Transvision

No matching results for the string Username for the locale pl

Displaying 21 results for the string Username in en-US:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
pl
Dane logowania dla witryny „{ $loginTitle }” z tą nazwą użytkownika już istnieją. <a data-l10n-name="duplicate-link">Przejść do istniejących danych?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
pl
Na przykład: kilka nazw użytkownika, haseł, adresów itp. dla jednych danych logowania.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
pl
Niepoprawne lub brakujące nagłówki kolumn. Upewnij się, że plik zawiera kolumny z nazwami użytkownika, hasłami i adresami.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
pl
(bez nazwy użytkownika)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
pl
Nazwa użytkownika
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
pl
(bez nazwy użytkownika)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
pl
Nazwa użytkownika (A-Z)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
pl
Nazwa użytkownika (Z-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
pl
Nazwa użytkownika
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
pl
Zachowane nazwy użytkownika i hasła
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
username
pl
Nazwa użytkownika
en-US
Username
Entity # all locales netwerk • necko.properties
AutomaticAuth
pl
Nastąpiła próba zalogowania na stronę „%1$S” przy pomocy nazwy użytkownika „%2$S”.
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
pl
Nastąpiła próba zalogowania na stronę „%1$S” przy pomocy nazwy użytkownika „%2$S”, ale strona nie wymaga identyfikacji. To może być podstęp.\n\nCzy adres „%1$S” jest tym, który zamierzano odwiedzić?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
pl
Serwer proxy %2$S prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: „%1$S”
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
pl
Witryna %2$S prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: „%1$S”
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
pl
Podaj nazwę użytkownika i hasło dla %1$S
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
pl
Podaj nazwę użytkownika i hasło dla %1$S. UWAGA: hasło będzie przesłane do innej strony niż obecnie odwiedzana!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsername
pl
Bez użytkownika
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsernamePlaceholder
pl
Brak nazwy użytkownika
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgAddUsername2
pl
Czy dodać nazwę użytkownika do zachowanego hasła?
en-US
Add username to saved password?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-username.value
pl
Nazwa użytkownika
en-US
Username
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.