Transvision

Displaying 30 results for the string byte in nb-NO:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
nb-NO
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
nb-NO
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
nb-NO
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
nb-NO
Bytes
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
nb-NO
The number of bytes consumed by this group, excluding subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
nb-NO
Retained Size (Bytes)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
nb-NO
Shallow Size (Bytes)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
nb-NO
Total Bytes
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
nb-NO
The number of bytes consumed by this group, including subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
nb-NO
ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘salt‘-parameteret i 'Encryption'-headeren må være base64url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), og være på minst 16 byte før koding. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for mer informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
nb-NO
ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘dh‘-parameteret i ‘Crypto-Key‘-headern må være app-serverens offentlige Diffie-Hellman-nøkkel, må være base64-url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) og i “uncompressed” eller “raw” form (65 byte før koding). Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for mer informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
nb-NO
Tegnkodingen til dokumentet ble ikke deklarert, og kodingen var kun mulig å gjette ut fra innholdet sent. Dette gjorde at dokumentet ble lastet på nytt. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke en meta-tag eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
nb-NO
Tegnkodingen til dokumentet ble ikke deklarert, og kodingen var kun mulig å gjette ut fra innholdet sent. Dette gjorde at dokumentet ble lastet på nytt. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncError
nb-NO
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was declared. The character encoding declaration may be incorrect.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was declared. The character encoding declaration may be incorrect.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
nb-NO
Bytestrømmen var feil i henhold til tegnkodingen som ble arvet fra det overordnede dokumentet. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke en meta-tag eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
nb-NO
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
nb-NO
Tegnkodingen til dokumentet ble ikke deklarert, så kodingen ble gjettet ut fra innholdet. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke en meta-tag eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
nb-NO
Tegnkodingen til dokumentet ble ikke deklarert, så kodingen ble gjettet ut fra innholdet. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerLengthOverLimitation
nb-NO
HTTP Referrer header: Lengden er over grensen på «%1$S» byte - reduserer referrer header ned til opphav: «%2$S»
en-US
HTTP Referrer header: Length is over “%1$S” bytes limit - stripping referrer header down to origin: “%2$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerOriginLengthOverLimitation
nb-NO
HTTP Referrer header: Lengden for opphav innen referrer er over grensen på «%1$S» byte - fjerner referrer med opphav: «%2$S».
en-US
HTTP Referrer header: Length of origin within referrer is over “%1$S” bytes limit - removing referrer with origin “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
nb-NO
Bytes mottatt
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
nb-NO
Bytes sendt
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-received
nb-NO
Byte mottatt:
en-US
Bytes received:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-sent
nb-NO
Byte sendt:
en-US
Bytes sent:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-max-padding-bytes-sec
nb-NO
Maksimal utfylling (byte/sek)
en-US
Maximum Padding (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-receive-bandwidth-bytes-sec
nb-NO
Båndbredde motta (byte/sek)
en-US
Receive Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-send-bandwidth-bytes-sec
nb-NO
Båndbredde sende (byte/sek)
en-US
Send Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-bytes
nb-NO
byte
en-US
bytes
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
nb-NO
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
nb-NO
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)

Displaying 30 results for the string byte in en-US:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
nb-NO
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_kb
nb-NO
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_kb}} KB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_mb
nb-NO
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
en-US
{{size_mb}} MB ({{size_b}} bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes
nb-NO
Bytes
en-US
Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
nb-NO
The number of bytes consumed by this group, excluding subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.retainedSize
nb-NO
Retained Size (Bytes)
en-US
Retained Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.shallowSize
nb-NO
Shallow Size (Bytes)
en-US
Shallow Size (Bytes)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes
nb-NO
Total Bytes
en-US
Total Bytes
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
nb-NO
The number of bytes consumed by this group, including subgroups
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
nb-NO
ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘salt‘-parameteret i 'Encryption'-headeren må være base64url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), og være på minst 16 byte før koding. Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for mer informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
nb-NO
ServiceWorkeren for området ‘%1$S’ klarte ikke å dekryptere en push-melding. ‘dh‘-parameteret i ‘Crypto-Key‘-headern må være app-serverens offentlige Diffie-Hellman-nøkkel, må være base64-url-kodet (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) og i “uncompressed” eller “raw” form (65 byte før koding). Se https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for mer informasjon.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
nb-NO
Tegnkodingen til dokumentet ble ikke deklarert, og kodingen var kun mulig å gjette ut fra innholdet sent. Dette gjorde at dokumentet ble lastet på nytt. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke en meta-tag eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
nb-NO
Tegnkodingen til dokumentet ble ikke deklarert, og kodingen var kun mulig å gjette ut fra innholdet sent. Dette gjorde at dokumentet ble lastet på nytt. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncError
nb-NO
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was declared. The character encoding declaration may be incorrect.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was declared. The character encoding declaration may be incorrect.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
nb-NO
Bytestrømmen var feil i henhold til tegnkodingen som ble arvet fra det overordnede dokumentet. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke en meta-tag eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
nb-NO
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
nb-NO
Tegnkodingen til dokumentet ble ikke deklarert, så kodingen ble gjettet ut fra innholdet. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren, ved å bruke en meta-tag eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
nb-NO
Tegnkodingen til dokumentet ble ikke deklarert, så kodingen ble gjettet ut fra innholdet. Tegnkodingen må deklareres i Content-Type HTTP-headeren eller ved å bruke et byte-rekkefølgemerke.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerLengthOverLimitation
nb-NO
HTTP Referrer header: Lengden er over grensen på «%1$S» byte - reduserer referrer header ned til opphav: «%2$S»
en-US
HTTP Referrer header: Length is over “%1$S” bytes limit - stripping referrer header down to origin: “%2$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReferrerOriginLengthOverLimitation
nb-NO
HTTP Referrer header: Lengden for opphav innen referrer er over grensen på «%1$S» byte - fjerner referrer med opphav: «%2$S».
en-US
HTTP Referrer header: Length of origin within referrer is over “%1$S” bytes limit - removing referrer with origin “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-received
nb-NO
Bytes mottatt
en-US
Bytes Received
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-bytes-sent
nb-NO
Bytes sendt
en-US
Bytes Sent
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-received
nb-NO
Byte mottatt:
en-US
Bytes received:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-pair-bytes-sent
nb-NO
Byte sendt:
en-US
Bytes sent:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-max-padding-bytes-sec
nb-NO
Maksimal utfylling (byte/sek)
en-US
Maximum Padding (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-receive-bandwidth-bytes-sec
nb-NO
Båndbredde motta (byte/sek)
en-US
Receive Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-send-bandwidth-bytes-sec
nb-NO
Båndbredde sende (byte/sek)
en-US
Send Bandwidth (bytes/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-bytes
nb-NO
byte
en-US
bytes
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-kb
nb-NO
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_kb } KB ({ $size_b } bytes)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-mb
nb-NO
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
en-US
{ $size_mb } MB ({ $size_b } bytes)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.