Transvision

No matching results for the string Username for the locale sk

Displaying 24 results for the string Username in en-US:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
sk
Prihlasovacie údaje pre { $loginTitle } s rovnakým používateľským menom už existujú. <a data-l10n-name="duplicate-link">Prejsť na existujúce prihlasovacie údaje.</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
sk
Napríklad: viac používateľských mien, hesiel, adries URL atď. pre jedno prihlásenie.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
sk
Nesprávne alebo chýbajúce hlavičky stĺpcov. Uistite sa, že súbor obsahuje stĺpce s používateľským menom, heslom a adresou URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
sk
(žiadne používateľské meno)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
sk
Používateľské meno
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
sk
(žiadne používateľské meno)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
sk
používateľského mena (A-Z)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
sk
používateľského mena (Z-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
sk
Používateľské meno
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-fill-usernames-and-passwords.label
sk
Automaticky dopĺňať používateľské mená a heslá
en-US
Fill usernames and passwords automatically
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
sk
Prihlasovacie údaje, ktoré ste uložili
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
username
sk
Používateľské meno
en-US
Username
Entity # all locales netwerk • necko.properties
AutomaticAuth
sk
Chystáte sa prihlásiť na server "%1$S" pod menom "%2$S."
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
sk
Chystáte sa prihlásiť na server "%1$S" pod menom "%2$S,", ale tento server nevyžaduje autentifikáciu. Môže ísť o pokus oklamať vás.\n\nNaozaj chcete navštíviť server "%1$S"?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
sk
Proxy server %2$S požaduje zadanie vášho používateľského mena a hesla. Oznámenie stránky: “%1$S”
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
sk
%2$S požaduje zadanie vášho používateľského mena a hesla. Oznámenie stránky: “%1$S”
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
sk
%1$S požaduje zadanie vášho používateľského mena a hesla.
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
sk
%1$S požaduje zadanie vášho používateľského mena a hesla. UPOZORNENIE: Vaše heslo nebude odoslané stránke, na ktorej sa práve nachádzate!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsername
sk
Žiadne používateľské meno
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsernamePlaceholder
sk
Žiadne používateľské meno
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgAddUsername2
sk
Chcete k uloženému heslu pridať používateľské meno?
en-US
Add username to saved password?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-username.value
sk
Používateľské meno
en-US
Username
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-no-username-placeholder
sk
Žiadne používateľské meno
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-update-login-add-username
sk
Chcete k uloženému heslu pridať používateľské meno?
en-US
Add username to saved password?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.