Transvision

No matching results for the string Websites for the locale hu

Displaying 84 results for the string Websites in en-US:

Entity hu en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
hu
Adatvédelmi incidensben érintett weboldalak
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
hu
Integrált hitelesítés beállítása azokhoz a weboldalakhoz, melyek támogatják.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
hu
A weboldalak süti elhelyezésének engedélyezése vagy letiltása.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
hu
Bizonyos weboldalak telepíthetnek kiegészítőket.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
hu
Lehetővé teszi, hogy bizonyos webhelyek helyi fájlokra hivatkozzanak.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
hu
Bizonyos weboldalak alapértelmezetten jeleníthessenek meg felugró ablakokat.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
hu
Weboldalak felkeresésének blokkolása. Lásd a dokumentációt a formátum részleteiért.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
hu
Blokkolja az összes észlelt nyomkövetőt. Egyes webhelyek vagy tartalmak lehet, hogy nem megfelelően fognak betöltődni.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
hu
Néhány követőt engedélyez, így kevesebb weboldal fog hibásan működni.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
hu
A weboldalaknak újra kell majd tölteniük a képeket és az adatokat
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
hu
Ha kiüríti, akkor lehet hogy ki lesz jelentkeztetve egyes webhelyekről
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
hu
A { -brand-short-name } által tárolt összes süti és oldaladat törlése kijelentkeztetheti a webhelyekről és eltávolíthatja az offline webes tartalmat. A gyorsítótár törlése nem befolyásolja a bejelentkezéseit.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
hu
Alapértelmezés az összes webhelyhez:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
hu
Megadhatja azokat a webhelyeket, amelyekről engedélyezett a kiegészítők telepítése. Írja be a kezelni kívánt webhely pontos nevét, majd kattintson az Engedélyezés gombra.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
hu
Engedélyezett webhelyek – Kiegészítők telepítése
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
hu
Megadhatja mely webhelyek nem használhatnak soha sütiket és oldaladatokat, illetve melyek használhatnak mindig. Írja be a kezelendő oldal pontos címét, majd kattintson a Tiltás, Engedélyezés a munkamenetben, vagy az Engedélyezés gombra.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
hu
Az egyes webhelyeknél kikapcsolhatja a Csak HTTPS módot. A { -brand-short-name } nem próbálja meg biztonságos HTTPS-re frissíteni a kapcsolatot ezeknél a webhelyeknél. A kivételek nem vonatkoznak a privát ablakokra.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
hu
Az egyes webhelyeknél kikapcsolhatja a Csak HTTPS módot. A { -brand-short-name } nem próbálja meg biztonságos HTTPS-re frissíteni a kapcsolatot ezeknél a webhelyeknél.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
hu
Megadhatja azokat a webhelyeket, amelyeken ki van kapcsolva a Fokozott követés elleni védelem. Írja be a kezelendő webhely pontos címét, majd kattintson a Kivétel hozzáadása gombra.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
hu
Megadhatja azokat a webhelyeket, amelyek felugró ablakot nyithatnak. Írja be a kezelni kívánt webhely pontos nevét, majd kattintson az Engedélyezés gombra.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
hu
Engedélyezett webhelyek – Felugró ablakok
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
hu
A bejelentkezések a következő oldalakhoz nem lesznek mentve
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
hu
Minden weboldal eltávolítása
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
hu
A következő weboldalak kérték, hogy hozzáférhessenek a kamerájához. Megadhatja, hogy mely weboldalak férjenek hozzá a kamerájához. Az új kamera hozzáférési kéréseket is blokkolhatja.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
hu
Ez megakadályozza, hogy a fent fel nem sorolt weboldalak kamera hozzáférést kérjenek. A kamera hozzáférés blokkolása működésképtelenné tehet néhány weboldal-funkciót.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
hu
A következő weboldalak a helyadatait kérték. Megadhatja, hogy mely weboldalak érhetik el a tartózkodási helyét. Az új helyadat-kéréseket is blokkolhatja.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
hu
Ez megakadályozza, hogy a fent fel nem sorolt weboldalak helyadatokat kérjenek. A helyadatok blokkolása működésképtelenné tehet néhány weboldal-funkciót.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
hu
A következő weboldalak kérték, hogy hozzáférhessenek a mikrofonjához. Megadhatja, hogy mely weboldalak férjenek hozzá a mikrofonjához. Az új mikrofon hozzáférési kéréseket is blokkolhatja.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
hu
Ez megakadályozza, hogy a fent fel nem sorolt weboldalak mikrofon hozzáférést kérjenek. A mikrofon hozzáférés blokkolása működésképtelenné tehet néhány weboldal-funkciót.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
hu
A következő weboldalak kérték, hogy küldhessenek értesítéseket. Megadhatja, hogy mely weboldalak küldhetnek értesítéseket. Az új értesítés engedélyezési kéréseket is blokkolhatja.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
hu
Ez megakadályozza, hogy a fent fel nem sorolt weboldalak értesítésküldést kérjenek. Az értesítések blokkolása működésképtelenné tehet néhány weboldal-funkciót.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
hu
A következő weboldalak kérték, hogy kiválasszanak egy hangkimeneti eszközt. Megadhatja, hogy mely weboldalak választhassanak hangkimeneti eszközt.
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
hu
A következő weboldalak hozzáférést kértek a virtuális valóság eszközeihez. Megadhatja, hogy mely weboldalak érhetik el a virtuális valóság eszközeit. Az új virtuális valóság eszközkéréseket is blokkolhatja.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
hu
Ez megakadályozza, hogy a fent fel nem sorolt weboldalak engedélyt kérjenek a virtuális valóság eszközeihez. A virtuális valóság eszközök blokkolása működésképtelenné tehet néhány weboldal-funkciót.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
hu
A beállítás azt eredményezheti, hogy egyes webhelyek nem megfelelően jelennek meg vagy működnek. Ha egy oldal hibásnak tűnik, akkor az összes tartalom betöltéséhez kikapcsolhatja a követés elleni védelmet.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
hu
„Ne kövessenek” jelzés küldése a webhelyeknek, jelezve, hogy nem szeretné, hogy kövessék
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
hu
„Ne kövessenek” kérés küldése a webhelyeknek
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
hu
Felhasználónevek és jelszavak megjegyzésének megkérdezése az oldalakhoz
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
hu
Figyelmeztetések megjelenítése a feltört webhelyek jelszavaival kapcsolatban
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
hu
Megmondás a webhelyeknek, hogy ne adják el vagy osszák meg az adatait
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
hu
A HTTPS biztonságos, titkosított kapcsolatot biztosít a { -brand-short-name } és a meglátogatott webhelyek között. A legtöbb webhely támogatja a HTTPS-t, és ha a Csak HTTPS mód engedélyezve van, akkor a { -brand-short-name } HTTPS-re frissíti az összes kapcsolatot.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
hu
Figyelmeztetés kiegészítők telepítése előtt
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
hu
Egyes webhelyek az Ön beállításai alapján módosítják a színsémájukat. Válassza ki, hogy melyik színsémát szeretné használni ezeken a webhelyeken.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
hu
Összes webhelyek közötti süti (egyes weboldalak működésképtelenné fognak válni)
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
hu
Minden süti (egyes weboldalak működésképtelenné fognak válni)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
hu
Nem látogatott webhelyekről származó sütik
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
hu
A sütik és oldaladatok eltávolítása kijelentkeztetheti a weboldalakról. Biztos akarja ezeket a változásokat?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
hu
A sütik és webhelyadatok eltávolítása kijelentkeztetheti a webhelyekről. Biztos, hogy eltávolítja a sütiket és webhelyadatokat ennél: <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
hu
A következő webhelyekhez tartozó sütik és oldaladatok eltávolításra kerülnek
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
hu
Weboldalak keresése
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
hu
A következő webhelyek tárolnak sütiket és oldaladatok a számítógépén. A { -brand-short-name } addig tárol adatokat a tartós tárolóban, amíg Ön törli azokat, és addig tárol adatokat a nem tartós tárolóban, amíg szükség nem lesz a helyre.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
hu
Webhelyek
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
hu
A ujjlenyomat-készítők beállításokat gyűjtenek a böngészőjéből és számítógépéből, hogy profilt hozzanak létre Önről. A digitális ujjlenyomat használatával követhetik Ön a különböző webhelyek között. <a data-l10n-name="learn-more-link">További tudnivalók</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
hu
A közösségi hálózatok nyomkövetőket helyeznek el más weboldalakon, hogy kövessék mit tesz, lát és néz online. Így a közösségi médiával foglalkozó cégek többet tudhatnak meg Önről, mint amit megoszt a közösségimédia-profiljaiban. <a data-l10n-name="learn-more-link">További tudnivalók</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
hu
A weboldalak külső hirdetéseket, videókat és más nyomkövető kódot tartalmazó tartalmat tölthetnek be. A nyomkövető tartalmak blokkolása az oldalak gyorsabb betöltését eredményezheti, de egyes gombok, űrlapok és bejelentkezési mezők lehet, hogy nem fognak működni. <a data-l10n-name="learn-more-link">További tudnivalók</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
hu
Egyes nyomkövetők blokkolása problémákat okozhat néhány weboldalon. Ezen problémák bejelentése segít jobbá tenni a { -brand-short-name } böngészőt mindenki számára. A jelentés elküldi az URL-t és a böngészőbeállításait a Mozillának. <label data-l10n-name="learn-more">További tudnivalók</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
hu
Egyes nyomkövetők blokkolása problémákat okozhat néhány weboldalon. Ezen problémák bejelentése segít jobbá tenni a { -brand-short-name } böngészőt mindenki számára. A jelentés elküldi az URL-t és a böngészőbeállításait a { -vendor-short-name(ending: "accented") }nak.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
hu
A ujjlenyomat-készítők beállításokat gyűjtenek a böngészőjéből és számítógépéből, hogy profilt hozzanak létre Önről. A digitális ujjlenyomat használatával követhetik Ön a különböző webhelyek között.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
hu
Ezek blokkolása egyes webhelyek elemeinek hibáit okozhatja. A nyomkövetők nélkül egyes gombok, űrlapok és bejelentkezési mezők lehet, hogy nem fognak működni.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
hu
Ezek blokkolása egyes webhelyek elemeinek hibáit okozhatja. A nyomkövetők nélkül egyes gombok, űrlapok és bejelentkezési mezők lehet, hogy nem fognak működni.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
hu
A közösségi hálózatok nyomkövetőket helyeznek el más weboldalakon, hogy kövessék mit tesz, lát és néz online. Így a közösségi médiával foglalkozó cégek többet tudhatnak meg Önről, mint amit megoszt a közösségimédia-profiljaiban.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
hu
A weboldalak külső hirdetéseket, videókat és más követési kódot tartalmazó tartalmakat tölthetnek be. A nyomkövető tartalmak blokkolása az oldalak gyorsabb betöltését eredményezheti, de egyes gombok, űrlapok és bejelentkezési mezők lehet, hogy nem fognak működni.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
hu
Webhelyek
en-US
Websites
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
hu
A „Törlés most” választása a %S által tárolt összes sütit és oldaladatot törölni fogja. Ez kijelentkeztetheti weboldalakról és eltávolíthat kapcsolat nélkül elérhető tartalmakat.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
hu
A weboldalak tanúsítványokkal igazolják a személyazonosságukat, amelyet tanúsítványkibocsátók állítanak ki.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
hu
Ez a tanúsítvány használható webhelyek azonosítására.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
hu
Ezekkel a tanúsítványokkal azonosítja magát a webhelyek felé
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
hu
Megbízás webhelyek azonosítására
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
hu
A { -brand-short-name } egyes funkciói, például a Hibajelentő, lehetőséget ad a visszajelzésre a { -vendor-short-name } felé. A visszajelzés elküldésével Ön engedélyt ad a { -vendor-short-name } részére, hogy a visszajelzést a termékei fejlesztésére használja fel, a visszajelzést közzétegye a webhelyein, valamint a visszajelzést terjessze.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
hu
Példa: A funkciók lassúak, nehezen használhatóak vagy nem működnek; a weboldalak egyes részei nem töltődnek be vagy szokatlanul néznek ki
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
hu
Nem működik, hibákat okoz weblapokon vagy lassítja a { -brand-product-name } működését
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
hu
Nem működik, hibákat okoz weblapokon vagy lassítja a { -brand-product-name } működését
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
hu
Az adatai elérése az összes webhelyhez
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
hu
Ezek általában bővíthető eszközök, például hangszintetizátorok, de előfordulhatnak a számítógépbe építve is. A weboldalak általában nem érhetnek el MIDI-eszközöket. A nem megfelelő használatuk kárt okozhat, vagy veszélyeztetheti a biztonságot.
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
hu
A weboldalak tanúsítványokkal bizonyítják a személyazonosságukat. A { -brand-short-name } nem bízik az oldalban, mert olyan tanúsítványt használ, amely nem érvényes a(z) { $hostname } tartományra.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
hu
A weboldalak tanúsítványokkal bizonyítják a személyazonosságukat. A { -brand-short-name } nem bízik az oldalban, mert olyan tanúsítványt használ, amely nem érvényes a(z) { $hostname } tartományra. A tanúsítvány csak a következő nevekre érvényes: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
hu
A weboldalak tanúsítványokkal bizonyítják a személyazonosságukat. A { -brand-short-name } nem bízik az oldalban, mert olyan tanúsítványt használ, amely nem érvényes a(z) { $hostname } tartományra. A tanúsítvány csak a következőre érvényes: <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
hu
A weboldalak tanúsítványokkal bizonyítják a személyazonosságukat. A { -brand-short-name } nem bízik az oldalban, mert olyan tanúsítványt használ, amely nem érvényes a(z) { $hostname } tartományra. A tanúsítvány csak a következőre érvényes: { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
hu
A weboldalak tanúsítványokkal bizonyítják a személyazonosságukat, melyek egy adott időközben érvényesek. A(z) { $hostname } tanúsítványa ekkor lejárt: { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
hu
A weboldalak tanúsítványokkal igazolják a személyazonosságukat, amelyet tanúsítványkibocsátók állítanak ki.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
hu
A weboldalak tanúsítványokkal bizonyítják a személyazonosságukat, melyek egy adott időközben érvényesek. A(z) { $hostname } tanúsítványa ez után lesz érvényes: { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
hu
A weboldalak tanúsítványokkal bizonyítják a személyazonosságukat, ezeket pedig tanúsítványkibocsátók állítják ki. A legtöbb böngésző már nem bízik meg a GeoTrust, a RapidSSL, a Symantec, a Thawte és a VeriSign által kiadott tanúsítványokban. A(z) { $hostname } egy ilyen tanúsítványt használ, ezért a webhely személyazonosságát nem lehet bizonyítani.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
hu
A weboldalak tanúsítványokkal bizonyítják a személyazonosságukat. A { -brand-short-name } nem bízik a(z) { $hostname } oldalban, mert a tanúsítványkibocsátója ismeretlen, a tanúsítvány önaláírt, vagy a kiszolgáló nem küld megfelelő közbenső tanúsítványokat.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
hu
Folytathatja az alapértelmezett DNS-feloldóval. Előfordulhat azonban, hogy egy harmadik fél láthatja, hogy milyen webhelyeket keres fel.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.