Transvision

Displaying 42 results for the string byte in nn-NO:

Entity nn-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-switch-device.label
nn-NO
Byter til ei ny eining
en-US
Switching to a new device
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
nn-NO
Standard nettlesaragentoppgåve sjekkar når standard nettlesar vert endra frå { -brand-short-name } til ein annan nettlesar. Dersom endringa skjer under mistenkjelege omstende, vil han be brukarane om å byte tilbake til { -brand-short-name } ikkje meir enn to gongar. Denne oppgåva vert installert automatisk av { -brand-short-name }, og vert installert på nytt når { -brand-short-name } vert oppdatert. For å slå av denne oppgåva, oppdaterer du innstillinga «standard-browser-agent.enabled» på about:config-sida eller { -brand-short-name } verksemd-policy-innstillinga «DisableDefaultBrowserAgent».
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
nn-NO
Du deler heile skjermen. Andre personar kan sjå når du byter til ei ny fane.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
nn-NO
Du deler { -brand-short-name }. Andre personar kan sjå når du byter til ei ny fane.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-switch-device.label
nn-NO
Byter til ei ny eining
en-US
Switching to a New Device
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-body
nn-NO
Sikkerheitskopier dine data for å sikre at du ikkje mistar viktig informasjon som bokmerke og passord — spesielt viss du byter til ei ny eining.
en-US
Back up your data to make sure you don’t lose important info like bookmarks and passwords — especially if you switch to a new device.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
nn-NO
{ $bytes -> [one] { $kb } kB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } kB ({ $bytes } byte) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-alert
nn-NO
Dette vil byte ut alle dei eksisterande bokmerka dine med sikkerheitskopien. Er du sikker på at du vil gjere dette?
en-US
This will replace all of your current bookmarks with the backup. Are you sure?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
nn-NO
Dette er standardsøkjemotoren din i adresselinja og søkelinja. Du kan byte når som helst.
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
removed-search-engine-message
nn-NO
<strong>Standardsøkjemotoren din er endra.</strong> { $oldEngine } er ikkje lenger tilgjengeleg som standard søkjemotor i { -brand-short-name }. { $newEngine } er no standard søkjemotor. For å byte til ein annan standard søkjemotor, gå til innstillingar. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Les meir</label>
en-US
<strong>Your default search engine has been changed.</strong> { $oldEngine } is no longer available as a default search engine in { -brand-short-name }. { $newEngine } is now your default search engine. To change to another default search engine, go to settings. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Learn more</label>
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
nn-NO
Standard nettlesaragentoppgåve sjekkar når standard nettlesar vert endra frå %MOZ_APP_DISPLAYNAME% til ein annan nettlesar. Dersom endringa skjer under mistenkjelege omstende, vil han be brukarane om å byte tilbake til %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ikkje meir enn to gongar. Denne oppgåva vert installert automatisk av %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, og vert installert på nytt når %MOZ_APP_DISPLAYNAME% vert oppdatert. For å slå av denne oppgåva, oppdaterer du innstillinga «standard-browser-agent.enabled» på about:config-sida eller %MOZ_APP_DISPLAYNAME% verksemd-policy-innstillinga «DisableDefaultBrowserAgent».
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
nn-NO
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
nn-NO
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
nn-NO
Bytes
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
nn-NO
The number of bytes consumed by this group, excluding subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
nn-NO
Retained Size (Bytes)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
nn-NO
Shallow Size (Bytes)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
nn-NO
Total Bytes
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
nn-NO
The number of bytes consumed by this group, including subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning
nn-NO
Bruk av krypterte medieutvidingar (Encrypted Media Extensions) på %S i ein utrygg (dvs. ikkje-HTTPS) kontekst blir forelda og vil snart bli fjerna. Du bør vurdere å byte til eit trygt opphav som HTTPS.
en-US
Using Encrypted Media Extensions at %S on an insecure (i.e. non-HTTPS) context is deprecated and will soon be removed. You should consider switching to a secure origin such as HTTPS.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
nn-NO
ServiceWorker for området ‘%1$S’ feila med å dekryptera ei push-melding. Parametern 'salt' i headern 'Encryption' må vera base64url-kodad (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) og vera minst 16 byte før kodning. Sjå https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for meir informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
nn-NO
ServiceWorker for området ‘%1$S’ feila med å dekryptere ei push-melding. Parameteren 'dh' i headern 'Crypto-Key' må vere appserveren Diffie-Hellman sin offentlege nøkkel, base64url-koda (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) og i forma «uncompressed» eller «raw» (65 byte før kodning). Sjå https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for meir informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
nn-NO
Teiknkodinga til dokumentet vart ikkje deklarert, og kodinga var kun mogleg å gjette ut frå innhaldet seint. Dette gjorde at dokumentet vart lasta på nytt. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke ein meta-tag eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
nn-NO
Teiknkodinga til dokumentet vart ikkje deklarert, og kodinga var kun mogleg å gjette ut frå innhaldet seint. Dette gjorde at dokumentet vart lasta på nytt. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncError
nn-NO
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was declared. The character encoding declaration may be incorrect.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was declared. The character encoding declaration may be incorrect.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
nn-NO
Bytestraumen var feil i høve til teiknkodinga som vart arva frå det overordna dokumentet. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke ein meta-tag eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
nn-NO
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
nn-NO
Teiknkodinga til dokumentet vart ikkje deklarert, så kodinga vart gjetta ut frå innhaldet. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke ein meta-tag eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
nn-NO
Teiknkodinga til dokumentet vart ikkje deklarert, så kodinga vart gjetta ut frå innhaldet. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerLengthOverLimitation
nn-NO
HTTP Referrer header: Lengda er over grensa på «%1$S» byte - reduserer referrer header ned til opphav: «%2$S»
en-US
HTTP Referrer header: Length is over “%1$S” bytes limit - stripping referrer header down to origin: “%2$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerOriginLengthOverLimitation
nn-NO
HTTP Referrer header: Lengda for opphav innen referrer er over grensa på «%1$S» byte - fjernar referrer med opphav: «%2$S».
en-US
HTTP Referrer header: Length of origin within referrer is over “%1$S” bytes limit - removing referrer with origin “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
nn-NO
Byte motteke
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
nn-NO
Byte sendt
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-received
nn-NO
Byte mottatt:
en-US
Bytes received:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-sent
nn-NO
Byte sendt:
en-US
Bytes sent:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-max-padding-bytes-sec
nn-NO
Maksimal utfylling (byte/sek)
en-US
Maximum Padding (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-receive-bandwidth-bytes-sec
nn-NO
Bandbreidde, motta (byte/sek)
en-US
Receive Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-send-bandwidth-bytes-sec
nn-NO
Bandbreidde, sende (byte/sek)
en-US
Send Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-bytes
nn-NO
byte
en-US
bytes
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-net-offline
nn-NO
Trykk «Prøv på nytt» for å byte til tilkopla modus og laste sida på nytt.
en-US
Press “Try Again” to switch to online mode and reload the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
nn-NO
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
nn-NO
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)

Displaying 30 results for the string byte in en-US:

Entity nn-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
nn-NO
{ $bytes -> [one] { $kb } kB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } kB ({ $bytes } byte) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
nn-NO
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
nn-NO
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
nn-NO
Bytes
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
nn-NO
The number of bytes consumed by this group, excluding subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
nn-NO
Retained Size (Bytes)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
nn-NO
Shallow Size (Bytes)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
nn-NO
Total Bytes
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
nn-NO
The number of bytes consumed by this group, including subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
nn-NO
ServiceWorker for området ‘%1$S’ feila med å dekryptera ei push-melding. Parametern 'salt' i headern 'Encryption' må vera base64url-kodad (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) og vera minst 16 byte før kodning. Sjå https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for meir informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
nn-NO
ServiceWorker for området ‘%1$S’ feila med å dekryptere ei push-melding. Parameteren 'dh' i headern 'Crypto-Key' må vere appserveren Diffie-Hellman sin offentlege nøkkel, base64url-koda (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) og i forma «uncompressed» eller «raw» (65 byte før kodning). Sjå https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for meir informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
nn-NO
Teiknkodinga til dokumentet vart ikkje deklarert, og kodinga var kun mogleg å gjette ut frå innhaldet seint. Dette gjorde at dokumentet vart lasta på nytt. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke ein meta-tag eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
nn-NO
Teiknkodinga til dokumentet vart ikkje deklarert, og kodinga var kun mogleg å gjette ut frå innhaldet seint. Dette gjorde at dokumentet vart lasta på nytt. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncError
nn-NO
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was declared. The character encoding declaration may be incorrect.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was declared. The character encoding declaration may be incorrect.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
nn-NO
Bytestraumen var feil i høve til teiknkodinga som vart arva frå det overordna dokumentet. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke ein meta-tag eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
nn-NO
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
nn-NO
Teiknkodinga til dokumentet vart ikkje deklarert, så kodinga vart gjetta ut frå innhaldet. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke ein meta-tag eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
nn-NO
Teiknkodinga til dokumentet vart ikkje deklarert, så kodinga vart gjetta ut frå innhaldet. Teiknkodinga må deklarerast i Content-Type HTTP-headeren eller ved å bruke eit byte-rekkjefølgjemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerLengthOverLimitation
nn-NO
HTTP Referrer header: Lengda er over grensa på «%1$S» byte - reduserer referrer header ned til opphav: «%2$S»
en-US
HTTP Referrer header: Length is over “%1$S” bytes limit - stripping referrer header down to origin: “%2$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerOriginLengthOverLimitation
nn-NO
HTTP Referrer header: Lengda for opphav innen referrer er over grensa på «%1$S» byte - fjernar referrer med opphav: «%2$S».
en-US
HTTP Referrer header: Length of origin within referrer is over “%1$S” bytes limit - removing referrer with origin “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
nn-NO
Byte motteke
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
nn-NO
Byte sendt
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-received
nn-NO
Byte mottatt:
en-US
Bytes received:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-sent
nn-NO
Byte sendt:
en-US
Bytes sent:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-max-padding-bytes-sec
nn-NO
Maksimal utfylling (byte/sek)
en-US
Maximum Padding (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-receive-bandwidth-bytes-sec
nn-NO
Bandbreidde, motta (byte/sek)
en-US
Receive Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-send-bandwidth-bytes-sec
nn-NO
Bandbreidde, sende (byte/sek)
en-US
Send Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-bytes
nn-NO
byte
en-US
bytes
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
nn-NO
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
nn-NO
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.