Transvision

No matching results for the string Websites for the locale eo

Displaying 84 results for the string Websites in en-US:

Entity eo en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
eo
Retejoj kun datumfuĝo
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
eo
Agordi internan aŭtentikigon por retejoj, kiuj subtenas ĝin.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
eo
Permesi aŭ bloki al retejoj konservi kuketojn.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
eo
Permesi al kelkaj retejoj la instalon de aldonaĵoj.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
eo
Permesi al kelkaj difinitaj retejoj havi ligilojn al lokaj dosieroj.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
eo
Norme permesi al kelkaj retejoj montri ŝprucfenestrojn.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
eo
Bloki viziton al kelkaj retejoj. Vidu la dokumentaron por havi pli da informo pri la formo.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
eo
Tio ĉi blokas ĉiun trovitajn spurilojn. Kelkaj retejoj aŭ enhavo povus malĝuste ŝargiĝi.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
eo
Tio ĉi permesas kelkajn spurilojn, tiel ke malpli da retejoj ĉesas funkcii.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
eo
Tio postulos al retejo reŝargadon de bildoj kaj datumoj
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
eo
Viŝinte, viaj seancoj en retejoj povus esti finitaj
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
eo
Viŝo de ĉiuj kuketoj kaj datumoj de retejo konservitaj de { -brand-short-name } povus okazigi finon de viaj seancoj en retejoj kaj forigon de teksaĵaj malkonektitaĵoj. Viŝo de la staplo ne efikos sur viaj seancoj.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
eo
Normo por ĉiuj retejoj:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
eo
Vi povas difini, kiuj retejoj havos la permeson instali aldonaĵojn. Tajpu la ekzaktan adreson de la retejo al kiu vi volas doni tiun rajton kaj poste alklaku sur Permesi.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
eo
Permesitaj retejoj - instalo de aldonaĵoj
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
eo
Vi povas specifi la retejojn kiuj ĉiam aŭ neniam rajtos uzi kuketojn kaj retejajn datumojn. Tajpu la ekzaktan adreson de la retejo, kiun vi volas administri kaj poste alklaku Bloki, Permesi dum seanco, aŭ Permesi.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
eo
Vi povas malŝalti la HTTPS-nuran reĝimon por specifaj retejoj. { -brand-short-name } ne klopodos plibonigi la konekton pero uzo de HTTPS por tiuj retejoj. Esceptoj ne aplikeblas al privataj fenestroj.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
eo
Vi povas malŝalti la HTTPS-nuran reĝimon por specifaj retejoj. { -brand-short-name } ne klopodos plibonigi la konekton pero uzo de HTTPS por tiuj retejoj.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
eo
Vi povas difini, kiuj retejoj havas plibonigitan kontraŭspuran protekton malŝaltita. Tajpu la ekzaktan adreso de la administota retejo kaj aklaku sur Aldoni escepton.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
eo
Vi povas difini kiuj retejoj rajtas malfermi ŝprucfenestrojn. Tajpu la ekzaktan adreson de la retejo kiun vi volas rajtigi kaj alklaku Permesi.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
eo
Permesitaj retejoj - ŝprucfenestroj
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
eo
Akreditiloj por la jenaj retejoj ne estos konservitaj
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
eo
Forigi ĉiujn retejojn
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
eo
La jenaj retejoj petis permeson aliri vian filmilon. Vi povas decidi kiuj rajtas tion fari. Vi ankaŭ povas bloki novajn petojn pri permeso aliri vian filmilon.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
eo
Tio ĉi evitos ke retejoj, kiuj ne estas listigitaj supre, petu permeson aliri vian filmilon. Blokado de aliro al via filmilo povas misfunkciigi kelkajn trajtojn de retejoj.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
eo
La jenaj retejoj petis permeson aliri vian pozicion. Vi povas decidi kiuj rajtas tion fari. Vi ankaŭ povas bloki novajn petojn pri permeso aliri vian pozicion.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
eo
Tio ĉi evitos ke retejoj, kiuj ne estas listigitaj supre, petu permeson aliri vian pozicion. Blokado de aliro al via pozicio povas misfunkciigi kelkajn trajtojn de retejoj.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
eo
La jenaj retejoj petis permeson aliri vian mikrofonon. Vi povas decidi kiuj rajtas tion fari. Vi ankaŭ povas bloki novajn petojn pri permeso aliri vian mikrofonon.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
eo
Tio ĉi evitos ke retejoj, kiuj ne estas listigitaj supre, petu permeson aliri vian mikrofonon. Blokado de aliro al via mikrofono povas misfunkciigi kelkajn trajtojn de retejoj.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
eo
La jenaj retejoj petis permeson sendi sciigojn al vi. Vi povas decidi kiuj rajtas tion fari. Vi ankaŭ povas bloki novajn petojn pri permeso sendi sciigojn.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
eo
Tio ĉi evitos ke retejoj, kiuj ne estas listigitaj supre, petu permeson sendi sciigojn. Blokado de sciigoj povas misfunkciigi kelkajn trajtojn de retejoj.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
eo
La jenaj retejoj petis permeson elekti soneligan aparaton. Vi povas decidi, kiuj retejoj rajtas elekti soneligan aparaton.
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
eo
La jenaj retejoj petis permeson aliri viajn aparatojn de virtuala realo. Vi povas decidi kiuj rajtas tion fari. Vi ankaŭ povas bloki novajn petojn pri permeso aliri viajn aparatojn de virtuala realo.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
eo
Tio ĉi evitos ke retejoj, kiuj ne estas listigitaj supre, petu permeson aliri viajn aparatojn de virtuala realo. Blokado de aliro al viaj aparatoj de virtuala realo povas misfunkciigi kelkajn trajtojn de retejoj.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
eo
Tiu ĉi agordo povas mismontri aŭ misfunkciigi retejojn. Se iu retejo ne bone funkcias aŭ videblas, vi povas malaktivigi la protekton kontaŭ spurado por tiu retejo, tiel ke ĝi ŝargos la tutan enhavon.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
eo
Sendi al retejoj sciigon, ke vi ne volas esti spurata
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
eo
Sendi “Ne spuru min” petojn al retejoj
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
eo
Demandi ĉu konservi akreditilojn kaj pasvortojn por retejoj
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
eo
Montri atentigojn pri pasvortoj por retejoj kun datumfuĝoj
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
eo
Peti al retejoj ne vendi aŭ dividi miajn datumojn
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
eo
HTTPS provizas sekuran, ĉifritan konekton inter { -brand-short-name } kaj la vizitataj retejoj. Plimulto de la retejoj subtenas HTTPS kaj, se la HTTPS-nura reĝimo estas aktiva, { -brand-short-name } movos ĉiujn konektojn al HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
eo
Averti min kiam retejoj volas instali aldonaĵojn
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
eo
Kelkaj retejoj adaptas siajn kolorarojn al viaj preferoj. Elektu la koloraron kiun vi ŝatus uzi por tiuj retejoj.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
eo
Ĉiuj interretejaj kuketoj (tio povas misfunkciigi kelkajn retejojn)
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
eo
Ĉiuj kuketoj (tio misfunkciigos retejojn)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
eo
Kuketoj el nevizititaj retejoj
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
eo
Forigo de kuketoj kaj retejaj datumoj povus fini viajn seancojn en retejoj. Ĉu vi certe volas fari tiujn ŝanĝojn?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
eo
Forigo de kuketoj kaj retejaj datumoj povas fini seancojn retejajn. Ĉu vi certe volas forigi kuketojn kaj retejajn datumojn de <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
eo
Kuketoj kaj retejaj datumoj estos forigitaj por la jenaj retejoj
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
eo
Serĉi retejojn
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
eo
La jenaj retejoj konservas kuketojn kaj retejajn datumojn en via komputilo. { -brand-short-name } tenas datumojn el retejoj kun persista konservejo ĝis kiam vi forigas ilin, kaj ĝi forigas datumojn el retejoj kun nepersista konservejo por rehavi spacon kiam tio bezonatas.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
eo
Retejoj
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
eo
La identigiloj de ciferecaj spuroj kolektas agordojn de via retumilo kaj komputilo por krei profilon de vi. Per tiu cifereca spuro, ili povas sekvi vin tra malsamaj retejoj.<a data-l10n-name="learn-more-link">Pli da informo</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
eo
Socia retoj aldonas spurilojn en aliaj retejoj por sekvi vin kaj scii kion vi vidas kaj faras dum retumo. Tiu permesas al sociretaj entreprenoj havi informon pri vi, kiun vi ne dividas per viaj sociretaj profiloj. <a data-l10n-name="learn-more-link">Pli da informo</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
eo
Retejoj povas ŝargi eksterajn reklamojn, filmetojn kaj alian enhavon, kiuj havas spurilan kodon. Blokado de spurila enhavo povas rapidigi la ŝargadon de retejoj, sed kelkaj butonoj, formularoj kaj legitimilaj kampoj povus ne funkcii. <a data-l10n-name="learn-more-link">Pli da informo</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
eo
Blokado de kelkaj spuriloj povas misfunkciigi retejojn. Raportado de tiuj ĉi problemoj helpas plibonigi { -brand-short-name } por ĉiuj. Sendo de tiu ĉi raporto al Mozilla estos akompanata de retadreso kaj informo pri viaj retumilaj agordoj. <label data-l10n-name="learn-more">Pli da informo</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
eo
Blokado de kelkaj spuriloj povas misfunkciigi retejojn. Raportado de tiuj ĉi problemoj helpas plibonigi { -brand-short-name } por ĉiuj. Sendo de tiu ĉi raporto al { -vendor-short-name } estos akompanata de retadreso kaj informo pri viaj retumilaj agordoj.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
eo
La identigiloj de ciferecaj spuroj kolektas agordojn de via retumilo kaj komputilo por krei profilon de vi. Per tiu cifereca spuro, ili povas sekvi vin tra malsamaj retejoj.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
eo
Blokado de tiuj ĉi elementoj povas misfunkciigi kelkajn retejojn. Sen spuriloj, kelkaj butonoj, formularoj, kaj legitimilaj kampoj, povus ne funkcii.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
eo
Blokado de tiuj ĉi elementoj povas misfunkciigi kelkajn retejojn. Sen spuriloj, kelkaj butonoj, formularoj, kaj legitimilaj kampoj, povus ne funkcii.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
eo
Socia retoj aldonas spurilojn en aliaj retejoj por sekvi vin kaj scii kion vi vidas kaj faras dum retumo. Tiu permesas al sociretaj entreprenoj havi informon pri vi, kiun vi ne dividas per viaj sociretaj profiloj.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
eo
Retejoj povas ŝargi eksterajn reklamojn, filmetojn kaj aliajn enhavojn, kiuj kunportas spurilojn. Blokado de spurila enhavo povas helpi rapidgi la ŝargadon de retejoj, sed kelkaj butonoj, formularoj kaj legitimilaj kampoj povus ne funkcii.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
eo
Retejoj
en-US
Websites
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
eo
Se vi elektas ‘Viŝi nun’ ĉiuj kuketoj kaj retejaj datumoj konservitaj de %S estos viŝitaj. Tio povus fini viajn seancojn kaj forigi teksaĵajn malkonektitaĵojn.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
eo
Retejoj legitimas sin per atestiloj, kiuj estas eldonitaj de atestilaj aŭtoritatoj.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
eo
Tiu ĉi atestilo povas identigi retejojn.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
eo
Tiuj ĉi atestiloj estas tuzataj por identigi vin antaŭ retejoj
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
eo
Fidi tiun ĉi atestilan aŭtoritaton por identigi retejojn.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
eo
Kelkaj trajtoj de { -brand-short-name }, kiel la Panea Raportisto, ebligas al vi sendi raporton al { -vendor-short-name }. Se vi decidas sendi raporton, vi donas al { -vendor-short-name } la permeson uzi tiun raporton por plibonigi ĝiajn produktojn, publikigi la raporton en ĝiaj retejoj kaj distribui ĝin.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
eo
Ekzemplo: trajtoj estas malrapidaj, malfacile uzeblaj aŭ ne funkcias; partoj de la retejoj ne ŝargiĝos aŭ aspektos strange
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
eo
Ĝi ne funkcias, misfunkciigas retejojn aŭ malrapidigas { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
eo
Ĝi ne funkcias, misfunkciigas retejojn aŭ malrapidigas { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
eo
Aliri viajn datumojn por ĉiuj retejoj
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
eo
Tiuj ĉi estas kutime konektitaj aparatoj, ekzemple aŭdaj sinteziloj, sed ili povus ankaŭ esti inkluzivitaj en via komputilo. Kutime retejoj ne havas la permeson aliri aparatojn MIDI. Malĝusta uzo povus difekti ion aŭ minaci sekurecon.
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
eo
Retejoj legitimas sin per sekurecaj atestiloj. { -brand-short-name } ne fidas tiun ĉi retejon ĉar ĝi uzas sekurecan atestilon, kiu ne estas valida por { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
eo
Retejoj legitimas sin per sekurecaj atestiloj. { -brand-short-name } ne fidas tiun ĉi retejon ĉar ĝi uzas sekurecan atestilon, kiu ne estas valida por { $hostname }. La atestilo nur validas por la jenaj nomoj: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
eo
Retejoj legitimas sin per sekurecaj atestiloj. { -brand-short-name } ne fidas tiun ĉi retejon ĉar ĝi uzas sekurecan atestilon, kiu ne estas valida por { $hostname }. La atestilo nur validas por <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
eo
Retejoj legitimas sin per sekurecaj atestiloj. { -brand-short-name } ne fidas tiun ĉi retejon ĉar ĝi uzas sekurecan atestilon, kiu ne estas valida por { $hostname }. La atestilo nur validas por { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
eo
Retejoj legitimas sin per sekurecaj atestiloj, kiuj validas nur dum difinita daŭro. La sekureca atestilo por { $hostname } kadukiĝis je { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
eo
Retejoj legitimas sin per atestiloj, kiuj estas eldonitaj de atestilaj aŭtoritatoj.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
eo
Retejoj legitimas sin per sekurecaj atestiloj, kiuj validas nur dum difinita daŭro. La sekureca atestilo por { $hostname } ne validos ĝis { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
eo
Retejoj legitimas sin per sekurecaj atestiloj, kiuj estas eldonitaj de atestilaj aŭtoritatoj. La plimulto de la retumiloj ne plu fidas sekurecajn atestilojn eldonitajn de GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uzas atestilon de unu el tiuj aŭtoritatoj kaj do oni ne povas kontroli la identon de la retejo.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
eo
Retejoj legitimas sin per sekurecaj atestiloj. { -brand-short-name } ne fidas { $hostname } ĉar la eldoninto de ĝia sekureca atestilo estas nekonata, la atestilo estas memsubskribita aŭ la servilo ne sendas la ĝustajn interajn atestilojn.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
eo
Vi povas daŭrigi per via norma serĉilo DNS. Tamen, iu alia povus vidi, kiujn retejoj vi vizitas.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.