Transvision

No matching results for the string Username for the locale lt

Displaying 24 results for the string Username in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
lt
Jau yra { $loginTitle } įrašas su tokiu naudotojo vardu. <a data-l10n-name="duplicate-link">Parodyti esamą įrašą?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
lt
Pavyzdžiui: keli prisijungimo vardai, slaptažodžiai, URL adresai, ir t.t., tam pačiam prisijungimui.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
lt
Neteisingos arba trūkstamos stulpelių antraštės. Įsitikinkite, kad faile yra naudotojo vardo, slaptažodžio, ir URL stulpeliai.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
lt
(nėra naudotojo vardo)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
lt
Naudotojo vardas
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
lt
(nėra naudotojo vardo)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
lt
Naudotojo vardas (A-Ž)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
lt
Naudotojo vardas (Ž-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
lt
Naudotojo vardas
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-fill-usernames-and-passwords.label
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Fill usernames and passwords automatically
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
lt
Jūsų įrašyti prisijungimai ir slaptažodžiai
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
username
lt
Naudotojo vardas
en-US
Username
Entity # all locales netwerk • necko.properties
AutomaticAuth
lt
Ketinate prisijungti prie svetainės „%1$S“ su abonento vardu „%2$S“.
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
lt
Ketinate prisijungti prie svetainės „%1$S“ su abonento vardu „%2$S“, tačiau svetainė neprašo prisijungimo duomenų. Tai gali būti bandymas apgauti.\n\nAr tikrai „%1$S“ yra ta svetainė, kurią norėjote aplankyti?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
lt
Įgaliotasis serveris %2$S reikalauja vardo ir slaptažodžio. Svetainės pranešimas: „%1$S“
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
lt
Serveris %2$S reikalauja jūsų vardo ir slaptažodžio. Svetainės pranešimas: „%1$S“
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
lt
„%1$S“ reikalauja jūsų vardo iš slaptažodžio.
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
lt
„%1$S“ reikalauja jūsų vardo iš slaptažodžio. DĖMESIO: jūsų slaptažodis nebus nusiųstas svetainei, kurioje dabar lankotės!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsername
lt
Nėra naudotojo vardo
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsernamePlaceholder
lt
Nėra naudotojo vardo
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgAddUsername2
lt
Pridėti naudotojo vardą prie įrašyto slaptažodžio?
en-US
Add username to saved password?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-username.value
lt
Naudotojo vardas
en-US
Username
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-no-username-placeholder
lt
Nėra naudotojo vardo
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-update-login-add-username
lt
Pridėti naudotojo vardą prie įrašyto slaptažodžio?
en-US
Add username to saved password?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.