Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom toolkit

Displaying 12 results for the string document in lt:

Entity lt en-US
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
inspectNodeManual
lt
CSS selektorius, identifikuojantis vieną elementą, naudotinas su document.querySelector
en-US
A CSS selector for use with document.querySelector which identifies a single element
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentReleaseCaptureWarning
lt
Document.releaseCapture() yra nenaudotinas. Vietoje jo naudokite Element.releasePointerCapture(). Daugiau informacijos rasite https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
en-US
Document.releaseCapture() is deprecated. Use Element.releasePointerCapture() instead. For more help https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
lt
Negalima nustatyti „document.domain“ reikšmės „cross-origin“ izoliuotoje aplinkoje.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentWriteIgnored
lt
Bandymas iškviesti „document.write()“ iš asinchroniškai įkelto išorinio scenarijaus ignoruotas.
en-US
A call to document.write() from an asynchronously-loaded external script was ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven
lt
document.execCommand('cut'/'copy') buvo atmestas, nes jis nebuvo iškviestas iš trumpai veikiančios naudotojo veiksmą apdorojančios funkcijos.
en-US
document.execCommand(‘cut’/‘copy’) was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
lt
document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas įdėtiniame „iframe“.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
lt
document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas dokumente su nežinomu šaltiniu, tokiu kaip izoliuotas „iframe“ be „allow-same-origin“ jo izoliavimo atribute.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
lt
document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas izoliuotame „iframe“ be „allow-storage-access-by-user-activation“ jo izoliavimo atribute.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessUserGesture
lt
document.requestStorageAccess()“ gali būti iškviestas tik iš trumpai veikiančios naudotojo veiksmą apdorojančios funkcijos.
en-US
document.requestStorageAccess() may only be requested from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SpeculationFailed2
lt
Naudojant „document.write()“, dokumentas papildytas nesubalansuotu medžiu, todėl iš tinklo gauti duomenys buvo pakartotinai išanalizuoti. Daugiau informacijos: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
en-US
An unbalanced tree was written using document.write() causing data from the network to be reparsed. More information: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
9
lt
šiukšlės po „document“ elemento
en-US
junk after document element
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
SanitizerRcvdNoInput
lt
Gautas tuščia, arba jokia, įvestis. Grąžinamas tuščias „DocumentFragment“.
en-US
Received empty or no input. Returning an empty DocumentFragment.

Displaying 119 results for the string document in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
lt
{ PLATFORM() -> [macos] CSV dokumentas *[other] CSV failas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
lt
{ PLATFORM() -> [macos] CSV failas *[other] CSV failas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
lt
{ PLATFORM() -> [macos] TSV dokumentas *[other] TSV failas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
documentation-tab
lt
Dokumentacija
en-US
Documentation
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-no-domain
lt
Šis dokumentas dabar yra visame ekrane
en-US
This document is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-no-domain
lt
Šis dokumentas valdo jūsų žymeklį. Spustelėkite Esc, norėdami atgauti valdymą.
en-US
This document has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-title
lt
Pasirašykite dokumentus naujuoju piešimo įrankiu
en-US
Sign documents with our new draw tool
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
lt
{ PLATFORM() -> [macos] CSV failas *[other] CSV failas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
lt
{ PLATFORM() -> [macos] TSV dokumentas *[other] TSV failas }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
lt
Blokuoti svetainių lankymą. Paskaitykite dokumentaciją dėl informacijos apie formatą.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
droponhomemsg
lt
Ar laikyti šį dokumentą naršyklės pradiniu tinklalapiu?
en-US
Do you want this document to be your new home page?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
droponhomemsgMultiple
lt
Ar laikyti šiuos dokumentus naršyklės pradiniais tinklalapiais?
en-US
Do you want these documents to be your new home pages?
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockInsecure2
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The download is offered over HTTP even though the current document was delivered over a secure HTTPS connection. If you proceed, the download may be corrupted or tampered with during the download process.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
isprinting
lt
Spausdinamo arba peržiūrimo prieš spausdinimą dokumento negalima keisti.
en-US
The document cannot change while Printing or in Print Preview.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
notCached
lt
Šis dokumentas nebepasiekiamas.
en-US
This document is no longer available.
Entity # all locales browser • pdfviewer • chrome.properties
unsupported_feature
lt
Gali būti, jog šis PDF dokumentas rodomas neteisingai.
en-US
This PDF document might not be displayed correctly.
Entity # all locales browser • pdfviewer • chrome.properties
unsupported_feature_forms
lt
Šiame PDF dokumente yra formų. Formų laukų pildymas kol kas nepalaikomas.
en-US
This PDF document contains forms. The filling of form fields is not supported.
Entity # all locales browser • pdfviewer • chrome.properties
unsupported_feature_signatures
lt
Šis PDF dokumentas turi skaitmeninių parašų. Parašų patvirtinimas yra nepalaikomas.
en-US
This PDF document contains digital signatures. Validation of signatures is not supported.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_outline.title
lt
Rodyti dokumento struktūrą (spustelėkite dukart norėdami išplėsti/suskleisti visus elementus)
en-US
Show Document Outline (double-click to expand/collapse all items)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_outline_label
lt
Dokumento struktūra
en-US
Document Outline
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties.title
lt
Dokumento savybės
en-US
Document Properties
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_label
lt
Dokumento savybės
en-US
Document Properties
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_input.placeholder
lt
Rasti dokumente
en-US
Find in document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_reached_bottom
lt
Pasiekus dokumento pabaigą, paieška pratęsta nuo pradžios
en-US
Reached end of document, continued from top
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_reached_top
lt
Pasiekus dokumento pradžią, paieška pratęsta nuo pabaigos
en-US
Reached top of document, continued from bottom
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
findbar.title
lt
Ieškoti dokumente
en-US
Find in Document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
print_progress_message
lt
Dokumentas ruošiamas spausdinimui
en-US
Preparing document for printing
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
toggle_sidebar_notification2.title
lt
Parankinė (dokumentas turi struktūrą / priedų / sluoksnių)
en-US
Toggle Sidebar (document contains outline/attachments/layers)
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-document-title
lt
Dokumentai privalo turėti <code>title</code> atributą. <a>Sužinoti daugiau</a>
en-US
Documents must have a <code>title</code>. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.documentation.label
lt
Dokumentacija
en-US
Documentation
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.refreshButtonTooltipOnNavigation
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The page navigated to a new document. Click to refresh search results
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eyedropper.disabled.title
lt
Negalimas ne HTML tipo dokumentuose
en-US
Unavailable in non-HTML documents
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-import-button.tooltiptext
lt
Importuoti ir pridėti į dokumentą esamą stilių aprašą
en-US
Import and append an existing style sheet to the document
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-new-button.tooltiptext
lt
Sukurti ir pridėti į dokumentą naują stilių aprašą
en-US
Create and append a new style sheet to the document
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-documentation-label
lt
Dokumentacija
en-US
Documentation
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
lt
Rinktis „iframe“ kadrą kaip paskirties dokumentą
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.document.title
lt
Dokumentai privalo turėti „title“ atributą.
en-US
Documents must have a title.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
inspectNodeManual
lt
CSS selektorius, identifikuojantis vieną elementą, naudotinas su document.querySelector
en-US
A CSS selector for use with document.querySelector which identifies a single element
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
document
lt
dokumentas
en-US
document
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
document
lt
dokumentas
en-US
document
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
isprinting
lt
Spausdinamo arba peržiūrimo prieš spausdinimą dokumento negalima keisti.
en-US
The document cannot change while Printing or in Print Preview.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netOffline
lt
Šiuo metu programa atjungta nuo tinklo. Norint naršyti saityną, reikia prisijungti prie tinklo.
en-US
This document cannot be displayed while offline. To go online, uncheck Work Offline from the File menu.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netReset
lt
Dokumente nėra duomenų.
en-US
The document contains no data.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
notCached
lt
Šis dokumentas nebepasiekiamas.
en-US
This document is no longer available.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
lt
Programai nenurodyta, kokiu būdu siųsti duomenis šiam serveriui.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentReleaseCaptureWarning
lt
Document.releaseCapture() yra nenaudotinas. Vietoje jo naudokite Element.releasePointerCapture(). Daugiau informacijos rasite https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
en-US
Document.releaseCapture() is deprecated. Use Element.releasePointerCapture() instead. For more help https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
lt
Negalima nustatyti „document.domain“ reikšmės „cross-origin“ izoliuotoje aplinkoje.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentWriteIgnored
lt
Bandymas iškviesti „document.write()“ iš asinchroniškai įkelto išorinio scenarijaus ignoruotas.
en-US
A call to document.write() from an asynchronously-loaded external script was ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven
lt
document.execCommand('cut'/'copy') buvo atmestas, nes jis nebuvo iškviestas iš trumpai veikiančios naudotojo veiksmą apdorojančios funkcijos.
en-US
document.execCommand(‘cut’/‘copy’) was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes bent vienas aukštesniojo lygio elementas nėra „iframe“ tipo arba neturi „allowfullscreen“ atributo.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHidden
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes dokumentas jau yra nematomas.
en-US
Request for fullscreen was denied because the document is no longer visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMovedDocument
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes ją pateikęs elementas persikėlė į kitą dokumentą.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInDocument
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes ją pateikusio elemento jau nebėra jo dokumente.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is no longer in its document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedSubDocFullscreen
lt
Užklausa naudoti visą ekraną atmesta, nes ją pateikusio dokumento podokumentis jau naudoja visą ekraną.
en-US
Request for fullscreen was denied because a subdocument of the document requesting fullscreen is already fullscreen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
HittingMaxWorkersPerDomain2
lt
Nepavyko iškart paleisti scenarijaus, kadangi kiti tos pačios kilmės dokumentai jau naudoja didžiausią scenarijų skaičių. Scenarijus dabar laukia eilėje ir bus paleistas kai atsilaisvins dalis esamų scenarijų.
en-US
A Worker could not be started immediately because other documents in the same origin are already using the maximum number of workers. The Worker is now queued and will be started after some of the other workers have completed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning
lt
„Will-change“ atminties sąnaudos yra per didelės. Riba yra dokumento paviršiaus plotas, padaugintas iš %1$S (%2$S px). Viršijus ribą, visi „will-change“ įvykiai bus ignoruojami.
en-US
Will-change memory consumption is too high. Budget limit is the document surface area multiplied by %1$S (%2$S px). Occurrences of will-change over the budget will be ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportXULIntoContentWarning
lt
XUL elementai į turinio dokumentus neimportuotini. Šis funkcionalumas netrukus bus pašalintas.
en-US
Importing XUL nodes into a content document is deprecated. This functionality may be removed soon.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning
lt
Warning: Source string is missing
en-US
InstallTrigger.install() is deprecated and will be removed in the future. For more help https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ManifestScopeNotSameOrigin
lt
Galiojimo srities URL kilmė turi sutapti su dokumento kilme.
en-US
The scope URL must be same origin as document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin
lt
Pradžios URL kilmė turi sutapti su dokumento kilme.
en-US
The start URL must be same origin as document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ModuleSourceNotAllowed
lt
Modulio ištekliaus URI nėra leidžiamas šiame dokumente: „%S“.
en-US
Module source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
lt
Pranešimų leidimas gali būti prašomas tik aukščiausio lygmens dokumente, arba tos pačios kilmės „iframe“ elemente.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedHidden
lt
Užklausa blokuoti žymeklį atmesta, nes dokumentas nėra matomas.
en-US
Request for pointer lock was denied because the document is not visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedInUse
lt
Užklausa blokuoti žymeklį atmesta, nes šiuo metu žymeklį valdo kitas dokumentas.
en-US
Request for pointer lock was denied because the pointer is currently controlled by a different document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedMovedDocument
lt
Užklausa blokuoti žymeklį atmesta, nes ją pateikęs elementas persikėlė į kitą dokumentą.
en-US
Request for pointer lock was denied because the requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotFocused
lt
Užklausa blokuoti žymeklį atmesta, nes dokumentas nėra aktyvus.
en-US
Request for pointer lock was denied because the document is not focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInDocument
lt
Užklausa blokuoti žymeklį atmesta, nes ją pateikusio elemento nėra dokumente.
en-US
Request for pointer lock was denied because the requesting element is not in a document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInputDriven
lt
Užklausa blokuoti žymeklį atmesta, nes „Element.requestPointerLock()“ metodas iškviestas ne iš trumpai veikiančios naudotojo veiksmą apdorojančios funkcijos, o dokumentas nėra viso ekrano veiksenoje.
en-US
Request for pointer lock was denied because Element.requestPointerLock() was not called from inside a short running user-generated event handler, and the document is not in full screen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RemovedFullscreenElement
lt
Išeita iš viso ekrano veiksenos, nes elementas, kuriam ji buvo suteikta, pašalintas iš dokumento.
en-US
Exited fullscreen because fullscreen element was removed from document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
lt
document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas įdėtiniame „iframe“.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNotSecureContext
lt
Warning: Source string is missing
en-US
document.requestStorageAccess() may only grant access to secure contexts.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
lt
document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas dokumente su nežinomu šaltiniu, tokiu kaip izoliuotas „iframe“ be „allow-same-origin“ jo izoliavimo atribute.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessPermissionsPolicy
lt
Warning: Source string is missing
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called where the storage-access feature is blocked by the Permissions Policy.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
lt
document.requestStorageAccess()“ negali būti iškviestas izoliuotame „iframe“ be „allow-storage-access-by-user-activation“ jo izoliavimo atribute.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessUserGesture
lt
document.requestStorageAccess()“ gali būti iškviestas tik iš trumpai veikiančios naudotojo veiksmą apdorojančios funkcijos.
en-US
document.requestStorageAccess() may only be requested from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ScriptSourceNotAllowed
lt
<script> ištekliaus URI nėra leidžiamas šiame dokumente: „%S“.
en-US
<script> source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SpeculationFailed2
lt
Naudojant „document.write()“, dokumentas papildytas nesubalansuotu medžiu, todėl iš tinklo gauti duomenys buvo pakartotinai išanalizuoti. Daugiau informacijos: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
en-US
An unbalanced tree was written using document.write() causing data from the network to be reparsed. More information: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaAfterHeadInKilobyte
lt
Dokumento koduotę nurodanti „meta“ gairė turi būti perkelta į dokumento „head“ dalį.
en-US
The meta tag declaring the character encoding of the document should be moved to start of the head part of the document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaTooLate
lt
Koduotei nurodyti skirta „meta“ gairė buvo rasta per vėlai, tad vietoje jos koduotė buvo nuspėta pagal turinį. „meta“ gairė turi būti perkelta į dokumento „head“ dalį.
en-US
A meta tag attempting to declare the character encoding declaration was found too late, and the encoding was guessed from content instead. The meta tag needs to be moved to the start of the head part of the document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaTooLateFrame
lt
Koduotei nurodyti skirta „meta“ gairė buvo rasta per vėlai, tad vietoje jos koduotė buvo parinkta pagal tėvinį dokumentą. „meta“ gairė turi būti perkelta į dokumento „head“ dalį.
en-US
A meta tag attempting to declare the character encoding declaration was found too late, and the encoding of the parent document was used instead. The meta tag needs to be moved to the start of the head part of the document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaUnsupported
lt
„meta“ gairėje deklaruota nepalaikoma HTML dokumento koduotė. Ši deklaracija ignoruota.
en-US
An unsupported character encoding was declared for the HTML document using a meta tag. The declaration was ignored.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
lt
Dokumento koduotė nebuvo nurodyta, tad ji buvo nuspėta pagal turinį. Koduotė turi būti nurodyta „Content-Type“ HTTP antraštėje, naudojantis „meta“ gaire, arba naudojantis baitų eiliškumo ženklu.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
lt
Dokumento koduotė nebuvo nurodyta, tad ji buvo nuspėta pagal turinį. Koduotė turi būti nurodyta „Content-Type“ HTTP antraštėje, arba naudojantis baitų eiliškumo ženklu.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclarationFrame
lt
Kadre esančio dokumento koduotė nenurodyta. Jeigu būtų atvertas ne kadre, šis dokumentas galbūt atrodytų kitaip.
en-US
The character encoding of a framed document was not declared. The document may appear different if viewed without the document framing it.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncSpeculationFail2022
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The start of the document was reparsed, because ISO-2022-JP is an ASCII-incompatible encoding.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncSpeculationFailMeta
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The start of the document was reparsed, because there were non-ASCII characters before the meta tag that declared the encoding. The meta should be the first child of head without non-ASCII comments before.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncSpeculationFailXml
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The start of the document was reparsed, because there were non-ASCII characters in the part of the document that was unsuccessfully searched for a meta tag before falling back to the XML declaration syntax. A meta tag at the start of the head part should be used instead of the XML declaration syntax.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncXmlDecl
lt
HTML dokumento koduotė buvo nurodyta naudojantis XML aprašo sintakse. Tai neatitinka standartų, o geresnis būdas koduotei nurodyti yra naudojantis „meta“ gaire, „head“ dalies pradžioje.
en-US
The character encoding of an HTML document was declared using the XML declaration syntax. This is non-conforming, and declaring the encoding using a meta tag at the start of the head part is more efficient.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errDeepTree
lt
Dokumento medis yra per gilus. Medis bus suplotas iki 513 elementų gylio.
en-US
The document tree is too deep. The tree will be flattened to be 513 elements deep.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY
lt
Naršyklė negali spausdinti dar iki galo neįkelto dokumento.
en-US
Cannot print this document yet, it is still being loaded.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP
lt
Naršyklė negali rodyti dar iki galo neįkelto dokumento spaudinio peržiūros.
en-US
Cannot print-preview this document yet, it is still being loaded.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
22
lt
dokumentas nėra autonominis
en-US
document is not standalone
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
9
lt
šiukšlės po „document“ elemento
en-US
junk after document element
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
SanitizerRcvdNoInput
lt
Gautas tuščia, arba jokia, įvestis. Grąžinamas tuščias „DocumentFragment“.
en-US
Received empty or no input. Returning an empty DocumentFragment.
Entity # all locales dom • dom • XMLPrettyPrint.ftl
xml-nostylesheet
lt
XML failas neturi susietos su juo stilių informacijos. Dokumento medis parodytas žemiau.
en-US
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
pdfExtHandlerDescription
lt
PDF formatas (PDF)
en-US
Portable Document Format (PDF)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-manual-testing
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Full instructions are documented in the <a data-l10n-name="fog-instrumentation-test-doc-link">{ -fog-brand-name } instrumentation testing docs</a> and in the <a data-l10n-name="glean-sdk-doc-link">{ glean-sdk-brand-name } documentation</a>, but, in short, to manually test that your instrumentation works, you should:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-firefox-data-doc
lt
<a data-l10n-name="data-doc-link">„Firefox“ duomenų dokumentacijoje</a> rasite pagalbos apie tai, kaip dirbti su mūsų duomenų įrankiais.
en-US
The <a data-l10n-name="data-doc-link">Firefox Data Documentation</a> contains guides about how to work with our data tools.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-telemetry-client-doc
lt
<a data-l10n-name="client-doc-link">„Firefox“ telemetrijos kliento dokumentacijoje</a> rasite sąvokų apibrėžimus, API dokumentaciją bei duomenų rodyklę.
en-US
The <a data-l10n-name="client-doc-link">Firefox Telemetry client documentation</a> includes definitions for concepts, API documentation and data references.
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-abouthome-startup-cache-description
lt
Podėlis, skirtas pirminiam „about:home“ dokumentui, kuris yra numatytasis pradžios tinklalapis. Šio podėlio paskirtis yra pagerinti paleisties našumą.
en-US
A cache for the initial about:home document that is loaded by default at startup. The purpose of the cache is to improve startup performance.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
notCached-title
lt
Dokumento galiojimas baigėsi
en-US
Document Expired
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-intro
lt
Prašomo dokumento „{ -brand-short-name }“ podėlyje nėra.
en-US
The requested document is not available in { -brand-short-name }’s cache.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-sensitive
lt
Saugumo sumetimais „{ -brand-short-name }“ jautrių dokumentų automatiškai iš naujo neatsiunčia.
en-US
As a security precaution, { -brand-short-name } does not automatically re-request sensitive documents.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-try-again
lt
Jeigu norite dokumentą iš svetainės atsiųsti iš naujo, spustelėkite „Bandyti dar kartą“.
en-US
Click Try Again to re-request the document from the website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-outline-button-label
lt
Dokumento struktūra
en-US
Document Outline
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-outline-button.title
lt
Rodyti dokumento struktūrą (spustelėkite dukart norėdami išplėsti/suskleisti visus elementus)
en-US
Show Document Outline (double-click to expand/collapse all items)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-button-label
lt
Dokumento savybės
en-US
Document Properties
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-button.title
lt
Dokumento savybės
en-US
Document Properties
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-input.placeholder
lt
Rasti dokumente
en-US
Find in document
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-reached-bottom
lt
Pasiekus dokumento pabaigą, paieška pratęsta nuo pradžios
en-US
Reached end of document, continued from top
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-reached-top
lt
Pasiekus dokumento pradžią, paieška pratęsta nuo pabaigos
en-US
Reached top of document, continued from bottom
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-findbar-button.title
lt
Ieškoti dokumente
en-US
Find in Document
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-print-progress-message
lt
Dokumentas ruošiamas spausdinimui
en-US
Preparing document for printing
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-toggle-sidebar-notification-button.title
lt
Parankinė (dokumentas turi struktūrą / priedų / sluoksnių)
en-US
Toggle Sidebar (document contains outline/attachments/layers)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.