Transvision

Displaying 12 results for the string Version in lt:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
lt
{ $version } ({ $bits } bitų)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
lt
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits } bitų)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes jis nesuderinamas su „{ -brand-short-name } { $appVersion }“.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
lt
Laida { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Kas naujo</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
lt
Prijungto įrenginio darinio laida ({ $runtimeVersion }) yra senesnė negu minimali palaikoma ({ $minVersion }). Tokia konfigūracija nėra palaikoma ir gali sukelti saityno kūrėjo priemonių sutrikimus. Atnaujinkite susieto įrenginio darinį. <a>Problemų sprendimas</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
lt
Prijungto įrenginio darinio laida yra naujesnė ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) negu jūsų „{ -brand-shorter-name }“ ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Tokia konfigūracija nėra palaikoma ir gali sukelti saityno kūrėjo priemonių sutrikimus. <a>Problemų sprendimas</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
lt
„{ $name }“ ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
lt
Priedas „{ $name }“ yra nesuderinamas su „{ -brand-short-name } { $version }“.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
lt
Priedas „{ $name }“ yra nesuderinamas su „{ -brand-short-name } { $version }“.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
lt
<span data-l10n-name="version">Laida:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
lt
Užblokuota dėl vaizdo plokštės tvarkyklių. Pabandykite atnaujinti tvarkykles iki { $driverVersion } ar naujesnės laidos.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
lt
Papildoma informacija: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

Displaying 101 results for the string Version in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
lt
{ $version } ({ $bits } bitų)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
lt
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits } bitų)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
lt
Programos atnaujinti nepavyko. <label data-l10n-name="failed-link">Atsisiųskite paskiausią laidą</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
lt
Programos atnaujinti nepavyko. <a data-l10n-name="failed-link-main">Atsisiųskite paskiausią laidą</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
lt
Priedas „{ $addonName }“ neįdiegtas, nes jis nesuderinamas su „{ -brand-short-name } { $appVersion }“.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
lt
Gaukite naujausią „{ -brand-shorter-name }“ versiją.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
lt
Automatinis „{ -brand-shorter-name }“ naujinimas nepavyko. Atsisiųskite naują versiją – neprarasite įrašytų duomenų ar pakeitimų.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
lt
Automatinis „{ -brand-shorter-name }“ naujinimas nepavyko.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
lt
Gaukite naujausią „{ -brand-shorter-name }“ versiją. Atvertos kortelės ir langai bus įkelti iš naujo.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
lt
Jūsų operacinė sistema nesuderinama su naujausia „{ -brand-shorter-name }“ versija.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
lt
Šios svetainės vaizdo įrašai gali būti rodomi netinkamai su šia „{ -brand-short-name }“ versija. Norėdami gauti geriausią palaikymą, atnaujinkite „{ -brand-short-name }“.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-get-started-primary-subtitle
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Our latest version is built around you, making it easier than ever to zip around the web. It’s packed with features we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
lt
Neleisti „{ -brand-short-name }“ būti atnaujinamai virš nurodytos versijos.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMax
lt
Nustatyti didžiausią SSL versiją.
en-US
Set the maximum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMin
lt
Nustatyti mažiausią SSL versiją.
en-US
Set the minimum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
lt
Konfigūruoti ieškyklių nuostatas. Ši strategija galima tik prailginto palaikymo laidos (ESR) versijoje.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-customize-spoof-english.label
lt
Užklausti tinklalapių versijų anglų kalba dėl didesnio privatumo
en-US
Request English versions of web pages for enhanced privacy
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
lt
Laida { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Kas naujo</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
privacy.spoof_english
lt
Pakeisdami savo kalbos nuostatą į anglų, tapsite sunkiau identifikuojami ir padidinsite savo privatumą. Ar norite užklausinėti svetainių versijų anglų kalba?
en-US
Changing your language setting to English will make you more difficult to identify and enhance your privacy. Do you want to request English language versions of web pages?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
lt
Atsiprašome, „$BrandShortName“ negali būti įdiegta. Šiai „$BrandShortName“ versijai reikalingas procesorius su „${MinSupportedCPU}“ palaikymu. Spustelėję mygtuką „Gerai“, pamatysite daugiau informacijos.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
lt
Atsiprašome, „$BrandShortName“ negali būti įdiegta. Šiai „$BrandShortName“ versijai reikalinga ${MinSupportedVer} arba vėlesnė bei procesorius su „${MinSupportedCPU}“ palaikymu. Spustelėję mygtuką „Gerai“, pamatysite daugiau informacijos.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
lt
Atsiprašome, „$BrandShortName“ negali būti įdiegta. Šiai „$BrandShortName“ versijai reikalinga „${MinSupportedVer}“ arba vėlesnė. Spustelėję mygtuką „Gerai“, pamatysite daugiau informacijos.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
lt
Atsiprašome, „$BrandShortName“ negali būti įdiegta. Šiai „$BrandShortName“ versijai reikalingas procesorius su „${MinSupportedCPU}“ palaikymu. Spustelėję mygtuką „Gerai“, pamatysite daugiau informacijos.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
lt
Atsiprašome, „$BrandShortName“ negali būti įdiegta. Šiai „$BrandShortName“ versijai reikalinga ${MinSupportedVer} arba vėlesnė bei procesorius su „${MinSupportedCPU}“ palaikymu. Spustelėję mygtuką „Gerai“, pamatysite daugiau informacijos.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
lt
Atsiprašome, „$BrandShortName“ negali būti įdiegta. Šiai „$BrandShortName“ versijai reikalinga „${MinSupportedVer}“ arba vėlesnė. Spustelėję mygtuką „Gerai“, pamatysite daugiau informacijos.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_version
lt
PDF versija:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
MozillaMaintenanceDescription
lt
„Mozillos“ naujinimų tarnyba užtikrina, kad jūsų kompiuteryje visada būtų įdiegta naujausia ir saugiausia „Mozilla Firefox“ naršyklės laida. Laiku atnaujinta naršyklė yra labai svarbus jūsų saugumo internete faktorius, tad „Mozilla“ primygtinai rekomenduoja laikyti šią tarnybą įjungtą.
en-US
The Mozilla Maintenance Service ensures that you have the latest and most secure version of Mozilla Firefox on your computer. Keeping Firefox up to date is very important for your online security, and Mozilla strongly recommends that you keep this service enabled.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
lt
Prijungto įrenginio darinio laida ({ $runtimeVersion }) yra senesnė negu minimali palaikoma ({ $minVersion }). Tokia konfigūracija nėra palaikoma ir gali sukelti saityno kūrėjo priemonių sutrikimus. Atnaujinkite susieto įrenginio darinį. <a>Problemų sprendimas</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old-fennec
lt
Ši „Firefox“ laida negali būti naudojama „Firefox“ (68), skirtos „Android“, derinimui. Testavimui rekomenduojame savo telefone įdiegti „Firefox for Android Nightly“. <a>Daugiau informacijos</a>
en-US
This version of Firefox cannot debug Firefox for Android (68). We recommend installing Firefox for Android Nightly on your phone for testing. <a>More details</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
lt
Prijungto įrenginio darinio laida yra naujesnė ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) negu jūsų „{ -brand-shorter-name }“ ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Tokia konfigūracija nėra palaikoma ir gali sukelti saityno kūrėjo priemonių sutrikimus. <a>Problemų sprendimas</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
lt
„{ $name }“ ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
lt
Norėdami derinti priedus ir aptarnavimo scenarijus su šia „{ -brand-shorter-name }“ laida, naudokite <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a>.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.proxyVersion
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Proxy Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.version
lt
Laida
en-US
Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.protocolVersion
lt
Protokolo versija:
en-US
Protocol version:
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
lt
Šiame tinklalapyje esančio vaizdo įrašo paleisti nepavyko. Jūsų kompiuteryje yra nepalaikoma „libavcodec“ versija
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
DeprecatedTLSVersion2
lt
Šioje svetainėje veikia nenaudotina TLS versija. Prašome pereiti prie TLS 1.2 arba 1.3.
en-US
This site uses a deprecated version of TLS. Please upgrade to TLS 1.2 or 1.3.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA
lt
Serverio liudijimo išdavimui buvo panaudotas nepatikimas X.509 versijos nr. 1 liudijimas. Šie liudijimai yra nenaudotini ir neturėtų būti naudojami pasirašant kitus liudijimus.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION
lt
Liudijimų įstaigos atšauktų liudijimų sąrašo versijos numeris nežinomas.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION
lt
Nepavyko importuoti. Nepalaikoma failo versija.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION
lt
SSL partnerinis kompiuteris parinko pasirinktai protokolo versijai neleidžiamą šifrų rinkinį.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION
lt
SSL savybė nepalaikoma šiai protokolo versijai.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT
lt
Serveris atmetė pasisveikinimą, nes klientas grįžo prie žemesnės, negu serverio palaikoma, TLS versijos.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE
lt
SLL versijų rėžis yra klaidingas.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
lt
Partnerinis kompiuteris praneša apie nesuderinamą arba nepalaikomą protokolo versiją.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
lt
Partnerinis kompiuteris palaiko tik SSL 2 versiją, kuri išjungta.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
lt
Partnerinis kompiuteris naudoja nepalaikomą saugumo protokolo versiją.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_SSL2_Disabled
lt
Nepavyko užmegzti saugaus ryšio, nes svetainė naudoja seną, nesaugią SSL protokolo atmainą.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-fwversion.label
lt
FW versija
en-US
FW Version
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-hwversion.label
lt
HW versija
en-US
HW Version
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
lt
Šiai „%s“ laidai techninis palaikymas nebeteikiamas. Šios programos laidos strigčių pranešimai nebepriimami. Prašome atnaujinti programą iki palaikomos laidos.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-version-label
lt
Laida
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-version.label
lt
Laida
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
lt
Priedas „{ $name }“ yra nesuderinamas su „{ -brand-short-name } { $version }“.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
lt
Priedas „{ $name }“ yra nesuderinamas su „{ -brand-short-name } { $version }“.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
lt
Įjungėte tik HTTPS veikseną išplėstam saugumui, o <em>{ $websiteUrl }</em> HTTPS versija nėra pasiekiama.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
lt
Yra pasiekiama saugi <em>www.{ $websiteUrl }</em> versija. Galite aplankyti šią svetainę vietoje <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-http-version
lt
HTTP laida
en-US
HTTP Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
lt
<span data-l10n-name="version">Laida:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-1
lt
Jums leidžiama naudotis „{ -brand-short-name }“ programa, vadovaujantis <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">„Mozilla“ viešąja licencija (Mozilla Public License)</a>. Ši licencija leidžia naudotis „{ -brand-short-name }“ programa, ją dauginti ir platinti. Be to, galite laisvai modifikuoti programos pirminius tekstus. Licencija nedraudžia platinti ir jūsų modifikuotų programos versijų.
en-US
{ -brand-short-name } is made available to you under the terms of the <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. This means you may use, copy and distribute { -brand-short-name } to others. You are also welcome to modify the source code of { -brand-short-name } as you want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right to distribute your modified versions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
lt
Programoje „{ -brand-full-name }“ naudojamos informacinių saityno tarnybų paslaugos (toliau – „Paslaugos“), kurios reikalingos kai kurioms šios programos „{ -brand-short-name }“ versijos funkcijoms įgyvendinti. Šių Paslaugų teikimo nuostatai pateikiami žemiau. Jeigu nenorite naudotis kuriomis nors Paslaugomis, arba nesutinkate su jų teikimo nuostatais, galite išjungti atitinkamas programos funkcijas arba atsisakyti Paslaugų. Instrukcijos, kaip išjungti konkrečias funkcijas ar atsisakyti Paslaugų, pateikiamos <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">čia</a>. Kitas galimybes ir tarnybų paslaugas galite išjungti programos nuostatose.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
lt
Jūs esate kviečiami naudotis šiomis Paslaugomis su šia „{ -brand-short-name }“ laida, ir „{ -vendor-short-name }“ jums suteikia visas jos turimas tam reikalingas teises. „{ -vendor-short-name }“ ir jos licencijų išdavėjai pasilieka visas kitas su Paslaugomis susijusias teises. Šiomis taisyklėmis nesiekiama apriboti teisių, kurias jums suteikia programai „{ -brand-short-name }“ ir jos pirminiams tekstams taikoma atvirųjų programų licencija.
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-7
lt
Šiose taisyklėse vadovaujamasi JAV Kalifornijos valstijoje galiojančiais įstatymais. Kilus neatitikimams tarp šių taisyklių ir įstatymų, įstatymai laikomi viršesniais. Jei kuri nors šių taisyklių dalis neatitinka įstatymų ar negali būti įgyvendanama, kitos jų dalys bus laikomos galiojančiomis. Jei tarp išverstos šių taisyklių versijos ir originalių taisyklių anglų kalba yra neatitikimų, turi būti vadovaujamasi angliškąja taisyklių versija.
en-US
These terms are governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions. If any portion of these terms is held to be invalid or unenforceable, the remaining portions will remain in full force and effect. In the event of a conflict between a translated version of these terms and the English language version, the English language version shall control.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-version
lt
Laida
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-driver
lt
Užblokuota dėl vaizdo plokštės tvarkyklių.
en-US
Blocked for your graphics driver version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-mismatched-version
lt
Užblokuota dėl jūsų vaizdo tvarkyklės versijos neatitikimo tarp registro ir DLL.
en-US
Blocked for your graphics driver version mismatch between registry and DLL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
lt
Užblokuota dėl naudojamos operacinės sistemos laidos.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
features-version
lt
Laida
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
gpu-driver-version
lt
Tvarkyklės laida
en-US
Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
library-version-title
lt
Bibliotekų versijos
en-US
Library Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
loaded-lib-versions
lt
Naudojama versija
en-US
Version in use
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
min-lib-versions
lt
Minimali priimtina versija
en-US
Expected minimum version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-addons-version
lt
Laida
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
lt
Užblokuota dėl vaizdo plokštės tvarkyklių. Pabandykite atnaujinti tvarkykles iki { $driverVersion } ar naujesnės laidos.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-version
lt
„WebGL 1“ tvarkyklės versija
en-US
WebGL 1 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-version
lt
„WebGL 2“ tvarkyklės versija
en-US
WebGL 2 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-version
lt
Failo versija
en-US
File version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-firmware-version
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Firmware version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-versions
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-version
lt
Laida
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-web-gpu-description3
lt
Warning: Source string is missing
en-US
The <a data-l10n-name="wikipedia-webgpu">WebGPU API</a> provides low-level support for performing computation and graphics rendering using the <a data-l10n-name="wikipedia-gpu">Graphics Processing Unit (GPU)</a> of the user’s device or computer. The first version of the <a data-l10n-name="spec">specification</a> is nearing finalization. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1616739</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
lt
„{ $extension }“ buvo atnaujintas. Jūs turite patvirtinti naujus leidimus prieš įrašant šią versiją. Pasirinkę „Atsisakyti“, liksite prie senos priedo versijos. Šis priedas turės tokius leidimus:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-nosync
lt
Senesnės „{ -brand-product-name }“ laidos naudojimas gali sugadinti adresyną ir naršymo žurnalą, įrašytus jau esančiame „{ -brand-product-name }“ profilyje. Norėdami apsaugoti savo duomenis, šiai „{ -brand-short-name }“ įdiegčiai susikurkite naują profilį.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
lt
Senesnės „{ -brand-product-name }“ laidos naudojimas gali sugadinti adresyną ir naršymo žurnalą, įrašytus jau esančiame „{ -brand-product-name }“ profilyje. Norėdami apsaugoti savo duomenis, šiai „{ -brand-short-name }“ įdiegčiai susikurkite naują profilį. Vėliau galėsite prisijungti su „{ -fxaccount-brand-name }“ paskyra ir sinchronizuoti savo adresyną bei naršymo istoriją tarp profilių.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-window2.title
lt
Jūs paleidote senesnę „{ -brand-product-name }“ laidą
en-US
You’ve launched an older version of { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-old-tls-version
lt
Ši svetainė gali nepalaikyti TLS 1.2 protokolo, kuris yra mažiausia „{ -brand-short-name }“ palaikoma versija.
en-US
This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
lt
Papildoma informacija: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca
lt
Serverio liudijimo išdavimui buvo panaudotas nepatikimas X.509 versijos nr. 1 liudijimas. Šie liudijimai yra nenaudotini ir neturėtų būti naudojami pasirašant kitus liudijimus.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-ssl2-disabled
lt
Nepavyko užmegzti saugaus ryšio, nes svetainė naudoja seną, nesaugią SSL protokolo atmainą.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-invalid-version
lt
Liudijimų įstaigos atšauktų liudijimų sąrašo versijos numeris nežinomas.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-version
lt
Nepavyko importuoti. Nepalaikoma failo versija.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cipher-disallowed-for-version
lt
SSL partnerinis kompiuteris parinko pasirinktai protokolo versijai neleidžiamą šifrų rinkinį.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-feature-not-supported-for-version
lt
SSL savybė nepalaikoma šiai protokolo versijai.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-inappropriate-fallback-alert
lt
Serveris atmetė pasisveikinimą, nes klientas grįžo prie žemesnės, negu serverio palaikoma, TLS versijos.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-invalid-version-range
lt
SLL versijų rėžis yra klaidingas.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-protocol-version-alert
lt
Partnerinis kompiuteris praneša apie nesuderinamą arba nepalaikomą protokolo versiją.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl2-disabled
lt
Partnerinis kompiuteris palaiko tik SSL 2 versiją, kuri išjungta.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-version
lt
Partnerinis kompiuteris naudoja nepalaikomą saugumo protokolo versiją.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-version
lt
PDF versija:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
lt
Galima atnaujinti „{ -brand-short-name }“ rankiniu būdu aplankius šią svetainę ir atsisiuntus naujausią versiją:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.