Transvision

Displaying 1 result for the string bytes in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
sl
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajt) [two] { $kb } KB ({ $bytes } bajta) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtov) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }

Displaying 23 results for the string bytes in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
sl
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } bajt) [two] { $kb } KB ({ $bytes } bajta) [few] { $kb } KB ({ $bytes } bajte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bajtov) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
sl
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bajtov)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
sl
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bajtov)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
sl
Bajti
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
sl
Število bajtov te skupine brez podskupin
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
sl
Pridržana velikost (v bajtih)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
sl
Plitka velikost (v bajtih)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
sl
Skupaj bajtov
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
sl
Število bajtov te skupine vključno s podskupinami
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
sl
ServiceWorker za obseg ‘%1$S’ ni uspel dešifrirati potisnega sporočila. Parameter ‘salt’ glave ‘Encryption‘ mora biti šifriran z base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) in dolg vsaj 16 bajtov pred šifriranjem. Za več informacij si oglejte https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
sl
ServiceWorker za obseg ‘%1$S’ ni uspel dešifrirati potisnega sporočila. Parameter ‘dh’ glave ‘Crypto-Key‘ mora biti Diffie-Hellmanov javni ključ programskega strežnika, šifriran z base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) in v “nestisnjeni” ali “surovi” obliki (65 bajtov pred šifriranjem). Za več informacij si oglejte https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerLengthOverLimitation
sl
Warning: Source string is missing
en-US
HTTP Referrer header: Length is over “%1$S” bytes limit - stripping referrer header down to origin: “%2$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerOriginLengthOverLimitation
sl
Warning: Source string is missing
en-US
HTTP Referrer header: Length of origin within referrer is over “%1$S” bytes limit - removing referrer with origin “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
sl
Prejeto bajtov
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
sl
Poslano bajtov
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-received
sl
Prejetih bajtov:
en-US
Bytes received:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-sent
sl
Poslano bajtov:
en-US
Bytes sent:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-max-padding-bytes-sec
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Maximum Padding (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-receive-bandwidth-bytes-sec
sl
Pasovna širina prejemanja (bitov/s)
en-US
Receive Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-send-bandwidth-bytes-sec
sl
Pasovna širina pošiljanja (bitov/s)
en-US
Send Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-bytes
sl
bajtov
en-US
bytes
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
sl
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bajtov)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
sl
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bajtov)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.