Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 12 results for the string Visitados in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-subtitle
gl
Sitios gardados ou visitados
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-toggle.description
gl
Sitios gardados ou visitados
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-visited
gl
Visitados
en-US
Visited
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
gl
Desactiva a creación dos marcadores predeterminados incluídos co { -brand-short-name }, e os marcadores intelixentes (Máis visitados, Etiquetas recentes). Nota: Esta política só é efectiva se se usa antes da primeira execución do perfil.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
gl
Bloquea sitios web para que non sexan visitados. Vexa a documentación para obter máis información sobre o formato.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-unvisited-cookies
gl
Cookies de sitios non visitados
en-US
Cookies from unvisited sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-shortcuts-description
gl
Sitios gardados ou visitados
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
gl
Cookies de sitios non visitados
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-blocking-unvisited-label
gl
Cookies do sitios non visitados
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-blocking-cookies-unvisited.title
gl
Cookies do sitios non visitados bloqueadas
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label
gl
Cookies do sitios non visitados
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.blocking.cookies.unvisited.title
gl
Cookies do sitios non visitados bloqueadas
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked

No matching results for the string Visitados for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.