Transvision

Displaying 8 results for the string Website in uk:

Entity uk en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
uk
Заблокувати зображення з { $website }
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-frame.title
uk
Інформація про фрейм - { $website }
en-US
Frame Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-page.title
uk
Інформація про сторінку - { $website }
en-US
Page Info — { $website }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
uk
Ви увімкнули HTTPS-режим для поліпшення безпеки, але HTTPS версія для <em>{ $websiteUrl }</em> недоступна.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-button
uk
Перейти на www.{ $websiteUrl }
en-US
Go to www.{ $websiteUrl }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
uk
Це захищена версія <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Ви можете відвідати цю сторінку замість <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5-unbranded
uk
Якщо цей продукт включає послуги сайтів, то будь-які придатні угоди надання послуг для них мають бути додані посиланнями у розділі <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">Послуги сайтів</a> .
en-US
If this product incorporates web services, any applicable service terms for the service(s) should be linked to the <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
uk
Ви хотіли відвідати <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?

Displaying 185 results for the string Website in en-US:

Entity uk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-title
uk
Витік даних із сайту
en-US
Website Breach
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-item-breach-icon.title
uk
Зламаний вебсайт
en-US
Breached website
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
uk
Вебсайти з витоками
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-origin-tooltip
uk
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure this matches the exact address of the website where you log in.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
uk
З часу останнього оновлення облікових даних, з цього вебсайту було викрито або викрадено паролі. Змініть пароль, щоб захистити свій обліковий запис.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-origin-label
uk
Адреса вебсайту
en-US
Website address
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-tooltip-message
uk
Переконайтесь, що це точно відповідає адресі вебсайту, на який ви входите.
en-US
Make sure this matches the exact address of the website where you log in.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded
uk
Цей вебсайт має вміст, що не є безпечним (наприклад, сценарії) і ваше з'єднання з ним не є приватним.
en-US
This website contains content that is not secure (such as scripts) and your connection to it is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
uk
Цей вебсайт містить незахищений вміст (наприклад, зображення).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-intro
uk
Ваше з'єднання з цим вебсайтом використовує слабке шифрування і не є приватним.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
uk
Інші люди можуть переглядати вашу інформацію чи змінювати поведінку вебсайту.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-headline
uk
Цей вебсайт не рекомендує використовувати режим «Зображення в зображенні».
en-US
This website does not recommend Picture-in-Picture
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-autoplay-media-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували автовідтворення медіа зі звуком для цього вебсайту.
en-US
You have blocked autoplay media with sound for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-camera-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували камеру для цього вебсайту.
en-US
You have blocked your camera for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-canvas-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували видобування даних canvas для цього вебсайту.
en-US
You have blocked canvas data extraction for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували інформацію розташування для цього вебсайту.
en-US
You have blocked location information for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-install-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували встановлення додатка з цього вебсайту.
en-US
You have blocked add-on installation for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-microphone-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували мікрофон для цього вебсайту.
en-US
You have blocked your microphone for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-midi-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували MIDI доступ для цього вебсайту.
en-US
You have blocked MIDI access for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-permissions-granted.tooltiptext
uk
Ви надали цьому вебсайту додаткові дозволи.
en-US
You have granted this website additional permissions.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-persistent-storage-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували постійне сховище для цього вебсайту.
en-US
You have blocked persistent storage for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-popup-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували спливні вікна для цього вебсайту.
en-US
You have blocked pop-ups for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували доступ до екрана для цього вебсайту.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notifications-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували сповіщення для цього вебсайту.
en-US
You have blocked notifications for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-xr-blocked.tooltiptext
uk
Ви заблокували доступ до пристроїв віртуальної реальності для цього вебсайту.
en-US
You have blocked virtual reality device access for this website.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
uk
Заблокувати зображення з { $website }
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-frame.title
uk
Інформація про фрейм - { $website }
en-US
Frame Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-page.title
uk
Інформація про сторінку - { $website }
en-US
Page Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-security-no-owner.value
uk
Цей вебсайт не надає інформації про власника.
en-US
This website does not supply ownership information.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity-domain.value
uk
Сайт:
en-US
Website:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity.value
uk
Справжність сайту
en-US
Website Identity
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
uk
Чи відвідувався цей сайт раніше?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-passwords-value
uk
Чи зберігаю я паролі для цього сайту?
en-US
Have I saved any passwords for this website?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-sitedata-value
uk
Чи зберігає цей вебсайт інформацію на моєму комп'ютері?
en-US
Is this website storing information on my computer?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
uk
Налаштувати інтегровану автентифікацію для підтримуваних вебсайтів.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
uk
Дозволити або заборонити вебсайтам встановлювати куки.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
uk
Дозволити певним вебсайтам встановлювати додатки.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
uk
Дозволити певним вебсайтам посилання на локальні файли.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
uk
Дозволити певним вебсайтам завжди показувати спливні вікна.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
uk
Блокувати відвідування вебсайтів. Для отримання подробиць щодо формату, ознайомтеся з документацією.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
uk
Блокує все виявлене стеження. Деякі вебсайти чи вміст можуть не завантажуватись належним чином.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
uk
Дозволяє деякі елементи стеження для належної роботи вебсайтів.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
uk
Вебсайтам доведеться повторно завантажувати зображення і дані
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
uk
При стиранні може виконатись вихід на вебсайтах
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
uk
Стирання всіх кук і даних сайтів, що зберігаються в { -brand-short-name }, може призвести до виходу на вебсайтах та вилучення автономного вебвмісту.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-address
uk
Адреса сайту
en-US
Address of website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
uk
Типово для всіх вебсайтів:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
uk
Введіть доменне ім'я вебсайту
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
uk
Ви можете вказати, яким сайтам дозволено встановлювати додатки. Введіть точну адресу кожного сайту і натисніть кнопку Дозволити.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
uk
Дозволені вебсайти - Встановлення додатків
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
uk
Ви можете вказати, яким вебсайтам завжди дозволяти, а яким ніколи не дозволяти використовувати куки і дані сайтів. Введіть точну адресу сайту, який ви хочете додати, після чого натисніть Блокувати, Дозволити на сеанс чи Дозволити.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-doh-window.title
uk
Винятки вебсайтів для DNS через HTTPS
en-US
Website Exceptions for DNS over HTTPS
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
uk
Ви можете вимкнути HTTPS-режим для певних вебсайтів. { -brand-short-name } не намагатиметься оновити з'єднання, щоб захистити ці сайти за допомогою HTTPS. Винятки не стосуються приватних вікон.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
uk
Ви можете вимкнути HTTPS-режим для певних вебсайтів. { -brand-short-name } не намагатиметься оновити з'єднання, щоб захистити ці сайти за допомогою HTTPS.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
uk
Ви можете вказати, для яких вебсайтів вимкнути розширений захист від стеження. Введіть точну адресу сайту, для якого потрібно виконати зміни, а потім натисніть «Додати виняток».
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
uk
Ви можете вказати, яким сайтам дозволено відкривати спливні вікна. Введіть точну адресу для кожного сайту і натисніть кнопку Дозволити.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
uk
Дозволені вебсайти - Спливні вікна
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
uk
Паролі для таких вебсайтів не зберігатимуться
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
uk
Вилучити всі вебсайти
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove.label
uk
Вилучити вебсайт
en-US
Remove Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-searchbox.placeholder
uk
Пошук по сайту
en-US
Search Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
uk
Зазначені тут вебсайти запитували дозвіл на доступ до вашої камери. Ви можете вказати, яким вебсайтам дозволяється отримувати доступ до вашої камери. Ви також можете блокувати нові запити на доступ до вашої камери.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
uk
Це не дозволить будь-яким переліченим вгорі вебсайтам запитувати дозвіл на отримання доступу до вашої камери. Блокування доступу до камери може вплинути на деякі функції вебсайту.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
uk
Зазначені тут вебсайти запитували дозвіл на доступ до вашого розташування. Ви можете вказати, яким вебсайтам дозволяється отримувати доступ до вашого розташування. Ви також можете блокувати нові запити на доступ до вашого розташування.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
uk
Це не дозволить будь-яким переліченим вгорі вебсайтам запитувати дозвіл на отримання доступу до вашого розташування. Блокування доступу до розташування може вплинути на деякі функції вебсайту.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
uk
Зазначені тут вебсайти запитували дозвіл на доступ до вашого мікрофону. Ви можете вказати, яким вебсайтам дозволяється отримувати доступ до вашого мікрофону. Ви також можете блокувати нові запити на доступ до вашого мікрофону.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
uk
Це не дозволить будь-яким переліченим вгорі вебсайтам запитувати дозвіл на отримання доступу до вашого мікрофону. Блокування доступу до мікрофону може вплинути на деякі функції вебсайту.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-name.label
uk
Вебсайт
en-US
Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
uk
Зазначені тут вебсайти запитували дозвіл надсилати вам сповіщення. Ви можете вказати, яким вебсайтам дозволяється надсилати вам сповіщення. Ви також можете блокувати нові запити про надсилання сповіщень.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
uk
Це не дозволить будь-яким переліченим вгорі вебсайтам запитувати дозвіл про надсилання сповіщень. Блокування сповіщень може вплинути на деякі функції вебсайту.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
uk
Ці вебсайти запитували дозвіл на вибір пристрою виводу звуку. Ви можете вказати, яким вебсайтам дозволено вибирати пристрій аудіовиводу.
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
uk
Зазначені вебсайти запитували дозвіл на доступ до ваших пристроїв віртуальної реальності. Ви можете вказати, яким вебсайтам дозволено отримувати доступ до пристроїв віртуальної реальності. Ви також можете блокувати нові запити на доступ до пристроїв віртуальної реальності.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
uk
Це не дозволить будь-яким переліченим вгорі вебсайтам запитувати дозвіл на отримання доступу до ваших пристроїв віртуальної реальності. Блокування доступу до пристроїв віртуальної реальності може вплинути на роботу деяких функцій вебсайту.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
uk
Цей параметр може спричиняти неправильну роботу деяких вебсайтів. Якщо сайт здається пошкодженим, ви можете вимкнути захист від стеження для такого сайту, щоб завантажити весь вміст.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
uk
Передавати вебсайтам сигнал “Не стежити”
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
uk
Надсилати вебсайтам запит “Не стежити”
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
uk
Запит збереження паролів для вебсайтів
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
uk
Показувати сповіщення про паролі для зламаних вебсайтів
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
uk
Вказувати вебсайтам не продавати та не ділитися моїми даними
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
uk
HTTPS забезпечує захищене, зашифроване з'єднання між { -brand-short-name } та відвідуваними вебсайтами. Більшість вебсайтів підтримують HTTPS, тому якщо увімкнено HTTPS-режим, { -brand-short-name } перенаправлятиме усі з'єднання до HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
non-technical-privacy-header
uk
Налаштування приватності вебсайту
en-US
Website Privacy Preferences
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
uk
Попереджати при спробі вебсайтів встановити додаток
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-colors-description
uk
Замінити усталені кольори { -brand-short-name } для тексту, тла вебсайтів та посилань.
en-US
Override { -brand-short-name }’s default colors for text, website backgrounds, and links.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
uk
Система доменних імен (DNS) через HTTPS надсилає ваш запит на доменне ім'я через зашифроване з'єднання, створюючи захищену DNS і ускладнюючи іншим користувачам можливість переглянути, до якого вебсайту ви збираєтеся отримати доступ.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
uk
Warning: Source string is missing
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
uk
Автоматично змінювати тло і вміст вебсайту відповідно до системних налаштувань і теми { -brand-short-name }.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title
uk
Використовувати темний вигляд тла та вмісту вебсайтів.
en-US
Use a dark appearance for website backgrounds and content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title
uk
Використовувати світлий вигляд тла та вмісту вебсайтів.
en-US
Use a light appearance for website backgrounds and content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
uk
Деякі вебсайти адаптують свою колірну схему відповідно до ваших уподобань. Виберіть, яку колірну схему ви хочете використовувати для цих сайтів.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-header
uk
Зовнішній вигляд сайту
en-US
Website appearance
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-override-warning
uk
Вибрані кольори мають перевагу над зовнішнім виглядом вебсайту. <a data-l10n-name="colors-link">Керувати кольорами</a>
en-US
Your color selections are overriding website appearance. <a data-l10n-name="colors-link">Manage colors</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
uk
Усі міжсайтові куки (може пошкодити вебсайти)
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
uk
Усі куки (порушить роботу вебсайтів)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
uk
Куки з невідвіданих вебсайтів
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-message2
uk
<strong>Для { -brand-short-name } закінчується місце на диску.</strong> Вміст вебсайтів може показуватись неналежним чином. Ви можете стерти збережені дані в меню Налаштування > Приватність і безпека > Куки і дані сайтів.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. You can clear stored data in Settings > Privacy & Security > Cookies and Site Data.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
uk
<strong>Для { -brand-short-name } закінчується місце на диску.</strong> Вміст вебсайтів може показуватись неправильно. Натисніть “Докладніше”, щоб оптимізувати використання диска для кращої роботи.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
uk
Видалення кук і даних сайтів може призвести до виходу на ваших вебсайтах. Ви справді хочете зробити ці зміни?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
uk
Видалення кук і даних сайтів може спричинити вихід на вебсайтах. Ви дійсно хочете видалити куки та дані сайтів для <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
uk
Куки та дані сайтів для зазначених вебсайтів будуть вилучені
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
uk
Пошук вебсайтів
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
uk
Зазначені тут вебсайти зберігають куки і дані сайтів на вашому комп'ютері. { -brand-short-name } зберігає дані для вебсайтів з постійним сховищем, доки ви їх не видалите, і видаляє дані для вебсайтів з непостійним сховищем, коли потрібно звільнити місце.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
uk
Вебсайти
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
uk
Засоби зчитування цифрового відбитка збирають дані про налаштування вашого браузера та комп'ютера, з метою створення вашого профілю. Використовуючи такий цифровий відбиток, вони можуть стежити за вами на багатьох різних вебсайтах. <a data-l10n-name="learn-more-link">Докладніше</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
uk
Соціальні мережі розміщують елементи стеження на інших вебсайтах, щоб стежити за вашими діями в інтернеті. Це дозволяє їм дізнаватися більше про вас, окрім того, чим ви ділитеся у своєму профілі. <a data-l10n-name="learn-more-link">Докладніше</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
uk
Вебсайти можуть завантажувати зовнішню рекламу, відео, а також інший вміст з кодом стеження. Блокування такого вмісту може допомогти сайтам швидше завантажуватись, але при цьому деякі кнопки, поля форм і входів можуть не працювати. <a data-l10n-name="learn-more-link">Докладніше</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
uk
Блокування певних елементів стеження може призвести до проблем з деякими вебсайтами. Звіт про такі проблеми допомагає поліпшувати роботу { -brand-short-name }. При надсиланні цього звіту в Mozilla відправиться URL-адреса з інформацією про налаштування вашого браузера. <label data-l10n-name="learn-more">Докладніше</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
uk
Блокування певних елементів стеження може призвести до проблем з деякими вебсайтами. Звіт про такі проблеми допомагає поліпшувати роботу { -brand-short-name }. При надсиланні цього звіту в { -vendor-short-name } відправиться URL-адреса з інформацією про налаштування вашого браузера.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
uk
Засоби зчитування цифрового відбитка збирають дані про налаштування вашого браузера та комп'ютера, з метою створення вашого профілю. Використовуючи такий цифровий відбиток, вони можуть стежити за вами на багатьох різних вебсайтах.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
uk
Блокування їх може пошкодити елементи деяких вебсайтів. Деякі кнопки, поля заповнення форм і входів можуть не працювати без стеження.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
uk
Блокування їх може пошкодити елементи деяких вебсайтів. Деякі кнопки, поля заповнення форм і входів можуть не працювати без стеження.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
uk
Соціальні мережі розміщують елементи стеження на інших вебсайтах, щоб стежити за вашими діями в інтернеті. Це дозволяє їм дізнаватися більше про вас, окрім того, чим ви ділитеся у своєму профілі.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
uk
Вебсайти можуть завантажувати зовнішню рекламу, відео, а також інший вміст з кодом стеження. Блокування такого вмісту може допомогти сайтам швидше завантажуватись, але при цьому деякі кнопки, поля форм і входів можуть не працювати.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-intro
uk
Допоможіть зробити { -brand-product-name } кращим для всіх. { -vendor-short-name } використовує інформацію, яку ви надсилаєте, для вирішення проблем з вебсайтами.
en-US
Help make { -brand-product-name } better for everyone. { -vendor-short-name } uses the info you send to fix website problems.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
uk
Відвідування цього сайту може зашкодити вашому комп'ютеру
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-offline-apps.label
uk
Дані автономних вебсайтів
en-US
Offline website data
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
uk
Вебсайти
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-mute-notifications-checkbox
uk
Вимкнути сповіщення вебсайту під час спільного доступу
en-US
Mute website notifications while sharing
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPromptHint
uk
%S може анонімізувати дані за вас, але вебсайт може відхилити цей ключ. У разі відхилення ви можете повторити спробу.
en-US
%S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
uk
Вибравши "Стерти зараз", усі куки та дані сайтів, які зберігаються в %S, будуть стерті. Це може призвести до виходу на вебсайтах та вилучення автономного вебвмісту.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
blockedByPolicy
uk
Ваша організація заблокувала доступ до цієї сторінки чи вебсайту.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
inadequateSecurityError
uk
Вебсайт спробував домовитись на невідповідному рівні безпеки.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
uk
Сторінку, яку ви намагаєтесь переглянути, неможливо відобразити через те, що вона містить тип файлу, який може бути небезпечним. Будь ласка, повідомте власника сайта про цю проблему.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
blockedByPolicy
uk
Ваша організація заблокувала доступ до цієї сторінки чи вебсайту.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
inadequateSecurityError
uk
Вебсайт спробував домовитись на невідповідному рівні безпеки.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
uk
Неможливо показати сторінку, яку ви намагаєтеся переглянути, оскільки вона містить тип файлу, який може бути небезпечним. Зверніться до власників вебсайту, щоб повідомити їх про цю проблему.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
weakCryptoUsed
uk
Власник %S налаштував свій вебсайт неналежним чином. Для захисту вашої інформації від викрадання, з'єднання з цим вебсайтом не було встановлено.
en-US
The owner of %S has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, the connection to this website has not been established.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
uk
Ви збираєтесь увійти на сайт “%1$S” з іменем користувача “%2$S”, але цей вебсайт не вимагає автентифікації. Це може бути спроба шахрайства.\n\nВи дійсно хочете відвідати саме цей сайт “%1$S”?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
uk
Вебсайти засвідчують свою справжність за допомогою сертифікатів, що видаються сертифікаційними центрами.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorSymantecDistrustAdministrator
uk
Ви можете сповістити про цю проблему адміністратора вебсайту.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_CertificateTransparency_Compliant
uk
Цей вебсайт відповідає вимогам політики Прозорості Сертифікату.
en-US
This website complies with the Certificate Transparency policy.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_Privacy_None1
uk
Сайт %S не підтримує шифрування для цієї сторінки.
en-US
The website %S does not support encryption for the page you are viewing.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_WeakCipher
uk
Ваше з'єднання з цим вебсайтом використовує слабке шифрування і не є приватним. Інші люди можуть переглядати вашу інформацію чи змінювати поведінку вебсайту.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private. Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
uk
Цей сертифікат може ідентифікувати сайти.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
uk
Ці сертифікати використовуються для розпізнавання вас на вебсайтах
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
uk
Довіряти при ідентифікації вебсайтів.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
uk
Цей сайт просить вас увійти. Попередження: Ваші дані для входу будуть надані %S, а не вебсайту, на якому ви зараз перебуваєте.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
uk
%1$S запитує ваше ім'я користувача і пароль. УВАГА: Ваш пароль буде відправлено на інший вебсайт!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
displaySameOrigin
uk
З цього вебсайту
en-US
From this website
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
generatedPasswordWillBeSaved
uk
%S збереже пароль для цього вебсайту.
en-US
%S will save this password for this website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-nosupport
uk
Швидше за все, вебсайт просто не підтримує HTTPS.
en-US
Most likely, the website simply does not support HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
uk
Також, можливі дії зловмисників. Якщо ви вирішили відвідати вебсайт, вам не варто вводити жодної приватної інформації, як-от паролів, адрес електронної пошти чи даних кредитних карток.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
uk
Ви увімкнули HTTPS-режим для поліпшення безпеки, але HTTPS версія для <em>{ $websiteUrl }</em> недоступна.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-button
uk
Перейти на www.{ $websiteUrl }
en-US
Go to www.{ $websiteUrl }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
uk
Це захищена версія <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Ви можете відвідати цю сторінку замість <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
uk
Деякі можливості { -brand-short-name }, такі як звіти про збої, дають вам змогу надсилати відгук в { -vendor-short-name }. Прийнявши рішення надіслати відгук, ви даєте { -vendor-short-name } дозвіл використовувати його для поліпшення своїх продуктів, публікувати та поширювати його на своїх сайтах.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5-unbranded
uk
Якщо цей продукт включає послуги сайтів, то будь-які придатні угоди надання послуг для них мають бути додані посиланнями у розділі <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">Послуги сайтів</a> .
en-US
If this product incorporates web services, any applicable service terms for the service(s) should be linked to the <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-unbranded
uk
Тут має бути опис послуг сайтів, що включені в продукт, а також інструкції, як їх вимкнути.
en-US
An overview of the website services the product incorporates, along with instructions on how to disable them, if applicable, should be included here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
page-subtitle
uk
Ця сторінка містить технічну інформацію, що може стати в пригоді під час усунення проблем. Якщо ж вам потрібні відповіді на поширені питання про { -brand-short-name }, відвідайте наш <a data-l10n-name="support-link">сайт підтримки</a>.
en-US
This page contains technical information that might be useful when you’re trying to solve a problem. If you are looking for answers to common questions about { -brand-short-name }, check out our <a data-l10n-name="support-link">support website</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
uk
Наприклад: Повільна робота, труднощі з використанням, або не працює; частини вебсайтів не завантажуються, або виглядають незвично
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
uk
Не працює, пошкоджує вебсайти, або сповільнює роботу { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
uk
Не працює, пошкоджує вебсайти, або сповільнює роботу { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
uk
Схоже, ви виявили помилку. Окрім надсилання скарги, найкращим способом розв'язання проблеми буде зв'язок із розробником розширення. <a data-l10n-name="support-link">Відвідайте вебсайт розширення</a> для отримання інформації про розробника.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
uk
Схоже, ви виявили помилку. Крім надсилання звіту, найкращим способом виправити проблему є звернення до розробника вебсайту. <a data-l10n-name="support-link">Відвідайте вебсайт</a> для отримання інформації про розробника.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
uk
Схоже, ви виявили помилку. Окрім надсилання скарги, найкращим способом розв'язання проблеми буде зв'язок із розробником теми. <a data-l10n-name="support-link">Відвідайте вебсайт теми</a> для отримання інформації про розробника.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
uk
Доступ до ваших даних для всіх вебсайтів
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
uk
Зазвичай це підключені пристрої, як-от синтезатори, але також можуть бути вбудовані в комп'ютер засоби. Зазвичай вебсайтам не дозволяється отримувати доступ до пристроїв MIDI. Неналежне використання може пошкодити систему або поставити під загрозу безпеку.
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
uk
Сайти підтверджують свою справжність за допомогою сертифікатів. { -brand-short-name } не довіряє цьому сайту, оскільки він використовує сертифікат, який недійсний для { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
uk
Сайти підтверджують свою справжність за допомогою сертифікатів. { -brand-short-name } не довіряє цьому сайту, оскільки він використовує сертифікат, який недійсний для { $hostname }. Сертифікат дійсний тільки для таких доменів: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
uk
Сайти підтверджують свою справжність за допомогою сертифікатів. { -brand-short-name } не довіряє цьому сайту, оскільки він використовує сертифікат, який недійсний для { $hostname }. Сертифікат чинний лише для <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
uk
Сайти підтверджують свою справжність за допомогою сертифікатів. { -brand-short-name } не довіряє цьому сайту, оскільки він використовує сертифікат, який недійсний для { $hostname }. Сертифікат чинний лише для { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
uk
Вебсайти засвідчують свою справжність за допомогою сертифікатів, що мають обмежений термін дії. Термін дії сертифіката для { $hostname } завершився { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
uk
Вебсайти засвідчують свою справжність за допомогою сертифікатів, що видаються сертифікаційними центрами.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
uk
Вебсайти засвідчують свою справжність за допомогою сертифікатів, що мають обмежений термін дії. Сертифікат для { $hostname } не буде дійсним до { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-old-tls-version
uk
Цей вебсайт може не підтримувати протокол TLS 1.2, що є мінімальною версією, яку підтримує { -brand-short-name }.
en-US
This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-admin
uk
Ви можете сповістити про цю проблему адміністратора вебсайту.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
uk
Сайти підтверджують свою справжність за допомогою сертифікатів, що видаються центрами сертифікації. Більшість браузерів більше не довіряють сертифікатам, виданим GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte та VeriSign. { $hostname } використовує сертифікат від одного з цих видавців, тому справжність вебсайту не може бути засвідчена.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
uk
Вебсайти засвідчують свою справжність за допомогою сертифікатів. { -brand-short-name } не довіряє { $hostname }, тому що видавець його сертифіката невідомий, сертифікат самостійно підписаний, або сервер не передає коректні посередницькі сертифікати.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-bad-cert-domain-what-can-you-do-about-it
uk
Найімовірніше, ця проблема стосується вебсайту, і ви не зможете її виправити. Ви можете сповістити адміністратора вебсайту про цю проблему.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
uk
{ -brand-short-name } виявив проблему і не встановив з'єднання з <b>{ $hostname }</b>. Вебсайт має неправильну конфігурацію, або годинник вашого комп'ютера має неправильний час.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
uk
Схоже, що термін дії сертифіката вебсайту завершився, що не дозволяє { -brand-short-name } встановити безпечне з'єднання. Якщо ви відвідаєте цей сайт, зловмисники можуть викрасти інформацію, наприклад, паролі, адреси електронної пошти чи дані кредитних карток.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-sts-second-para
uk
Схоже, що термін дії сертифіката вебсайту завершився, що не дозволяє { -brand-short-name } встановити безпечне з'єднання.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
uk
Якщо ваш годинник налаштовано правильно, ймовірно, конфігурація сайту неправильна і вам не вдасться це виправити. Ви можете повідомити про цю проблему адміністратора вебсайту.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
uk
{ -brand-short-name } виявив потенційну вразливість безпеки і не продовжив встановлення з'єднання з <b>{ $hostname }</b>, тому що цей вебсайт вимагає захищене з'єднання.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-contact-admin
uk
Якщо ви використовуєте корпоративний комп'ютер, або антивірусне програмне забезпечення, ви можете зв'язатися зі службою підтримки для отримання допомоги. Ви також можете сповістити адміністратора вебсайту про цю проблему.
en-US
If you are on a corporate network or using antivirus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-website
uk
Найімовірніше, ця проблема стосується вебсайту, і ви не зможете її виправити.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-content-encoding-error
uk
Будь ласка, зв'яжіться з власниками вебсайту і повідомте їх про цю проблему.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-corrupted-content-contact-website
uk
Будь ласка, зв'яжіться з власниками вебсайту та повідомте їх про цю проблему.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
uk
Ви можете продовжити роботу з типовим DNS-перетворювачем. Однак, сторонні можуть мати змогу бачити відвідувані вами вебсайти.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
uk
{ $trrDomain } не може знайти цей вебсайт.
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
uk
Ви хотіли відвідати <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
uk
<b>{ $hostname }</b> використовує технологію безпеки, яка є застарілою і вразливою до атак. Нападник може з легкістю розкрити інформацію, яка, на вашу думку, є захищеною. Перш ніж ви зможете відвідати сайт, його адміністратор повинен виправити це на сервері.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-network-protocol-error-contact-website
uk
Зв'яжіться з власниками вебсайту, щоб повідомити їх про цю проблему.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-try-again
uk
Клацніть "Спробувати знову", щоб перезавантажити документ з вебсайту.
en-US
Click Try Again to re-request the document from the website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-nss-failure-contact-website
uk
Будь ласка, зв'яжіться з власниками вебсайту і повідомте їх про цю проблему.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unsafe-content-type
uk
Будь ласка, зв'яжіться з власниками вебсайту і повідомте їх про цю проблему.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.