Transvision

Displaying 2 results for the string Visit in tr:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
tr
{ $visits -> [0] Hayır [one] Evet, bir kere *[other] Evet, { $visits } kere }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited
tr
<strong>:visited</strong> kısıtlaması nedeniyle <strong>{ $property }</strong> geçersiz kılanamaz.
en-US
It’s impossible to override <strong>{ $property }</strong> due to <strong>:visited</strong> restriction.

Displaying 60 results for the string Visit in en-US:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
tr
Yardıma ihtiyacınız varsa <a data-l10n-name="passwords-help-link">parola desteğini</a> ziyaret edebilirsiniz.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-short-desc-text
tr
Barış içinde ve iyi niyetle sizi ziyarete geldik!
en-US
We have come to visit you in peace and with goodwill!
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit
tr
Ziyaret et
en-US
Visit
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit-from-clipboard
tr
Panodan ziyaret et
en-US
Visit from clipboard
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-persist
tr
Arama yapmak artık daha basit. Aramanızı doğrudan adres çubuğunda düzenlemeyi deneyin. Bunun yerine adresi görmek isterseniz ayarlardaki Arama kısmına bakın.
en-US
Searching just got simpler. Try making your search more specific here in the address bar. To show the URL instead, visit Search, in settings.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description
tr
Siz gezindikçe, ziyaret ettiğiniz sayfalar burada listelenecektir.
en-US
As you browse, the pages you visit will be listed here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-spotlight-promo-subtitle
tr
Telefonunuzdan baktığınız sayfayı görmek mi istiyorsunuz? Az önce ziyaret ettiğiniz siteye geri dönmeniz mi gerekiyor? { -firefoxview-brand-name } ile hepsi yanınızda.
en-US
Want that open tab on your phone? Grab it. Need that site you just visited? Poof, it’s back with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-subtitle
tr
Kaydettiğiniz veya ziyaret ettiğiniz siteler
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-toggle.description
tr
Kaydettiğiniz veya ziyaret ettiğiniz siteler
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
tr
Gezinmeye başlayın. Son zamanlarda baktığınız veya yer imlerinize eklediğiniz bazı güzel makaleleri, videoları ve diğer sayfaları burada göstereceğiz.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-visited
tr
Ziyaret etmiştiniz
en-US
Visited
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-hover-run-visit-only
tr
Yalnızca bu ziyaret boyunca çalıştır
en-US
Run for this visit only
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-temporary-access
tr
Bu ziyaret boyunca verileri okuyabilir ve değiştirebilir
en-US
Can read and change data for this visit
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
tr
Bu siteyi daha önce ziyaret ettim mi?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
tr
{ $visits -> [0] Hayır [one] Evet, bir kere *[other] Evet, { $visits } kere }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-last-visited.label
tr
Son ziyaret edilenler
en-US
By Last Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-most-visited.label
tr
En çok ziyaret edilenler
en-US
By Most Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-most-recent-visit.label
tr
Son ziyaret
en-US
Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-visit-count.label
tr
Ziyaret sayısı
en-US
Visit Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-date.label
tr
Son ziyarete göre sırala
en-US
Sort by Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-visit-count.label
tr
Ziyaret sayısına göre sırala
en-US
Sort by Visit Count
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
tr
{ -brand-short-name } ile birlikte gelen varsayılan yer imlerinin ve akıllı yer imlerinin (en çok ziyaret edilenler, son kullanılan etiketler) oluşturulmasını devre dışı bırak. Not: Bu ilke yalnızca profil ilk kez çalıştırılmadan önce kullanılırsa etkili olur.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
tr
Web sitelerinin ziyaret edilmesini engelle. Biçimle ilgili daha fazla bilgi için belgelendirmeye bakın.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-unvisited-links
tr
Ziyaret edilmemiş bağlantılar
en-US
Unvisited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-visited-links
tr
Ziyaret edilmiş bağlantılar
en-US
Visited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-unvisited-cookies
tr
Ziyaret etmediğim sitelerden gelen çerezler
en-US
Cookies from unvisited sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-highlights-option-visited-pages.label
tr
Ziyaret ettiğim sayfalar
en-US
Visited Pages
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-shortcuts-description
tr
Kaydettiğiniz veya ziyaret ettiğiniz siteler
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
tr
HTTPS, ziyaret ettiğiniz sitelerle { -brand-short-name } arasında güvenli ve şifrelenmiş bağlantı sağlar. Çoğu site HTTPS desteği sunar. “Yalnızca HTTPS” modunu açarsanız { -brand-short-name } tüm bağlantılarda HTTPS kullanmaya çalışır.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
tr
Yardım mı gerekiyor? <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Destek</a>’i ziyaret edin.
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
tr
Ziyaret etmediğim sitelerden gelen çerezler
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
tr
<strong>{ -brand-short-name } tarafından kulllanılabilen disk alanı azaldı.</strong> Site içerikleri düzgün görüntülenemeyebilir. Daha iyi bir gezinti deneyimi içi disk kullanımınızı iyileştirmek isterseniz “Daha fazla bilgi al” sayfasını ziyaret edin.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
tr
Bu tercih Windows’ta devre dışıdır. Değiştirmek için sistem ayarlarındaki <a data-l10n-name="startup-link">Başlangıç Uygulamaları</a> kısmına bakabilirsiniz.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
tr
Bu site bilgisayarınıza zarar verebilir
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
tr
Bu sayfa, gezinti deneyiminizi zarara uğratacak (örn. giriş sayfanızı değiştirerek veya ziyaret ettiğiniz sitelerde daha fazla reklam göstererek) programlar kurmak üzere sizi kandırmaya çalışabilir. O yüzden { -brand-short-name } bu sayfayı engelledi.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-blocking-unvisited-label
tr
Ziyaret edilmemiş site çerezleri
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-blocking-cookies-unvisited.title
tr
Ziyaret edilmemiş site çerezleri engellendi
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label
tr
Ziyaret edilmemiş site çerezleri
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.blocking.cookies.unvisited.title
tr
Ziyaret edilmemiş site çerezleri engellendi
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited
tr
<strong>:visited</strong> kısıtlaması nedeniyle <strong>{ $property }</strong> geçersiz kılanamaz.
en-US
It’s impossible to override <strong>{ $property }</strong> due to <strong>:visited</strong> restriction.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
tr
"%1$S" sitesine "%2$S" kullanıcı adıyla giriş yapmak üzeresiniz, ancak bu site kimlik doğrulamaya gerek duymuyor. Bu sizi kandırmaya yönelik bir girişim olabilir.\n\n"%1$S" ziyaret etmek istediğiniz site mi?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
tr
Bu site sizden giriş yapmanızı istiyor. Dikkat: Hesap bilgileriniz şu anda ziyaret etmekte olduğunuz site ile değil, %S ile paylaşılacak.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
tr
%1$S kullanıcı adı ve parolanızı istiyor. UYARI: Parolanızın gönderileceği web sitesi şu an ziyaret ettiğiniz site değildir!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-description
tr
Bu yan uygulama, WebRTC şartnamesine uyum sağlamak ve H.264 video çözücüye ihtiyaç duyan cihazlarda WebRTC görüşmeleri yapabilmek amacıyla Mozilla tarafından otomatik yüklenir. Çözücünün kaynak kodlarını görmek ve daha fazla bilgi almak için http://www.openh264.org/ adresini ziyaret edin.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
tr
Bu yan uygulama, Encrypted Media Extensions şartnamesine uygun olarak şifrelenmiş ortamların oynatılmasını sağlar. Şifrelenmiş ortamlar genellikle ücretli içeriklerin kopyalanmasını engellemek isteyen siteler tarafından kullanılır. Encrypted Media Extensions hakkında daha fazla bilgi için https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
tr
Warning: Source string is missing
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
tr
Bir saldırı girişimi olması da mümkündür. Siteyi ziyaret etmeye karar verirseniz parola, e-posta veya kredi kartı gibi hassas bilgilerinizi girmemelisiniz.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
tr
<em>www.{ $websiteUrl }</em> sitesinin güvenli bir sürümü var. <em>{ $websiteUrl }</em> yerine o sayfaya gidebilirsiniz.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-description
tr
Bu yan uygulama, WebRTC şartnamesine uyum sağlamak ve H.264 video çözücüye ihtiyaç duyan cihazlarda WebRTC görüşmeleri yapabilmek amacıyla Mozilla tarafından otomatik yüklenir. Çözücünün kaynak kodlarını görmek ve daha fazla bilgi almak için http://www.openh264.org/ adresini ziyaret edin.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
tr
Bu yan uygulama, Encrypted Media Extensions şartnamesine uygun olarak şifrelenmiş ortamların oynatılmasını sağlar. Şifrelenmiş ortamlar genellikle ücretli içeriklerin kopyalanmasını engellemek isteyen siteler tarafından kullanılır. Encrypted Media Extensions hakkında daha fazla bilgi için https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
tr
Bir hata (bug) bulmuş olabilirsiniz. Buradan rapor göndermenin yanı sıra, işlevsellik sorunlarını çözmenin en iyi yolu uzantının geliştiricisiyle iletişime geçmektir. Geliştirici bilgilerine ulaşmak için <a data-l10n-name="support-link">uzantının sitesini ziyaret edin</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
tr
Bir hata (bug) bulmuş olabilirsiniz. Buradan rapor göndermenin yanı sıra, işlevsellik sorunlarını çözmenin en iyi yolu web sitesinin geliştiricisiyle iletişime geçmektir. Geliştirici bilgilerine ulaşmak için <a data-l10n-name="support-link">web sitesini ziyaret edin</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
tr
Bir hata (bug) bulmuş olabilirsiniz. Buradan rapor göndermenin yanı sıra, işlevsellik sorunlarını çözmenin en iyi yolu temanın geliştiricisiyle iletişime geçmektir. Geliştirici bilgilerine ulaşmak için <a data-l10n-name="support-link">temanın sitesini ziyaret edin</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
tr
Büyük olasılıkla web sitesinin sertifikasının süresi dolmuş ve bu yüzden { -brand-short-name } güvenli bağlantı kuramıyor. Bu siteye girerseniz saldırganlar parola, e-posta ve kredi kartı gibi bilgilerinizi çalmaya çalışabilir.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
tr
{ -brand-short-name } olası bir güvenlik tehdidiyle karşılaştığı için <b>{ $hostname }</b> adresine girmedi. Bu siteyi ziyaret ederseniz saldırganlar parola, e-posta ve kredi kartı gibi bilgilerinizi çalmaya çalışabilir.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
tr
<b>{ $hostname }</b>, HTTP Sıkı Aktarım Güvenliği (HSTS) denilen bir güvenlik ilkesi uyguluyor. Bu nedenle { -brand-short-name } bu siteye yalnızca güvenli bir şekilde bağlanabilir. Bu siteye ayrıcalık tanıyarak siteyi ziyaret edemezsiniz.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
tr
Bilgisayarınız saatin { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } olduğunu sanıyor, bu yüzden de { -brand-short-name } güvenli bağlantı kuramıyor. <b>{ $hostname }</b> adresini ziyaret etmek için sistem ayarlarınıza girerek bilgisayarınızın tarihini, saatini ve saat dilimini güncelleyin. Ardından <b>{ $hostname }</b> sayfasını tazeleyin.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
tr
Varsayılan DNS çözümleyicinizi kullanmaya devam edebilirsiniz ama bu durumda üçüncü taraflar hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi görebilir.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
tr
<b>{ $hostname }</b> eskimiş ve saldırılara açık bir güvenlik teknolojisi kullanıyor. Saldırganlar, güvende olduğunu sandığınız bilgilerinizi kolayca ele geçirebilirler. Bu siteye girebilmeniz için önce site yöneticisinin sunucuyu düzeltmesi gerekir.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
tr
Bu adresi ziyaretip edip son sürümü indirerek de { -brand-short-name } uygulamasını güncelleyebilirsiniz:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.