Transvision

Displaying 18 results for the string Version in nn-NO:

Entity nn-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
nn-NO
{ $version } ({ $bits }-bitar)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
nn-NO
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
nn-NO
Klarte ikkje å installere { $addonName } fordi det ikkje er kompatibelt med { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
nn-NO
Versjon { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Kva er nytt</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
nn-NO
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old-fennec
nn-NO
This version of Firefox cannot debug Firefox for Android (68). We recommend installing Firefox for Android Nightly on your phone for testing. <a>More details</a>
en-US
This version of Firefox cannot debug Firefox for Android (68). We recommend installing Firefox for Android Nightly on your phone for testing. <a>More details</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
nn-NO
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
nn-NO
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
nn-NO
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.proxyVersion
nn-NO
Proxy Version
en-US
Proxy Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.version
nn-NO
Version
en-US
Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.protocolVersion
nn-NO
Protocol version:
en-US
Protocol version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-version.label
nn-NO
Version
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
nn-NO
{ $name } er ikkje kompatibel med { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
nn-NO
{ $name } er ikkje kompatibel med { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
nn-NO
<span data-l10n-name="version">Versjon:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
nn-NO
Blokkert av grafikkdrivaren. Prøv å oppdatera grafikkdrivaren til versjon { $driverVersion } eller nyare.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
nn-NO
Avansert info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

Displaying 101 results for the string Version in en-US:

Entity nn-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
nn-NO
{ $version } ({ $bits }-bitar)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
nn-NO
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
nn-NO
Mislykka oppdatering. <label data-l10n-name="failed-link">Last ned den nyaste versjonen</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
nn-NO
Mislykka oppdatering. <a data-l10n-name="failed-link-main">Last ned den nyaste versjonen</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
nn-NO
Klarte ikkje å installere { $addonName } fordi det ikkje er kompatibelt med { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
nn-NO
Last ned den siste versjonen av { -brand-shorter-name }.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
nn-NO
Klarte ikkje å oppdatere { -brand-shorter-name } automatisk. Last ned den nye versjonen — du mistar ikkje lagra informasjon eller tilpassingar.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
nn-NO
{ -brand-shorter-name } kan ikkje oppdatere automatisk til den siste versjonen.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
nn-NO
Få den siste versjonen av { -brand-shorter-name }. Opne faner og vindauge vert gjenoppretta.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
nn-NO
Operativsystemet ditt er ikkje kompatibelt med den nyaste versjonen av { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
nn-NO
Videoar på dnne nettstaden kan ikkje spelast av rett på denne versjonen av { -brand-short-name }. For full videostøtte, oppdater { -brand-short-name } no.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-get-started-primary-subtitle
nn-NO
Den nyaste versjonen vår er laga for å møte dine behov og gjere det enklare å navigere på nettet. Han er fullpakka med funksjonar vi trur du kjem til like.
en-US
Our latest version is built around you, making it easier than ever to zip around the web. It’s packed with features we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
nn-NO
Hindre { -brand-short-name } i å oppdatere utover den spesifiserte versjonen.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMax
nn-NO
Still inn den maksimale SSL-versjonen.
en-US
Set the maximum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMin
nn-NO
Still inn den minimale SSL-versjonen.
en-US
Set the minimum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
nn-NO
Konfigurer søkjemotorinnstillingar. Denne policyen er kun tilgjengeleg for Extended Support Release (ESR).
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-customize-spoof-english.label
nn-NO
Be om engelske versjonar av nettsider for auka personvern
en-US
Request English versions of web pages for enhanced privacy
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
nn-NO
Versjon { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Kva er nytt</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
privacy.spoof_english
nn-NO
Om du endrar språkinnstillinga til engelsk blir det vanskelegare å identifisere deg og det forbetrar personvernet ditt. Vil du be om engelske språkversjonar av nettsider?
en-US
Changing your language setting to English will make you more difficult to identify and enhance your privacy. Do you want to request English language versions of web pages?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
nn-NO
Diverre kan ikkje $BrandShortName installerast. Denne versjonen av $BrandShortName krev ein prosessor med ${MinSupportedCPU} støtte. Trykk på OK for meir informasjon
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
nn-NO
Diverre kan ikkje $BrandShortName installerast. Denne versjonen av $BrandShortName krev ${MinSupportedVer} eller nyare og ein prosessor med ${MinSupportedCPU} støtte. Trykk på OK for meir informasjon.\u0020
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
nn-NO
Diverre kan ikkje $BrandShortName installerast. Denne versjonen av $BrandShortName krev ${MinSupportedVer} eller nyare. Trykk på OK for meir informasjon.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
nn-NO
Diverre kan ikkje $BrandShortName installerast. Denne versjonen av $BrandShortName krev ein prosessor med ${MinSupportedCPU} støtte. Klikk på OK for meir informasjon.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
nn-NO
Diverre kan ikkje $BrandShortName installerast. Denne versjonen av $BrandShortName krev ${MinSupportedVer} eller nyare og ein prosessor med ${MinSupportedCPU} støtte. Trykk på OK for meir informasjon.\u0020
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
nn-NO
Diverre kan ikkje $BrandShortName installerast. Denne versjonen av $BrandShortName krev ${MinSupportedVer} eller nyare. Trykk på OK for meir informasjon.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_version
nn-NO
PDF-versjon:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
MozillaMaintenanceDescription
nn-NO
Mozilla si vedlikehaldsteneste syter for at du brukar den nyaste og tryggaste versjonen av Mozilla Firefox på datamaskina di. Å halde Firefox oppdatert er veldig viktig for sikkerheita på nettet, og Mozilla tilrår sterkt at du beheld denne tenesta påslått.
en-US
The Mozilla Maintenance Service ensures that you have the latest and most secure version of Mozilla Firefox on your computer. Keeping Firefox up to date is very important for your online security, and Mozilla strongly recommends that you keep this service enabled.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
nn-NO
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old-fennec
nn-NO
This version of Firefox cannot debug Firefox for Android (68). We recommend installing Firefox for Android Nightly on your phone for testing. <a>More details</a>
en-US
This version of Firefox cannot debug Firefox for Android (68). We recommend installing Firefox for Android Nightly on your phone for testing. <a>More details</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
nn-NO
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
nn-NO
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
nn-NO
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.proxyVersion
nn-NO
Proxy Version
en-US
Proxy Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.version
nn-NO
Version
en-US
Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.protocolVersion
nn-NO
Protocol version:
en-US
Protocol version:
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
nn-NO
Videoen på denne sida kan ikkje spelast av. Systemet har ein ustøtta versjon av libavcodec
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
DeprecatedTLSVersion2
nn-NO
Denne nettstaden brukar ein utdatert versjon av TLS. Oppgrader til TLS 1.2 eller 1.3.
en-US
This site uses a deprecated version of TLS. Please upgrade to TLS 1.2 or 1.3.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA
nn-NO
Eit X.509 versjon 1-sertifikat, som ikkje er tiltrudd, vart brukt til å skriva ut tenarsertifikatet. X.509 versjon 1-sertifikat er forelda, og bør ikkje brukast til å signera andre sertifikat.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION
nn-NO
Tilbakekallingslista til utskrivaren har ugyldig versjonsnummer.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION
nn-NO
Klarte ikkje å importere. Filversjon er ikkje støtta.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION
nn-NO
SSL-motparten valde ei chiffreringssamling som ikkje er tillaten for denne protokollversjonen.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION
nn-NO
SSL-funksjonen er ikkje støtta i denne protokollversjonen.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT
nn-NO
Tenaren avviste handhelsinga fordi klienten nedgraderte til ein lågare TLS-versjon enn det tenaren støttar.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE
nn-NO
SSL-versjonsområdet er ikkje gyldig.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
nn-NO
Motparten rapporterer om inkompatible eller ustøtta protokollversjonar.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
nn-NO
Motparten støttar berre SSL versjon 2, som er avslått lokalt.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
nn-NO
Motparten brukar ein ustøtta versjon av tryggingsprotokollen.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_SSL2_Disabled
nn-NO
Kan ikkje kople til trygt, fordi nettstaden brukar ein eldre, utrygg versjon av SSL-protokollen.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-fwversion.label
nn-NO
FW-versjon
en-US
FW Version
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-hwversion.label
nn-NO
HW-versjon
en-US
HW Version
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
nn-NO
%s-versjonen du brukar er ikkje lenger støtta. Krasjrapportering er ikkje lenger godteke for denne versjonen. Oppgrader til ein støtta versjon.\u0020
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-version-label
nn-NO
Versjon
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-version.label
nn-NO
Version
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
nn-NO
{ $name } er ikkje kompatibel med { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
nn-NO
{ $name } er ikkje kompatibel med { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
nn-NO
Du har slått på berre-HTTPS-modus for forbetra sikkerheit, og ein HTTPS-versjon av <em>{ $websiteUrl }</em> er ikkje tilgjengeleg.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
nn-NO
Det finst ein sikker versjon av <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Du kan gå til denne nettsida i staden for <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-http-version
nn-NO
HTTP-versjon
en-US
HTTP Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
nn-NO
<span data-l10n-name="version">Versjon:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-1
nn-NO
{ -brand-short-name } er gjort tilgjengeleg for deg under vilkåra i <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. Dette tyder at du kan bruke, kopiere og distribuere { -brand-short-name } til andre. Du kan også endre kjeldekoden til { -brand-short-name } som du vil, for å passe til dine behov. Mozilla Public License gjev deg også rett til å distribuere endra versjonar.
en-US
{ -brand-short-name } is made available to you under the terms of the <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. This means you may use, copy and distribute { -brand-short-name } to others. You are also welcome to modify the source code of { -brand-short-name } as you want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right to distribute your modified versions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
nn-NO
{ -brand-full-name } brukar nettbaserte informasjonstenester («Tenester») for å gjere nokre av funksjonane tilgjengelege i den binære versjonen av { -brand-short-name }, under vilkår som er skildra nedanfor. Dersom du ikkje ønskjer å bruke ei eller fleire av tenestene, eller om du ikkje kan akseptere vilkåra, kan du slå av funksjonen eller tenesta/tenestene. Instruksjonar om korleis du slår av ein bestemt funksjon eller teneste finn du <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">her</a>. Andre funksjonar og tenester kan slåast av i program-innstillingane.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
nn-NO
Du er velkomen til å bruke desse Tenestene med den medfølgjande versjonen av { -brand-short-name }, og { -vendor-short-name } gjev deg retten til å gjera det. { -vendor-short-name } og lisensgjevarane reserverer alle andre rettar til Tenestene. Desse vilkåra er ikkje der for å avgrense rettane som er gjevne under open kjeldekode-lisensane som gjeld for { -brand-short-name }, og den tilhøyrande kjeldekodeutgåva av { -brand-short-name }.
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-7
nn-NO
Desse vilkåra er underlagt lova til staten California, U.S.A., med unntak av der lovpålegg krev unntak. Dersom nokre av desse vilkåra viser seg å vere ugyldige eller ikkje rettskraftige, vil dei attverande delane framleis ha effekt. Dersom det er avvik mellom ein omsett versjon av desse vilkåra og den engelske utgåva, vil den engelske utgåva gjelde.
en-US
These terms are governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions. If any portion of these terms is held to be invalid or unenforceable, the remaining portions will remain in full force and effect. In the event of a conflict between a translated version of these terms and the English language version, the English language version shall control.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-version
nn-NO
Versjon
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-driver
nn-NO
Blokkert for din grafikkdrivarversjon.
en-US
Blocked for your graphics driver version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-mismatched-version
nn-NO
Blokkert for din versjon av grafikkdrivar, ubalanse mellom registeret og DLL.
en-US
Blocked for your graphics driver version mismatch between registry and DLL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
nn-NO
Blokkert for din operativsystemversjon.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
features-version
nn-NO
Versjon
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
gpu-driver-version
nn-NO
Drivarversjon
en-US
Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
library-version-title
nn-NO
Bibliotekversjonar
en-US
Library Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
loaded-lib-versions
nn-NO
Versjon i bruk
en-US
Version in use
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
min-lib-versions
nn-NO
Forventa minimumsversjon
en-US
Expected minimum version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-addons-version
nn-NO
Versjon
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
nn-NO
Blokkert av grafikkdrivaren. Prøv å oppdatera grafikkdrivaren til versjon { $driverVersion } eller nyare.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-version
nn-NO
WebGL 1 drivarversjon
en-US
WebGL 1 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-version
nn-NO
WebGL 2 drivarversjon
en-US
WebGL 2 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-version
nn-NO
Filversjon
en-US
File version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-firmware-version
nn-NO
Fastvareversjon
en-US
Firmware version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-versions
nn-NO
Versjonar
en-US
Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-version
nn-NO
Versjon
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-web-gpu-description3
nn-NO
<a data-l10n-name="wikipedia-webgpu">WebGPU API-et</a> gir støtte på lågt nivå for å utføre utrekningar og grafikkattgiving ved bruk av <a data-l10n-name="wikipedia-gpu">grafikkprosessoren (GPU)</a> til brukaren si eining eller datamaskin. Den første versjonen av <a data-l10n-name="spec">spesifikasjonen</a> nærmar seg fullføring. Sjå <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1616739</a> for meir informasjon.
en-US
The <a data-l10n-name="wikipedia-webgpu">WebGPU API</a> provides low-level support for performing computation and graphics rendering using the <a data-l10n-name="wikipedia-gpu">Graphics Processing Unit (GPU)</a> of the user’s device or computer. The first version of the <a data-l10n-name="spec">specification</a> is nearing finalization. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1616739</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
nn-NO
{ $extension } er oppdatert. Du må godkjenne nye løyve før den oppdaterte versjonen vil bli installert. Vel du «Avbryt», vil du behalde den noverande versjonen av utvidinga. Denne utvideinga vil ha løyve til å:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-nosync
nn-NO
Bruk av ein eldre versjon av { -brand-product-name } kan øydeleggje bokmerke og nettlesingshistorikk som allereie er lagra i ein eksisterande { -brand-product-name }-profil. For å beskytte informasjonen din, lag ein ny profil for denne installasjonen av { -brand-short-name }.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
nn-NO
Bruk av ein eldre versjon av { -brand-product-name } kan øydeleggje bokmerke og nettlesingshistorikk som allereie er lagra i ein eksisterande { -brand-product-name }-profil. For å beskytte informasjonen din, lag ein ny profil for denne installasjonen av { -brand-short-name }. Du kan logge på med ein { -fxaccount-brand-name } for å synkronisere bokmerke og nettlesarhistorikk mellom ulike profilar.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
nn-NO
Bruk av ein eldre versjon av { -brand-product-name } kan øydeleggje bokmerke og nettlesingshistorikk som allereie er lagra i ein eksisterande { -brand-product-name }-profil. For å beskytte informasjonen din, lag ein ny profil for denne installasjonen av { -brand-short-name }. Du kan alltids logge inn med ein konto for å synkronisere bokmerke og nettlesarhistorikk mellom profilar.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-window2.title
nn-NO
Du har starta ein eldre versjon av { -brand-product-name }
en-US
You’ve launched an older version of { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-old-tls-version
nn-NO
Denne nettstaden støttar kanskje ikkje versjon 1.2 av TLS-protokollen, som er minimumsversjonen som vert støtta av { -brand-short-name }.
en-US
This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
nn-NO
Avansert info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca
nn-NO
Eit X.509 versjon 1-sertifikat, som ikkje er tiltrudd, vart brukt til å skriva ut tenarsertifikatet. X.509 versjon 1-sertifikat er forelda, og bør ikkje brukast til å signera andre sertifikat.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-ssl2-disabled
nn-NO
Kan ikkje kople til trygt, fordi nettstaden brukar ein eldre, utrygg versjon av SSL-protokollen.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-invalid-version
nn-NO
Tilbakekallingslista til utskrivaren har ugyldig versjonsnummer.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-version
nn-NO
Klarte ikkje å importere. Filversjon er ikkje støtta.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cipher-disallowed-for-version
nn-NO
SSL-motparten valde ei chiffreringssamling som ikkje er tillaten for denne protokollversjonen.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-feature-not-supported-for-version
nn-NO
SSL-funksjonen er ikkje støtta i denne protokollversjonen.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-inappropriate-fallback-alert
nn-NO
Tenaren avviste handhelsinga fordi klienten nedgraderte til ein lågare TLS-versjon enn det tenaren støttar.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-invalid-version-range
nn-NO
SSL-versjonsområdet er ikkje gyldig.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-protocol-version-alert
nn-NO
Motparten rapporterer om inkompatible eller ustøtta protokollversjonar.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl2-disabled
nn-NO
Motparten støttar berre SSL versjon 2, som er avslått lokalt.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-version
nn-NO
Motparten brukar ein ustøtta versjon av tryggingsprotokollen.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-version
nn-NO
PDF-versjon:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
nn-NO
Du kan oppdatere { -brand-short-name } manuelt ved å gå til denne lenka, for å lasta ned siste versjon:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.