Transvision

Displaying 12 results for the string Version in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
gl
{ $version } ({ $bits } bits)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
gl
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits } bits)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
gl
Non foi posíbel instalar { $addonName } porque non é compatíbel con { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
gl
Versión { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Novidades</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
gl
O navegador conectado ten unha versión antiga ({ $runtimeVersion }). A versión mínima admitida é ({ $minVersion }). Esta é unha configuración non compatible e pode causar que DevTools falle. Actualice o navegador conectado. <a>Resolución de problemas</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
gl
O navegador conectado é máis recente ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) que o seu { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Esta é unha configuración non compatible e pode causar que DevTools falle. Actualice Firefox. <a>Resolución de problemas</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
gl
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
gl
{ $name } é incompatíbel co { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
gl
{ $name } é incompatíbel co { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
gl
<span data-l10n-name="version">Versión:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
gl
Bloqueada para a versión do seu controlador gráfico. Tente actualizar o seu controlador gráfico á versión { $driverVersion } ou superior.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
gl
Información avanzada: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

Displaying 101 results for the string Version in en-US:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
gl
{ $version } ({ $bits } bits)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
gl
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits } bits)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
gl
Fallou a actualización. <label data-l10n-name="failed-link">Descargar a última versión</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
gl
Fallou a actualización. <a data-l10n-name="failed-link-main">Descargar a última versión</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
gl
Non foi posíbel instalar { $addonName } porque non é compatíbel con { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
gl
Descargar a versión máis recente do { -brand-shorter-name }.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
gl
Non foi posíbel actualizar o { -brand-shorter-name } automaticamente. Descargue a nova versión — non perderá a información ou personalización gardados.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
gl
{ -brand-shorter-name } non pode actualizarse automaticamente para a versión máis recente.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
gl
Obteña a versión máis recente do { -brand-shorter-name }. As lapelas e xanelas abertas restauraranse despois.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
gl
O seu sistema operativo non é compatíbel coa última versión do { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
gl
É posíbel que os vídeos deste sitio non se reproduzan correctamente nesta versión do { -brand-short-name }. Para obter compatibilidade completa de vídeo, actualice o { -brand-short-name } agora.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-get-started-primary-subtitle
gl
A nosa última versión está construída pensando en ti, polo que é máis fácil que nunca navegar pola web. Está chea de funcións que che encantarán.
en-US
Our latest version is built around you, making it easier than ever to zip around the web. It’s packed with features we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
gl
Impedir a { -brand-short-name } actualizarse alén dunha versión indicada.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMax
gl
Estabelecer a versión máxima de SSL.
en-US
Set the maximum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMin
gl
Establecer a versión mínima de SSL.
en-US
Set the minimum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
gl
Configura os axustes do buscador. Esta política só está dispoñíbel na versión Extended Support Release (ESR).
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-customize-spoof-english.label
gl
Solicitar as versións en inglés das páxinas web para mellorar a privacidade
en-US
Request English versions of web pages for enhanced privacy
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
gl
Versión { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Novidades</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
privacy.spoof_english
gl
Cambiar a súa configuración de idioma ao inglés fará máis difícil identificalo e mellorará a súa privacidade. Quere solicitar a versión en inglés das páxinas web?
en-US
Changing your language setting to English will make you more difficult to identify and enhance your privacy. Do you want to request English language versions of web pages?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
gl
Desculpe, non é posíbel instalar $BrandShortName. Esta versión de $BrandShortName require un procesador compatíbel con ${MinSupportedCPU}. Prema no botón Aceptar para obter máis información.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
gl
Desculpe, non é posíbel instalar $BrandShortName. Esta versión de $BrandShortName require ${MinSupportedVer} ou máis recente e un procesador compatíbel con ${MinSupportedCPU}. Prema no botón Aceptar para obter máis información.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
gl
Desculpe, non é posíbel instalar $BrandShortName. Esta versión de $BrandShortName require ${MinSupportedVer} ou máis recente. Prema no botón Aceptar para obter máis información.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
gl
Desculpe, non é posíbel instalar $BrandShortName. Esta versión de $BrandShortName require un procesador compatíbel con ${MinSupportedCPU}. Prema no botón Aceptar para obter máis información.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
gl
Desculpe, non é posíbel instalar $BrandShortName. Esta versión de $BrandShortName require ${MinSupportedVer} ou máis recente e un procesador compatíbel con ${MinSupportedCPU}. Prema no botón Aceptar para obter máis información.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
gl
Desculpe, non é posíbel instalar $BrandShortName. Esta versión de $BrandShortName require ${MinSupportedVer} ou máis recente. Prema no botón Aceptar para obter máis información.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_version
gl
Versión de PDF:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
MozillaMaintenanceDescription
gl
O servizo de mantemento de Mozilla asegúralle que ten a última versión e a máis segura do navegador Mozilla Firefox no seu computador. Manter o Firefox actualizado é moi importante para a súa seguridade en liña, e Mozilla recomenda encarecidamente que manteña este servizo activado.
en-US
The Mozilla Maintenance Service ensures that you have the latest and most secure version of Mozilla Firefox on your computer. Keeping Firefox up to date is very important for your online security, and Mozilla strongly recommends that you keep this service enabled.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
gl
O navegador conectado ten unha versión antiga ({ $runtimeVersion }). A versión mínima admitida é ({ $minVersion }). Esta é unha configuración non compatible e pode causar que DevTools falle. Actualice o navegador conectado. <a>Resolución de problemas</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old-fennec
gl
Esta versión de Firefox non pode depurar Firefox para Android (68). Recomendamos instalar Firefox para Android Nightly no teléfono para probalo. <a>Máis detalles</a>
en-US
This version of Firefox cannot debug Firefox for Android (68). We recommend installing Firefox for Android Nightly on your phone for testing. <a>More details</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
gl
O navegador conectado é máis recente ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) que o seu { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Esta é unha configuración non compatible e pode causar que DevTools falle. Actualice Firefox. <a>Resolución de problemas</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
gl
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
gl
Use <a> { about-debugging-this-firefox-runtime-name } </a> para depurar extensións e traballadores de servizos nesta versión de { -brand-shorter-name }.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.proxyVersion
gl
Versión do proxy
en-US
Proxy Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.version
gl
Versión
en-US
Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.protocolVersion
gl
Versión do protocolo:
en-US
Protocol version:
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
gl
Non é posíbel reproducir o vídeo nesta páxina. O seu sistema ten unha versión non compatíbel de libavcodec
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
DeprecatedTLSVersion2
gl
Este sitio usa unha versión obsoleta de TLS. Actualice a TLS 1.2 ou 1.3.
en-US
This site uses a deprecated version of TLS. Please upgrade to TLS 1.2 or 1.3.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA
gl
Para emitir o certificado do servidor usouse un certificado X.509 versión 1 que non é de confianza. Os certificados X.509 versión 1 están desfasados e non deberían usarse para firmar outros certificados.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION
gl
A lista de revogación de certificados do emisor ten un número de versión descoñecido.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION
gl
Non foi posíbel importar. Versión do ficheiro non compatíbel.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION
gl
O par SSL seleccionou un paquete de cifrado non permitido na versión do protocolo escollida.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION
gl
Non se admite a característica SSL nesta versión do protocolo.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT
gl
O servidor rexeitou o estabelecemento de comunicación porque o cliente agora usa a versión TLS máis baixa que admite o servidor.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE
gl
O intervalo de versións SSL é incorrecto.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
gl
O elemento do mesmo nivel informa dunha versión de protocolo non admitida ou incompatíbel.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
gl
O elemento do mesmo nivel só é compatíbel coa versión 2 de SSL, que está localmente desactivada.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
gl
Elemento do mesmo nivel usando unha versión de protocolo de seguranza incompatíbel.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_SSL2_Disabled
gl
Non é posíbel conectarse de modo seguro porque o sitio utiliza unha versión máis antiga e insegura do protocolo SSL.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-fwversion.label
gl
Versión FW
en-US
FW Version
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-hwversion.label
gl
Versión HW
en-US
HW Version
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
gl
A versión que está a usar de %s xa non recibe asistencia e os informes de erro non se aceptan. Pense en actualizar a unha versión con asistencia.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-version-label
gl
Versión
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-version.label
gl
Versión
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
gl
{ $name } é incompatíbel co { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
gl
{ $name } é incompatíbel co { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
gl
Vostede activou o modo con só HTTPS para mellorar a seguranza mais non hai unha versión de HTTPS de <em>{ $websiteUrl }</em> dispoñíbel.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
gl
Existe unha versión segura de <em>www. { $WebsiteUrl }</em>. Pode visitar esta páxina no canto de <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-http-version
gl
Versión de HTTP
en-US
HTTP Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
gl
<span data-l10n-name="version">Versión:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-1
gl
{ -brand-short-name } está dispoñíbel nos termos da <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. Isto significa que vostede pode usar, copiar e distribuír { -brand-short-name } a outras persoas. Vostede pode modificar o código fonte de { -brand-short-name } para satisfacer as súas necesidades. A licenza Mozilla Public License tamén lle outorga o dereito a distribuír as súas versións modificadas.
en-US
{ -brand-short-name } is made available to you under the terms of the <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. This means you may use, copy and distribute { -brand-short-name } to others. You are also welcome to modify the source code of { -brand-short-name } as you want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right to distribute your modified versions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
gl
{ -brand-full-name } usa servizos de información baseados na web ("Servizos") para fornecer algunhas das características ofrecidas para o seu uso con esta versión binaria do { -brand-short-name } baixo os termos descritos a continuación. Se non quere usar un ou máis dos servizos ou os termos que seguen non son aceptábeis, pode desactivar a característica ou servizo(s). As instrucións sobre como desactivar unha característica ou servizo concreto poden atoparse <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">aquí</a>. Outras características e servizos poden desactivarse nas preferencias do aplicativo.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
gl
Pode usar estes servizos coa versión correspondente do { -brand-short-name }, e { -vendor-short-name } outórgalle dereitos para facelo. { -vendor-short-name } e os seus licenciadores resérvanse o resto de dereitos dos servizos. Estes termos non limitan ningún dereito outorgado polas licenzas de código aberto aplicábeis ó { -brand-short-name } e as versións do código fonte correspondente do { -brand-short-name }.
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-7
gl
Estes termos operan baixo as leis do estado de California dos Estados Unidos de Norteamérica, excluíndo os seus conflitos sobre as provisións legais. Se calquera parte destes termos fora susceptíbel de ser non válido ou non conscriptivo, as porcións restantes manterán toda a forza e efectos. No caso de conflito entre a versión traducida e a orixinal en inglés, prevalecerá esta última.
en-US
These terms are governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions. If any portion of these terms is held to be invalid or unenforceable, the remaining portions will remain in full force and effect. In the event of a conflict between a translated version of these terms and the English language version, the English language version shall control.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-version
gl
Versión
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-driver
gl
Bloqueada para a versión do seu controlador gráfico.
en-US
Blocked for your graphics driver version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-mismatched-version
gl
Bloqueada porque non coinciden a versión do controlador gráfico no rexistro e a DLL.
en-US
Blocked for your graphics driver version mismatch between registry and DLL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
gl
Bloqueada para a versión do seu sistema operativo.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
features-version
gl
Versión
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
gpu-driver-version
gl
Versión do controlador
en-US
Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
library-version-title
gl
Versións da biblioteca
en-US
Library Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
loaded-lib-versions
gl
Versión en uso
en-US
Version in use
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
min-lib-versions
gl
Esperábase unha versión mínima
en-US
Expected minimum version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-addons-version
gl
Versión
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
gl
Bloqueada para a versión do seu controlador gráfico. Tente actualizar o seu controlador gráfico á versión { $driverVersion } ou superior.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-version
gl
Versión do controlador WebGL 1
en-US
WebGL 1 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-version
gl
Versión do controlador WebGL 2
en-US
WebGL 2 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-version
gl
Versión do ficheiro
en-US
File version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-firmware-version
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Firmware version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-versions
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-version
gl
Versión
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-web-gpu-description3
gl
A <a data-l10n-name="wikipedia-webgpu">API WebGPU</a> ofrece soporte de baixo nivel para realizar cálculos e renderizado de gráficos mediante a <a data-l10n-name="wikipedia-gpu">Unidade de Procesamento Gráfico (GPU)</a> do dispositivo ou ordenador do usuario. A primeira versión da <a data-l10n-name="spec">especificación</a> está a piques de finalizar. Consulte o <a data-l10n-name="bugzilla">erro 1616739</a> para obter máis detalles.
en-US
The <a data-l10n-name="wikipedia-webgpu">WebGPU API</a> provides low-level support for performing computation and graphics rendering using the <a data-l10n-name="wikipedia-gpu">Graphics Processing Unit (GPU)</a> of the user’s device or computer. The first version of the <a data-l10n-name="spec">specification</a> is nearing finalization. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1616739</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
gl
Actualizouse { $extension }. Debe aprobar permisos novos antes de que se instale a versión actualizada. Se escolle «Cancelar» manterase a versión actual da extensión. Esta extensión terá permiso para:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-nosync
gl
Usar unha versión máis antiga de { -brand-product-name } pode corromper os marcadores e o historial de navegación xa gardados nun perfil { -brand-product-name } existente. Para protexer a súa información, cree un novo perfil para esta instalación de { -brand-short-name }.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
gl
Usar unha versión máis antiga de { -brand-product-name } pode corromper os marcadores e o historial de navegación xa gardados nun perfil { -brand-product-name } existente. Para protexer a súa información, cree un novo perfil para esta instalación de { -brand-short-name }. Sempre pode iniciar sesión cun { -fxaccount-brand-name } para sincronizar os seus marcadores e o historial de navegación entre os perfís.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-window2.title
gl
Iniciou unha versión máis antiga de { -brand-product-name }
en-US
You’ve launched an older version of { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-old-tls-version
gl
Pode que este sitio web non admita o protocolo TLS 1.2, que é a versión mínima admitida por { -brand-short-name }.
en-US
This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
gl
Información avanzada: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca
gl
Para emitir o certificado do servidor usouse un certificado X.509 versión 1 que non é de confianza. Os certificados X.509 versión 1 están desfasados e non deberían usarse para firmar outros certificados.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-ssl2-disabled
gl
Non é posíbel conectarse de modo seguro porque o sitio utiliza unha versión máis antiga e insegura do protocolo SSL.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-invalid-version
gl
A lista de revogación de certificados do emisor ten un número de versión descoñecido.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-version
gl
Non foi posíbel importar. Versión do ficheiro non compatíbel.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cipher-disallowed-for-version
gl
O par SSL seleccionou un paquete de cifrado non permitido na versión do protocolo escollida.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-feature-not-supported-for-version
gl
Non se admite a característica SSL nesta versión do protocolo.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-inappropriate-fallback-alert
gl
O servidor rexeitou o estabelecemento de comunicación porque o cliente agora usa a versión TLS máis baixa que admite o servidor.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-invalid-version-range
gl
O intervalo de versións SSL é incorrecto.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-protocol-version-alert
gl
O elemento do mesmo nivel informa dunha versión de protocolo non admitida ou incompatíbel.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl2-disabled
gl
O elemento do mesmo nivel só é compatíbel coa versión 2 de SSL, que está localmente desactivada.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-version
gl
Elemento do mesmo nivel usando unha versión de protocolo de seguranza incompatíbel.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-version
gl
Versión de PDF:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
gl
Pode actualizar { -brand-short-name } manualmente visitando esta ligazón e descargando a última versión:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.