to be reparsed. More information: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
SanitizerRcvdNoInput
tr
Boş girdi alındı veya hiç girdi alınmadı. Boş bir DocumentFragment döndürülüyor.
en-US
Received empty or no input. Returning an empty DocumentFragment.

Displaying 123 results for the string document in en-US:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
tr
{ PLATFORM() -> [macos] CSV belgesi *[other] CSV dosyası }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
tr
{ PLATFORM() -> [macos] CSV belgesi *[other] CSV dosyası }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
tr
{ PLATFORM() -> [macos] TSV belgesi *[other] TSV dosyası }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
documentation-tab
tr
Belgelendirme
en-US
Documentation
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-no-domain
tr
Bu belge artık tam ekran
en-US
This document is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-no-domain
tr
Bu belge işaretçinizi kontrol ediyor. Kontrolü geri almak için Esc tuşuna basın.
en-US
This document has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-title
tr
Yeni çizim aracımızla belgeleri imzalayın
en-US
Sign documents with our new draw tool
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
tr
{ PLATFORM() -> [macos] HTML belgesi *[other] HTML dosyası }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
tr
{ PLATFORM() -> [macos] CSV belgesi *[other] CSV dosyası }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
tr
{ PLATFORM() -> [macos] TSV belgesi *[other] TSV dosyası }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
tr
Web sitelerinin ziyaret edilmesini engelle. Biçimle ilgili daha fazla bilgi için belgelendirmeye bakın.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
droponhomemsg
tr
Bu belgenin yeni giriş sayfanız olmasını ister misiniz?
en-US
Do you want this document to be your new home page?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
droponhomemsgMultiple
tr
Bu belgelerin yeni giriş sayfalarınız olmasını ister misiniz?
en-US
Do you want these documents to be your new home pages?
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockInsecure2
tr
Mevcut belge güvenli bir HTTPS bağlantısı üzerinden teslim edilmiş olmasına rağmen bu indirme HTTP üzerinden sunuluyor. Devam ederseniz indirme işlemi sırasında dosya bozulabilir veya dosyaya müdahale edilebilir.
en-US
The download is offered over HTTP even though the current document was delivered over a secure HTTPS connection. If you proceed, the download may be corrupted or tampered with during the download process.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
isprinting
tr
Belge yazdırılırken veya yazdırma ön izlemesindeyken değiştirilemez.
en-US
The document cannot change while Printing or in Print Preview.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
notCached
tr
Bu belge artık mevcut değil.
en-US
This document is no longer available.
Entity # all locales browser • pdfviewer • chrome.properties
unsupported_feature
tr
Bu PDF belgesi düzgün görüntülenmeyebilir.
en-US
This PDF document might not be displayed correctly.
Entity # all locales browser • pdfviewer • chrome.properties
unsupported_feature_forms
tr
Bu PDF belgesi form içeriyor. Form alanlarının doldurulması desteklenmemektedir.
en-US
This PDF document contains forms. The filling of form fields is not supported.
Entity # all locales browser • pdfviewer • chrome.properties
unsupported_feature_signatures
tr
Bu PDF belgesi dijital imzalar içermektedir. İmzaların doğrulanması desteklenmiyor.
en-US
This PDF document contains digital signatures. Validation of signatures is not supported.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_outline.title
tr
Belge ana hatlarını göster (Tüm öğeleri genişletmek/daraltmak için çift tıklayın)
en-US
Show Document Outline (double-click to expand/collapse all items)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_outline_label
tr
Belge ana hatları
en-US
Document Outline
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties.title
tr
Belge özellikleri
en-US
Document Properties
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_label
tr
Belge özellikleri
en-US
Document Properties
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_input.placeholder
tr
Belgede bul
en-US
Find in document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_reached_bottom
tr
Belgenin sonuna ulaşıldı, başından devam edildi
en-US
Reached end of document, continued from top
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_reached_top
tr
Belgenin başına ulaşıldı, sonundan devam edildi
en-US
Reached top of document, continued from bottom
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
findbar.title
tr
Belgede bul
en-US
Find in Document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
print_progress_message
tr
Belge yazdırılmaya hazırlanıyor
en-US
Preparing document for printing
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
toggle_sidebar_notification2.title
tr
Kenar çubuğunu aç/kapat (Belge ana hat/ekler/katmanlar içeriyor)
en-US
Toggle Sidebar (document contains outline/attachments/layers)
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-document-title
tr
Belgelerin <code>başlığı</code> olmalı. <a>Daha fazla bilgi alın</a>
en-US
Documents must have a <code>title</code>. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.documentation.label
tr
Belgelendirme
en-US
Documentation
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.refreshButtonTooltipOnNavigation
tr
Sayfa yeni bir belgeye yönlendirildi. Arama sonuçlarını tazelemek için tıklayın
en-US
The page navigated to a new document. Click to refresh search results
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eyedropper.disabled.title
tr
HTML olmayan belgelerde kullanılamaz
en-US
Unavailable in non-HTML documents
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-import-button.tooltiptext
tr
Mevcut bir stil sayfasını içe al ve belgeye ekle
en-US
Import and append an existing style sheet to the document
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-new-button.tooltiptext
tr
Yeni bir stil sayfası oluştur ve belgeye ekle
en-US
Create and append a new style sheet to the document
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-documentation-label
tr
Belgelendirme
en-US
Documentation
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
tr
Hedeflenen belge olarak kullanılacak iframe’i seç
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.document.title
tr
Belgelerin başlığı olmalıdır.
en-US
Documents must have a title.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
inspectNodeManual
tr
document.querySelector ile kullanılacak, tek bir elemanı tanımlayan bir CSS seçici
en-US
A CSS selector for use with document.querySelector which identifies a single element
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
document
tr
belge
en-US
document
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
document
tr
belge
en-US
document
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
isprinting
tr
Belge yazdırılırken veya yazdırma ön izlemesindeyken değiştirilemez.
en-US
The document cannot change while Printing or in Print Preview.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netOffline
tr
Bu belge çevrimdışı olarak görüntülenemez. Çevrimiçi olmak için Dosya menüsündeki Çevrimdışı çalış işaretini kaldırın.
en-US
This document cannot be displayed while offline. To go online, uncheck Work Offline from the File menu.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netReset
tr
Bu belge hiçbir veri içermiyor.
en-US
The document contains no data.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
notCached
tr
Bu belge artık mevcut değil.
en-US
This document is no longer available.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
tr
Bu belge Personal Security Manager (PSM) kurulu olmadıkça görüntülenemez. PSM’yi indirip kurun ve yeniden deneyin veya sistem yöneticinizle iletişime geçin.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeInsertedIntoDocumentWarning
tr
DOMNodeInsertedIntoDocument için dinleyici ekleme kullanımı eskimiştir ve yakında kaldırılacaktır. MutationEvent yerine MutationObserver kullanın. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeInsertedIntoDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeRemovedFromDocumentWarning
tr
DOMNodeRemovedFromDocument’a dinleyici ekleme kullanımı eskimiştir ve yakında kaldırılacaktır. MutationEvent yerine MutationObserver kullanın. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeRemovedFromDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentReleaseCaptureWarning
tr
Document.releaseCapture() kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine Element.releasePointerCapture() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Daha fazla yardım için https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
en-US
Document.releaseCapture() is deprecated. Use Element.releasePointerCapture() instead. For more help https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
tr
Çapraz kökenli yalıtılmış bir ortamda document.domain ayarlanmasına izin verilmiyor.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentWriteIgnored
tr
Asenkron olarak yüklenen bir dış betikten gelen document.write() çağrısı görmezden gelindi.
en-US
A call to document.write() from an asynchronously-loaded external script was ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven
tr
document.execCommand('cut'/'copy') reddedildi çünkü kısa çalışan kullanıcı tanımlı olay işleyici içinden çağrılmadı.
en-US
document.execCommand(‘cut’/‘copy’) was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
tr
Tam ekran isteği, belgenin içerdiği elemanlardan en az biri iframe olmadığı için veya “allowfullscreen” özniteliği bulunmadığı için reddedildi.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHidden
tr
Tam ekran isteği reddedildi çünkü belge artık görünür değil.
en-US
Request for fullscreen was denied because the document is no longer visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMovedDocument
tr
Tam ekran isteği reddedildi çünkü isteği yapan eleman belgeyi taşıdı.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInDocument
tr
Tam ekran isteği reddedildi çünkü isteği yapan eleman artık belge içinde değil.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is no longer in its document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedSubDocFullscreen
tr
Tam ekran isteği reddedildi çünkü isteği yapan belgenin bir alt belgesi zaten tam ekranda.
en-US
Request for fullscreen was denied because a subdocument of the document requesting fullscreen is already fullscreen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
HittingMaxWorkersPerDomain2
tr
Bir Worker hemen başlatılamadı çünkü aynı kökendeki diğer belgeler zaten maksimum işçi sayısını kullanıyor. Worker sıraya alındı ve diğer işçilerden bazılarının işi bittikten sonra başlatılacak.
en-US
A Worker could not be started immediately because other documents in the same origin are already using the maximum number of workers. The Worker is now queued and will be started after some of the other workers have completed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning
tr
Will-change bellek tüketimi çok yüksek. Bütçe limiti, %1$S ile çarpılmış belge yüzeyi alanıdır (%2$S piksel). Bütçeyi aşan will-change değerleri görmezden gelinecektir.
en-US
Will-change memory consumption is too high. Budget limit is the document surface area multiplied by %1$S (%2$S px). Occurrences of will-change over the budget will be ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportXULIntoContentWarning
tr
XUL düğümlerini içerik belgesine aktarmak eskimiştir. Bu işlev yakında kaldırılacaktır.
en-US
Importing XUL nodes into a content document is deprecated. This functionality may be removed soon.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning
tr
InstallTrigger.install() eskimiştir ve ileride tamamen kullanımdan kaldırılacaktır. Daha fazla bilgi için: https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
en-US
InstallTrigger.install() is deprecated and will be removed in the future. For more help https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ManifestScopeNotSameOrigin
tr
Kapsam URL’si belgeyle aynı kökenden olmalıdır.
en-US
The scope URL must be same origin as document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin
tr
Başlangıç URL’si belgeyle aynı kökenden olmalıdır.
en-US
The start URL must be same origin as document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ModuleSourceNotAllowed
tr
Modül kaynak URI’sine bu belgede izin verilmiyor: “%S”.
en-US
Module source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
tr
Bildirim izni yalnızca üst seviye bir belge veya aynı kökenden gelen (same-origin) iframe tarafından talep edilebilir.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedHidden
tr
İşaretçi kilidi isteği reddedildi çünkü belge görünür değil.
en-US
Request for pointer lock was denied because the document is not visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedInUse
tr
İşaretçi kilidi isteği reddedildi çünkü işaretçi şu anda başka bir belge tarafından kontrol ediliyor.
en-US
Request for pointer lock was denied because the pointer is currently controlled by a different document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedMovedDocument
tr
İşaretçi kilidi isteği reddedildi çünkü isteği yapan eleman belge değiştirdi.
en-US
Request for pointer lock was denied because the requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotFocused
tr
İşaretçi kilidi isteği reddedildi çünkü belge odakta değil.
en-US
Request for pointer lock was denied because the document is not focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInDocument
tr
İşaretçi kilidi isteği reddedildi çünkü istenen eleman bir belge içinde değil.
en-US
Request for pointer lock was denied because the requesting element is not in a document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInputDriven
tr
İşaretçi kilidi isteği reddedildi çünkü Element.requestPointerLock() kısa çalışan kullanıcı tanımlı olay işleyici içinden çağrılmadı ve belge tam ekranda görüntülenmiyordu.
en-US
Request for pointer lock was denied because Element.requestPointerLock() was not called from inside a short running user-generated event handler, and the document is not in full screen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RemovedFullscreenElement
tr
Tam ekrandan çıkıldı çünkü tam ekran elemanı belgeden çıkarıldı.
en-US
Exited fullscreen because fullscreen element was removed from document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
tr
document.requestStorageAccess(), içe içe geçmiş bir iframe’de çağrılamaz.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNotSecureContext
tr
document.requestStorageAccess() yalnızca güvenli bağlamlara erişim sağlayabilir.
en-US
document.requestStorageAccess() may only grant access to secure contexts.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
tr
document.requestStorageAccess(), opak kökeni olan bir belgeye (örn. sandbox özniteliğinde allow-same-origin bulunmayan, sandbox içinde bir iframe) çağrılamaz.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessPermissionsPolicy
tr
storage-acces özelliğinin Permissions Policy tarafından engellendiği durumlarda document.requestStorageAccess() çağrılamayabilir.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called where the storage-access feature is blocked by the Permissions Policy.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
tr
document.requestStorageAccess(), sandbox özniteliğinde allow-storage-access-by-user-activation olmayan bir sandboxed iframe’de çağrılamaz.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessUserGesture
tr
document.requestStorageAccess() yalnızca kısa süreli ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir olay işleyiciden istenebilir.
en-US
document.requestStorageAccess() may only be requested from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ScriptSourceNotAllowed
tr
Bu belgede <script> kaynak URI’sine izin verilmiyor: “%S”.
en-US
<script> source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SpeculationFailed2
tr
document.write() kullanılarak yazılan dengesiz bir araç, ağdan gelen verinin yeniden yorumlanmasına sebep oldu. Daha fazla bilgi için: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
en-US
An unbalanced tree was written using document.write() causing data from the network to be reparsed. More information: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
tr
Belgenin karakter kodlaması bildirilmediği için karakter kodlaması içeriğe bakılarak tahmin edildi. Bu nedenle belge yeniden yüklendi. Karakter kodlamasının Content-Type HTTP üst bilgisinde meta etiketiyle veya bayt sıra işaretiyle başlığında bildirilmesi gerekiyor.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
tr
Belgenin karakter kodlaması bildirilmediği için karakter kodlaması içeriğe bakılarak tahmin edildi. Bu nedenle belge yeniden yüklendi. Karakter kodlamasının Content-Type HTTP üst bilgisinde veya bayt sıra işaretiyle başlığında bildirilmesi gerekiyor.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
tr
Bayt akışı, üst belgeden devralınan karakter kodlamasına göre hatalıydı. Karakter kodlamasının, bir meta etiketi veya bayt sıra işareti kullanılarak Content-Type HTTP üst bilgisinde bildirilmesi gerekir.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
tr
Bayt akışı, üst belgeden devralınan karakter kodlamasına göre hatalıydı. Karakter kodlamasının Content-Type HTTP üst bilgisinde veya bir bayt sırası işareti kullanılarak bildirilmesi gerekir.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaAfterHeadInKilobyte
tr
Belgenin karakter kodlamasını belirten meta etiketi, belgenin head kısmının başlangıcına taşınmalıdır.
en-US
The meta tag declaring the character encoding of the document should be moved to start of the head part of the document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaTooLate
tr
Karakter kodlamasını deklare etmeye çalışan meta etiketi çok geç bulunduğu için karakter kodlaması içeriğe bakılarak tahmin edildi. Meta etiketinin belgenin head kısmının başlangıcına taşınması gerekiyor.
en-US
A meta tag attempting to declare the character encoding declaration was found too late, and the encoding was guessed from content instead. The meta tag needs to be moved to the start of the head part of the document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaTooLateFrame
tr
Karakter kodlamasını deklare etmeye çalışan meta etiketi çok geç bulunduğu için üst belgenin karakter kodlaması kullanıldı. Meta etiketinin belgenin head kısmının başlangıcına taşınması gerekiyor.
en-US
A meta tag attempting to declare the character encoding declaration was found too late, and the encoding of the parent document was used instead. The meta tag needs to be moved to the start of the head part of the document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaUnsupported
tr
Bir meta etiketinde HTML belgesi için desteklenmeyen bir karakter kodlaması deklare edildi. Deklarasyon görmezden gelindi.
en-US
An unsupported character encoding was declared for the HTML document using a meta tag. The declaration was ignored.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
tr
Belgenin karakter kodlaması bildirilmediği için karakter kodlaması içeriğe bakılarak tahmin edildi. Karakter kodlamasının Content-Type HTTP üst bilgisinde meta etiketiyle veya bayt sıra işaretiyle bildirilmesi gerekiyor.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
tr
Belgenin karakter kodlaması bildirilmediği için karakter kodlaması içeriğe bakılarak tahmin edildi. Karakter kodlamasının Content-Type HTTP üst bilgisinde veya bayt sıra işaretiyle bildirilmesi gerekiyor.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclarationFrame
tr
Çerçevelenmiş bir belgenin karakter kodlaması belirtilmemiş. Bu belge, onu çerçeveleyen belge olmadan görüntülenirse daha farklı görünebilir.
en-US
The character encoding of a framed document was not declared. The document may appear different if viewed without the document framing it.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncSpeculationFail2022
tr
ISO-2022-JP, ASCII uyumlu olmayan bir kodlama olduğundan belgenin başlangıcı yeniden ayrıştırıldı.
en-US
The start of the document was reparsed, because ISO-2022-JP is an ASCII-incompatible encoding.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncSpeculationFailMeta
tr
Kodlamayı bildiren meta etiketinden önce ASCII olmayan karakterler bulunduğu için belgenin başlangıcı yeniden ayrıştırıldı. Meta, head’in ilk alt öğesi olmalı ve meta’dan önce ASCII olmayan yorumlar bulunmamalıdır.
en-US
The start of the document was reparsed, because there were non-ASCII characters before the meta tag that declared the encoding. The meta should be the first child of head without non-ASCII comments before.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncSpeculationFailXml
tr
Belgenin başlangıcı yeniden ayrıştırıldı. Belgenin ASCII olmayan karakterler içeren kısmında meta etiketi bulunamadığı için XML deklarasyon sözdizimi kullanıldı. XML deklarasyon sözdizimi yerine head kısmının başında bir meta etiketi kullanılmalıdır.
en-US
The start of the document was reparsed, because there were non-ASCII characters in the part of the document that was unsuccessfully searched for a meta tag before falling back to the XML declaration syntax. A meta tag at the start of the head part should be used instead of the XML declaration syntax.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncXmlDecl
tr
Bir HTML belgesinin karakter kodlaması, XML deklarasyon söz dizimi kullanılarak deklare edildi. Bu uygun değildir ve kodlamanın head kısmının başlangıcında meta etiketiyle deklare edilmesi daha verimlidir.
en-US
The character encoding of an HTML document was declared using the XML declaration syntax. This is non-conforming, and declaring the encoding using a meta tag at the start of the head part is more efficient.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errDeepTree
tr
Belge ağacı çok derin. Ağaç 513 eleman derinliğinde olacak şekilde düzleştirilecek.
en-US
The document tree is too deep. The tree will be flattened to be 513 elements deep.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY
tr
Bu belge hâlâ yüklendiği için henüz yazdırılamaz.
en-US
Cannot print this document yet, it is still being loaded.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP
tr
Bu belge hâlâ yüklendiği için henüz yazdırma ön izlemesi yapılamaz.
en-US
Cannot print-preview this document yet, it is still being loaded.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
22
tr
belge yalnız başına değil
en-US
document is not standalone
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
9
tr
belge elemanından sonra çöp
en-US
junk after document element
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
SanitizerRcvdNoInput
tr
Boş girdi alındı veya hiç girdi alınmadı. Boş bir DocumentFragment döndürülüyor.
en-US
Received empty or no input. Returning an empty DocumentFragment.
Entity # all locales dom • dom • XMLPrettyPrint.ftl
xml-nostylesheet
tr
Bu XML belgesi ile herhangi bir stil bilgisi bağlantılı değil. Belge ağacı aşağıda gösterilmiştir.
en-US
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
pdfExtHandlerDescription
tr
Taşınabilir Belge Biçimi (PDF)
en-US
Portable Document Format (PDF)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-manual-testing
tr
Yönergelerin tamamını <a data-l10n-name="fog-instrumentation-test-doc-link">{ -fog-brand-name } enstrümantasyon testi belgelerinde</a> ve <a data-l10n-name="glean-sdk-doc-link">{ glean-sdk-brand-name } belgelerinde</a> bulabilirsiniz ama kısaca, enstrümantasyonunuzun çalıştığını manuel olarak test etmek için şunları yapmalısınız:
en-US
Full instructions are documented in the <a data-l10n-name="fog-instrumentation-test-doc-link">{ -fog-brand-name } instrumentation testing docs</a> and in the <a data-l10n-name="glean-sdk-doc-link">{ glean-sdk-brand-name } documentation</a>, but, in short, to manually test that your instrumentation works, you should:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-firefox-data-doc
tr
<a data-l10n-name="data-doc-link">Firefox Veri Belgeleri</a>, veri araçlarımızla nasıl çalışabileceğinize dair rehberleri içerir.
en-US
The <a data-l10n-name="data-doc-link">Firefox Data Documentation</a> contains guides about how to work with our data tools.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-telemetry-client-doc
tr
<a data-l10n-name="client-doc-link">Firefox Telemetri istemcisi belgeleri</a> kavram tanımlarını, API belgelerini ve veri referanslarını içerir.
en-US
The <a data-l10n-name="client-doc-link">Firefox Telemetry client documentation</a> includes definitions for concepts, API documentation and data references.
Entity # all locales toolkit • toolkit • contentanalysis • contentanalysis.ftl
contentanalysis-block-dialog-body-print
tr
Kuruluşunuzun veri koruma ilkelerine göre bu belgeyi yazdırma izniniz bulunmuyor. Daha fazla bilgi için yöneticinizle iletişime geçin.
en-US
Under your organization’s data protection policies, you’re not permitted to print this document. Contact your administrator for more info.
Entity # all locales toolkit • toolkit • contentanalysis • contentanalysis.ftl
contentanalysis-block-dialog-title-print
tr
Bu belgeyi yazdırmanıza izin verilmiyor
en-US
You’re not permitted to print this document
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-abouthome-startup-cache-description
tr
Başlangıçta varsayılan olarak yüklenen about:home belgesi için önbellek. Bu önbelleğin amacı, başlangıç performansını artırmaktır.
en-US
A cache for the initial about:home document that is loaded by default at startup. The purpose of the cache is to improve startup performance.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
notCached-title
tr
Belge zaman aşımına uğradı
en-US
Document Expired
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-intro
tr
Talep edilen belge { -brand-short-name } önbelleğinde mevcut değil.
en-US
The requested document is not available in { -brand-short-name }’s cache.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-sensitive
tr
Bir güvenlik önlemi olarak, { -brand-short-name } hassas belgeleri otomatik olarak yeniden talep etmez.
en-US
As a security precaution, { -brand-short-name } does not automatically re-request sensitive documents.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-try-again
tr
Belgeyi siteden tekrar talep etmek için Yeniden dene’ye tıklayın.
en-US
Click Try Again to re-request the document from the website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-outline-button-label
tr
Belge ana hatları
en-US
Document Outline
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-outline-button.title
tr
Belge ana hatlarını göster (Tüm öğeleri genişletmek/daraltmak için çift tıklayın)
en-US
Show Document Outline (double-click to expand/collapse all items)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-button-label
tr
Belge özellikleri
en-US
Document Properties
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-button.title
tr
Belge özellikleri
en-US
Document Properties
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-input.placeholder
tr
Belgede bul
en-US
Find in document
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-reached-bottom
tr
Belgenin sonuna ulaşıldı, başından devam edildi
en-US
Reached end of document, continued from top
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-reached-top
tr
Belgenin başına ulaşıldı, sonundan devam edildi
en-US
Reached top of document, continued from bottom
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-findbar-button.title
tr
Belgede bul
en-US
Find in Document
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-print-progress-message
tr
Belge yazdırılmaya hazırlanıyor
en-US
Preparing document for printing
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-toggle-sidebar-notification-button.title
tr
Kenar çubuğunu aç/kapat (Belge ana hat/ekler/katmanlar içeriyor)
en-US
Toggle Sidebar (document contains outline/attachments/layers)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.