Transvision

Displaying 118 results for the string count in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
sl
{ $count -> [1] Da, odstrani to prijavo [one] Da, odstrani to prijavo [two] Da, odstrani ti prijavi [few] Da, odstrani te prijave *[other] Da, odstrani te prijave }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
sl
{ $count -> [1] Odstrani [one] Odstrani [two] Odstrani obe [few] Odstrani vse *[other] Odstrani vse }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } prijavo? [two] Odstranim { $count } prijavi? [few] Odstranim { $count } prijave? *[other] Odstranim { $count } prijav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstrani { $count } prijavo z vseh naprav? [two] Odstrani { $count } prijavi z vseh naprav? [few] Odstrani { $count } prijave z vseh naprav? *[other] Odstrani { $count } prijav z vseh naprav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sl
{ $count -> *[other] <span>Dodane nove prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sl
{ $count -> *[other] <span>Napake:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sl
{ $count -> *[other] <span>Posodobljene obstoječe prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sl
{ $count -> *[other] <span>Najdene podvojene prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nova prijava dodana</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novi prijavi dodani</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nove prijave dodane</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novih prijav dodanih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaka</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaki</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napake</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napak</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječa prijava posodobljena</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječi prijavi posodobljeni</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječe prijave posodobljene</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječih prijav posodobljenih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojena prijava</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojeni prijavi</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojene prijave</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojenih prijav</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
sl
Ustvarite { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } ali se prijavite na napravi, na kateri so shranjene vaše prijave.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
sl
{ $count -> [one] { $count } prijava [two] { $count } prijavi [few] { $count } prijave *[other] { $count } prijav }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
sl
{ $total -> [one] { $count } od { $total } prijave [two] { $count } od { $total } prijav [few] { $count } od { $total } prijav *[other] { $count } od { $total } prijav }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz vaših povezanih naprav [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz vaših povezanih naprav [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz vaših povezanih naprav *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz vaših povezanih naprav }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz naprave { $deviceName } [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz naprave { $deviceName } [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz naprave { $deviceName } *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz naprave { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek [two] { $tabCount } prejeta zavihka [few] { $tabCount } prejeti zavihki *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [two] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatka, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatke, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatkov, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
sl
{ $addonCount -> [one] Prenašanje in potrjevanje dodatka [two] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov [few] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov *[other] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
sl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sl
{ $count -> [one] Odstrani zaznamek [two] Odstrani { $count } zaznamka [few] Odstrani { $count } zaznamke *[other] Odstrani { $count } zaznamkov }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
sl
{ $count -> [1] UTIŠAJ ZAVIHEK [one] UTIŠAJ { $count } ZAVIHEK [two] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKA [few] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKE *[other] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
sl
{ $count -> [1] PREDVAJAJ ZAVIHEK [one] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHEK [two] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKA [few] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKE *[other] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
sl
{ $count -> [1] POVRNI GLASNOST ZAVIHKA [one] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKA [two] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV [few] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV *[other] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sl
{ $popupCount -> [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla pojavno okno. [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
sl
{ $reportCount -> [one] Imate neposlano poročilo o sesutju [two] Imate { $reportCount } neposlani poročili o sesutju [few] Imate { $reportCount } neposlana poročila o sesutju *[other] Imate { $reportCount } neposlanih poročil o sesutju }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
sl
{ $count -> [one] Prenaša se še { $count } datoteka [two] Prenašata se še { $count } datoteki [few] Prenašajo se še { $count } datoteke *[other] Prenaša se še { $count } datotek }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
sl
Za uporabo { -relay-brand-name(sklon: "rodilnik") } se morate prijaviti v { -fxaccount-brand-name(sklon: "tozilnik") }.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
sl
{ $count -> [one] { $count } spletno mesto [two] { $count } spletni mesti [few] { $count } spletna mesta *[other] { $count } spletnih mest }
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
sl
Za ponovno vzpostavitev povezave in zajem zavihkov se prijavite v { -fxaccount-brand-name }.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
sl
Odlično! Vzemite ta zaznamek še na mobilno napravo. Začnite s { -fxaccount-brand-name }om.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sl
{ $blockedCount -> [one] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [two] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [few] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilce! *[other] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilcev! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
sl
Prijavite se v { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } in prenesite svoje zaznamke, gesla in zgodovino s seboj na svojo novo napravo.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
sl
{ $count -> [1] Dodaj stran med zaznamke *[other] Dodaj strani med zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
sl
{ $count -> [one] Izbriši zaznamek [two] Izbriši zaznamka [few] Izbriši zaznamke *[other] Izbriši zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
sl
{ $count -> [one] Izbriši mapo [two] Izbriši mapi [few] Izbriši mape *[other] Izbriši mape }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
sl
{ $count -> [1] Izbriši stran *[other] Izbriši strani }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
sl
{ $count -> [one] En predmet [two] { $count } predmeta [few] { $count } predmeti *[other] { $count } predmetov }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
sl
Onemogoči storitve na osnovi { -fxaccount-brand-name }ov, na primer sinhronizacijo.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
sl
{ $tabCount -> [one] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniški zavihek zaprt. Ali jih res želite onemogočiti? [two] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bosta { $tabCount } vsebniška zavihka zaprta. Ali jih res želite onemogočiti? [few] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bodo { $tabCount } vsebniški zavihki zaprti. Ali jih res želite onemogočiti? *[other] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali jih res želite onemogočiti? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri { $tabCount } vsebniški zavihek [two] Zapri { $tabCount } vsebniška zavihka [few] Zapri { $tabCount } vsebniške zavihke *[other] Zapri { $tabCount } vsebniških zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
sl
{ $count -> [one] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniški zavihek zaprt. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [two] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bosta { $count } vsebniška zavihka zaprta. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [few] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bodo { $count } vsebniški zavihki zaprti. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? *[other] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
sl
{ $tabCount -> [1] Uporabi trenutno stran *[other] Uporabi trenutne strani }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } piškotek za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [two] { $count } piškotka za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [few] { $count } piškotki za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) *[other] { $count } piškotkov za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } kriptorudar ({ $percentage } %) [two] { $count } kriptorudarja ({ $percentage } %) [few] { $count } kriptorudarji ({ $percentage } %) *[other] { $count } kriptorudarjev ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec prstnih odtisov ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca prstnih odtisov ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci prstnih odtisov ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev prstnih odtisov ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec družbenih omrežij ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca družbenih omrežij ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci družbenih omrežij ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev družbenih omrežij ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilna vsebina ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilni vsebini ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilne vsebine ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilnih vsebin ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
sl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> sledilec zavrnjen od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [two] <b>{ $count }</b> sledilca zavrnjena od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> sledilci zavrnjeni od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> sledilcev zavrnjenih od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
sl
{ $count -> [one] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [two] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [few] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilce *[other] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilcev }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v vseh krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v vseh krajah [few] gesla so bila izpostavljena v vseh krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v vseh krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v nerazrešenih krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v nerazrešenih krajah [few] gesla so bila izpostavljena v nerazrešenih krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v nerazrešenih krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
sl
{ $count -> [one] znana kraja podatkov je izpostavila vaše podatke [two] znani kraji podatkov sta izpostavili vaše podatke [few] znane kraje podatkov so izpostavile vaše podatke *[other] znanih kraj podatkov je izpostavilo vaše podatke }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
sl
{ $count -> [one] znana kraja je bila označena kot razrešena [two] znani kraji sta bili označena kot razrešeni [few] znane kraje so bile označene kot razrešene *[other] znanih kraj je bilo označenih kot razrešenih }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
sl
{ $count -> [one] nadzorovan e-poštni naslov [two] nadzorovana e-poštna naslova [few] nadzorovani e-poštni naslovi *[other] nadzorovanih e-poštnih naslovov }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
sl
{ $count -> [one] 1 geslo je morda bilo izpostavljeno v kraji podatkov. [two] { $count } gesli sta morda bili izpostavljeni v kraji podatkov. [few] { $count } gesla so morda bila izpostavljena v kraji podatkov. *[other] { $count } gesel je morda bilo izpostavljenih v kraji podatkov. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
sl
{ $count -> [one] { $count } geslo varno shranjeno. [two] { $count } gesli varno shranjeni. [few] { $count } gesla varno shranjena. *[other] { $count } gesel varno shranjenih. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
sl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihek) [two] { $winTitle } (in { $tabCount } preostala zavihka) [few] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihki) *[other] { $winTitle } (in { $tabCount } preostalih zavihkov) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
sl
{ $count -> [one] Odpri { $count } zavrnjeno pojavno okno [two] Odpri { $count } zavrnjeni pojavni okni [few] Odpri { $count } zavrnjena pojavna okna *[other] Odpri { $count } zavrnjenih pojavnih oken }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
sl
{ $trackerCount -> [one] 1 zavrnjen [two] { $trackerCount } zavrnjena [few] { $trackerCount } zavrnjeni *[other] { $trackerCount } zavrnjenih }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
sl
{ $trackerCount -> [one] 1 zavrnjen [two] { $trackerCount } zavrnjena [few] { $trackerCount } zavrnjeni *[other] { $trackerCount } zavrnjenih }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
sl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [two] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [few] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilce *[other] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilcev }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
sl
{ $tabCount -> [one] Pošlji zavihek na napravo [two] Pošlji { $tabCount } zavihka na napravo [few] Pošlji { $tabCount } zavihke na napravo *[other] Pošlji { $tabCount } zavihkov na napravo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
sl
Odjava iz { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }a?
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [1] Zapri zavihek [one] Zapri { $tabCount } zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [1] Premakni zavihek [one] Premakni zavihek [two] Premakni zavihka [few] Premakni zavihke *[other] Premakni zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
sl
{ $tabCount -> [one] Pošlji zavihek na napravo [two] Pošlji { $tabCount } zavihka na napravo [few] Pošlji { $tabCount } zavihke na napravo *[other] Pošlji { $tabCount } zavihkov na napravo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
sl
{ $tabCount -> [two] Zapri { $tabCount } zavihka? [few] Zapri { $tabCount } zavihke? *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
sl
{ $windowCount -> [two] Zapri { $windowCount } okni? [few] Zapri { $windowCount } okna? *[other] Zapri { $windowCount } oken? }
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
sl
{ $tabCount -> *[other] Odprli boste { $tabCount } zavihkov. To lahko upočasni { -brand-short-name } med nalaganjem strani. Ali ste prepričani, da želite nadaljevati? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [two] Prikaži oba dva zavihka [few] Prikaži vse { $tabCount } zavihke *[other] Prikaži vseh { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek [two] Utišaj { $tabCount } zavihka [few] Utišaj { $tabCount } zavihke *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek ({ $shortcut }) [two] Utišaj { $tabCount } zavihka ({ $shortcut }) [few] Utišaj { $tabCount } zavihke ({ $shortcut }) *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Predvajaj zavihek [two] Predvajaj { $tabCount } zavihka [few] Predvajaj { $tabCount } zavihke *[other] Predvajaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka ({ $shortcut }) [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zavihka z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zavihkov z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
sl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } okno) [two] { $appName } ({ $windowCount } okni) [few] { $appName } ({ $windowCount } okna) *[other] { $appName } ({ $windowCount } oken) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
of_pages
sl
od {{pagesCount}}
en-US
of {{pagesCount}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_of_pages
sl
({{pageNumber}} od {{pagesCount}})
en-US
({{pageNumber}} of {{pagesCount}})
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
sl
{ $nodeCount -> [one] Preverjanje { $nodeCount } vozlišča [two] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč [few] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč *[other] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
sl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravilo. [two] { $ruleCount } pravili. [few] { $ruleCount } pravila. *[other] { $ruleCount } pravil. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-multicol-container-fix
sl
Poskusite dodati bodisi <strong>column-count</strong> bodisi <strong>column-width</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding either <strong>column-count</strong> or <strong>column-width</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded
sl
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstico. [two] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstici. [few] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstice. *[other] <strong>{ $property }</strong> ne vpliva na ta element, ker ima več kot { $lineCount } vrstic. }
en-US
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } line. *[other] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } lines. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
sl
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } vzorec, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } [two] { $sampleCount } vzorca, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } [few] { $sampleCount } vzorci, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } *[other] { $sampleCount } vzorcev, povprečno = { $prettyAverage }, skupno = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-late-writes-title
sl
Poznejše pisanje #{ $lateWriteCount }
en-US
Late Write #{ $lateWriteCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
sl
{ $downloadsCount -> [1] Prekliči 1 prenos *[other] Prekliči prenose (skupaj { $downloadsCount }) }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
sl
{ $downloadsCount -> [1] Če zapustite vsa okna z zasebnim brskanjem zdaj, bo preklican 1 prenos. Ste prepričani, da želite zapustiti zasebno brskanje? *[other] Če zapustite vsa okna z zasebnim brskanjem zdaj, bo preklicanih več ({ $downloadsCount }) prenosov. Ste prepričani, da želite zapustiti zasebno brskanje? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
sl
{ $downloadsCount -> [1] Če prekinete povezavo zdaj, bo preklican 1 prenos. Ste prepričani, da želite delati brez povezave? *[other] Če prekinete povezavo zdaj, bo preklicanih več ({ $downloadsCount }) prenosov. Ste prepričani, da želite delati brez povezave? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
sl
{ $downloadsCount -> [1] Če zaprete program zdaj, bo preklican 1 prenos. Ste prepričani, da želite zapreti program? *[other] Če zaprete program zdaj, bo preklicanih več ({ $downloadsCount }) prenosov. Ste prepričani, da želite zapreti program? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
sl
{ $downloadsCount -> [1] Če zaprete program zdaj, bo preklican 1 prenos. Ste prepričani, da želite zapreti program? *[other] Če zaprete program zdaj, bo preklicanih več ({ $downloadsCount }) prenosov. Ste prepričani, da želite zapreti program? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
sl
{ $domainCount -> [one] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugi strani [two] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh [few] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh *[other] dostop do vaših podatkov na { $domainCount } drugih straneh }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
sl
{ $domainCount -> [one] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugi domeni [two] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah [few] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah *[other] dostop do vaših podatkov v { $domainCount } drugih domenah }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
sl
{ $fileCount -> [one] in še ena [two] in še { $fileCount } [few] in še { $fileCount } *[other] in še { $fileCount } }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
sl
Uporaba starejše različice { -brand-product-name }a lahko pokvari zgodovino brskanja in zaznamke, ki so že shranjeni v obstoječem { -brand-product-name }ovem profilu. Za zaščito svojih podatkov ustvarite nov profil za to namestitev { -brand-short-name }a. Svoje podatke lahko ohranite usklajene v vseh profilih s pomočjo { -fxaccount-brand-name }a.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-of-pages
sl
od { $pagesCount }
en-US
of { $pagesCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-of-pages
sl
({ $pageNumber } od { $pagesCount })
en-US
({ $pageNumber } of { $pagesCount })
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printPreview.ftl
printpreview-sheet-of-sheets
sl
{ $sheetNum } od { $sheetCount }
en-US
{ $sheetNum } of { $sheetCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
sl
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } list papirja [two] { $sheetCount } lista papirja [few] { $sheetCount } listi papirja *[other] { $sheetCount } listov papirja }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }

Displaying 200 results for the string count in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
sl
{ $count -> [1] Da, odstrani to prijavo [one] Da, odstrani to prijavo [two] Da, odstrani ti prijavi [few] Da, odstrani te prijave *[other] Da, odstrani te prijave }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
sl
{ $count -> [1] Odstrani [one] Odstrani [two] Odstrani obe [few] Odstrani vse *[other] Odstrani vse }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } prijavo? [two] Odstranim { $count } prijavi? [few] Odstranim { $count } prijave? *[other] Odstranim { $count } prijav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstrani { $count } prijavo z vseh naprav? [two] Odstrani { $count } prijavi z vseh naprav? [few] Odstrani { $count } prijave z vseh naprav? *[other] Odstrani { $count } prijav z vseh naprav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
sl
Če želite kopirati geslo, vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
sl
Če želite urediti svojo prijavo, vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
sl
Pred izvozom prijav vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sl
{ $count -> *[other] <span>Dodane nove prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sl
{ $count -> *[other] <span>Napake:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sl
{ $count -> *[other] <span>Posodobljene obstoječe prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sl
{ $count -> *[other] <span>Najdene podvojene prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nova prijava dodana</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novi prijavi dodani</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nove prijave dodane</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novih prijav dodanih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaka</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaki</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napake</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napak</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječa prijava posodobljena</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječi prijavi posodobljeni</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječe prijave posodobljene</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječih prijav posodobljenih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojena prijava</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojeni prijavi</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojene prijave</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojenih prijav</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
sl
Če si želite ogledati geslo, vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
sl
To geslo uporablja tudi drug račun, ki je bil verjetno izpostavljen v kraji podatkov. Uporaba enakih poverilnic na več mestih ogroža vse vaše račune. Spremenite to geslo.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
sl
Gesla so bila ogrožena ali ukradena s tega spletnega mesta, odkar ste nazadnje posodobili podatke za prijavo. Spremenite geslo, da zaščitite svoj račun.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-avatar-button.title
sl
Upravljanje računa
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
sl
Ustvarite { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } ali se prijavite na napravi, na kateri so shranjene vaše prijave.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa2
sl
Ustvarite račun ali se prijavite na napravi, kjer so shranjene vaše prijave.
en-US
Create or sign in to your account on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
sl
{ $count -> [one] { $count } prijava [two] { $count } prijavi [few] { $count } prijave *[other] { $count } prijav }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
sl
{ $total -> [one] { $count } od { $total } prijave [two] { $count } od { $total } prijav [few] { $count } od { $total } prijav *[other] { $count } od { $total } prijav }
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-sortweight.title
sl
Če je na voljo, so zavihki po razvrščanju po osnovni teži razvrščeni po tej vrednosti. Izpeljana je iz zavihkove porabe pomnilnika in števila procesov.
en-US
If available, tabs are sorted by this value after being sorted by the base weight. The value derives from tab’s memory usage and the count of processes.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-disconnected2
sl
Račun odklopljen
en-US
Account disconnected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-finish-account-setup
sl
Končaj nastavitev računa
en-US
Finish Account Setup
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz vaših povezanih naprav [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz vaših povezanih naprav [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz vaših povezanih naprav *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz vaših povezanih naprav }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz naprave { $deviceName } [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz naprave { $deviceName } [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz naprave { $deviceName } *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz naprave { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek [two] { $tabCount } prejeta zavihka [few] { $tabCount } prejeti zavihki *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify
sl
Potrdite svoj račun
en-US
Verify Your Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
sl
Račun ni potrjen
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [two] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatka, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatke, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatkov, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
sl
{ $addonCount -> [one] Prenašanje in potrjevanje dodatka [two] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov [few] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov *[other] Prenašanje in potrjevanje { $addonCount } dodatkov }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-account-header
sl
Račun
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
sl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-unverified
sl
Svoj račun morate potrditi.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-manage-account
sl
Upravljanje računa
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sl
{ $count -> [one] Odstrani zaznamek [two] Odstrani { $count } zaznamka [few] Odstrani { $count } zaznamke *[other] Odstrani { $count } zaznamkov }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
sl
{ $count -> [1] UTIŠAJ ZAVIHEK [one] UTIŠAJ { $count } ZAVIHEK [two] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKA [few] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKE *[other] UTIŠAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
sl
{ $count -> [1] PREDVAJAJ ZAVIHEK [one] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHEK [two] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKA [few] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKE *[other] PREDVAJAJ { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
sl
{ $count -> [1] POVRNI GLASNOST ZAVIHKA [one] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKA [two] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV [few] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV *[other] POVRNI GLASNOST { $count } ZAVIHKOV }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sl
{ $popupCount -> [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla pojavno okno. [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
sl
{ $reportCount -> [one] Imate neposlano poročilo o sesutju [two] Imate { $reportCount } neposlani poročili o sesutju [few] Imate { $reportCount } neposlana poročila o sesutju *[other] Imate { $reportCount } neposlanih poročil o sesutju }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
sl
{ $count -> [one] Prenaša se še { $count } datoteka [two] Prenašata se še { $count } datoteki [few] Prenašajo se še { $count } datoteke *[other] Prenaša se še { $count } datotek }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
sl
Za uporabo e-poštnih mask { -relay-brand-name } se prijavite v račun.
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
sl
Za uporabo { -relay-brand-name(sklon: "rodilnik") } se morate prijaviti v { -fxaccount-brand-name(sklon: "tozilnik") }.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
sl
{ $count -> [one] { $count } spletno mesto [two] { $count } spletni mesti [few] { $count } spletna mesta *[other] { $count } spletnih mest }
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
sl
Če želite svoje zavihke videti ne glede na to, kje uporabljate { -brand-product-name }, se prijavite v svoj račun. Če računa še nimate, vas bomo popeljali skozi korake za prijavo.
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
sl
Za ponovno vzpostavitev povezave in zajem zavihkov se prijavite v { -fxaccount-brand-name }.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description2
sl
Za ponovno vzpostavitev povezave in zajem zavihkov se prijavite v račun.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
sl
Če želite tukaj prikazati zavihke s telefona, se prijavite ali ustvarite račun.
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
sl
Pri prijavi v { $host } z računom { $provider } veljajo ponudnikovi <label data-l10n-name="tos-url">pogoji uporabe</label> in <label data-l10n-name="privacy-url">pravilnik o zasebnosti</label>.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
sl
Odlično! Vzemite ta zaznamek še na mobilno napravo. Začnite s { -fxaccount-brand-name }om.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
sl
{ $blockedCount -> [one] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [two] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilca! [few] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilce! *[other] Od { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } je { -brand-short-name } zavrnil več kot <b>{ $blockedCount }</b> sledilcev! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
sl
Račun ohranja vaše pomembne podatke posodobljene in zaščitene na katerikoli napravi, ki jo povežete.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-primary-button
sl
Ustvarite račun
en-US
Create an account
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
sl
Prijavite se v { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } in prenesite svoje zaznamke, gesla in zgodovino s seboj na svojo novo napravo.
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
sl
Prijavite se v svoj račun in si prenesite zaznamke, gesla in zgodovino na novi računalnik.
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-count.label
sl
Število
en-US
Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
sl
{ $count -> [1] Dodaj stran med zaznamke *[other] Dodaj strani med zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
sl
{ $count -> [one] Izbriši zaznamek [two] Izbriši zaznamka [few] Izbriši zaznamke *[other] Izbriši zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
sl
{ $count -> [one] Izbriši mapo [two] Izbriši mapi [few] Izbriši mape *[other] Izbriši mape }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
sl
{ $count -> [1] Izbriši stran *[other] Izbriši strani }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
sl
{ $count -> [one] En predmet [two] { $count } predmeta [few] { $count } predmeti *[other] { $count } predmetov }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-visit-count.label
sl
Števec ogledov
en-US
Visit Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-visit-count.label
sl
Razvrsti po številu obiskov
en-US
Sort by Visit Count
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
sl
Onemogoči storitve na osnovi računov, na primer sinhronizacijo.
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
sl
Onemogoči storitve na osnovi { -fxaccount-brand-name }ov, na primer sinhronizacijo.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
sl
Dovoli enotno prijavo v sistem Windows za Microsoftove, službene in šolske račune.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-country
sl
Država ali območje
en-US
Country or Region
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-country-only
sl
Država
en-US
Country
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-county
sl
Okrožje
en-US
County
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-country-warning-message
sl
Samodejno izpolnjevanje obrazcev je trenutno na voljo samo v nekaterih državah.
en-US
Form Autofill is currently available only for certain countries.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
sl
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } poskuša prikazati podatke o kreditni kartici. Spodaj potrdite dostop do tega računa Windows. *[other] { -brand-short-name } poskuša prikazati podatke o kreditni kartici. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
sl
{ $tabCount -> [one] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniški zavihek zaprt. Ali jih res želite onemogočiti? [two] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bosta { $tabCount } vsebniška zavihka zaprta. Ali jih res želite onemogočiti? [few] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bodo { $tabCount } vsebniški zavihki zaprti. Ali jih res želite onemogočiti? *[other] Če vsebniške zavihke onemogočite zdaj, bo { $tabCount } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali jih res želite onemogočiti? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri { $tabCount } vsebniški zavihek [two] Zapri { $tabCount } vsebniška zavihka [few] Zapri { $tabCount } vsebniške zavihke *[other] Zapri { $tabCount } vsebniških zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
sl
{ $count -> [one] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniški zavihek zaprt. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [two] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bosta { $count } vsebniška zavihka zaprta. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? [few] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bodo { $count } vsebniški zavihki zaprti. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? *[other] Če ta vsebnik odstranite zdaj, bo { $count } vsebniških zavihkov zaprtih. Ali ste prepričani, da želite odstraniti ta vsebnik? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso-desc
sl
Upravljanje računov v nastavitvah naprave
en-US
Manage accounts in your device settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
sl
Dovoli enotno prijavo v sistem Windows za Microsoftove, službene in šolske račune
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
sl
Če želite ustvariti glavno geslo, vnesite svoje podatke za prijavo v sistem Windows. To pomaga zaščititi varnost vaših računov.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-manage-account
sl
Upravljanje računa
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
sl
Odstrani račun
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verify-account.label
sl
Potrdi račun
en-US
Verify Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
sl
Ta nastavitev bo uveljavljena v vseh uporabniških računih sistema Windows in profilih { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }, ki uporabljajo to različico.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
sl
{ -brand-short-name } je naletel na napako in te spremembe ni shranil. Upoštevajte, da spreminjanje te nastavitve posodobitev zahteva dovoljenje za pisanje v spodnjo datoteko. Napako lahko morda odpravite sami ali vaš skrbnik sistema, tako da skupini Users omogoči popoln dostop do te datoteke. Ni mogoče pisati v datoteko: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
sl
{ $tabCount -> [1] Uporabi trenutno stran *[other] Uporabi trenutne strani }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } piškotek za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [two] { $count } piškotka za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) [few] { $count } piškotki za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) *[other] { $count } piškotkov za sledenje med spletnimi mesti ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } kriptorudar ({ $percentage } %) [two] { $count } kriptorudarja ({ $percentage } %) [few] { $count } kriptorudarji ({ $percentage } %) *[other] { $count } kriptorudarjev ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec prstnih odtisov ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca prstnih odtisov ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci prstnih odtisov ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev prstnih odtisov ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilec družbenih omrežij ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilca družbenih omrežij ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilci družbenih omrežij ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilcev družbenih omrežij ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
sl
{ $count -> [one] { $count } sledilna vsebina ({ $percentage } %) [two] { $count } sledilni vsebini ({ $percentage } %) [few] { $count } sledilne vsebine ({ $percentage } %) *[other] { $count } sledilnih vsebin ({ $percentage } %) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
sl
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> sledilec zavrnjen od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [two] <b>{ $count }</b> sledilca zavrnjena od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } [few] <b>{ $count }</b> sledilci zavrnjeni od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> sledilcev zavrnjenih od { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
sl
{ $count -> [one] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [two] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilca [few] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilce *[other] { -brand-short-name } je v zadnjem tednu zavrnil { $count } sledilcev }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v vseh krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v vseh krajah [few] gesla so bila izpostavljena v vseh krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v vseh krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
sl
{ $count -> [one] geslo je bilo izpostavljeno v nerazrešenih krajah [two] gesli sta bili izpostavljeni v nerazrešenih krajah [few] gesla so bila izpostavljena v nerazrešenih krajah *[other] gesel je bilo izpostavljenih v nerazrešenih krajah }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
sl
{ $count -> [one] znana kraja podatkov je izpostavila vaše podatke [two] znani kraji podatkov sta izpostavili vaše podatke [few] znane kraje podatkov so izpostavile vaše podatke *[other] znanih kraj podatkov je izpostavilo vaše podatke }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
sl
{ $count -> [one] znana kraja je bila označena kot razrešena [two] znani kraji sta bili označena kot razrešeni [few] znane kraje so bile označene kot razrešene *[other] znanih kraj je bilo označenih kot razrešenih }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
sl
{ $count -> [one] nadzorovan e-poštni naslov [two] nadzorovana e-poštna naslova [few] nadzorovani e-poštni naslovi *[other] nadzorovanih e-poštnih naslovov }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
sl
{ $count -> [one] 1 geslo je morda bilo izpostavljeno v kraji podatkov. [two] { $count } gesli sta morda bili izpostavljeni v kraji podatkov. [few] { $count } gesla so morda bila izpostavljena v kraji podatkov. *[other] { $count } gesel je morda bilo izpostavljenih v kraji podatkov. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
sl
{ $count -> [one] { $count } geslo varno shranjeno. [two] { $count } gesli varno shranjeni. [few] { $count } gesla varno shranjena. *[other] { $count } gesel varno shranjenih. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
sl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihek) [two] { $winTitle } (in { $tabCount } preostala zavihka) [few] { $winTitle } (in { $tabCount } preostali zavihki) *[other] { $winTitle } (in { $tabCount } preostalih zavihkov) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
sl
{ $count -> [one] Odpri { $count } zavrnjeno pojavno okno [two] Odpri { $count } zavrnjeni pojavni okni [few] Odpri { $count } zavrnjena pojavna okna *[other] Odpri { $count } zavrnjenih pojavnih oken }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
sl
{ $trackerCount -> [one] 1 zavrnjen [two] { $trackerCount } zavrnjena [few] { $trackerCount } zavrnjeni *[other] { $trackerCount } zavrnjenih }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
sl
{ $trackerCount -> [one] 1 zavrnjen [two] { $trackerCount } zavrnjena [few] { $trackerCount } zavrnjeni *[other] { $trackerCount } zavrnjenih }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
sl
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [two] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilca [few] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilce *[other] { -brand-short-name } je od { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } zavrnil { $trackerCount } sledilcev }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
sl
{ $tabCount -> [one] Pošlji zavihek na napravo [two] Pošlji { $tabCount } zavihka na napravo [few] Pošlji { $tabCount } zavihke na napravo *[other] Pošlji { $tabCount } zavihkov na napravo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-body
sl
Sinhronizirani podatki bodo ostali v vašem računu.
en-US
Synced data will remain in your account.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-title2
sl
Se želite odjaviti iz računa?
en-US
Sign out of your account?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
sl
Odjava iz { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }a?
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
sync-disconnect-dialog-body
sl
{ -brand-product-name } bo prenehal sinhronizirati vaš račun, vendar ne bo izbrisal podatkov o brskanju, shranjenih na tej napravi.
en-US
{ -brand-product-name } will stop syncing your account but won’t delete any of your browsing data on this device.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-unverified
sl
Svoj račun morate potrditi.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [1] Zapri zavihek [one] Zapri { $tabCount } zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [1] Premakni zavihek [one] Premakni zavihek [two] Premakni zavihka [few] Premakni zavihke *[other] Premakni zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
sl
{ $tabCount -> [one] Pošlji zavihek na napravo [two] Pošlji { $tabCount } zavihka na napravo [few] Pošlji { $tabCount } zavihke na napravo *[other] Pošlji { $tabCount } zavihkov na napravo }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Zapri zavihek [two] Zapri { $tabCount } zavihka [few] Zapri { $tabCount } zavihke *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
sl
{ $tabCount -> [two] Zapri { $tabCount } zavihka? [few] Zapri { $tabCount } zavihke? *[other] Zapri { $tabCount } zavihkov? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
sl
{ $windowCount -> [two] Zapri { $windowCount } okni? [few] Zapri { $windowCount } okna? *[other] Zapri { $windowCount } oken? }
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
sl
{ $tabCount -> *[other] Odprli boste { $tabCount } zavihkov. To lahko upočasni { -brand-short-name } med nalaganjem strani. Ali ste prepričani, da želite nadaljevati? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [two] Prikaži oba dva zavihka [few] Prikaži vse { $tabCount } zavihke *[other] Prikaži vseh { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek [two] Utišaj { $tabCount } zavihka [few] Utišaj { $tabCount } zavihke *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Utišaj zavihek ({ $shortcut }) [two] Utišaj { $tabCount } zavihka ({ $shortcut }) [few] Utišaj { $tabCount } zavihke ({ $shortcut }) *[other] Utišaj { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Predvajaj zavihek [two] Predvajaj { $tabCount } zavihka [few] Predvajaj { $tabCount } zavihke *[other] Predvajaj { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
sl
{ $tabCount -> [one] Povrni glasnost zavihka ({ $shortcut }) [two] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) [few] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) *[other] Povrni glasnost { $tabCount } zavihkov ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-select-sign-result-unknown-account
sl
Neznan račun
en-US
Unknown account
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba aplikacije z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba aplikacije s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zavihka z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zavihkov z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zavihkov s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba kamere z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba kamere s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba mikrofona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba mikrofona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba zaslona z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba zaslona s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkom [two] Skupna raba okna z { $tabCount } zavihkoma [few] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki *[other] Skupna raba okna s { $tabCount } zavihki }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
sl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } okno) [two] { $appName } ({ $windowCount } okni) [few] { $appName } ({ $windowCount } okna) *[other] { $appName } ({ $windowCount } oken) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectSignResultPrompt
sl
Za %S je najdenih več računov. Izberite, katerega želite uporabiti, ali prekličite postopek.
en-US
Multiple accounts found for %S. Select which to use or cancel.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
sl
%S poskuša uporabiti shranjene podatke o kreditni kartici. Spodaj potrdite dostop do tega računa Windows.
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_page_count
sl
Število strani:
en-US
Page Count:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
of_pages
sl
od {{pagesCount}}
en-US
of {{pagesCount}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_of_pages
sl
({{pageNumber}} od {{pagesCount}})
en-US
({{pageNumber}} of {{pagesCount}})
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_rotate_ccw.title
sl
Zavrti v nasprotni smeri urnega kazalca
en-US
Rotate Counterclockwise
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_rotate_ccw_label
sl
Zavrti v nasprotni smeri urnega kazalca
en-US
Rotate Counterclockwise
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
sl
{ $nodeCount -> [one] Preverjanje { $nodeCount } vozlišča [two] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč [few] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč *[other] Preverjanje { $nodeCount } vozlišč }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.count
sl
Število
en-US
Count
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalcount
sl
Skupno število
en-US
Total Count
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.treemap.tooltip
sl
Predstavitev porabe pomnilnika: večji bloki prikazujejo večjo porabo pomnilnika
en-US
Visualize memory usage: larger blocks account for a larger percent of memory usage
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-map.node-count
sl
število
en-US
count
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.fetchCount
sl
Število prenosov
en-US
Fetch Count
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
sl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } pravilo. [two] { $ruleCount } pravili. [few] { $ruleCount } pravila. *[other] { $ruleCount } pravil. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity #